Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
27.06.2005 Rekrea?ní kryptografie - dvojité RSA http://eprint.iacr.org JP
24.06.2005 Seznamte se: 34 nových proudových šifer. Která z nich v Evrop? vyhraje ? http://www.ecrypt.eu.org VK
24.06.2005 PGP Desktop Professional 9.0 - rešerže http://www.securitypipeline.com JP
21.06.2005 IETF - PKIX - rfc.4055 - Additional Algorithms and Identifiers for RSA Cryptography ftp://ftp.rfc-editor.org JP
21.06.2005 IETF S/MIME - rfc.4056 - Use of the RSASSA-PSS Signature Algorithm ftp://ftp.rfc-editor.org JP
20.06.2005 Kryptografické techniky založené na passwordech (vým?na klí??, autentizace, derivace klí??,... ) http://www.jablon.org VK
20.06.2005 Generátor náhodných ?ísel s prokazatelnou bezpe?ností http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
17.06.2005 Nejúsp?šn?jší kolize pro SHA-0 a SHA-1 a snížení složitosti u MD5 http://www.infosec.sdu.edu.cn VK
17.06.2005 PasswordSafe - Ochrana password? od Bruce Schneiera http://www.schneier.com VK
17.06.2005 NIST - Public Workshop on Cryptographic Hash - další podrobnosti http://a257.g.akamaitech.net JP
16.06.2005 Bruce Schneier - Cryptogram, ?erven 2005 http://www.schneier.com JP
16.06.2005 A Cryptographic Compendium http://www.quadibloc.com JP
15.06.2005 Spole?nost Eracom Technologies uvolnila novou verzi kryptografického API ProtectToolkit C v3.24.00 http://www.eracom-tech.com PV
15.06.2005 Vyšel Crypto-World 6/2005 http://crypto-world.info PV
13.06.2005 Nová rychlá modifikace algoritmu RC4 http://eprint.iacr.org VK
13.06.2005 Smysluplné kolize MD5 http://it.slashdot.org JP
13.06.2005 CIA - kdo vy?eší kryptologickou hádanku? http://www.mg.co.za JP
12.06.2005 E-zin Crypto-World 5/2005 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
10.06.2005 KEYMAKER 2005 - sout?ž o nejlepší studentskou práci v oblasti kryptologie a informa?ní bezpe?nosti http://www.buslab.cz PV
10.06.2005 GSM - bezpe?nost a šifrování http://www.hackcanada.com JP
09.06.2005 Kryptografické párování - International Workshop on Pairings in Cryptography http://pic.computing.dcu.ie JP
08.06.2005 Návrh na zesílení hašovacích funkcí znáhodn?ním (internet draft) http://www.ietf.org VK
08.06.2005 HMQV - Bezpe?nostn? vylepšená varianta Diffieho-Hellmannova protokolu MQV http://eprint.iacr.org VK
08.06.2005 Kryptografie a bezpe?nost - knihy http://www.madchat.org JP
07.06.2005 N?které banky ztrácejí záložní média a data nešifrují http://www.theregister.co.uk VK
06.06.2005 Eliptické k?ivky - patent NSA http://cryptome.org JP
06.06.2005 Útoky na MAC (Message Authentication Code) http://eprint.iacr.org JP
Design: Webdesign