Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.05.2007 ETSI - Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates (nová verze, kv?ten 2007) http://webapp.etsi.org JP
31.05.2007 ?eho se obávají bezpe?nostní profesionálové? http://www.networkworld.com JP
31.05.2007 Windows Vista a Windows XP jsou na tom stejn? ve vztahu k vir?m a exploit?m http://www.crn.com JP
31.05.2007 Bílý d?m vydal aktualizovanou p?íru?ku pro federální organizace (ochrana citlivých informací) http://www.rsa.com JP
31.05.2007 Ke kontroverznímu n?meckému zákonu zakazujícímu hackovací nástroje http://www.theregister.co.uk JP
31.05.2007 K objasn?ní estonského útoku http://news.zdnet.co.uk JP
31.05.2007 P?t d?vod?, pro? se nyní p?ipravit na více mobilních hrozeb http://www.computerworld.com JP
31.05.2007 Bezpe?nostní slabiny UPnP (Universal Plug In Play) http://www.irongeek.com JP
31.05.2007 Nový ter? hacker? - rozší?ení Firefoxu http://blog.washingtonpost.com JP
30.05.2007 IT administráto?i ?tou soukromé maily http://www.techworld.com JP
30.05.2007 Jak si vybrat správnou ?ipovou kartu? http://searchsecurity.techtarget.com JP
30.05.2007 Jak vytvá?et bezpe?ný tunel mezi klientem a serverem pomocí OpenSSH? http://i.t.com.com JP
30.05.2007 Nové triky obrázkových spamer? http://www.technewsworld.com JP
30.05.2007 Jak pracujete s administrátorskými hesly vy? http://www.net-security.org JP
30.05.2007 Chcete si vybudovat laborato? pro bezpe?nost IT (lacino)? http://www.irongeek.com JP
30.05.2007 Chystaná nová verze FIPS 140-3 bude zohled?ovat útoky z postranních kanál? http://www.gcn.com JP
30.05.2007 Deset let internetového bankovnictví (a online podvod?) http://news.bbc.co.uk JP
30.05.2007 Bezpe?nost a analogie http://www.securityfocus.com JP
29.05.2007 Voln? dostupné nástroje k bezpe?nostnímu testování webovských aplikací http://searchsoftwarequality.techtarget.com JP
29.05.2007 TrueCrypt - jak s ním pracovat? http://polishlinux.org JP
29.05.2007 Nepodce?ujme bezpe?nost p?enosných za?ízení http://www.lupa.cz JP
29.05.2007 Rizikové dny ve vztahu k publikované zranitelnosti http://blogs.csoonline.com JP
29.05.2007 Blogy, WordPress a bezpe?nost plugin? http://michaeldaw.org JP
29.05.2007 K novým vlastnostem Windows Server 2008 http://www.betanews.com JP
28.05.2007 Windows Vista a VPN http://searchsecurity.techtarget.com JP
28.05.2007 Teplotní šum - laciný zdroj pro kvantovou kryptografii? http://cryptome.org JP
28.05.2007 Kombinaci Wi-Fi a RFID lze použít pro sledování http://news.bbc.co.uk JP
28.05.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 21/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
26.05.2007 Velká hostingová firma cílem útoku hacker? http://blog.washingtonpost.com JP
26.05.2007 Nástroje pro hackování Bluetooth http://www.security-hacks.com JP
25.05.2007 Chra?te se p?ed zlod?ji a zamkn?te si BIOS http://articles.techrepublic.com.com JP
25.05.2007 Informa?ní bezpe?nost uvnit? FBI http://www.gao.gov JP
25.05.2007 RSA blog - komentá?e k nedávné faktorizaci http://www.rsa.com JP
25.05.2007 Po?et phisherských stránek se v dubnu zdvojnásobil http://www.antiphishing.org JP
25.05.2007 TrueCrypt 4.3 spolupracuje s Windows Vista http://searchwindowssecurity.techtarget.com JP
25.05.2007 Pro? lze na internetu snadno nalézt ?ísla kreditních karet? http://it.slashdot.org JP
25.05.2007 Draft IET S/MIME - CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES) http://www.ietf.org JP
24.05.2007 Deset zp?sob? jak monitorovat po?íta?e vašich zam?stnanc? http://i.i.com.com JP
24.05.2007 Jak chránit SSH servery proti útoku hrubou silou http://www.security-hacks.com JP
24.05.2007 Správa zranitelností - zkušenosti z provozu honeynetu http://www.net-security.org JP
24.05.2007 DKIM - zahubí spam? http://www.rfc-editor.org JP
24.05.2007 Kryptografie s ve?ejným klí?em - úvod do algoritm? v aplikacích http://www.infosecwriters.com JP
23.05.2007 Payment Card Industry Data Security Standard - rozbor 12 hlavních požadavk? http://go.techtarget.com JP
23.05.2007 Disig požiadal Národný bezpe?nostný úrad o akreditáciu http://www.inet.sk JP
23.05.2007 Google spustil sv?j blog o bezpe?nosti http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
23.05.2007 Jak vychovávat vaše zam?stnance ve vztahu k bezpe?nosti http://itmanagement.earthweb.com JP
23.05.2007 MOICE - nástroj pro v?tší bezpe?nost soubor? MS Office 2007 http://www.theregister.co.uk JP
23.05.2007 ?ty?i zp?soby, jak skrýt informace v obrazových a zvukových souborech http://security.linux.com JP
23.05.2007 Využití VMware pro analýzu malwaru http://searchsecurity.techtarget.com JP
22.05.2007 Konference SECURITY 2007 již p?íští st?edu! http://www.aec.cz PV
22.05.2007 Kapitola z knihy Scene of the Cybercrime: Computer Forensics Handbook http://www.syngress.com JP
22.05.2007 Ve?ký brat pre masy http://www.zive.sk JP
22.05.2007 Spam nabírá na síle, zlo?inci se organizují http://www.lupa.cz JP
22.05.2007 Test - jak nedostate?né jsou vaše bezpe?nostní postupy? http://www2.csoonline.com JP
22.05.2007 Pozor na novou, nebezpe?n?jší variantu trojana Gozi http://computerworld.com JP
22.05.2007 Mobilní bezpe?nost - jak bojovat s hrozbami? http://www.computerworld.com JP
22.05.2007 Top 7 - bezpe?nostních chyb programátor? http://www.net-security.org JP
22.05.2007 Jaký je rozdíl mezi testováním zranitelností a penetra?ním testováním? http://www.technewsworld.com JP
22.05.2007 Nový rekord - faktorizováno ?íslo v délce 1039 bit? http://www.physorg.com JP
22.05.2007 Za kybernetickým útokem na Estonsko je nejspíše malá skupina hacker? http://searchsecurity.techtarget.com JP
22.05.2007 Draft IETF S/MIME Using SHA2 Algorithms with Cryptographic Message Syntax http://www.ietf.org JP
21.05.2007 Kryptografie eliptických k?ivek http://eprint.iacr.org JP
21.05.2007 MS Word prozradil tajný dokument http://www.salon.com JP
21.05.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 20/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
21.05.2007 Deset nej?ast?jších zranitelností aplikací v souborech Web.config (?ást 2.) http://www.infosecwriters.com JP
21.05.2007 Nenoste notebooky v taškách, které prozrazují jejich obsah http://news.zdnet.com JP
21.05.2007 Top 15 bezplatných skener? pro SQL injection http://www.security-hacks.com JP
20.05.2007 Sedm zvyk? zvlášt? nebezpe?ných hacker? http://www.darkreading.com JP
20.05.2007 DDoS útok na estonské weby se opíral o využití miliónu hacknutých po?íta?? http://www.heise-security.co.uk JP
20.05.2007 Ochrana dat ve zdravotnictví a legislativa (USA) http://www.infosecwriters.com JP
20.05.2007 Bezpe?né sdílení dat (SMB prost?ednictvím SSH tunelu) http://www.security-hacks.com JP
20.05.2007 Vývoj bezpe?nosti a p?írodní zákony http://geer.tinho.net JP
18.05.2007 Vyhn?te se popsaným sedmi chybám a chra?te se tak p?ed krádežemi ID http://articles.techrepublic.com.com JP
18.05.2007 Microsoft Windows Vista Unleashed - vý?atek z knihy http://go.techtarget.com JP
18.05.2007 Které nástroje mohou být použity k proniknutí do vaší bezdrátové sít? http://www.darkreading.com JP
18.05.2007 Jak detekovat spam vycházející z vaší sít? http://blog.tenablesecurity.com JP
18.05.2007 Piráti vydali pln? cracknutou instalaci Windows Vista. http://www.theinquirer.net JP
18.05.2007 Nejnov?jší cracknutí AACS (The Matrix Trilogy) http://www.engadget.com JP
18.05.2007 Vyšel draft IETF pkix - Subject Alternative Name for expression of service name http://www.ietf.org JP
17.05.2007 Vyšel Crypto-World 5/2007 http://crypto-world.info PV
17.05.2007 Obrázkový spam, jak funguje a jak obchází filtry http://www.csoonline.com JP
17.05.2007 Ubuntu a bezpe?nost http://www.itsecurity.com JP
17.05.2007 Je bezpe?nost ?ešitelný problém? http://www.itsecurity.com JP
17.05.2007 Recenze knihy Security Metrics: Replacing Fear, Uncertainty, and Doubt http://books.slashdot.org JP
17.05.2007 Dokonce moje maminka by dokázala hacknout tyto stránky http://it.slashdot.org JP
17.05.2007 Zabezpe?te sv?j web pomocí SSL a digitálních certifikát? http://www.howtoforge.com JP
17.05.2007 Bezpe?nostní rizika ve sv?t? internetu http://digiweb.ihned.cz JP
17.05.2007 Jak se dají p?e?íst smazané sms/mms na mobilu (Nokia 6600, Symbian S60) http://www.alighieri.org JP
17.05.2007 Malware na webovských stránkách - analýza http://www.usenix.org JP
16.05.2007 Správa konfigurací ve Windows není jednoduchá záležitost http://searchwinit.techtarget.com JP
16.05.2007 Recenze AVG Anti-Spyware - Profesionální ochrana proti spyware zdarma http://www.emag.cz JP
16.05.2007 Úvod do mlhavé v?dy - bezpe?nost webovských aplikací http://www.cio.com JP
16.05.2007 Bezpe?nost - pro? se vyplácí klasifikace dat http://searchsecurity.techtarget.com JP
16.05.2007 Linux - jak zašifrovat sv?j domácí disk http://polishlinux.org JP
16.05.2007 WEP - jak ho lze cracknout za 120 vte?in http://www.theregister.com JP
16.05.2007 Vyplatí se penetra?ní testování? http://www.schneier.com JP
16.05.2007 K ochran? vašich citlivých dat p?i b?žné práci s Windows http://www.security-hacks.com JP
15.05.2007 E-zin Crypto-World 4/2007 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
15.05.2007 Válka botnet? http://www.daniweb.com JP
15.05.2007 Mnemonické pom?cky pro práci s hesly http://www.uninformed.org JP
15.05.2007 Jak nainstalovat proxy, které filtruje obsah a skenuje viry (ClamAV ) http://www.linux-tip.net JP
15.05.2007 Šest nejv?tších hack? souvisejících s Google http://www.itsecurity.com JP
15.05.2007 Pirátská stránka hacknuta http://www.computerworld.com JP
15.05.2007 Esej Bruce Schneiera : Does Secrecy Help Protect Personal Information? http://www.schneier.com JP
15.05.2007 Bluetooth - BTcrack 1.1 http://www.nruns.com JP
15.05.2007 Sí?ová bezpe?nost - vrstva po vrstv? (podle modelu OSI) http://searchnetworking.techtarget.com JP
14.05.2007 eBanka: historie, sou?asnost a budoucnost http://www.itbiz.cz JP
14.05.2007 Existující hrozby mobil?m http://www.gulf-news.com JP
14.05.2007 M?nící se pozice CSO (bezpe?nostního ?editele) http://www2.csoonline.com JP
14.05.2007 Windows Vista - výkon a bezpe?nost http://itmanagement.earthweb.com JP
14.05.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 19/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
12.05.2007 Každá desátá webovská stránka vás m?že nakazit malwarem http://www.theregister.co.uk JP
12.05.2007 Jak nastavit ve Firefoxu hlavní heslo (master password)? http://security-hacks.com JP
11.05.2007 Build a secure and reliable Wireless LAN - kapitola z knihy http://www.syngress.com JP
11.05.2007 Oživeno: Servery ICQ napadli z?ejm? úto?níci, prodávají ú?ty uživatel? http://www.zive.cz JP
11.05.2007 NAC - výsledky p?ehledu - 2007 NAC Reader Survey Results http://www.networkcomputing.com JP
11.05.2007 Jak spravovat firewall ve Windows? http://go.techtarget.com JP
11.05.2007 Windows Update? M?že Vám s ním p?ijít i malware. http://www.computerworld.com JP
11.05.2007 Krádež ID - p?íb?h, který se skute?n? stal http://www.zone-h.org JP
11.05.2007 Jak si m?žete otestovat sv?j firewall http://security-hacks.com JP
11.05.2007 FirePassword dešifruje hesla z Firefoxu (password manager) http://security-hacks.com JP
10.05.2007 Rozhovor: s Janem Strnadem (McAfee) o zabezpe?ení po?íta?? v domácnostech http://www.zive.cz JP
10.05.2007 Rfc.4981 - Using IPsec to Secure IPv6-in-IPv4 Tunnels http://www.rfc-archive.org JP
10.05.2007 Skenery webovských aplikací http://www.networkcomputing.com JP
10.05.2007 Jaké jsou dnes nejv?tší hrozby IT a šest cest pro boj s nimi http://www.net-security.org JP
10.05.2007 66 procent nových trojan? je konstruováno s cílem ukrást peníze http://www.net-security.org JP
10.05.2007 Kryptolog NSA povede výzkum Certicomu http://www.newswire.ca JP
10.05.2007 Rozhovor s phisherem http://ha.ckers.org JP
09.05.2007 SSL+TLS - k možným chybám v praktických aplikacích http://blogs.msdn.com JP
09.05.2007 LaptopLock - bezplatný SW k ochran? vašeho notebooku http://www.lifehacker.com JP
09.05.2007 Grafická hesla http://www.infosecwriters.com JP
09.05.2007 Neprošli jste bezpe?nostním auditem, co te?? http://www.itsecurity.com JP
08.05.2007 NIST zp?ístupnil komentá?e k požadavk?m a hodnotícím kriteriím na hashovací funkce http://www.csrc.nist.gov JP
08.05.2007 Polymorfní malware http://www.csoonline.com JP
08.05.2007 Bezpe?nost - p?t priorit http://www.darkreading.com JP
08.05.2007 TJX - nejv?tší krádež dat historie - v jejím pozadí je cracknutý WEP http://online.wsj.com JP
08.05.2007 Bezpe?nost VoIP - seznam dostupných nástroj? http://www.voipsa.org JP
08.05.2007 Britští hacke?i zaúto?ili na vojenský satelit http://www.telegraph.co.uk JP
07.05.2007 Dvoufaktorová autentizace a její výzvy http://blogs.techrepublic.com.com JP
07.05.2007 Po?íta?ová forenzní analýza - sb?r fyzických d?kaz? http://blogs.techrepublic.com.com JP
07.05.2007 10 bezpe?nostních chyb, kterým bysme se m?li vyhnout http://blogs.techrepublic.com.com JP
07.05.2007 ?íslo, které m?lo pat?it k nejutajovan?jším, se stalo internetovou celebritou http://www.nytimes.com JP
07.05.2007 Rfc 4851 - The Flexible Authentication via Secure Tunneling Extensible Authentication Protocol Method (EAP-FAST) http://www.rfc-archive.org JP
07.05.2007 Kaspersky Lab - Top 20 vir? - duben 2007 http://press-releases.techwhack.com JP
07.05.2007 Bezpe?nost na internetu je více o prevence než o desinfekci http://www.whitedust.net JP
07.05.2007 Statistická analýza hrozeb na internetu http://www.infosecwriters.com JP
07.05.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 18/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
05.05.2007 Sniffing v rukou správce sít? http://www.security-portal.cz JP
05.05.2007 Jak zjistíte, že váš webovský e-mail byl hacknut? http://jeremiahgrossman.blogspot.com JP
05.05.2007 Firmy úto?í na weby svých konkurent? http://news.bbc.co.uk JP
05.05.2007 Vyza?ování LCD monitor? http://www.newscientist.com JP
05.05.2007 Jak správn? smazat swapowací a hiberna?ní soubory na disku http://www.theregister.co.uk JP
05.05.2007 Eliptická kryptografie ve Windows Vista Cryptography API Next Generation http://www.codeproject.com JP
05.05.2007 Nejnov?jší cracknutí ochran HD DVD již nelze zastavit http://arstechnica.com JP
04.05.2007 Pozvánka na konferenci SECURITY 2007 (Praha, 30.5.2007) http://konference.aec.cz PV
04.05.2007 Interní hrozby a profily zam?stnanc? http://searchsecurity.techtarget.com JP
04.05.2007 Fázová substituce - nová technika diferen?ní analýzy http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
04.05.2007 Microsoft nabízí antivirové ?ešení pro podniky http://www.heise-security.co.uk JP
04.05.2007 Chrán?ný ale p?esto napadený systém - p?íklad z reality http://www.infosecwriters.com JP
04.05.2007 AACS - vysv?tlení princip? cracknutého systému ochran film? na DVD https://financialcryptography.com JP
04.05.2007 Spame?i používají nové techniky pro obcházení filtr? http://www.computerworld.com JP
03.05.2007 rfc.4869 - Suite B Cryptographic Suites for IPsec http://www.rfc-archive.org JP
03.05.2007 rfc.4868 - Using HMAC-SHA-256, HMAC-SHA-384, and HMAC-SHA-512 with IPsec http://www.rfc-archive.org JP
03.05.2007 K ochranám stodolarového notebooku http://www.csoonline.com JP
03.05.2007 Malware se p?esouvá z e-mail? na weby http://www.infomaticsonline.co.uk JP
03.05.2007 Deset nej?ast?jších zranitelností aplikací v souborech Web.config (?ást 1.) http://www.infosecwriters.com JP
03.05.2007 Nemáte špiona ve svém mobilu? http://www.theregister.co.uk JP
03.05.2007 Steganografie - algoritmy http://didierstevens.wordpress.com JP
03.05.2007 Draft IETF S/MIME - Using AES-CCM and AES-GCM Authenticated Encryption in the CMS http://www.ietf.org JP
02.05.2007 Dubnová sout?žní úloha e-zinu Crypto-World byla rozlušt?na http://crypto-world.info PV
02.05.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 17/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
02.05.2007 Dnes za?íná v Brn? bezpe?nostní veletrh IDET http://www.bvv.cz JP
02.05.2007 RFID - komentá? ke zpráv? NISTu (jak nejbezpe?n?ji) http://www.networkworld.com JP
02.05.2007 P?t zákon? hackerské ekonomiky http://www.networkworld.com JP
02.05.2007 Jak prov??it, která USB za?ízení jsou p?ipojena ve vaší síti? http://www.endpointscan.com JP
02.05.2007 CSO - jak detekovat bezpe?nostní zranitelnosti ve vašich systémech? http://www2.csoonline.com JP
02.05.2007 Pirátství - filmy, hudba, SW - dvanáct hlavních zemí http://www.cio-today.com JP
02.05.2007 Web 2.0 - hrozby a rizika pro finan?ní služby http://www.net-security.org JP
02.05.2007 Varování malým firmám - nebu?te lhostejní k bezpe?nostním hrozbám! http://www.infomaticsonline.co.uk JP
02.05.2007 Voynich?v rukopis je nejspíše hoax http://www.ctnow.com JP
02.05.2007 OpenOffice.org Password Cracker http://security.linux.com JP
02.05.2007 Jsou rootkity další velkou hrozbou pro podniky? http://www.infoworld.com JP
02.05.2007 Spot?ebitelský test (hakin9) - bezpe?nostní skenery http://en.hakin9.org JP
02.05.2007 Using the Boneh-Franklin and Boneh-Boyen identity-based encryption algorithms with CMS http://www.ietf.org JP
Design: Webdesign