Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.05.2006 Botnety: nová internetová hrozba http://www.lupa.cz JP
31.05.2006 Vysoce nelineární booleovské funkce pro lichý po?et prom?nných http://eprint.iacr.org VK
31.05.2006 Správci sítí a nejnov?jší bezpe?nostní hrozby http://www.computerworld.com.au JP
31.05.2006 Biometrie - perspektivy http://www.infosecwriters.com JP
31.05.2006 Tony Bradley - Obrana proti rhybá??m - 5 krok? http://netsecurity.about.com JP
31.05.2006 Bezpe?ný e-mail? http://www.securityfocus.com JP
31.05.2006 Dohoda na tajném klí?i - kapitola z knihy Cryptography Decrypted http://techrepublic.com.com JP
30.05.2006 Spamy a viry – jak se jim ú?inn? bránit http://www.computerworld.cz JP
30.05.2006 Kroky k ochran? spot?ebitel? http://www.cio-today.com JP
30.05.2006 Tony Bradley - spyware - jak se mu vyhnout a jak ho odstranit http://netsecurity.about.com JP
30.05.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 21/2006 http://www.root.cz JP
30.05.2006 Deset nej?ast?ji používaných hesel http://www.modernlifeisrubbish.co.uk JP
30.05.2006 Rootkity - nová vlna malware http://www.it-observer.com JP
29.05.2006 Bezpe?nostní vlastnosti Windows Vista - dokument Microsoftu http://download.microsoft.com JP
29.05.2006 Windows Vista a uživatelská práva http://reviews.cnet.com JP
29.05.2006 Analýza log? ve vztahu k detekci pr?nik? http://www.infosecwriters.com JP
29.05.2006 SSH - možná slabá místa http://www.informit.com JP
26.05.2006 Hlavolam na víkend: šifra rozházená po webových stránkách http://www.lupa.cz JP
26.05.2006 Obrana proti keylogger?m http://www.gutterman.net JP
26.05.2006 Krize elektronického obchodu - pro? SSL nesta?í? http://www.cio-today.com JP
26.05.2006 P?t doporu?ení pro ochranu p?ed krádežemi ID http://www.snpx.com JP
25.05.2006 draft IETF pkix - Standard Certificate Validation Protocol (SCVP) http://www.ietf.org JP
25.05.2006 Po?íta?ová kriminalita a právo http://www.cybercrimelaw.org JP
25.05.2006 Šifrování a Bitlocker ve Windows Vista http://www.infomaticsonline.co.uk JP
25.05.2006 Šachy a bezpe?nost webovských stránek http://www.net-security.org JP
25.05.2006 Šifrovací programy a jejich zákoutí http://www.it-observer.com VK
25.05.2006 draft IETF pkix - Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile http://www.ietf.org JP
24.05.2006 NIST - Draft Special Publication 800-96, PIV Card / Reader Interoperability Guidelines http://csrc.ncsl.nist.gov JP
24.05.2006 Cyber Security Industry Alliance - d?v?ra spot?ebitel? a bezpe?nost online - zpracovaný p?ehled https://www.csialliance.org JP
24.05.2006 Po?íta?ová kriminalita se stává výnosnou ?inností http://www.computerworld.cz JP
24.05.2006 Soudní rozhodnutí ve v?ci Sony DRM rootkit http://news.zdnet.co.uk JP
24.05.2006 Odpov?di 5 bezpe?nostních profesionál? (B.Schneier,...) na 5 otázek k sou?asné situaci v bezpe?nosti IT http://www.baselinemag.com JP
23.05.2006 RFC4503 - popis proudové šifry králík (Rabbit) http://www.rfc-editor.org PV
23.05.2006 RFC4491 - využití ruských šifrovacích standard? GOST pro PKI http://www.rfc-editor.org PV
23.05.2006 RFC4490 - konven?ní využití ruských šifrovacích standard? GOST http://www.rfc-editor.org PV
23.05.2006 rfc.4353 - The Use of Galois Message Authentication Code (GMAC) in IPsec ESP and AH http://www.rfc-archive.org JP
23.05.2006 Google hacking - po?ty útok? rostou http://masseynews.massey.ac.nz JP
23.05.2006 Boj se spamem (Viagra a spol.) http://www.nytimes.com JP
23.05.2006 K výsledk?m australského p?ehledu - v jedné p?tin? podnik? nalezen rootkit http://www.computerworld.com JP
23.05.2006 Biometrie - zpracovaný p?ehled http://www.theregister.co.uk JP
23.05.2006 Practical Aspects of Modern Cryptography - p?ednášky washingtonské univerzity online http://www.cs.washington.edu JP
22.05.2006 Philip Zimmermann - Zfone Public Beta pro Windows XP je na sv?t?! http://www.philzimmermann.com JP
22.05.2006 Základní t?i nástroje informa?ní bezpe?nosti v roce 2006 (IT Observer) http://www.baselinemag.com JP
22.05.2006 Recenze knihy Little Black Book of Computer Security http://netsecurity.about.com JP
22.05.2006 Zranitelnost ve Wordu umož?uje instalaci trojana http://www.computerworld.com JP
22.05.2006 P?t chyb, které se vyskytují v aplikacích opírajících se o využití SSL http://www.fr33d0m.net JP
22.05.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 20. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
19.05.2006 Vyšel Crypto-World 5/2006 http://crypto-world.info PV
19.05.2006 CISC 06 - Druhá mezinárodní kryptologická konference v ?ín? http://www.is.iscas.ac.cn VK
19.05.2006 VietCrypt 06 - První mezinárodní kryptologická konference ve Vietnamu http://www.vietcrypt.org VK
19.05.2006 Násobení v binárním t?lese. Lepší alternativa známého Karatsubova algoritmu http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
19.05.2006 rfc.4507 - Transport Layer Security (TLS) Session Resumption without Server-Side State http://www.rfc-archive.org JP
19.05.2006 rfc.4503 - A Description of the Rabbit Stream Cipher Algorithm http://www.rfc-archive.org JP
19.05.2006 Ukradli Vám ID? Zde je návod, jak postupovat. https://www.findthisbest.com JP
19.05.2006 Varování p?ed monokulturou Microsoftu http://news.com.com JP
18.05.2006 Prevence útok? DDoS http://linuxgazette.net JP
18.05.2006 Nechrán?ný bezdrát - co vidí úto?ník? http://www.esecurityplanet.com JP
18.05.2006 Zve?ejn?n hack XBOX 360 firmware http://www.nforcershq.com JP
18.05.2006 Akvizice Geotrustu Verisignem http://www.geotrust.com JP
18.05.2006 Keyloggery jsou stále populárn?jší (v uvozovkách) http://news.zdnet.co.uk JP
17.05.2006 NIST - SP 800-81 Secure Domain Name System (DNS) Deployment Guide, http://csrc.ncsl.nist.gov JP
17.05.2006 Párování a kryptografie http://eprint.iacr.org JP
17.05.2006 Bezpe?nost bezdrátu - útoky a obrana http://www.it-observer.com JP
17.05.2006 Jakým chybám se vyhnout p?i šifrování dat? http://www.allbusiness.com JP
17.05.2006 Google - jeho postupy t?esou sv?tem bezpe?nosti http://www.computerworld.com JP
17.05.2006 M?nící se podoba hrozeb v síti http://www.infosecwriters.com JP
17.05.2006 Malicious cryptography, part two http://www.securityfocus.com JP
17.05.2006 Draft pkix - Certificate Management over CMS (CMC) Transport Protocols http://www.ietf.org JP
16.05.2006 rfc.4492 - Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) http://www.rfc-archive.org JP
16.05.2006 Jak zabezpe?it vzdálený p?ístup do sít? http://netsecurity.about.com JP
16.05.2006 Banky a rhyba?ení http://www.cio-today.com JP
16.05.2006 Jak chránit vaši VoIP sí? http://www.networkworld.com JP
16.05.2006 Historie - jak byla rozlušt?na šifra 137 let stará http://rz1.razorpoint.com JP
16.05.2006 Karty RFID a útok Man-in-the-Middle (Bruce Schneier) http://www.schneier.com JP
15.05.2006 Crypto-World 5/2006 bude ke stažení od 19.5.2006 http://crypto-world.info PV
15.05.2006 Call for Papers - Mikulášská kryptobesídka http://mkb.buslab.org PV
15.05.2006 Nov? - bezplatný antivir od spole?nosti Comodo http://www.net-security.org JP
15.05.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 19. týden 2006 http://www.root.cz JP
15.05.2006 Zpráva spole?nosti Webroot - State of Spyware http://www.it-observer.com JP
15.05.2006 Windows Vista skoncují s viry (Steve Ballmer - ve?ejné vystoupení) http://www.vnunet.com JP
15.05.2006 Mobilní telefony - nástroj k vašemu sledování http://financialcryptography.com JP
15.05.2006 Systém pro elektronické volby - Diebold Election Systems - nalezena kritická chyba http://www.securityfocus.com JP
15.05.2006 Pozvánka na p?ednášku kryptologa prof. Ed Dawsona ... http://crypto-world.info PV
13.05.2006 revolu?ní technologie: bankovní karta s displejem a jednorázovým heslem http://home.businesswire.com VK
13.05.2006 RNG v jád?e Linuxu je slabý http://www.securiteam.com VK
12.05.2006 Autentizace a autorizace jsou bolavými místy aplikací http://www.softwaremag.com JP
12.05.2006 rfc.4509 - Use of SHA-256 in DNSSEC Delegation Signer (DS) Resource Records (RRs) http://www.rfc-archive.org JP
12.05.2006 XSS ?ervy a viry - studie http://www.net-security.org JP
12.05.2006 Etické hackování http://www.infosecwriters.com JP
12.05.2006 Single Sign On - pravda a mýty http://searchsecurity.stage.techtarget.com JP
11.05.2006 Prost?edí Linuxu - optimalizace ochrany dat http://www.it-observer.com JP
11.05.2006 Recenze knihy Hacker's Challenge 3 http://netsecurity.about.com JP
11.05.2006 Skepse nad sou?asným stavem IT bezpe?nosti http://www.securityabsurdity.com JP
11.05.2006 Burt Kaliski (RSA) - kvantová kryptografie a rozd?lování klí?? http://www.rsasecurity.com JP
11.05.2006 Hackování RFID - 5 historek http://www.wired.com JP
11.05.2006 Trojan, který ukradl desetitisíce identit ze 125 zemí http://www.computerworld.com JP
11.05.2006 Manaže?i a OpenPGP http://searchopensource.techtarget.com JP
10.05.2006 DATAKON 2006 (14.10. -17.10.2006, Hotel SANTON, Brno) http://www.datakon.cz JP
10.05.2006 GINA ve Windows - co místo ní p?ijde ve Windows Vista? http://www.networkworld.com JP
10.05.2006 Krádeže aut pomocí notebooku http://news.com.com JP
10.05.2006 Vývoj softwaru - bezpe?nostní hlediska - co nesmíme opomenout http://security.itworld.com JP
10.05.2006 Kryptoanalýza šifrování v Bluetooth http://www.it-observer.com JP
09.05.2006 NSA - návšt?va v National Cryptologic Museum http://www.theregister.co.uk JP
09.05.2006 WinPatrol a Prevx Home: Ke? h?adáte strážneho psa pre Windows http://www.zive.sk JP
09.05.2006 Víte co je to ransomware? http://blog.washingtonpost.com JP
09.05.2006 256 bitový 4-HAVAL prolomen http://eprint.iacr.org VK
09.05.2006 Malicious cryptography, part 1 http://www.securityfocus.com JP
09.05.2006 Recenze knihy - How To Break Web Software http://www.linuxsecurity.com JP
09.05.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 18. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
08.05.2006 rfc.4462 - Generic Security Service Application Program Interface (GSS-API) http://www.rfc-archive.org JP
08.05.2006 Nové cesty k oklamání lidí http://www.securityfocus.com JP
08.05.2006 Zpráva PandaLabs k vývoji malware v 1.?tvrtletí 2006 - komentá? http://www.pandasoftware.com JP
08.05.2006 Kryptografická rozhraní (API) a PKCS 11. http://blogs.sun.com JP
08.05.2006 K získání odborné kvalifikaci v IT bezpe?nosti http://www.computerweekly.com JP
06.05.2006 Mezinárodní workshop CryptArchi se koná v Košicích! http://cryptarchi.univ-st-etienne.fr PV
05.05.2006 Rhyba?ení - co je schováno za t?mito aktivitami? http://www.rsasecurity.com JP
05.05.2006 Komu pat?í Váš po?íta?? http://www.schneier.com JP
05.05.2006 Vlády požadují stále více osobních údaj? - chrání je však dostate?n?? http://www.guardian.co.uk JP
05.05.2006 NIST - Draft Special Publication 800-80, Guide for Developing Performance Metrics for Information Security http://csrc.nist.gov JP
04.05.2006 Symantec bere boj proti phishingu vážn? http://www.computerworld.cz JP
04.05.2006 T?i priority pro oblast bezpe?nosti http://www.darkreading.com JP
04.05.2006 Bezpe?nost VoIP není dostate?ná http://news.zdnet.co.uk JP
04.05.2006 ?erv Nugache - nová generace softwaru pro boty http://www.theregister.co.uk JP
03.05.2006 K sou?asným aktivitám hacker? http://www.sci-tech-today.com JP
03.05.2006 K bezpe?nosti VoIP - o zranitelnostech existujících protokol? http://www.infosecwriters.com JP
03.05.2006 BitLocker Drive Encryption a Windows Vista http://www.microsoft.com JP
03.05.2006 IPSEC tunel http://linuxgazette.net JP
02.05.2006 Rootkity - analýza Microsoftu http://www.cio-today.com JP
02.05.2006 Jedna rhyba, druhá rhyba... http://reviews.cnet.com JP
02.05.2006 Lze rozbít používané šifrovací postupy? http://blogs.zdnet.com JP
02.05.2006 Aplikace pro vyhledávání bezdrátových LAN - detekce pr?nik? http://www.polarcove.com JP
01.05.2006 Jackie Fisher who are you Dreadnought http://maritimecompass.blogspot.com JP
01.05.2006 K problematice rootkit? http://www.cmpnetasia.com JP
01.05.2006 Vaše myšlenky jako biometrický autentiza?ní prost?edek ? http://www.wired.com JP
01.05.2006 P?t ?astých bezpe?nostních chyb webovských aplikací http://www.securityfocus.com JP
Design: Webdesign