Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.05.2005 Mýty a pov?ry o kvalifikovaných certifikátech http://www.lupa.cz JP
31.05.2005 ZombieMeter http://news.zdnet.co.uk JP
31.05.2005 Požadavky USA na biometrické ID komplikují britské plány pro zavedení ID http://www.theregister.co.uk JP
31.05.2005 Antivir AVAST - nalezena zranitelnost http://www.securiteam.com JP
31.05.2005 Bezpe?nost Internet Exploreru a Firefoxu - další srovnání http://www.net-security.org JP
30.05.2005 Návrh nové proudové šifry - Biham a Seberry http://eprint.iacr.org JP
30.05.2005 Pr?myslová špionáž pomocí spyware http://www.ynetnews.com JP
29.05.2005 A Companion to User's Guide to Cryptography and Standards http://www.isg.rhul.ac.uk JP
29.05.2005 MISTY - algoritmus blokové šifry firmy Mitsubishi Electric Corporation bude vydán jako norma ISO http://www.itsecurity.com JP
29.05.2005 Bezpe?nost aplikací v pr?b?hu jejich životního cyklu http://www.infosecwriters.com JP
27.05.2005 David Perry: Spam a phishing mimo zákon. http://www.lupa.cz JP
27.05.2005 Velká Británie - ID- karty - vše p?ipraveno http://www.theregister.co.uk JP
27.05.2005 Šifrování jako d?kaz kriminálních úmysl? http://www.lawlibrary.state.mn.us JP
27.05.2005 Bezpe?né delegování výpo?t? nezbytných pro spo?tení bod? A a B pro párování na eliptických k?ivkách http://eprint.iacr.org JP
27.05.2005 Simulace internetové války - CIA http://abcnews.go.com JP
27.05.2005 Bluetooth Security Review, Part 2 http://www.securityfocus.com JP
26.05.2005 Spole?nost Barracuda Network se po boji se spamem zam??ila na boj se spywarem (Baracuda Spyware Firewall) http://www.gestocomm.cz PV
26.05.2005 Eurocrypt 2005 a kolize hašovacích funkcí - ?í?ani trochu (nev?domky) mlžili http://eprint.iacr.org VK
26.05.2005 O bezkolizní kompresní funkci http://eprint.iacr.org VK
26.05.2005 Vyšlo : RFC 4109 - Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) ftp://ftp.rfc-editor.org PV
25.05.2005 V ?esku se rozjíždí zlo?in na internetu http://zpravy.idnes.cz JP
25.05.2005 Nový draft pkix - Subject Identification Method (SIM) http://www.ietf.org JP
25.05.2005 Nejv?tší krádež bankovních dat v USA http://www.computerworld.com JP
24.05.2005 DATAKON (termín podání p?ísp?vk? posunut do 30.5 !) http://www.datakon.cz PV
24.05.2005 Vyšlo : RFC 4043 - Internet X.509 Public Key Infrastructure Permanent Identifier ftp://ftp.rfc-editor.org PV
23.05.2005 Kontrola p?ístupu - principy a cíle http://www.securitydocs.com JP
22.05.2005 Za?al EUROCRYPT 2005 http://www.brics.dk PV
21.05.2005 Barracuda Spam Firewall 300 – získává prestižní ocen?ní …. http://www.spamfo.co.uk PV
20.05.2005 Nové ?íslo IEEE Cipher - May 2005 http://www.ieee-security.org JP
20.05.2005 ETSI - politiky CA vydávajících certifikáty ve?ejných klí?? a kvalifikované certifikáty - nové verze http://portal.etsi.org JP
20.05.2005 NIST - odvolání FIPS 46-3 (DES) a souvisejících dalších norem http://csrc.ncsl.nist.gov JP
20.05.2005 Poznejte svého nep?ítele - PHISHING http://www.honeynet.org JP
20.05.2005 Hashovací algoritmy a OATH http://www.computerworld.com JP
19.05.2005 NIST SP 800-38B - Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: The CMAC Mode for Authentication http://csrc.ncsl.nist.gov JP
19.05.2005 Criminal IT: Why insecurity is implicit in computing http://software.silicon.com JP
19.05.2005 Více než padesát procent organizací nemá zpracovanou bezpe?nostní politiku http://www.ebcvg.com JP
19.05.2005 Nejslabší ?lánky bezpe?nosti http://www.infoworld.com JP
19.05.2005 Microsoft unveils details of software security process http://www.securityfocus.com JP
19.05.2005 IACR Newsletter - vyšlo nové ?íslo http://www.iacr.org JP
17.05.2005 Útok na AES - ?asový postranní kanál http://cr.yp.to JP
17.05.2005 DDOS útok a vyd?ra?i http://www.infoworld.com JP
17.05.2005 Sofistikovan?jší phishing http://news.zdnet.co.uk JP
16.05.2005 Výzva k rozlušt?ní textu zašifrovaného Enigmou http://crypto-world.info PV
16.05.2005 Nová verze antiviru Nod32 nabízí detekci spyware http://www.zive.cz JP
16.05.2005 IPSEC - zranitelnosti n?kterých konfigurací http://www.niscc.gov.uk JP
16.05.2005 Cryptogram - Bruce Schneier - nové ?íslo http://www.schneier.com JP
15.05.2005 Vyšel Crypto-World 5/2005 http://crypto-world.info PV
14.05.2005 E-zin Crypto-World 4/2005 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
14.05.2005 E-zin Crypto-World má p?id?leno ISSN http://crypto-world.info PV
14.05.2005 Mnohovláknová technologie m?že vyza?ovat klí?e prost?ednictvím ?asového postranního kanálu http://www.daemonology.net VK
13.05.2005 Mezinárodní konference MoraviaCrypt 2005 http://www.moraviacrypt.fit.vutbr.cz PV
13.05.2005 K bezpe?nosti Firefoxu http://www.securityfocus.com JP
13.05.2005 Základy po?íta?ové bezpe?nosti http://www.securitydocs.com JP
13.05.2005 A Gentle Introduction To Cryptography http://www.webpronews.com JP
12.05.2005 P?íprava nové verze (v po?adí ?.5) normy X.509 ftp://ftp.bull.com JP
12.05.2005 Faktorizace - souhrn výsledk? http://www.crypto-world.com VK
12.05.2005 Byl faktorizován modul RSA o délce 663 bit? http://www.rsasecurity.com VK
12.05.2005 Epimetheus - a system for reducing the risk of phishing attacks http://members.optusnet.com.au JP
12.05.2005 Patent NSA - jednosm?rná hashovací funkce http://patft.uspto.gov JP
12.05.2005 Forenzní analýza webovských prohlíže?? ?ást 2. http://www.securityfocus.com JP
12.05.2005 Finan?ní kryptografie - první ?íslo http://www.financialcryptography.com VK
11.05.2005 D?ležitost fyzické bezpe?nosti http://enterprisesecurity.symantec.com JP
11.05.2005 Mýtus o automobilových virech - hrozba ve skute?nosti neexistuje http://www.securityfocus.com JP
11.05.2005 How To Crack WEP – Part 1: Setup & Network Recon http://www.tomsnetworking.com JP
11.05.2005 Bruce Schneier a sou?asná kryptografie - interview http://www.securityfocus.com JP
11.05.2005 Útok DOS (Denial of Service) - FAQ http://www.infosecwriters.com JP
11.05.2005 RSA Challenge (old) - Bylo faktorizováno ?íslo v délce 200 dekadických znak?!! http://news.com.com JP
10.05.2005 Victor Shoup - A Computational Introduction to Number Theory and Algebra http://shoup.net JP
10.05.2005 PGP - update http://www.crn.com JP
10.05.2005 Biometrie - online zdroje http://www.computerworld.com JP
10.05.2005 Konfigurace IPSEC - zranitelnosti http://www.niscc.gov.uk JP
08.05.2005 SINA obdržela certifikaci na stupe? TAJNÉ http://www.secunet.cz PV
08.05.2005 Vyšlo RFC 4059 (Warranty Certificate Extension - Internet X.509 Public Key Infrastructure) ftp://ftp.rfc-editor.org PV
06.05.2005 Spyware vyd?lá dv? miliardy dolar? ro?n? http://digiweb.ihned.cz JP
06.05.2005 Jak chránit mail proti robotom na webe? http://blog.itstudio.info PV
06.05.2005 ICSA certifikace - AEP Networks\' Netilla(R) Security Platform SSL VPN http://www.itsecurity.com JP
06.05.2005 WG - návrh proudové šifry http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
06.05.2005 Analýza elektromagnetického vyza?ování - Rijndael a ECC na PDA http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
06.05.2005 Multikolizní útok na hashovací funkce http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
06.05.2005 kniha Spy Among Us (autor Ira Winkler) - vý?atek http://www.computerworld.com JP
06.05.2005 Sít? P2P a anonymita http://eprint.iacr.org JP
06.05.2005 Hacke? úto?í na britskou policii http://software.silicon.com JP
06.05.2005 An Introduction to Block Cipher Algorithms and Their Applications in Communication Security http://www.securitydocs.com JP
04.05.2005 Velká Británie a phishing http://news.zdnet.co.uk JP
04.05.2005 Biometrie - falešné nad?je http://software.silicon.com JP
04.05.2005 TOP 20 zranitelností http://www.eweek.com JP
03.05.2005 Server napaden bankovními podvodníky dva dny po instalaci http://www.logios.cz PV
03.05.2005 NIST - byl vydán Computer Security Division - 2004 Annual Report http://csrc.ncsl.nist.gov JP
02.05.2005 Vyšlo RFC 4046 (Multicast Security - MSEC - Group Key Management Architecture) ftp://ftp.rfc-editor.org PV
02.05.2005 Volná místa - MANAŽER útvaru Bezbe?nost IT http://www.jobs.cz PV
02.05.2005 Using Diamonds to Create Unhackable Code http://science.slashdot.org JP
02.05.2005 Bruce Schneier - iniciativa individual-i http://www.individual-i.com JP
Design: Webdesign