Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
22.04.2013 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 16/2013 http://www.root.cz JP
20.04.2013 Bulha?i na Chomutovsku stahovali data z platebních karet http://www.novinky.cz JP
20.04.2013 Válka v Sýrii - Assadovi hacke?i špióní za rebely http://www.spiegel.de JP
20.04.2013 Velké botnety zneužívají bomby v Bostonu a výbuch v texaském Westu http://www.eweek.com JP
20.04.2013 Nová verze malwaru Gozi je spojena s MBR rootkitem http://www.computerworld.com JP
19.04.2013 Recenze: ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall 2013 http://www.techrepublic.com JP
19.04.2013 Anoynmous: 1,5 GB dat uniklo z azerbajdžánského ministerstva spoj? a IT http://www.cyberwarnews.info JP
19.04.2013 Microsoft: bez antiviru je 5,5 krát v?tší pravd?podobnost, že budete infikováni http://www.securityweek.com JP
19.04.2013 Jaká bude budoucnost kybenetické bezpe?nosti http://gibsondunn.com JP
19.04.2013 Zpráva spole?nosti Solutionary: 2013 Global Threat Intelligence Report http://go.solutionary.com JP
19.04.2013 Mozkové vlny jako heslo pro techniku, kterou si oblékáme http://www.csoonline.com JP
19.04.2013 Uživatelé cht?jí biometrii, ?íká p?ehled http://www.darkreading.com JP
19.04.2013 I po záplat? Oraclu byly nalezena další chyba v Jav? (plugin prohlíže?e) http://www.itseccity.de JP
19.04.2013 Zákon CISPA prošel americkou sn?movnou http://www.zdnet.com JP
19.04.2013 Pozor na podvodnou stránku sourceforgechile.net http://www.net-security.org JP
19.04.2013 Deset odv?tví, které budou p?íštích p?ti letech významn? ovlivn?ny problematikami IT bezpe?nosti http://www.eweek.com JP
19.04.2013 Váš po?íta? se m?že stát otrokem dolujícím bitcoiny http://www.theregister.co.uk JP
19.04.2013 Hacke?i úto?í na maklé?e prost?ednictvím malwaru http://www.theregister.co.uk JP
19.04.2013 Útok DDoS - nová normální situace? http://www.bankinfosecurity.com JP
19.04.2013 Kybernetická loupež a soud mezi bankou a ob?tí http://krebsonsecurity.com JP
18.04.2013 Zam?stnavatelé v??í, že zam?stnanci nemají p?ístup k d?v?rným informacím a nekradou jim je http://www.networkworld.com JP
18.04.2013 Nastal ?as odhodit antiviry jako ochranu koncového bodu? http://www.darkreading.com JP
18.04.2013 Trojan Magic (obsahující zadní vrátka) z?stal nedetekován posledních 11 m?síc? http://www.scmagazine.com JP
18.04.2013 ENISA dostala mandát na dalších sedm rok? http://www.gulli.com JP
18.04.2013 Google k ochranám p?i práci s prohlíže?em Chrome http://googleonlinesecurity.blogspot.cz JP
18.04.2013 Studie ?íká, že špi?kové bezdrátové routery lze snadno hacknout http://news.cnet.com JP
18.04.2013 Pokud bude schválen CISPA, velké firmy nemohou slíbit ochranu soukromí uživatel? http://www.zdnet.com JP
18.04.2013 Patent Nikonu se týká heslem chrán?ných objektiv? http://www.zdnet.com JP
18.04.2013 Interní hrozby a BYOD z?stávají stále velkým problémem http://www.net-security.org JP
18.04.2013 K nové zpráv? Microsoftu: Security Intelligence Report http://www.eweek.com JP
18.04.2013 Množství a velikosti DDoS tento rok významn? narostly http://www.computerworld.com JP
18.04.2013 Také Microsoft zavádí dvoufaktorovou autentizaci http://www.theregister.co.uk JP
18.04.2013 SWAT (americké jednotky rychlého nasazení) a celebrity http://krebsonsecurity.com JP
17.04.2013 ?R: Vláda má dostat zákon o kybernetické bezpe?nosti koncem ?ervna http://www.novinky.cz JP
17.04.2013 Zpráva spole?nosti NQ: Mobile’s 2012 Security Report http://en.nq.com JP
17.04.2013 Taktika útoku na Wordpress je obdobná taktikám p?i útocích na banky http://www.networkworld.com JP
17.04.2013 T?i nové bezpe?nostní mýty, nap?. pro? vzdálený výmaz je jen pohádkou http://www.computerwoche.de JP
17.04.2013 T?i kroky k tomu, jak stanovit toleranci rizik http://www.csoonline.com JP
17.04.2013 CISPA bojuje s problémem ochrana soukromí http://www.informationweek.com JP
17.04.2013 Bruce Schneier k bostonským bombám http://www.schneier.com JP
17.04.2013 Útoky malwaru nar?stají, jsou rafinovan?jší, cílí na Android - ?íká zpráva http://www.eweek.com JP
17.04.2013 Zpráva spole?nosti Symantec: Internet Security Threat Report 2013 http://www.symantec.com JP
17.04.2013 TeliaSonera prodává sledovací technologie, Mozilla zvažuje, že odmítne za?adit její ko?enový certifikát do svého seznamu d?v?ryhodných CA http://www.theregister.co.uk JP
17.04.2013 Veracode p?ipravil infografiku: Building Secure Web Applications http://www.veracode.com JP
17.04.2013 Brian Krebs k aktualizacím Javy http://krebsonsecurity.com JP
16.04.2013 Anonymous hackli další severokorejské weby http://www.securitynewsportal.com JP
16.04.2013 Anonymous mají v plánu velký útok proti USA http://news.thehackernews.com JP
16.04.2013 Bankomat v Gda?sku vydával dvakrát více pen?z než bylo po n?m požadováno http://niebezpiecznik.pl JP
16.04.2013 Jak se vyhnout online podvod?m t?žícím z bostonských bomb http://www.technewsdaily.com JP
16.04.2013 Microsoft objevil trojana, který maže známky své existence http://www.darkreading.com JP
16.04.2013 Jak hacke?i klamou vaše zam?stnavatele http://www.darkreading.com JP
16.04.2013 ?et?zec supermarket? Schnucks - pr?nik vedl ke krádeži údaj? týkajících se k 2,4 milión? platebních karet http://www.scmagazine.com JP
16.04.2013 Dropbox - možná jeho zneužití ke krádežím soubor? a ší?ení malwaru http://www.techrepublic.com JP
16.04.2013 Oracle chystá aktualizaci Javy - pluginu pro prohlíže?e http://arstechnica.com JP
16.04.2013 John Kerry ke spolupráci s Japonskem a ?ínou v oblasti kybernetické bezpe?nosti http://www.computerworld.com JP
16.04.2013 K útok?m na instalace Wordpressu http://www.theregister.co.uk JP
15.04.2013 Bankovní Blitzkrieg je stále hrozbou http://www.bankinfosecurity.com JP
15.04.2013 Galerie: desítka surrealistických moment? historie informa?ní bezpe?nosti http://www.csoonline.com JP
15.04.2013 Povelová a ?ídící centra (C&C) botnet? - 58 procent z nich je v USA http://www.itseccity.de JP
15.04.2013 Nikoliv sociální sít?, ale podnikové aplikace jsou nejv?tším nebezpe?ím pro podnikové sít? http://www.itseccity.de JP
15.04.2013 USA, chystaný zákon CISPA - co je vlastn? za?? http://www.zdnet.com JP
15.04.2013 USA a ?ína vytvá?í spole?nou pracovní skupinu pro kybernetickou bezpe?nost http://www.zdnet.com JP
15.04.2013 Šéf Interpolu k boji proti kybernetické kriminalit? ve sv?t? http://www.net-security.org JP
15.04.2013 Devítka problém?, které se týkají otázek d?v?ry v bitcoiny http://www.huffingtonpost.com JP
15.04.2013 US Federal Aviation Administration (FAA) zpochybnila tvrzení o aplikaci pro Android, která umí unést letadlo http://www.theregister.co.uk JP
15.04.2013 BYOD - desítka nejhorších situací http://www.techrepublic.com JP
15.04.2013 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 15/2013 http://www.root.cz JP
13.04.2013 Oznámen byl široký útok proti blog?m Wordpressu http://www.computerworld.com JP
12.04.2013 Byl zve?ejn?n draft: NIST Interagency Report (IR) 7924, Reference Certificate Policy http://csrc.nist.gov JP
12.04.2013 Jak se chránit p?ed hackery http://venturebeat.com JP
12.04.2013 MI5 varuje britské univerzity p?ed hrozbami kybernetických útok? http://news.techworld.com JP
12.04.2013 P?ehledy ?íkají, že zam?stnavatelé v??í svým lidem víc, než je zdrávo http://www.infosecurity-magazine.com JP
12.04.2013 Obam?v návrh nového rozpo?tu obsahuje investice do kybernetické bezpe?nosti http://www.securityweek.com JP
12.04.2013 Velké procento hack? pro hry obsahuje malware http://www.securityweek.com JP
12.04.2013 Krádež identity - co je tím chápano? http://www.technewsdaily.com JP
12.04.2013 Kurs bitcoinu prudce klesl http://www.spiegel.de JP
12.04.2013 V Bavorsku vzniká centrum proti internetové kriminalit? - Cyberallianz-Zentrum http://www.gulli.com JP
12.04.2013 Domovní zlod?ji používají skryté kamery http://www.wfaa.com JP
12.04.2013 Kyberkriminalita se od podvržených antivir? p?esouvá ke scarewaru http://www.eweek.com JP
12.04.2013 Bezdrátové IP kamery lze napadnout cestou internetu http://www.computerworld.com JP
12.04.2013 Hacke?i mohou zneužít stanice pro nabíjení elektromobil? http://www.computerworld.com JP
12.04.2013 Bílý d?m signalizuje, že nepodpo?í CISPA v jeho sou?asné podob? http://www.computerworld.com JP
12.04.2013 Kaspersky Lab: online herní pr?mysl je napadán kybernetickou špionážní skupinou Winnti http://www.securelist.com JP
12.04.2013 P?íru?ka: The Shortcut Guide To Business Security Measures Using SSL http://nexus.realtimepublishers.com JP
12.04.2013 Ukradených tém?? ?tvrt miliónu dolar? a žaloba na banku http://krebsonsecurity.com JP
12.04.2013 I malé banky se p?ipravují na útoky DDoS http://www.bankinfosecurity.com JP
12.04.2013 Nakažený spam zp?sobí nyní více škod než kdy jindy http://www.theregister.co.uk JP
11.04.2013 Kybernetické podzemí - jak vypadá reklama na soukromý keylogger http://blog.webroot.com JP
11.04.2013 Vaše myšlenky budou vaším novým online heslem http://www.cio-today.com JP
11.04.2013 Kritický nedostatek pracovník? ve sfé?e IT bezpe?nosti http://www.bankinfosecurity.com JP
11.04.2013 Zpráva spole?nosti Veracode: State of Software Security Report Volume 5 http://www.veracode.com JP
11.04.2013 Sv?t po Shamoonu http://www.csoonline.com JP
11.04.2013 Jak zastavit SW sabotáže ? http://www.darkreading.com JP
11.04.2013 Jak provést úsp?šný phishing proti vlastní firm? http://www.darkreading.com JP
11.04.2013 Facebook zavede platby za zprávy také v Evrop? http://www.gulli.com JP
11.04.2013 Obavy z ?ínské bezpe?nosti odstrašují investory http://www.zdnet.com JP
11.04.2013 ZeroAccess Bitcoin Botnet ”úsp?šn?“ funguje http://www.darkreading.com JP
11.04.2013 Byli jste hacknuti, co te?? http://www.net-security.org JP
11.04.2013 Tatu Ylonen p?ipravuje novou verzi SSH http://www.theregister.co.uk JP
11.04.2013 Konference Hack in the Box (Amsterodam - 8.-11. duben 2013) http://conference.hitb.org JP
11.04.2013 Výzkumník hacknul letištní kontroly s pomocí chytrého mobilu s Androidem http://www.theregister.co.uk JP
11.04.2013 POS (point-of-sale-software) malware úto?í na obchodníky http://www.bankinfosecurity.com JP
10.04.2013 K podrobnostem ve zprávách bank ohledn? útok? DDoS http://www.bankinfosecurity.com JP
10.04.2013 Slideshow - osm p?íklad? pozoruhodných interních hrozeb http://www.darkreading.com JP
10.04.2013 Bitdefender nabízí bezplatný antivir pro Android http://www.itespresso.de JP
10.04.2013 Rusko a Ukrajina- bankovní hacke?i ukradli 200 milión? euro http://www.spiegel.de JP
10.04.2013 Za útokem z minulého m?síce na jihokorejské instituce je Severní Korea http://www.zdnet.com JP
10.04.2013 Bitcoiny - jak je ochránit http://www.techrepublic.com JP
10.04.2013 Využití iPhone pro biometrický sken http://www.net-security.org JP
10.04.2013 Ve Velké Británii bude globální kyberbezpe?nostní centrum http://www.net-security.org JP
10.04.2013 Jak simulované útoky pomohou zlepšit bezpe?nostní pov?domí http://www.net-security.org JP
10.04.2013 Jak vybudovat informa?ní základnu ohledn? bezpe?nostních hrozeb sítím http://www.eweek.com JP
10.04.2013 Aplikace pro mobily prozrazují více osobních dat než je t?eba http://www.computerworld.com JP
10.04.2013 Chystaná nejv?tší sv?tová biometrická databáze FBI kritizována http://www.computerworld.com JP
10.04.2013 Britský ?len LulzSec p?iznal svou vinu http://www.theregister.co.uk JP
10.04.2013 Brian Krebs k záplatám z tohoto úterka http://krebsonsecurity.com JP
10.04.2013 Kyberneti?tí podvodníci rozesílají spam, který se tvá?í, že p?ichází z tiskárny http://www.theregister.co.uk JP
10.04.2013 kurz Akademie CZ.NIC / Problematika infrastruktury ve?ejných klí?? (PKI) http://www.nic.cz PV
09.04.2013 Kaspersky Lab varuje p?ed jarní epidemií ší?enou p?es Skype http://crypto-world.info JP
09.04.2013 Tajná zbra? Washingtonu v boji proti ?ínským hacker?m http://www.foreignaffairs.com JP
09.04.2013 Hacke?i stále ?ast?ji používají p?enosná za?ízení http://www.securitynewsportal.com JP
09.04.2013 Bezpe?nostní odborníci objevili ?adu zranitelnosti bezdrátových router? http://www.securityweek.com JP
09.04.2013 U.S. Air Force ozna?ilo šestici kybernetických nástroj? jako zbran? http://news.cnet.com JP
09.04.2013 APT útoky dneška http://www.networkworld.com JP
09.04.2013 P?t nejv?tších online hrozeb soukromí roku 2013 http://www.networkworld.com JP
09.04.2013 Facebook Home - spole?nosti (organizace) by ho m?ly zakázat http://www.networkworld.com JP
09.04.2013 ?ty?i ?asté chyby p?i hodnocení bezpe?nosti a zranitelností http://www.csoonline.com JP
09.04.2013 Jak chránit podnikání p?ed pracovníky, kte?í volí slabá hesla http://www.darkreading.com JP
09.04.2013 K zabezpe?ení aplikací vede dlouhá cesta http://www.darkreading.com JP
09.04.2013 Nový trojan se ší?í prost?ednictvím botnetu Cutwail http://www.heise.de JP
09.04.2013 WikiLeaks - byly zve?ejn?ny další americké vládní dokumenty http://www.gulli.com JP
09.04.2013 Francie založila civilní tým kybernetických obránc? http://www.zdnet.com JP
09.04.2013 Jak nakupovat a prodávat bitcoiny http://www.zdnet.com JP
09.04.2013 SDN (Software-Defined Networking) - jak ovlivní sí?ovou bezpe?nost http://www.techrepublic.com JP
09.04.2013 Eliptická kryptografie - úvod do problematiky http://www.linuxjournal.com JP
09.04.2013 AV Test otestoval antivirové produkty http://www.theregister.co.uk JP
09.04.2013 UK Parking Control (UKPC) - únik osobních informací z webu http://www.theregister.co.uk JP
08.04.2013 Byl autor kitu exploit? ”Phoenix“ uv?zn?n v Rusku? http://krebsonsecurity.com JP
08.04.2013 O knize The Practice Of Network Security Monitoring http://nostarch.com JP
08.04.2013 K nové vln? útok? na tzv. call centra http://www.bankinfosecurity.com JP
08.04.2013 IBM: pro elektrárenský pr?mysl jsou postupy kybernetické bezpe?nosti klí?ové http://www.eweek.com JP
08.04.2013 Severní Korea v??í schopnostem svých hacker? http://english.chosun.com JP
08.04.2013 Útoky hacker? na b?žnou obchodní sí? http://www.stltoday.com JP
08.04.2013 K útoku Anonymous na Izrael http://news.cnet.com JP
08.04.2013 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 14/2013 http://www.root.cz JP
06.04.2013 Bankovní trojan Shylock byl aktualizován http://www.securityweek.com JP
06.04.2013 Facebook: odpov?di na otázky okolo soukromí http://newsroom.fb.com JP
06.04.2013 P?íru?ka: The SCADA Security Survival Guide http://www.csoonline.com JP
06.04.2013 K systému Content-Agnostic Malware Protection (CAMP), který používá Google k detekci škodlivých vykonatelných soubor? http://www.darkreading.com JP
06.04.2013 N?mecko: BSI varuje p?ed malwarem na inzertních serverech http://www.heise.de JP
06.04.2013 Mobilní phishing p?ichází do módy http://www.itseccity.de JP
06.04.2013 Anonymous - desítka v?cí, které se jich týkají v roce 2013 http://www.informationweek.com JP
06.04.2013 Zákony nemohou ochránit banky p?ed útoky DDoS http://www.informationweek.com JP
06.04.2013 Americké národní bezpe?nosti vydalo varování ohledn? cíleného phishingu proti energetickým spole?nostem http://www.computerworld.com JP
06.04.2013 N?mecký ransomware hrozí d?tským pornem http://www.theregister.co.uk JP
06.04.2013 Kopie platebních karet mizí ?asto ve sv?t?, policie je denn? v kontaktu s FBI http://www.novinky.cz JP
05.04.2013 Nejv?tší sv?tová knihovna digitálních dokument? Scribd byla hacknuta http://thehackernews.com JP
05.04.2013 Je d?ležité školit zam?stnance v otázkách bezpe?nosti? http://www.darkreading.com JP
05.04.2013 Skypem se ší?í široká variabilita malwaru http://www.net-security.org JP
05.04.2013 Voln? dostupný Online Scanner od F-Secure byl p?epracován http://www.net-security.org JP
05.04.2013 Bezpe?nostní profesionálové se neumí bezpe?n? chovat p?i práci s mobilními za?ízeními http://www.net-security.org JP
05.04.2013 Na Ukrajin? byli uv?zn?ni tv?rci trojana Carberp http://www.net-security.org JP
05.04.2013 Japonské webové portály hacknuty, unikly informace až k 100 000 ú?t?m http://www.computerworld.com JP
05.04.2013 Záplatujte PostgreSQL http://www.theregister.co.uk JP
05.04.2013 Anonymous úto?í na Severní Koreu http://www.theregister.co.uk JP
04.04.2013 Podvody na sociálních sítích http://www.symantec.com JP
04.04.2013 Jar a malware v n?m http://blog.malwarebytes.org JP
04.04.2013 DDoS - co lze o?ekávat od budoucích útok?? http://www.bankinfosecurity.com JP
04.04.2013 Doxing celebrit má pokra?ování: Angelina Jolie, Lady Gaga a další http://www.technewsdaily.com JP
04.04.2013 Dokument: 2013 Internal Audit Capabilities and Needs Survey (spole?nost Protiviti) http://www.protiviti.com JP
04.04.2013 Ješt? k dopad?m zjišt?ní (nelegálního) botnetu Carna http://www.darkreading.com JP
04.04.2013 Zpráva: 2012 Norton Cybercrime Report, april 2013 http://now-static.norton.com JP
04.04.2013 P?ehled moderních autentiza?ních postup? http://www.computerwoche.de JP
04.04.2013 Esej Bruce Schneiera: IT for Oppression http://www.schneier.com JP
04.04.2013 Zpráva spole?nosti PwC: Risk in review 2012. Rethinking risk management for new market realities http://www.pwc.com JP
04.04.2013 Nar?stá množství agresivního adwaru a malwaru pro Android http://www.net-security.org JP
04.04.2013 K novému bankovnímu trojanu http://www.net-security.org JP
04.04.2013 Tisíce kompromitovaných server? Apache ší?í malware http://arstechnica.com JP
04.04.2013 Bezpe?nostní rizika používání bezdrátového p?ipojení v londýnském metru http://www.net-security.org JP
04.04.2013 Americký NIST: pr?mysl by m?l být na ?ele p?i vytvá?ení rámce kybernetické bezpe?nosti http://www.computerworld.com JP
04.04.2013 Zpráva spole?nosti FireEye Advanced Threat Report – 2H 2012 http://www2.fireeye.com JP
04.04.2013 Služba pro ukládání bitcoin?, Instawallet, je p?edm?tem databázového útoku http://www.computerworld.com JP
04.04.2013 EU: karetní podvodníci cílí nejen na bankomaty http://www.theregister.co.uk JP
04.04.2013 Spole?nost testuje své zam?stnance ve vztahu k odolnosti v??i cílenému phishingu http://www.nationaljournal.com JP
04.04.2013 Mezinárodní hacke?i hrozí 7. dubna zaúto?it na Izrael http://www.jewishpress.com JP
03.04.2013 Anonymous tvrdí, že ukradli 15 000 osobních dat ze severokorejského webu http://www.securitynewsportal.com JP
03.04.2013 Etiopie používá spyware proti aktivist?m http://bikyanews.com JP
03.04.2013 Co je doxing ? http://www.technewsdaily.com JP
03.04.2013 Co je ransomware ? http://www.technewsdaily.com JP
03.04.2013 USA: ministerstvo národní bezpe?nosti a FBI varují p?ed TDoS útoky na tís?ová volání http://www.csoonline.com JP
03.04.2013 Ruský malware slídí v amerických bankomatech http://www.h-online.com JP
03.04.2013 Jak zlepšit vztahy mezi administrátory databází a bezpe?nostními profesionály http://www.darkreading.com JP
03.04.2013 Pro? kybernetická kriminalita má exe soubory v menší oblib? http://www.itseccity.de JP
03.04.2013 Jak se kdokoliv m?že stát hackerem okrádajícím banky http://www.zdnet.com JP
03.04.2013 Hacke?i sout?ží, jak vytvo?it co nejvíce úsko?ný kód programu http://www.wired.com JP
03.04.2013 DDoS útok na Spamhaus ukázal na nezbytnost opravit chybu DNS (open resolver) http://www.techrepublic.com JP
03.04.2013 Americké spole?nosti v ?ín? se obávají krádeží dat http://www.net-security.org JP
03.04.2013 Phisherský trojan sbírá informace o platebních kartách prost?ednictvím podvržené stránky Facebooku http://www.net-security.org JP
03.04.2013 Hacke?i úto?ící na americké banky jsou velmi dob?e financováni http://www.net-security.org JP
03.04.2013 Kdo napsal ?erva Flashback OS X ? https://krebsonsecurity.com JP
03.04.2013 Nová hrozba typu APT monitoruje kliky myše - aby zabránila detekci http://www.computerworld.com JP
03.04.2013 Šestice evropskýc regulátor? ochrany soukromí zahájilo vyšet?ování Google http://www.computerworld.com JP
03.04.2013 Ochrana p?ed špionským zrakem webových kamer http://www.theage.com.au JP
03.04.2013 Aktivace gTLD prob?hne nejd?íve v srpnu http://www.theregister.co.uk JP
03.04.2013 Spamme?i zneužívají Google Translate http://www.theregister.co.uk JP
03.04.2013 Brian Krebs bojuje s podzemními fóry http://krebsonsecurity.com JP
02.04.2013 Symantec vidí shody mezi útoky na Jižní Koreu v roce 2011 a v roce 2013 http://www.eweek.com JP
02.04.2013 Ransomware využívá historii prohlíže?e, aby zvýšil v?rohodnost http://www.computerworld.com JP
01.04.2013 Útok na American Express jako sou?ást útok? proti finan?ním institucím http://arstechnica.com JP
01.04.2013 Jak ve vztahu ke kybernetické válce zklamala žurnalistika http://www.guardian.co.uk JP
01.04.2013 Pakistánec byl zat?en v N?mecku kv?li vojenské špionáži http://www.pakistantoday.com.pk JP
01.04.2013 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 13/2013 http://www.root.cz JP
01.04.2013 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti varuje p?ed útoky TDoS (telephony denial-of-service) http://krebsonsecurity.com JP
Design: Webdesign