Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.04.2010 D?ti o sob? na internetu prozradí vše a neuv?domují si d?sledky, varují odborníci http://www.novinky.cz JP
30.04.2010 Jak na rodi?ovskou kontrolu ve Windows 7 http://digitalne.centrum.cz JP
30.04.2010 DNSSec: kone?n? bezpe?né DNS http://computerworld.cz JP
30.04.2010 P?icházející hrozba - útoky na integritu dat http://www.scmagazineuk.com JP
30.04.2010 Google: k jednomu útoku, který prozradil uživatelovi historiií prohlížení http://www.theregister.co.uk JP
30.04.2010 ?ína chce podrobné informace o šifrování v produktech do zem? dodávaných http://www.computerworld.com JP
30.04.2010 Symantec koupil PGP http://www.computerworld.com JP
30.04.2010 Kybernetická kriminalita : Evropská komise uvažuje o z?ízení nového celku http://www.computerworld.com JP
30.04.2010 Americké letectvo: phishingový test ukázal na problém http://www.computerworld.com JP
30.04.2010 Pro? hledat exploity, když máme sociální inženýrství? http://isc.sans.org JP
29.04.2010 Bezpe?nost koncového bodu - p?íru?ka http://akamai.infoworld.com JP
29.04.2010 Datové pr?niky v USA jsou dražší než jinde ve sv?t? http://www.networkworld.com JP
29.04.2010 Úvod do analýzy malware (video) http://www.net-security.org JP
29.04.2010 PwC na Infosecu: p?ipravte se na novou revoluci v IT bezpe?nosti http://www.computing.co.uk JP
29.04.2010 Hacke?i crackli stálou online kontrolu Ubisoftu http://www.theregister.co.uk JP
29.04.2010 Další kampa? s infikovanými pdf využívá neopravenou zranitelnost http://www.computerworld.com JP
29.04.2010 SSL sice chrání provoz webu, ale také m?že být proti vám zneužito http://gcn.com JP
29.04.2010 Robot z Lega ?eší Rubikovu kostku r?zných dimenzí http://singularityhub.com JP
29.04.2010 Zabudované systémy a nebezpe?í v nich ?íhající http://www.networkworld.com JP
29.04.2010 Denní realita - otrávené výsledky vyhledávání http://www.net-security.org JP
29.04.2010 BitTorrent a ochrana soukromí http://www-sop.inria.fr JP
28.04.2010 CIA - globální plán do roku 2015 se týká také IT bezpe?nosti http://www.darkreading.com JP
28.04.2010 Odstra?ování malware - poslouží p?iložený seznam http://blogs.techrepublic.com.com JP
28.04.2010 Pozor na rozší?ení k prohlíže?i Chrome http://blogs.techrepublic.com.com JP
28.04.2010 Deset knih z IT bezpe?nost (do budoucna) http://blogs.techrepublic.com.com JP
28.04.2010 Lansweeper : prohlédne inventá? vaší sít? http://www.net-security.org JP
28.04.2010 EU: všechny organizace brzy budou povinny oznamovat datové pr?niky zákazník?m a regula?ním orgán?m http://www.zdnet.co.uk JP
28.04.2010 Spole?nost Google p?iznává: neanonymizuje vaší IP adresu, jak tvrdila http://www.theregister.co.uk JP
28.04.2010 Botnet Storm znovu vstává z hrobu http://www.theregister.co.uk JP
28.04.2010 Po?íta?e s Linuxem jsou ve zvýšené mí?e používány k distribuci spamu http://www.computerworld.com JP
28.04.2010 USA - odkud p?ichází hlavní hrozby pro vládní systémy? http://gcn.com JP
28.04.2010 K problém?m s používáním USB flash disk? v americké armád? http://gcn.com JP
27.04.2010 Microsoft uvolnil ?eskou verzi antivirového programu pro domácí použití http://computerworld.cz JP
27.04.2010 Pro? bezpe?nostní profesionálové chybují? http://blogs.csoonline.com JP
27.04.2010 Malware se skrývá p?ed vyhledáva?i http://krebsonsecurity.com JP
27.04.2010 Snort vychází ve verzi 2.8.6 http://www.net-security.org JP
27.04.2010 Jak d?ležitá je bezpe?nost ve vztahu k r?zným aspekt?m podnikání? http://www.theregister.co.uk JP
27.04.2010 Otev?ený dopis spole?nosti Google : chra?te lépe soukromí p?i zavád?ní nových služeb http://www.computerworld.com JP
27.04.2010 Sociální sí? Blippy najímá bezpe?nostního ?editele http://www.computerworld.com JP
27.04.2010 Ochráníte p?echodem na Linux lépe své soukromí online? http://blogs.zdnet.com JP
27.04.2010 Nový USB flash disk se šifrováním a klávesnicí pro PIN http://www.networkworld.com JP
27.04.2010 Jak obnovit své soukromí na Facebooku http://gawker.com JP
26.04.2010 P?íliš mladí a p?esto chcete pracovat v IT bezpe?nosti? Bill Brenner poradí cesty http://www.csoonline.com JP
26.04.2010 10 cest k tomu, jak se na internetu dostat k blokovanému obsahu http://lifehacker.com JP
26.04.2010 NSA a cvi?ení Cyber Defense Exercise http://news.cnet.com JP
26.04.2010 Facebook - opravte nov? nastavení týkající se vašeho soukromí http://www.pcworld.com JP
26.04.2010 FBI : není jednoduché nalézt usv?d?ující data na mobilech a herních konzolích http://www.computerworld.com JP
26.04.2010 Britský zdravotnický systém infikován zlod?jským malware http://www.computerworld.com JP
26.04.2010 Architektura spamu http://rescuetheweb.blogspot.com JP
26.04.2010 Manuální verifikace ?et?zce d?v?ry vytvo?eného prost?ednictvím SSL/TLS certifikátu - pomocí OpenSSL http://blog.taddong.com JP
26.04.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 16/2010 http://www.root.cz JP
25.04.2010 Devítiletý kluk obvin?n z hacknutí po?íta?ového systému školy http://www.washingtonpost.com JP
24.04.2010 Google dokonce ví, co si myslíte http://blogs.zdnet.com JP
24.04.2010 Password Safe - pro? ho používat? http://www.computerworld.com JP
23.04.2010 OS Android (Google) spušt?n na hacknutém iPhone http://asia.cnet.com JP
23.04.2010 Web SSL VPN - úvod http://searchenterprisewan.techtarget.com JP
23.04.2010 Bankovní trojan Zeus má nejradši Firefox http://www.networkworld.com JP
23.04.2010 Varianta trojana Zbot umož?uje zmrtvýchvstání http://www.net-security.org JP
23.04.2010 Jeden a p?l miliónu ukradených ID na Facebooku je na prodej http://www.computerworld.com JP
23.04.2010 Jak pracují vyšet?ovatelé v boji proti krádežím dat http://www.networkworld.com JP
23.04.2010 Jak trojany obrátit zpátky proti zlo?inc?m http://www.signal11.eu JP
23.04.2010 Další banké? obvin?n z krádeže citlivého SW http://www.wired.com JP
23.04.2010 Víte co je „cybernuke“? http://www.renesys.com JP
22.04.2010 Základní p?í?iny spamu http://www.networkworld.com JP
22.04.2010 Jak se vyhnout rizik?m sociálního inženýrství http://blogs.techrepublic.com.com JP
22.04.2010 Bezpe?nost sí?ových za?ízení v praxi - p?ehled http://www.dimensiondata.com JP
22.04.2010 Doporu?ení spole?nosti RSA k online bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
22.04.2010 K chystanému vydání p?ehledu spole?nosti PricewaterhouseCoopers http://www.net-security.org JP
22.04.2010 Anti-Counterfeiting Trade Agreement https://selectra.co.uk JP
22.04.2010 Rozsáhlá p?íru?ka k bezpe?nosti ve Windows 7 http://www.computerworld.com JP
22.04.2010 Sociální sít? a forenzní analýza http://blogs.sans.org JP
22.04.2010 Stovky frekventovaných web? nejsou ochrán?ny p?ed krádeží domény http://blogs.zdnet.com JP
22.04.2010 Jak prost?ednictvím mobilní sít? sledovat lidi (legáln?) http://news.cnet.com JP
21.04.2010 NIST vydal draft - Interagency Report (IR) 7511 Revision 2, http://csrc.ncsl.nist.gov JP
21.04.2010 Zpráva. Rusko jako zdroj útok? http://www.h-online.com JP
21.04.2010 ?ím je Shadowserver Foundation v boji proti malware? http://blogs.techrepublic.com.com JP
21.04.2010 Cílem útoku na Google byl zdrojový kód pro single-sign-on? http://www.net-security.org JP
21.04.2010 Trocha zamyšlení nad výpo?ty v oblacích (v cloudech) http://www.infosecwriters.com JP
21.04.2010 Ú?ty G-mailu slouží stále ve v?tší mí?e lékarnickému spamu http://www.computerworld.com JP
21.04.2010 Které státy nejvíce vyžadují od Google informace k soukromí uživatel?? http://www.theregister.co.uk JP
21.04.2010 Kvantové peníze http://www.newscientist.com JP
21.04.2010 Mladí lidé, soukromí a internet http://www.schneier.com JP
21.04.2010 Sít? se senzory - jejich testování pomocí ?erv? http://www.h-online.com JP
21.04.2010 Také ESET má XSS zranitelnosti na svých stránkách http://security-sh3ll.blogspot.com JP
20.04.2010 Politicky motivované útoky mohou donutit podniky, aby tyto prohloubily své obrany http://www.darkreading.com JP
20.04.2010 Efektivní implementace eliptické kryptografie, která používá binární Edwardsovy k?ivky http://eprint.iacr.org JP
20.04.2010 Skandál se sledováním žák? prost?ednictvím webových kamer nabírá obrátky http://www.crn.com JP
20.04.2010 Nástroje pro provenci ztráty dat (DLP - data loss prevention) v podrobn?jším pohledu http://www.networkworld.com JP
20.04.2010 P?t charakteristik bezpe?ných online služeb http://blogs.techrepublic.com.com JP
20.04.2010 Diskuze na Schneierov? blogu k nedávnému vystoupení šéfa NSA a US Cyber Command http://www.schneier.com JP
20.04.2010 Po?íta?ová bezpe?nost a právo: sv?t, který se vyvíjí http://www.infosecwriters.com JP
20.04.2010 Symantec Internet Security Threat Report : Volume XV: April 2010 http://eval.symantec.com JP
20.04.2010 USA: vznesena obvin?ní proti muži, který provozoval CallService.biz http://www.theregister.co.uk JP
20.04.2010 OWASP: Top 10 pro rok 2010 http://www.owasp.org JP
20.04.2010 Black Hat: filtr XSS v IE8 naopak napomáhá XSS útok?m na weby http://blogs.zdnet.com JP
20.04.2010 Malware na rusko-?ínském hrani?ním p?echodu http://www.theregister.co.uk JP
19.04.2010 Penetra?ní testy, jaká jsou rizika a jaké výhody toho, pokud si je provádíte sami http://www.darkreading.com JP
19.04.2010 P?estože botnety jsou likvidovány, úrove? spamu z?stává stále stejn? vysoká http://www.theregister.co.uk JP
19.04.2010 K výsledk?m aktuálního testu antivir? http://www.sophos.com JP
19.04.2010 Jak provád?t analýzu bezpe?nostních rizik http://searchsecurity.techtarget.com.au JP
19.04.2010 Správa p?ístupu na web a single-sign-on http://www.infosecwriters.com JP
19.04.2010 Také stránky spole?nosti Trend Micro obsahují XSS zranitelnosti http://security-sh3ll.blogspot.com JP
19.04.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 15/2010 http://www.root.cz JP
18.04.2010 Security: Problematický FTP klient, jaké je ?ešení? http://www.pc-politika.cz JP
17.04.2010 Nástroj k rozbití šifrování Office v n?kolika minutách http://www.h-online.com JP
16.04.2010 Dvanáctka bílých (White Hat) hacker?, které byste m?li znát http://www.networkworld.com JP
16.04.2010 Skener zranitelností Nessus vychází ve verzi 4.2.2 http://www.net-security.org JP
16.04.2010 Aplikace, která má otev?ít iPhone, ve skute?nosti kompromituje PC http://www.theregister.co.uk JP
16.04.2010 Krádež dat ze švýcarské banky se týkala trojnásobného množství zákazník? než uvedla banka p?vodn? http://www.theregister.co.uk JP
16.04.2010 Rumunští hacke?i: Nejsme cikáni! http://www.theregister.co.uk JP
16.04.2010 Fyzikové tvrdí, že mají nyní za?ízení produkující skute?n? náhodnou posloupnost http://www.straitstimes.com JP
16.04.2010 Botnet Zeus využívá nezáplatovanou chybu pdf http://www.computerworld.com JP
16.04.2010 Obvin?ní bývalého vysokého ú?edníka NSA z prozrazení utajovaných informací http://cryptome.org JP
16.04.2010 Scareware tvo?í 15 procent všeho malware http://blogs.zdnet.com JP
16.04.2010 Bezpe?nost zdravotnických implantát? http://www.schneier.com JP
16.04.2010 Jaké bezpe?nostní školení si vybrat? http://www.offensive-security.com JP
15.04.2010 Vyšel e-zin Crypto-World 4/2010 http://crypto-world.info PV
15.04.2010 E-zin Crypto-World 3/2010 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
15.04.2010 10 zásad ochrany p?ed phishingem http://www.lupa.cz JP
15.04.2010 Šéf NSA generálporu?ík Keith Alexander vystoupil p?ed Kongresem http://www.washingtonpost.com JP
15.04.2010 USA : Jak jsou federální agentury p?ipraveny reagovat na bezpe?nostní hrozby? http://www.net-security.org JP
15.04.2010 Google k nár?stu falešných antivir? http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
15.04.2010 Clickjacking - na konferenci Black Hat ukázány nové metody http://www.computerworld.com JP
15.04.2010 Množství Gmail spamu roste http://www.computerworld.com JP
15.04.2010 Hackují teenage?i? Podle p?ehledu jeden ze šesti ano. http://blogs.zdnet.com JP
15.04.2010 Eraser je v nové verzi - 6.0.7 http://www.h-online.com JP
15.04.2010 Ve?ejný bezdrátový p?ístupový bod - jak z?stat v bezpe?í? http://www.networkworld.com JP
14.04.2010 Datové schránky: bez ?asového razítka to nep?jde! II. http://www.lupa.cz JP
14.04.2010 Britská tajná služba MI5 propustí zam?stnance bez znalostí sociálních sítí http://www.zive.cz JP
14.04.2010 Krádeže ID znepokojují Ameri?any stále ve v?tší mí?e http://www.networkworld.com JP
14.04.2010 Google chce bojovat proti phishingu http://blogs.techrepublic.com.com JP
14.04.2010 Desítka doporu?ení - jak na bezpe?í online http://www.net-security.org JP
14.04.2010 P?íru?ka pro líného programátora: Jak na bezpe?né výpo?ty http://www.net-security.org JP
14.04.2010 Hacknutý server Apache Software Foundation http://www.computerworld.com JP
14.04.2010 Bezpe?nost sítí - základním problémem je její složitost http://gcn.com JP
14.04.2010 Schneier?v blog k tématu : Teroristické útoky a úm?rná rizika http://www.schneier.com JP
14.04.2010 Používání hesel a ztráta vašeho ?asu http://www.boston.com JP
14.04.2010 XSS zranitelnosti na stránkách McAfee a Symantecu http://security-sh3ll.blogspot.com JP
13.04.2010 Jaká je budoucnost bezpe?nosti? Budeme mít v mozku botnety? http://blogs.techrepublic.com.com JP
13.04.2010 ENISA a rizika cestování v letadlech p?i použití p?icházejících technologií (IoT - Internet of things/RFID) http://www.net-security.org JP
13.04.2010 Reklama na Facebooku vás zavede k falešnému antiviru http://www.computerworld.com JP
13.04.2010 Jak bezpe?nostní profesionálové monitorují své d?ti http://www.computerworld.com JP
13.04.2010 GIFAR - hackerský koncept sdružující obrázky GIF a archiva?ní soubory Javy JAR http://www.infosecwriters.com JP
13.04.2010 Další ob?tí bezpe?nostní chyby Hlášek Google je ?len Obamova týmu http://biggovernment.com JP
13.04.2010 Podnikání a IT: na které bezpe?nostní aspekty je t?eba obrátit pozornost v první ?ad?? http://www.networkworld.com JP
13.04.2010 Schneier?v blog k pokusu oklamat za?ízení pro biometrii obli?eje http://www.schneier.com JP
13.04.2010 Google nyní tvrdí: jsme paranoidní ve vztahu k bezpe?nosti http://news.cnet.com JP
13.04.2010 Špion uprost?ed cesty http://www.crypto.com JP
12.04.2010 Brian Krebs varuje p?ed lištami (toolbars), které antivirové firmy p?idávají ke svým produkt?m http://krebsonsecurity.com JP
12.04.2010 Tento týden se v Barcelon? koná konference Black Hat Europe 2010 http://www.blackhat.com JP
12.04.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 14/2010 http://www.root.cz JP
11.04.2010 Úvod do šifrování soubor? pod Mac OS X http://db.tidbits.com JP
11.04.2010 Byl jsem hacknut v Pekingu http://www.nytimes.com JP
11.04.2010 Speciáln? nahraná CD jako prost?edek steganografie http://www.networkworld.com JP
11.04.2010 Podvod na Facebooku: 40 000 uživatel? hledá dárek od Ikei http://www.computerworld.com JP
11.04.2010 Video: vystoupení Bruce Schneiera : Security, Privacy, and the Generation Gap http://www.schneier.com JP
09.04.2010 Je vaším cílem kariéra v oblasti bezpe?nosti? http://www.csoonline.com JP
09.04.2010 Evropa : nar?stá po?et krádeží karet v pastech bankomat? http://www.networkworld.com JP
09.04.2010 Bankovní zam?stnanec obvin?n z ú?asti na podvodech s bankomaty http://www.theregister.co.uk JP
09.04.2010 Nebezpe?nost zabudovaných vykonatelných podprogram? v pdf souborech http://blogs.zdnet.com JP
09.04.2010 Ke kryptoanalýze DECT https://dedected.org JP
09.04.2010 JavaScript v certifikátech http://www.h-online.com JP
09.04.2010 Studie: Hackování Web 2.0 Java Scriptu http://www.net-security.org JP
09.04.2010 Antivir ClamAV v nové verzi 0.96 a s novým detek?ním mechanizmem http://www.h-online.com JP
08.04.2010 iPad - osm bezpe?nostních chyb http://www.crn.com JP
08.04.2010 Jsou Spojené státy zemí, která je nejvíce zranitelná ve vztahu ke kybernetickým útok?m? http://www.networkworld.com JP
08.04.2010 (IN)SECURE Magazine - vyšlo 25. ?íslo http://www.net-security.org JP
08.04.2010 Rozbito šifrování amerického armádního videa http://www.schneier.com JP
08.04.2010 Rumunská policie zatkla 70 phisher? a podvodník? http://www.sophos.com JP
08.04.2010 Analytik botnet? vidí pokroky v kybernetické válce http://searchsecurity.techtarget.com JP
08.04.2010 P?ehled: rizika související s výpo?ty v oblacích p?evažují nad výhodami http://news.cnet.com JP
08.04.2010 Doporu?ení Adobe k ochran? p?ed útoky prost?ednictvím pdf soubor? http://www.eweek.com JP
08.04.2010 10 obskurních antivir? http://blogs.zdnet.com JP
08.04.2010 Howard Schmidt : klí? k zastavení útok? typu útoku na Google má v rukou soukromý sektor http://www.networkworld.com JP
08.04.2010 Unifikace technologií zjednoduší nároky na bezpe?nost http://www.networkworld.com JP
08.04.2010 Nebezpe?í cílených útok? http://www.networkworld.com JP
08.04.2010 Hacke?í, kte?í hackli ?ínskou špionážní sí? Shadow Network http://www.thestar.com JP
08.04.2010 Krádeže z ú?t? administrací amerických m?st se množí http://www.krebsonsecurity.com JP
07.04.2010 NIST vydal: Special Publication (SP) 800-122, Guide to Protecting the Confidentiality of Personally Identifiable Information (PII). http://csrc.ncsl.nist.gov JP
07.04.2010 Bezpe?nostní konzultanti a také právníci - nesv??ujte jim správu rizik http://www.csoonline.com JP
07.04.2010 Po?íta?ová bezpe?nost - p?t v?cí, které byste m?li ?íci svým rodi??m http://www.networkworld.com JP
07.04.2010 Spam: co je to? Dilema, fenomén ?i oboje? http://blogs.techrepublic.com.com JP
07.04.2010 Sofistikované kybernetické útoky a rizika americké infrastruktury http://www.net-security.org JP
07.04.2010 Chcete si ov??it bezpe?nost n?jaké webové aplikace? http://www.net-security.org JP
07.04.2010 Studie: Jak krást informace z online antivir? http://www.infosecwriters.com JP
07.04.2010 K aktuálním nebezpe?ím pdf soubor? http://www.computerworld.com JP
07.04.2010 Esej Bruce Schneiera: Soukromí a kontrola http://www.schneier.com JP
07.04.2010 Špinoážní sí? Ghostnet 2.0 používá služby pro výpo?ty v oblacích http://www.h-online.com JP
06.04.2010 Vietnam popírá obvin?ní z hackování ú?t? Google http://www.sfgate.com JP
06.04.2010 Správa práv administrátorem - pom?že voln? dostupný program http://www.net-security.org JP
06.04.2010 Kamera, která ukáže, zda jste sledováni http://nexgadget.com JP
06.04.2010 Bezpe?nost výpo?t? v oblacích, co je dobré, co je špatné a co p?íšerné http://www.computerworld.com JP
06.04.2010 Jak si vy?istit po?íta? od malware http://www.computerworld.com JP
06.04.2010 Sí? Shadow - špionážní sí? kompromitovaných po?íta??, která je ?ízena z ?íny http://www.computerworld.com JP
06.04.2010 Hacker rozbil iPad za mén? než den po jeho vydání http://mobile.venturebeat.com JP
06.04.2010 Bezpe?nostní procedury jsou p?esp?íliš koncentrovány na dosažení shody http://threatpost.com JP
05.04.2010 T?i cesty k tomu, jak zašifrovat data na p?enosných médiích http://searchmidmarketsecurity.techtarget.com JP
05.04.2010 Voln? dostupný generátor náhodných hesel http://www.net-security.org JP
05.04.2010 Ameri?tí senáto?i s rétorikou, která používá termín kybernetická válka http://www.computerworld.com JP
05.04.2010 Charlie Miller - úsp?šný hacker ve vztahu k po?íta??m Apple http://www.forbes.com JP
05.04.2010 Rivalita malware: Zeus versus SpyEye http://www.krebsonsecurity.com JP
05.04.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 13/2010 http://www.root.cz JP
02.04.2010 Úniky dat, jak se jim bránit? http://blogs.csoonline.com JP
02.04.2010 Útoky v b?eznu 2010 http://www.crn.com JP
02.04.2010 Webroot vydal studii k chování uživatel? sociálních sítí http://www.crn.com JP
02.04.2010 Americá vláda objas?uje svoji ´Cyber Crime Strategy´ http://www.scmagazineuk.com JP
02.04.2010 Google ve zprávách http://blogs.techrepublic.com.com JP
02.04.2010 D?tským pornem v po?íta?i cht?l poslat do v?zení manžela své spolupracovnice http://www.net-security.org JP
02.04.2010 Sí?ový analyzér Wireshark vychází ve verzi 1.2.7 http://www.net-security.org JP
02.04.2010 Útok na ukrajinský hosting http://www.theregister.co.uk JP
02.04.2010 Conficker slaví výro?í své aktivace http://www.theregister.co.uk JP
02.04.2010 Milióny ?í?an? nepoužívají antivir http://www.networkworld.com JP
02.04.2010 Explodující prsní implamtáty - ne to není aprílový žert http://www.schneier.com JP
02.04.2010 Interní zam?stnanci nejsou reálnou hrozbou databázím http://www.darkreading.com JP
02.04.2010 USA: federální soudce tvrdí, že program odposlech?, který provádí NSA, je ilegální http://www.nytimes.com JP
01.04.2010 Bankovní trojané tvo?í tém?? dv? t?etiny nového malware http://www.networkworld.com JP
01.04.2010 Rizika sociálních sítí jsou málo kontrolována http://www.net-security.org JP
01.04.2010 Pr?b?h testování zranitelností http://www.infosecwriters.com JP
01.04.2010 Kybernetickou bezpe?ností se musí seriózn? zabývat vrcholoví výkonní manaže?i http://www.computerworld.com JP
01.04.2010 K nové strategii britské vlády v boji proti kybernetické kriminalit? http://www.theregister.co.uk JP
01.04.2010 SSL certifikát pro doménu, jejímž majitelem nejste, si zajistíte snadno http://www.betanews.com JP
01.04.2010 Máte pocit, že jste v práci sledován? Nejspíše se nemýlíte http://www.computerworld.com JP
01.04.2010 E-mailové ú?ty noviná?? hacknuty v ?ín? http://www.nytimes.com JP
01.04.2010 Problém obnovy hodn? starých záloh http://blogs.sans.org JP
01.04.2010 Korea se dostala na ?elo žeb?í?ku producent? malware http://www.net-security.org JP
01.04.2010 Šikovná manipulace s pdf soubory http://blog.didierstevens.com JP
01.04.2010 Jak hacknu vaše slabé heslo http://lifehacker.com JP
Design: Webdesign