Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.04.2006 Kryptolog prof. Ed Dawson p?ednáší v Praze ! http://crypto-world.info PV
29.04.2006 E-zin Crypto-World 4/2006 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
28.04.2006 rfc.4406 - Sender ID: Authenticating E-Mail http://www.rfc-archive.org JP
28.04.2006 Bezpe?nost IT - n?kolik tip? pro menší firmy (NCSA) http://www.scmagazine.com JP
28.04.2006 Infosecurity 2006 http://www.insight.co.uk JP
28.04.2006 Šifra mistra Leonarda - jaké sd?lení skrývá zašifrovaná ?ást soudního rozhodnutí? http://www.schneier.com JP
28.04.2006 Hesla a mýty bezpe?nosti IT http://www.cerias.purdue.edu JP
27.04.2006 ETSI - Mapping Comparison Matrix between the US Federal Bridge CA Certificate Policy and the European Qualified Certificate Policy (TS 101 456) http://portal.etsi.org JP
27.04.2006 Pr?nik do sít? bez povolení provozovatele - riskujete právní postih http://www.securityfocus.com JP
27.04.2006 Vývoj malware - leden-b?ezen 2006 (zpráva - Kaspersky Lab) http://www.viruslist.com JP
27.04.2006 Rhyba?ení už i pomocí VoIP http://www.computerworld.com JP
27.04.2006 Bezpe?nost DNS - p?ehled http://www.cs.cornell.edu JP
27.04.2006 Windows Server 2003 Security Guide - aktualizace http://www.microsoft.com JP
26.04.2006 Napaden server slovenského NBÚ http://blackhole.sk JP
26.04.2006 Ochrana proti pr?nik?m musí kombinovat práci s procesy a výchovu lidí http://searchsecurity.techtarget.com JP
26.04.2006 rfc.4478 - Repeated Authentication in Internet Key Exchange (IKEv2) Protocol http://www.rfc-archive.org JP
26.04.2006 Velká Británie - National Digital Library - zabezpe?ení integrity digitálního archivu http://www.infomaticsonline.co.uk JP
26.04.2006 Konference Infosecurity 2006 http://news.zdnet.co.uk JP
26.04.2006 RFID a útok typu Man-in-the-Middle http://www.schneier.com JP
25.04.2006 Rozvoj kvantových po?íta?? a rozvoj kryptosystém?, které jim odolají http://postquantum.cr.yp.to VK
25.04.2006 Sociální inženýrství - jak se chránit http://www.infosecwriters.com JP
25.04.2006 Spyware okolo nás http://www.infosecwriters.com JP
25.04.2006 Top 10 tip? pro Windows XP http://nwm.securitypipeline.com JP
25.04.2006 Windows Vista a ochrana uživatelského ú?tu (User Account Protection - UAP) http://www.winsupersite.com JP
24.04.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 16/2006 http://www.root.cz JP
24.04.2006 V roce 2008 budou rootkity maskovat v?tšinu malware http://www.crn.com JP
24.04.2006 Ukládaná data a bezpe?nost http://www.networkcomputing.com JP
24.04.2006 V?nujte p?t minut pro bezpe?n?jší SSH http://geekpit.blogspot.com JP
24.04.2006 Vzájemná autentizace založená na kryptografickém párování (pro ?ipové karty) http://eprint.iacr.org JP
24.04.2006 NIST - Draft Special Publication 800-53A, Guide for Assessing the Security Controls in Federal Information Systems http://csrc.ncsl.nist.gov JP
24.04.2006 Eliptická kryptografie a Java http://blogs.sun.com JP
24.04.2006 Freeeware utility pro Windows (Password recovery, monitoring sít?,...) http://nirsoft.net JP
22.04.2006 Draft - Cryptographic Message Syntax (CMS) Multiple Signer Clarification http://www.ietf.org JP
21.04.2006 Firewall ve Windows - plusy a minusy http://techrepublic.com.com JP
21.04.2006 NIST - draft Special Publication 800-38D, Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) for Confidentiality and Authentication http://csrc.ncsl.nist.gov JP
21.04.2006 NIST - SP 800-92, Guide to Computer Security Log Management. http://csrc.ncsl.nist.gov JP
21.04.2006 Správa privilegovaných ú?t? a politiky organizací http://www.it-observer.com JP
21.04.2006 E-mail a autentizace (Chicago - 19.4.2006) http://www.securityfocus.com JP
21.04.2006 Šéf mafie a nedostate?ná z kryptografie http://dsc.discovery.com JP
21.04.2006 Linux a malware http://www.computerworld.com JP
20.04.2006 Zabezpe?te vaši sít za firewalllem http://www.systemsmanagementpipeline.com JP
20.04.2006 P?ehled - Protecting Confidential Data (Enterprise Strategy Group) http://www.ncipher.com JP
20.04.2006 E-mail a autentizace http://news.com.com JP
20.04.2006 Draft - CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES) http://www.ietf.org JP
19.04.2006 Víceplatformový vir - nov?jší informace http://software.newsforge.com JP
19.04.2006 Eugen Kaspersky - interview http://www.gcn.com JP
19.04.2006 Zastavte boty! http://www.securityfocus.com JP
19.04.2006 Bankomaty - rizika nových protokol? s 3-DES http://www.redspin.com JP
18.04.2006 Recenze knihy - Handbook of Information Security, 3-Volume Set http://www.networkworld.com JP
18.04.2006 Freeware nástroj HijackThis a ochrana Vašeho prohlíže?e http://netsecurity.about.com JP
18.04.2006 46 nejlepších freeware utilit všech ?as? (!?) - ?ada z nich je z oblasti IT bezpe?nosti http://www.techsupportalert.com JP
18.04.2006 Plán obnovy - šest základních krok? (best practices) http://www.computerworld.com JP
18.04.2006 Co bude p?íští bezpe?nostní hrozbou http://news.com.com JP
18.04.2006 Po?ty rootkit? raketov? rostou http://news.com.com JP
18.04.2006 Top 15 - hackovací nástroje a utility http://www.darknet.org.uk JP
18.04.2006 Vyšly bezpe?nostní st?ípky za 15.týden 2006 http://www.root.cz JP
17.04.2006 Dej mi t?i soubory a já ti vrátím jiné t?i se stejnou MD5 haší... http://cryptography.hyperlink.cz VK
14.04.2006 ewido anti-malware: recept na spyware od n?meckých mladík? http://www.zive.cz JP
14.04.2006 Spyware - b?ezen 2006 - 10 nejv?tších hrozeb (podle Sunbelt Software) http://www.itsecurity.com JP
14.04.2006 Možnost DoS útoku na RFID prokázána http://news.zdnet.co.uk JP
14.04.2006 Best Practices for securing low-power embedded devices (Certicom) http://www.commsdesign.com JP
14.04.2006 Konzultant vypráví - 11 hororových situací http://www.infoworld.com JP
14.04.2006 Windows Aero - jen pro oprávn?né uživatele Vista http://news.com.com JP
13.04.2006 10 krok? k zajišt?ní vaší bezdrátové sít? http://weblog.infoworld.com JP
13.04.2006 Virtualizace a bezpe?nost http://www.securityfocus.com JP
13.04.2006 Data fuzzing - nová technika vyhledávání chyb v prohlíže?ích http://www.securityfocus.com JP
13.04.2006 Hacke?i se dostali k finan?ním dat?m univerzity v New Jersey http://wcbstv.com JP
13.04.2006 Bezpe?nost bezdrátové LAN - pár poznámek http://www.computerworld.com JP
13.04.2006 Technické základy hackování - kapitola z knihy http://www.ethicalhacker.net JP
13.04.2006 Obnova dat na magnetických médiích - možnosti úto?ník? http://www.infosecwriters.com JP
13.04.2006 Forenzní analýza registr? ve Windows http://www.forensicfocus.com JP
12.04.2006 Service Provisioning Markup Language (SPML) v2.0 - OASIS Standard http://www.oasis-open.org JP
12.04.2006 Postavte si svoji vlastní bránu firewall ( FreeBSD) http://www.instructables.com JP
12.04.2006 Bezpe?nostní politika vaší sít? - jaké jsou její klí?ové prvky? http://www.redorbit.com JP
12.04.2006 Útoky prost?ednictvím IM a P2P v 1Q 2006 vzrostly o 700 procent oproti 1Q 2005 http://nwm.securitypipeline.com JP
12.04.2006 Bezpe?nostní odborník a znalosti protokol? a programování http://www.securityfocus.com JP
12.04.2006 Microsoft - nástroj, který pom?že p?i p?eklepu v adrese a ochrání p?ed vstupem na nežádoucí adresu http://www.securityfocus.com JP
12.04.2006 Notá?i a kryptografie (USA) https://www.financialcryptography.com JP
12.04.2006 NSA a Skype http://www.upi.com JP
12.04.2006 Zranitelnost po?íta?? s Pentiem http://www.fcw.com JP
11.04.2006 Online bankovnictví - prost?edky autentizace http://www.tomsnetworking.com JP
11.04.2006 Úskalí dvoufaktorové autentizace http://www.networksec.org JP
11.04.2006 Tony Bradley - P2P sít? a bezpe?né jejich užívání v 4 krocích http://netsecurity.about.com JP
11.04.2006 Kdo nastavuje normy pro audit (John Madelin - RSA Security) http://www.rsasecurity.com JP
11.04.2006 Forenzní analýza webovských prohlíže?? http://www.securityfocus.com JP
11.04.2006 Americká vojenská tajemství lze koupit v afgánském bazaru http://www.latimes.com JP
11.04.2006 Kdy p?íkaz DELETE nesta?í http://news.com.com JP
11.04.2006 Monitorování komunikace zam?stnanc? podniku http://www.cio-today.com JP
11.04.2006 K hackování sí?ových tiskáren (HP JetDirects, Ricoh Savins) http://www.irongeek.com JP
11.04.2006 Draft Update to DirectoryString Processing in... http://www.ietf.org JP
10.04.2006 Váš domácí router a bezpe?nost vaší domácí sít? http://www.informit.com JP
10.04.2006 Návrh šifry rezistentní proti útok?m z postranních kanál? http://eprint.iacr.org JP
10.04.2006 Monitoring a správa VoIP http://www.it-observer.com JP
10.04.2006 Narus ST-6400 - aneb co používá Big Brother (NSA + AT&T) http://www.dailykos.com JP
10.04.2006 Soubor nástroj? pro útoky na internetový protokol IPV6 http://thc.org JP
10.04.2006 ?te?ka otisku prstu p?ímo v kart? http://www.itsecurity.com JP
10.04.2006 K nástroji RFDump (pro RFID) http://www.rfdump.org JP
10.04.2006 Vir, který je schopný napadat r?zné platformy (Windows i Linux) http://www.eweek.com JP
07.04.2006 K problému USB za?ízení a bezpe?nost dat http://www.it-observer.com JP
07.04.2006 Schneier k VoIP (VOIP Encryption) http://www.schneier.com JP
07.04.2006 Security Enhanced Linux a NSA http://marc.theaimsgroup.com JP
07.04.2006 Otestujte si sv?j plán obnovy http://www.computerworld.com JP
07.04.2006 Kismet - pasivní snifr http://www.wi-fiplanet.com JP
07.04.2006 Analýza fyzické pam?ti Windows http://windowsir.blogspot.com JP
06.04.2006 Sedm cest k ochran? vašeho notebooku na cestách http://www.microsoft.com JP
06.04.2006 Bezpe?nost bezdrátu - p?íru?ka http://www.it-observer.com JP
06.04.2006 Pozor na YazzleSudoku - nainstaluje Vám spyware! http://www.scmagazine.com JP
06.04.2006 Polovina IT profesionál? používá neoficiální záplaty http://www.scmagazine.com JP
06.04.2006 Nový útok na registrátora domén Network Solutions http://www.computerworld.com JP
06.04.2006 K novým bezpe?nostním vlastnostem IE 7 http://www.computerworld.com JP
06.04.2006 Tv?rci vir? úto?í http://www.theregister.co.uk JP
06.04.2006 Vigenerova šifra http://rsparlourtricks.blogspot.com JP
06.04.2006 Jak vyhledat honeypot http://www.it-observer.com JP
06.04.2006 Jak zabezpe?it web http://www.infosecwriters.com JP
06.04.2006 NIST Special Publication 800-85A, PIV Card Application and Middleware Interface Test Guidelines (SP800-73 Compliance). http://csrc.nist.gov JP
05.04.2006 Jak vylepšit bezpe?nost Firefoxu http://www.lupa.cz JP
05.04.2006 Penetra?ní testy a zprávy bezpe?nostního auditu http://www.it-observer.com JP
05.04.2006 Poznám, zda m?j po?íta? je zombie? http://www.it-observer.com JP
05.04.2006 Tony Bradley - jaká používat hesla http://netsecurity.about.com JP
05.04.2006 Podvody s platebními kartami a hacke?i http://news.com.com JP
05.04.2006 Dva útoky proti VoIP http://www.securityfocus.com JP
05.04.2006 Microsoft - obnova bezpe?né funk?nosti po?íta?e po infekci za?íná být nemožná http://www.eweek.com JP
04.04.2006 Vyšel Crypto-World 4/2006 http://crypto-world.info PV
04.04.2006 E-zin Crypto-World 3/2006 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
04.04.2006 Bu?te bezpe?ní on-line s Ministerstvem informatiky http://technet.idnes.cz JP
04.04.2006 Open source a bezpe?nost perimetru http://www.it-observer.com JP
04.04.2006 USA - krádeže identity postihly 3 procenta amerických domácností (2004) http://www.securityfocus.com JP
04.04.2006 Zombie a jejich rozší?ení http://www.ciphertrust.com JP
04.04.2006 Americká válka na webu http://www.sundayherald.com JP
04.04.2006 Biometrie - dynamika práce s klávesnicí http://www.computerworld.com JP
03.04.2006 Kdy je SSL spojení bezpe?né? http://techrepublic.com.com JP
03.04.2006 Kaspersky Lab - Top 20 vir? - b?ezen 2006 http://www.viruslist.com JP
03.04.2006 Bagle a nová nebezpe?í v n?m skrytá http://reviews.cnet.com JP
03.04.2006 Skype - zamyšlení a n?kolik odkaz? https://www.financialcryptography.com JP
03.04.2006 Chcete šifrovat a nevíte ?ím? http://www.infoworld.com JP
03.04.2006 K nástroji rumint (open source network and security visualization tool) http://www.rumint.org JP
03.04.2006 Kapitola z knihy - How to Break Web Software... http://www.ethicalhacker.net JP
01.04.2006 RSA (divize Cyota) - nová cesta boje proti rhybá??m http://news.zdnet.com JP
Design: Webdesign