Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
29.04.2005 Budoucnost hashovacích funkcí - aktivita NIST http://www.nist.gov JP
29.04.2005 Bluetooth - viry, ?ervi a jiné http://www.f-secure.com JP
29.04.2005 64 bitové Windows a antiviry http://www.vnunet.com JP
28.04.2005 Bluotooth - jeho bezpe?nost http://www.securityfocus.com JP
28.04.2005 Jericho fórum - zákazy šifrovacích postup? by m?ly být zrušeny http://news.zdnet.co.uk JP
28.04.2005 Historie - Enigma a 2.sv?tová válka http://www.thetriangle.org JP
28.04.2005 Firewally SPI http://www.it-observer.com JP
27.04.2005 Spyware Keylogger http://www.securityfocus.com JP
26.04.2005 NIST - Cryptographic Algorithms and Key Sizes for Personal Identity Verification, http://csrc.ncsl.nist.gov JP
26.04.2005 Postranní kanály (útok SPA) a práce s celými ?ísly (integer recoding) http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
26.04.2005 Po?et útok? na servery roste http://news.zdnet.co.uk JP
26.04.2005 Infosecurity Europe 2005 http://www.infosec.co.uk JP
25.04.2005 The Side Channel Cryptanalysis Lounge http://www.crypto.ruhr-uni-bochum.de JP
25.04.2005 Whitfield Diffie k PKI a diskuse http://www.financialcryptography.com JP
25.04.2005 WiPhishing http://www.theregister.co.uk JP
25.04.2005 DNS útoky - jak to funguje. http://www.nwfusion.com JP
25.04.2005 Vývoj malware - leden-b?ezen 2005 (Kaspersky Lab.) http://www.viruslist.com JP
25.04.2005 Alternativy pro autentizaci pouhým heslem http://www.smallbusinesscomputing.com JP
24.04.2005 Od 1.5.2005 nabývá ú?innost 12 nových právních p?edpis? upravujících oblast elektronické komunikace... http://www.micr.cz PV
22.04.2005 Trocha historie - doba, kdy DES skon?il. http://www.networkcomputing.com JP
22.04.2005 Draft NIST Special Publication 800-57, Recommendation for Key Management, Parts 1 and 2 http://csrc.ncsl.nist.gov JP
22.04.2005 Biometrika v hotelu http://software.silicon.com JP
22.04.2005 Mozilla a Firefox - bezpe?n?jší nové verze http://www.securityfocus.com JP
22.04.2005 Armáda zombie po?íta?? v ?ín? http://www.infoworld.com JP
22.04.2005 Pionýrská práce v biometrice: autentizace pomocí pr?b?hu myšlenek v mozku http://eprint.iacr.org VK
21.04.2005 Nové drafty IPSEC - eliptické k?ivky http://www.ietf.org JP
21.04.2005 Nový draft: Certificate Extensions and Attributes ... http://www.ietf.org JP
21.04.2005 Útok DDOS proti Final Fantasy XI http://news.netcraft.com JP
21.04.2005 Windows Active Directory - úvahy nad bezpe?ností http://www.windowsecurity.com JP
21.04.2005 ?ervi a Instant Messenger http://www.computerworld.com JP
21.04.2005 PGP in Constrained Wireless Devices http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
20.04.2005 Jedna z mála teoretických prací ke klí?ov? závislým S-box?m http://eprint.iacr.org VK
18.04.2005 Moje firma je již t?i roky bez vir?... http://www.securitydocs.com JP
18.04.2005 Vyšlo : RFC 4050 - Using the Elliptic Curve Signature Algorithm (ECDSA) for XML Digital Signatures ftp://ftp.rfc-editor.org PV
18.04.2005 Beginner's Guide to Computer Security http://www.millstream.com JP
16.04.2005 Zprovozn?na nová funkce (heuristické vyhledávání) v archívu NEWS. http://crypto-world.info PV
15.04.2005 Vyšel e-zin Crypto-World 4/2005 http://crypto-world.info PV
15.04.2005 E-zin Crypto-World 3/2005 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
15.04.2005 Lušt?ní AES postranním kanálem „cache-timing“ prakticky ov??eno: Funguje to… http://cr.yp.to TR
15.04.2005 Sout?ž ve znalostech zabezpe?ení IT - Gatekeeper... http://www.gatekeepertest.cz PV
15.04.2005 Vyšel dubnový Cryptogram http://www.schneier.com JP
15.04.2005 Konference Security 2005 http://www.tuesday.cz PV
15.04.2005 NIST - výb?r nového módu pro blokové šifry http://nist.gov JP
15.04.2005 Jak minimalizovat metadata ve Wordovských dokumentech http://support.microsoft.com JP
15.04.2005 Zranitelnosti digitálních certifikát? - rozbor firmy GeoTrust http://geotrust.com JP
15.04.2005 Firmy by m?ly pro v?tší bezpe?nost používat šifrováný e-mail http://news.zdnet.co.uk JP
14.04.2005 Národní strategie informa?ní bezpe?nosti ?R (NSIB ?R) http://www.micr.cz PV
14.04.2005 Analýza šifry E0 - Bluetooth http://eprint.iacr.org JP
14.04.2005 Bezpe?nost NTRU - systému s ve?ejným klí?em. http://eprint.iacr.org JP
14.04.2005 Interview s Kevinem Mitnickem, ?ást 2. http://www.vnunet.com JP
14.04.2005 Nový draft skupiny IPSEC - Additional ECC Groups For IKE http://www.ietf.org JP
14.04.2005 Nový draft skupiny PKIX - rozší?ení a atributy pro... http://www.ietf.org JP
14.04.2005 NSA a eliptická kryptografie http://www.certicom.com JP
13.04.2005 Konfigurace PIX pro IPSEC - dokumenty http://www.cisco.com JP
13.04.2005 Bruce Schneier - dvoufaktorová autentuzace http://www.schneier.com JP
12.04.2005 Diskuse k šifrování v mobilech - n?které ho nepoužívají nebo se dá vypnout bez v?domí uživatele http://cryptome.org VK
12.04.2005 Elektronické pasy - analýza bezpe?nosti http://www.epic.org JP
12.04.2005 Bluetooth a bezpe?nost http://student.vub.ac.be JP
11.04.2005 Zprovozn?na funkce vyhledávání v archívu NEWS http://crypto-world.info PV
11.04.2005 Volná pracovní místa (oblast IT/SŠ) http://crypto-world.info PV
11.04.2005 Volná pracovní místa (kryptologie, oblast IT) http://crypto-world.info PV
11.04.2005 NIST - Special Publication 800-73, Interfaces for Personal Identity Verification. http://csrc.ncsl.nist.gov JP
11.04.2005 DRAFT HSPD-12 Implementation Guidance for Federal Departments and Agencies (April 1, 2005) http://www.whitehouse.gov JP
11.04.2005 Absolutní bezpe?nost je mýtus http://www.securityfocus.com JP
11.04.2005 Windows encrypted file system recovery http://www.beginningtoseethelight.org JP
11.04.2005 Nový draft skupiny pro archivaci ltans http://www.ietf.org JP
11.04.2005 Fake Microsoft security updates circulate http://news.zdnet.com JP
08.04.2005 Bezpe?nost bezdrátových sítí 802.11 http://www.ure.cas.cz PV
08.04.2005 Útoky DNS (pharming) - rostoucí nebezpe?nost http://www.securityfocus.com JP
08.04.2005 ?ešení incident? - zdroje možných chyb http://www.computerworld.com JP
08.04.2005 Velká Británie - certifikace komer?ních bezpe?nostních produkt? z IT http://news.zdnet.co.uk JP
08.04.2005 Forenzní digitální analýza - informa?ní centrum http://www.e-evidence.info JP
07.04.2005 ?ty?i práce, hodnotící sou?asný stav hašovacích funkcí a obsahující doporu?ení http://cryptography.hyperlink.cz VK
07.04.2005 Windows 2003 SP1 - co obsahuje? http://www.securityfocus.com JP
07.04.2005 Jak napsat plán pro ?ešení incident? a plán obnovy? http://www.net-security.org JP
06.04.2005 Is your email system secure against email viruses and attacks? http://www.windowsecurity.com PV
05.04.2005 N?mecká Postbank p?edm?tem phishingu. http://www.computerworld.com JP
05.04.2005 Autentizace pomocí biometrie - p?ehled v kostce http://www.computerworld.com JP
04.04.2005 Analýza - Homeland Security ID Card http://www.epic.org JP
01.04.2005 Uvoln?na ?eská metoda hledání kolizí MD5 http://cryptography.hyperlink.cz VK
Design: Webdesign