Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.03.2013 Konference Security Session 2013 - Fakulta Informa?ních technologií VUT Brno https://www.security-portal.cz JP
30.03.2013 Interpol si vybral spole?nost Kaspersky pro bezpe?nost internetu http://www.thenewamerican.com JP
30.03.2013 ?editel NSA: sdílení informací o hrozbách je kritické pro americkou kybernetickou bezpe?nost http://www.darkreading.com JP
30.03.2013 American Express p?edm?tem útoku DDoS http://www.bankinfosecurity.com JP
29.03.2013 Microsoft vydal p?íru?ku: Building Global Trust Online Volume 3: Policymaker Guide to Privacy, Safety and Security http://www.microsoft.com JP
29.03.2013 Jak si spot?ebitelé chrání svá za?ízení? http://www.net-security.org JP
29.03.2013 Zpráva spole?nosti Webroot: Survey. Web Threats Expose Businesses to Data Loss http://mysite.webroot.com JP
29.03.2013 Rozbita byla globální sí? podvod? s platebními kartami http://www.computerworld.com JP
29.03.2013 Ú?et Evernote sloužil k ší?ení instrukcí ohledn? malwaru http://www.computerworld.com JP
29.03.2013 Špióni MI5 - lidé se za nás podvodn? vydávají http://www.theregister.co.uk JP
29.03.2013 Jak to vypadá, cílem sou?asných kyberútok? je ni?ení, nejen narušení http://www.nytimes.com JP
29.03.2013 K situaci okolo DDoS útoku na Spamhaus http://arstechnica.com JP
29.03.2013 NSA ke kybernetické válce http://www.washingtontimes.com JP
29.03.2013 Bankomatové podvody zase trochu jinak http://krebsonsecurity.com JP
28.03.2013 Kaspersky Security Scan odhalil malware na 3 % chrán?ných ?eských po?íta?? http://crypto-world.info JP
28.03.2013 USA a Rusko (nikoliv ?ína) jsou na ?ele seznamu zemí s poskytovateli nejvíce škodících hosting? http://threatpost.com JP
28.03.2013 Ochucené phishingové útoky http://nakedsecurity.sophos.com JP
28.03.2013 Vý?atek z knihy: C(I)SO: And Now What?: How to Successfully Build Security by Design http://www.csoonline.com JP
28.03.2013 Esej Bruce Schneiera: Security Awareness Training http://www.schneier.com JP
28.03.2013 Anonymizovaná data o lokacích mobi? nejsou zase tak anonymní http://www.wired.com JP
28.03.2013 V?tšina IT admin? chce kon?it - kv?li stresu http://www.net-security.org JP
28.03.2013 Nejv?tší aprílové hoaxy historie http://www.net-security.org JP
28.03.2013 Velká Británie. Fusion Cell - nová kybernetická jednotka chránící britské podnikání http://news.techworld.com JP
28.03.2013 Dosud nejv?tší DDoS útok demonstruje sílu nových postup? http://www.eweek.com JP
28.03.2013 Draft: Transport Layer Security (TLS) Cached Information Extension http://redir.netcentrum.cz JP
28.03.2013 Obavy ze skenování kritických aplikací organizace http://www.darkreading.com JP
27.03.2013 Antivirový SW neumí pojednat nový malware http://news.techworld.com JP
27.03.2013 Americké banky, nové útoky DDoS http://www.bankinfosecurity.com JP
27.03.2013 iPad - jak ho zálohovat, vymazat a znovu obnovit http://www.networkworld.com JP
27.03.2013 Špan?lská stížnost na Microsoft kv?li UEFI Secure Boot http://www.h-online.com JP
27.03.2013 Lákadla (honeypots), která koušou, k odvetné penetraci https://media.blackhat.com JP
27.03.2013 USA, diskuze okolo chystaného zákona Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) http://www.scmagazine.com JP
27.03.2013 iPhony jsou nejvíce ”zranitelné“ mezi chytrými mobily http://www.zdnet.com JP
27.03.2013 12 d?vod? pro? ve?ejné cloudy jsou lepší než ty soukromé http://www.zdnet.com JP
27.03.2013 K bezpe?nostním dopad?m 420 000 zranitelných host? http://www.techrepublic.com JP
27.03.2013 Zpráva spole?nosti AlertLogic: State of Cloud Security Report http://www.alertlogic.com JP
27.03.2013 Evropský bezpe?nostní tým pro bankomaty informuje o podvodech http://www.net-security.org JP
27.03.2013 Vrací se botnet Grum http://www.net-security.org JP
27.03.2013 OASIS aktualizuje populární normu PKCS 11 pro mobil a cloud http://www.freshnews.com JP
27.03.2013 Android malware cílí na tibetské a ujgurské aktivisty http://www.theregister.co.uk JP
27.03.2013 Microsoft nep?edal žádný provoz Skypu policic ?i jinam http://www.theregister.co.uk JP
26.03.2013 Botnet vSkimmer cílí na platební terminály p?ipojené na Windows http://www.securityweek.com JP
26.03.2013 Spojené státy cht?jí p?itáhnout hackery do ve?ejného sektoru http://www.nytimes.com JP
26.03.2013 Nezáplatované verze Javy jsou stále široce používány http://www.securityweek.com JP
26.03.2013 Entrust: eliptické k?ivky nahradí v n?kolika letech RSA http://www.networkworld.com JP
26.03.2013 Ochrana exekutivy - 4 podstatné v?ci na cestách http://www.csoonline.com JP
26.03.2013 Bundesnachrichtendienst (BND) zakládá nové odd?lení na obranu proti útok?m hacker? http://www.spiegel.de JP
26.03.2013 Výstraha! Slabé klí?e u NetBSD http://www.h-online.com JP
26.03.2013 2013 (ISC)2 Global Information Security Workforce Study https://www.isc2.org JP
26.03.2013 Komentá? ke zpráv? McAfee Threat-Reports (4Q 2012) http://www.itseccity.de JP
26.03.2013 Nezáplatovaný nástroj pro vzdálený p?ístup - dárek úto?ník?m http://www.informationweek.com JP
26.03.2013 Esej Bruce Schneiera: Our Internet Surveillance State http://www.schneier.com JP
26.03.2013 Severní Korea trénuje týmy kybernetických bojovník? http://www.zdnet.com JP
26.03.2013 Nad?lá zve?ejn?ní zranitelností více škod než užitku? http://www.techrepublic.com JP
26.03.2013 Uživatelé v?dom? ignorují bezpe?nostní pravidla http://www.net-security.org JP
26.03.2013 Co uživatelé o?ekávají od bezpe?nostního ?ešení? http://www.net-security.org JP
26.03.2013 Slovinsko: p?tice výte?ník? vyprazd?ovala s pomocí malwaru bankovní ú?ty http://www.net-security.org JP
26.03.2013 Obnova dat z mobilních za?ízení http://www.net-security.org JP
26.03.2013 K útok?m na SCADA bezdrátové systémy http://www.net-security.org JP
26.03.2013 Z digitálních kamer m?že být snadno špionské za?ízení http://www.net-security.org JP
26.03.2013 Pomalé záplatování mobil? s Androidem vede k zprávám o zranitelnostech http://www.eweek.com JP
26.03.2013 Odkazy na ”likvidátora prohlíže?e“ se ší?í mezi japonskými uživateli Twitteru http://www.computerworld.com JP
26.03.2013 Loka?ní data mobilu dokáží identifikovat jednotlivce http://www.theregister.co.uk JP
26.03.2013 Briská zpravodajská agentura uchovává hesla v otev?eném tvaru http://www.zdnet.com JP
26.03.2013 Podle odborník? NATO byl útok Stuxnetu nelegálním aktem http://www.wired.com JP
26.03.2013 Hacker Guccifer a osobní e-maily Tony Blaira http://rt.com JP
25.03.2013 NBÚ žádá v?tší pravomoci, v p?ípad? útoku hacker? chce ovládnout internet http://www.novinky.cz JP
25.03.2013 P?tice (pravd?podobn?) amerických kybernetických zbraní http://www.technewsdaily.com JP
25.03.2013 Špi?ková ?ínská univerzita spolupracuje s armádní špionážní jednotkou (PLA Unit 61398) http://www.zdnet.com JP
25.03.2013 Anonymous sice oznámili, že hackli servery Mossadu, ale ... http://www.timesofisrael.com JP
25.03.2013 Jižní Korea ?íká, že ozna?ení ?ínské IP adresy jako zdroje útoku bylo chybné http://www.bbc.co.uk JP
25.03.2013 Jak jsem se stal crackerem hesel http://arstechnica.com JP
25.03.2013 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 12/2013 http://www.root.cz JP
24.03.2013 Aplikace pro bezdrátové volání T-Mobilu je zranitelná v??i útoku Man-in-the-Middle http://thehackernews.com JP
24.03.2013 BKA trojan je znovu v ob?hu http://www.gulli.com JP
24.03.2013 USA, ?ína, kybernetická špionáž a kybernetická válka http://www.net-security.org JP
24.03.2013 Jaké triky jsou používány k vytvá?ení kamuflážních odkaz? http://www.h-online.com JP
22.03.2013 ?ínský hacking a ”Um?ní války“ http://www.huffingtonpost.com JP
22.03.2013 Mýty okolo malwaru, které ne a ne zmizet http://www.usatoday.com JP
22.03.2013 Pro? jsou p?vodci útok? na Jižní Koreu tak obtížn? vysledovatelní? http://news.investors.com JP
22.03.2013 Kaspersky Lab k útoku TeamSpy http://www.securelist.com JP
22.03.2013 Esej Bruce Schneiera: When Technology Overtakes Security http://www.schneier.com JP
22.03.2013 Bezpe?nost Androidu. 10 cest, jak se chránit proti malwaru a krádežím http://www.eweek.com JP
22.03.2013 Taiwan: ?ínské útoky nejen kradou citlivé informace, ale mohou i mrza?it dopravní a finan?ní systémy http://www.computerworld.com JP
22.03.2013 Finsko - ráj zranitelných systém? SCADA http://www.theregister.co.uk JP
22.03.2013 USA: zombíci kradou u amerických pharmaceutických firem http://www.theregister.co.uk JP
22.03.2013 Podrobnosti k tomu, jak byl proveden útok v Jižní Koreji http://www.wired.com JP
22.03.2013 Hacker Guccifer zaúto?il na miliardá?e ze Silicon Valley http://www.thesmokinggun.com JP
21.03.2013 ?R: Na internet unikl seznam 350 tisíc hasi?? v?etn? osobních údaj? http://zpravy.idnes.cz JP
21.03.2013 E-zin Crypto-World 1-2/2013 uvoln?n k volnému stažení! http:// PV
21.03.2013 Nový útok DDoS zasáhl herní weby http://www.bankinfosecurity.com JP
21.03.2013 Podvržená zpráva ”CNN Breaking News Alerts“ vede na Black Hole Exploit Kit http://blog.webroot.com JP
21.03.2013 TeamSpy - dekádu trvající kyberšpionážní operace zam??ená ná východní Evropu http://www.securityweek.com JP
21.03.2013 Útoky DDoS - co ?íkat zákazník?m? http://www.bankinfosecurity.com JP
21.03.2013 AV test 22 antivirových aplikací pro Android http://www.itseccity.de JP
21.03.2013 Byly ú?ty Xbox Live zasaženy týmž hackerem, který zaúto?il na Krebse a Honana? http://www.net-security.org JP
21.03.2013 Kybernetický útok vymazal data z pevných disk? velkých jihokorejských firem http://www.eweek.com JP
21.03.2013 Odborníci: vyno?ují se kybernetické hrozby Spojeným stát?m pocházející z Íránu a Severní Koreje http://www.computerworld.com JP
21.03.2013 Podvodník, který distribuoval bankovního trojana, byl zat?en v Londýn? http://www.theregister.co.uk JP
21.03.2013 Dokument (Trend Micro): Who’s Really Attacking Your ICS Equipment? http://www.trendmicro.com JP
21.03.2013 Britská vláda popírá, že BlackBerry 10 propadlo p?i bezpe?nostních testech http://www.v3.co.uk JP
21.03.2013 Cílem nové vlny malwaru je chaos nikoliv peníze http://www.csoonline.com JP
21.03.2013 Zve?ejn?na další cesta, jak obejít heslo (passcode) iPhonu http://www.theregister.co.uk JP
20.03.2013 Útoky DDoS na americké banky, to nejhorší teprve p?ijde? http://www.bankinfosecurity.com JP
20.03.2013 Kybernetická válka má vést k investicím do SW a systém?, nikoliv k hackerským odvetám http://searchsecurity.techtarget.com JP
20.03.2013 P?t p?ekážek, které zpomalují p?ijetí bezpe?nosti databází http://www.darkreading.com JP
20.03.2013 Jižní Korea - útoky hacker? na televizní vysíla?e a banky http://www.spiegel.de JP
20.03.2013 Pr?zkum nelegálního botnetu našel více než milión za?ízení s defaultním heslem http://www.zdnet.com JP
20.03.2013 Opraveny zámky obrazovky pro iPad a iPhone (se 34denním zpožd?ním) http://www.zdnet.com JP
20.03.2013 Malwarebytes a jeho boj proti rootkit?m http://www.techrepublic.com JP
20.03.2013 V EU funguje 3 600 aktivních organizovaných kriminálních skupin http://www.net-security.org JP
20.03.2013 PwC 2013 State of the Profession Survey http://www.pwc.com JP
20.03.2013 Botnet Ramnit pod lupou pracovník? Microsoftu http://www.eweek.com JP
20.03.2013 Botnet Chameleon okrádá zadavatele reklam (o 6 milión? dolar? za m?síc) http://www.theregister.co.uk JP
20.03.2013 Po vydání zprávy spole?nosti Mandiant se ?ínští hacke?i pokouší vymazat svou p?ítomnost online http://thehill.com JP
20.03.2013 Tallinn Manual on International Law Applicable to Cyber Warfare http://the-beacon.info JP
20.03.2013 Plány Pentagonu - až 100 kybernetických tým? na obranu vojenkých sítí http://www.nextgov.com JP
19.03.2013 Briana Krebse ”navštívila“ jednotka rychlého nasazení (SWAT) http://krebsonsecurity.com JP
19.03.2013 Anonymous spustili Op Vaticano http://www.cyberwarnews.info JP
19.03.2013 Skype v ?ín? je p?edm?tem cenzury a špionáže http://news.techworld.com JP
19.03.2013 Trojan cílí na japonské uživatele Androidu - slibuje ”rentgen“ http://www.infosecurity-magazine.com JP
19.03.2013 Strach z Facebooku - sedm voln? dostupných aplikací, které ochrání vaše soukromí http://www.networkworld.com JP
19.03.2013 Dev?t klasických hackerských, phisherských a sociáln? inženýrských lží http://www.csoonline.com JP
19.03.2013 Profesionální videokonference mohou být zneužity ke špionáži http://www.h-online.com JP
19.03.2013 Volkswagen ob?tí hackerského útoku http://www.gulli.com JP
19.03.2013 Monitoring vs. slíd?ní - nejdou zam?stnavatelé p?íliš daleko? http://www.informationweek.com JP
19.03.2013 Jak se stát analytikem malwaru http://www.net-security.org JP
19.03.2013 Praxe používat certifikáty SSL pro interní domény je riskantní http://www.computerworld.com JP
19.03.2013 FinFisher - jak tento spyware je využíván http://www.theregister.co.uk JP
19.03.2013 Odborníci zjistili, že cloudové aplikace pro ukládání zanechávají soubory na chytrých mobilech http://www.theregister.co.uk JP
19.03.2013 P?tice nástroj?, které pomohou vy?istit váš pevný disk http://www.techrepublic.com JP
19.03.2013 Japonci p?išli s novým nástrojem pro boj s teroristy, kamera odhalí zrychlený puls http://www.theregister.co.uk JP
19.03.2013 Hacker (grey hat) dostal 41 m?síc? za prozrazení soukromých dat uživatel? iPad http://www.theregister.co.uk JP
19.03.2013 Šéfové Telenoru cílem velkého pr?myslového špionážního útoku http://news.techworld.com JP
19.03.2013 Hacke?i za?ínají distribuovat d?v?rné zprávy ur?ené Hillary Clinton ohledn? Libye (útok v Benghází) http://www.thesmokinggun.com JP
18.03.2013 Podvržené aplikace v prohlíže?i http://www.soom.cz JP
18.03.2013 Krádeže dat: osm nejv?tších nebezpe?í http://www.itseccity.de JP
18.03.2013 Cisco 2013 Annual Security Report http://www.cisco.com JP
18.03.2013 K útok?m na SCADA systémy na Black Hat Europe http://www.zdnet.com JP
18.03.2013 Online platby - jak na jejich bezpe?nost? http://www.techrepublic.com JP
18.03.2013 Voln? dostupný nástroj k analýze malwaru pro Android http://www.net-security.org JP
18.03.2013 Nejpopulárn?jší aplikace mají mén? chyb, problémem jsou však aktualizace http://www.eweek.com JP
18.03.2013 Hacke?í mohou manipulací dat zp?sobit dopravní zácpy http://www.computerworld.com JP
18.03.2013 USB modemy od Huawei jsou zranitelné http://www.theregister.co.uk JP
18.03.2013 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 11/2013 http://www.root.cz JP
17.03.2013 Desítka hrozeb z internetu - ty, co mohou narušit podnikání http://www.darkreading.com JP
17.03.2013 Rusové odposlouchávají hovory na Skypu http://www.gulli.com JP
15.03.2013 25 zemí používá v N?mecku vyvinutý spyware http://gadgets.ndtv.com JP
15.03.2013 Podzemní trh vyrukoval s novým rootkitem http://blog.webroot.com JP
15.03.2013 Pátrání po tom, jak cracknout hlavi?ky mysteriozního malwaru http://arstechnica.com JP
15.03.2013 Studie Resilient Military Systems and the Advanced Cyber Threat http://www.acq.osd.mil JP
15.03.2013 Záludná zadní vrátka v routerech od spole?nosti TP-Link http://www.h-online.com JP
15.03.2013 USA - zdravotnický pr?mysl p?edm?tem útok? ?ínských hacker? http://www.darkreading.com JP
15.03.2013 Cíle phishingových útok? na sociálních sítích - kliknutí na malwarový odkaz a získání osobních informací http://www.itseccity.de JP
15.03.2013 Esej Bruce Schneiera: Nationalism on the Internet http://www.schneier.com JP
15.03.2013 Špionážní agentury budou mít p?ístup k financím amerických ob?an? http://www.zdnet.com JP
15.03.2013 Je p?íliš složité implementovat bezpe?nost databází http://www.net-security.org JP
15.03.2013 Záplatování pr?myslové kybernetické bezpe?nosti je neefektivní http://www.net-security.org JP
15.03.2013 Aktualizace útoku CRIME proti SSL http://www.computerworld.com JP
15.03.2013 Spyphony cílí na nástroje podnikové správy mobilních za?ízení http://www.computerworld.com JP
15.03.2013 Black Hat Europe 2013 - stránky http://www.blackhat.com JP
15.03.2013 Black Hat Europe 2013: bezpe?nostní aplikace obsahují množství bezpe?nostních problém? http://www.computerworld.com JP
15.03.2013 Severní Korea obvi?uje USA z kybernetického útoku http://www.theregister.co.uk JP
15.03.2013 Spole?nost Apple aktualizovala OS X http://www.theregister.co.uk JP
14.03.2013 Útoky DDoS - šest amerických bank bylo zasaženo v týž den http://www.bankinfosecurity.com JP
14.03.2013 Nejv?tší americké t?i kyberbezpe?nostní zranitelnosti http://www.nationaljournal.com JP
14.03.2013 Zpráva ?íká, že v?tšina útok? proti americkým spole?nostem pochází z amerických zdroj? http://blogs.csoonline.com JP
14.03.2013 Osm tvo?ivých strategií, které jsou adresovány v??i sofistikovanému úto?níkovi http://www.scmagazine.com JP
14.03.2013 AV-Test Award 2013 http://www.itseccity.de JP
14.03.2013 Je kybernetická kriminalita v?tší hrozbou než terorizmus http://www.zdnet.com JP
14.03.2013 Bezpe?nostní ?editelé musí reflektovat nové trendy ve správ? rizik http://www.net-security.org JP
14.03.2013 Spole?nost Mandiant vydala zprávu k pokro?ilým cíleným útok?m http://www.net-security.org JP
14.03.2013 Google nabízí pomoc, rady vlastník?m hacknutých web? http://www.eweek.com JP
14.03.2013 Je málo pravd?podobné, že bezpe?nostní problémy Javy budou brzy vy?ešeny http://www.computerworld.com JP
14.03.2013 Zprávy o úv?rech lze na podzemním internetu levn? koupit http://krebsonsecurity.com JP
14.03.2013 JP
14.03.2013 NIST - hacknuta jeho databáze zranitelností http://www.theregister.co.uk JP
14.03.2013 Banka JPMorgan Chase, web nefungoval (útok DDoS) http://www.theregister.co.uk JP
14.03.2013 K aktualizacím Microsoftu z tohoto týdne http://www.theregister.co.uk JP
13.03.2013 Vyšel (IN)SECURE Magazine Issue #37 http://www.net-security.org JP
13.03.2013 Co vám hrozí, když se váš po?íta? zapojí do DDoS útoku t?eba na banku http://technet.idnes.cz JP
13.03.2013 Bezpe?nost: nejd?íve bude h??, pak teprve lépe http://www.infoworld.com JP
13.03.2013 Po p?edchozím poklesu nastal zvrat, množství spamu se v únoru zdvojnásobilo http://www.infosecurity-magazine.com JP
13.03.2013 Alladyn2 hackuje stránky polských ?elných p?edstavitel? http://niebezpiecznik.pl JP
13.03.2013 P?íru?ka pro p?ežití: The DDoS attack survival guide, 2013 edition http://www.csoonline.com JP
13.03.2013 Po?tení - NSA zp?ístupnila ?ísla svého interního magazínu Cryptolog (1974-1997) http://www.nsa.gov JP
13.03.2013 Desítka p?ípad?, kdy byla prozrazena databáze hesel http://www.darkreading.com JP
13.03.2013 Voln? dostupný nástroj umožní odstranit všechny varianty MiniDuke http://www.itseccity.de JP
13.03.2013 Zranitelnost Cisco IP telefonie - hacke?i mohou p?evzít kompletní kontrolu nad za?ízeními http://spectrum.ieee.org JP
13.03.2013 Zeptejte se potenciálního poskytovatele cloudu na t?chto deset bezpe?nostních otázek http://www.techrepublic.com JP
13.03.2013 Kdo jsou nep?átelé internetu? http://www.net-security.org JP
13.03.2013 Jak odstra?ovat data z mobilních za?ízení, n?kolik tip? http://www.net-security.org JP
13.03.2013 P?edstavitelé zpravodajských služeb vidí kybernetické útoky jako vrcholnou hrozbu pro USA http://www.computerworld.com JP
13.03.2013 Spole?nost AVAST ?íká, že není odpov?dná za pr?nik do webu jejího n?meckého prodejce http://www.theregister.co.uk JP
13.03.2013 Finan?ní data amerických celebrit, politik? zve?ejn?ny na zlod?jském webu http://www.theregister.co.uk JP
13.03.2013 Spole?nost Groundwork odmítá kritiku své platformy (je poukazováno na kritické bezpe?nostní nedostatky) http://www.theregister.co.uk JP
13.03.2013 Do podzimu 2015 vytvo?í Pentagon 13 ofenzivních tým? - k obran? kybernetické bezpe?nosti zem? proti hrozbám p?icházejícím ze zahrani?í http://www.washingtonpost.com JP
13.03.2013 Obchodník žaluje VISA o 13 milión? dolar? - za to, že byl hacknut http://www.wired.com JP
13.03.2013 USA: spolu s bankami se ob?tí útoku DDoS stala také jedna m?stská elektrárna http://www.bankinfosecurity.com JP
12.03.2013 Kyberútoky na státní systémy by zp?sobily daleko v?tší škody, tvrdí právník Pol?ák http://zpravy.ihned.cz JP
12.03.2013 P?ehled informa?ních zdroj? pro aspirující penetra?ní testery http://www.netspi.com JP
12.03.2013 Írán blokuje v?tšinu služeb, které využívají VPN http://thehackernews.com JP
12.03.2013 Avast N?mecko hacknut, uniklo 20 000 osobních dat (s platebními informacemi) http://www.cyberwarnews.info JP
12.03.2013 Digitální certifikáty ukrývají malware http://www.bankinfosecurity.com JP
12.03.2013 Colin Powell - hacknuta byla jeho stránka na Facebooku http://www.technewsdaily.com JP
12.03.2013 Black Hat Europe - co se chystá? http://www.networkworld.com JP
12.03.2013 Nebezpe?í interních pracovník? (by? nemají škodící úmysly) http://www.darkreading.com JP
12.03.2013 Jsou dva faktory spasitelem bezpe?ného p?ihlašování ? http://www.zdnet.com JP
12.03.2013 CISPA - hledání jeho podoby - boj mezi soukromím a bezpe?ností http://www.techrepublic.com JP
12.03.2013 Za obrozením spamu jsou staré i nové botnety http://www.net-security.org JP
12.03.2013 MiniDuke nep?ichází výlu?n? e-mailem http://www.net-security.org JP
12.03.2013 Uživatelé nev??í bankám ve vztahu ke svým osobním dat?m http://www.net-security.org JP
12.03.2013 Odborníci: co lze o?ekávat po vydání nové americké kyberbezpe?nostní vyhlášky http://www.computerworld.com JP
12.03.2013 Spojené státy vyzývají ?ínu, aby zastavila kybernetické útoky ze své zem? http://www.computerworld.com JP
12.03.2013 Indický hacker ”Godzilla“ shodil vládní pakistánské weby http://www.theregister.co.uk JP
11.03.2013 Hacke?i napadli web UniCredit Bank. Administrátor m?l prý heslo Banka123 http://byznys.ihned.cz JP
11.03.2013 PwC: Škody firem po útocích hacker? nep?esáhly deset milion? K? http://www.ceskenoviny.cz JP
11.03.2013 Kybernetická ochrana ?eska je sto let za opicemi, tvrdí hacker http://www.novinky.cz JP
11.03.2013 Video: Bruce Schneier na konference RSA 2013 http://blogs.csoonline.com JP
11.03.2013 15 procent spole?ností nemá politiku pro BYOD (USA) http://www.net-security.org JP
11.03.2013 Centrálmí australská banka hacknuta http://www.theage.com.au JP
11.03.2013 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 10/2013 http://www.root.cz JP
10.03.2013 INTERNET: P?ipravte se, bude válka http://neviditelnypes.lidovky.cz JP
09.03.2013 Jak bojovat se zebrami ve vaši síti http://www.darkreading.com JP
09.03.2013 Ši?itelé malwaru t?ží ze smrti Chaveze http://www.net-security.org JP
08.03.2013 Pro? bychom se m?li obávat útok? DDoS? http://www.bankinfosecurity.com JP
08.03.2013 Nový útok umož?uje získat kryptografické klí?e ze zmrazených mobil? s Androidem http://thehackernews.com JP
08.03.2013 Polsko - útok na kancelá? premiéra http://niebezpiecznik.pl JP
08.03.2013 Vyšet?ování pr?nik? - tipy a nástroje http://www.bankinfosecurity.com JP
08.03.2013 Zpráva F-Secure konstatuje, že 96 procent nového mobilního malwaru cílí na Android http://www.h-online.com JP
08.03.2013 Spole?nost Kaspersky zve?ejnila nové podrobnosti k špionážnímu malwaru Red October http://www.itespresso.de JP
08.03.2013 EU chce drasticky omezit kybernetickou kriminalitu http://www.itseccity.de JP
08.03.2013 Anonymous hackli Constantin Film http://www.gulli.com JP
08.03.2013 Jak FBI odposlouchává data z mobil? http://www.schneier.com JP
08.03.2013 Jak hesla mohou zni?it vaši dvoufaktorovou autentizaci http://www.techrepublic.com JP
08.03.2013 E-mailové ú?ty Yahoo - útoky vedou k jejich každodenním únos?m http://www.net-security.org JP
08.03.2013 K pr?b?hu Pwn2Own http://www.net-security.org JP
08.03.2013 Poptávka po IT bezpe?nostních odbornících p?evyšuje nabídku (USA) http://www.computerworld.com JP
08.03.2013 Ameri?tí dokto?i nev??í, že pacienti pot?ebují plný p?ístup ke svým zdravotním záznam?m http://www.computerworld.com JP
08.03.2013 Jak se vyvíjí phishingové útoky http://www.bankinfosecurity.com JP
08.03.2013 Malware m?že infikovat váš mobil vzdušnou (OVER-THE-AIR) aktualizací http://www.theregister.co.uk JP
08.03.2013 Útok na internetové stránky si m?že objednat kdokoliv za pár tisíc http://www.novinky.cz JP
07.03.2013 Kv?li internetovým útok?m zasedne Rada pro kybernetickou bezpe?nost http://www.novinky.cz JP
07.03.2013 Seznamte se – DoS a DDoS útoky https://www.security-portal.cz JP
07.03.2013 Dalším cílem útok? hacker? m?že být i správce ?eských domén .cz http://www.novinky.cz JP
07.03.2013 Ranný útok na web slovenskej O2 išiel z Ruska http://tech.sme.sk JP
07.03.2013 K rychlejším implementacím eliptické kryptografie http://cacr.uwaterloo.ca JP
07.03.2013 Google Play a malware cílící na uživatele Androidu http://krebsonsecurity.com JP
07.03.2013 Anonymous hackli nejv?tšího producenta platiny http://thehackernews.com JP
07.03.2013 Nový botnet byl nalezen v Jižní Americe http://www.infosecurity-magazine.com JP
07.03.2013 2013 - jaké jsou nejvíce žádané bezpe?nostní dovednosti? http://www.csoonline.com JP
07.03.2013 K sou?asným útok?m na americké banky http://www.informationweek.com JP
07.03.2013 N?mecko a povinnost ohlašovat útoky http://www.spiegel.de JP
07.03.2013 Tém?? každý kriminální ?in v New Yorku je n?jak provázán s IT http://www.theepochtimes.com JP
07.03.2013 Indie: útoky na infrastrukturu p?išly z ?íny http://www.zdnet.com JP
07.03.2013 K bezpe?nosti systém? SCADA http://www.net-security.org JP
07.03.2013 99 procent webových aplikací je zranitelných v??i útok?m http://www.net-security.org JP
07.03.2013 Americké armádní sít? nejsou p?ipraveny na kybernetické hrozby http://www.computerworld.com JP
07.03.2013 Jak otupit cílené phishingové útoky http://www.networkworld.com JP
07.03.2013 Týden hackerských útok?: Po médiích a bankách p?išli na ?adu mobilní operáto?i http://byznys.ihned.cz JP
07.03.2013 Technologie Google Glass skon?í se soukromím, takovým jak ho známe http://www.theregister.co.uk JP
07.03.2013 Italská bankovní skupina vyvinula biometrický systém založený na rozpoznávání cév v dlani. Pro zran?né ruce nefunguje http://www.theregister.co.uk JP
07.03.2013 Cílený útok na japonské a ?ínské noviná?e využívá zprávu Mandiant k APT1 jako návnadu http://www.darkreading.com JP
06.03.2013 ?esko zažívá elektronickou invazi. Padají banky, ú?ady i zpravodajské weby http://byznys.lidovky.cz JP
06.03.2013 Kybernetické útoky dnes pokra?ovaly. Ter?em byly servery ?eských bank http://technet.idnes.cz JP
06.03.2013 Ši?itelé spamu, v nové zpráv? spole?nosti Sophos jsou na vrcholu žeb?í?ku znovu Spojené Státy http://nakedsecurity.sophos.com JP
06.03.2013 Bezpe?ný vývoj - je to nutnost nebo jen žrout pen?z? http://www.darkreading.com JP
06.03.2013 Dozor bez použití metrik je jen dogmatem http://www.darkreading.com JP
06.03.2013 Zpráva spole?nosti Websense: 2013 Threat Report http://www.websense.com JP
06.03.2013 Esej Bruce Schneiera k dohlížecím technologiím http://www.schneier.com JP
06.03.2013 Desítka nejlepších bezpe?nostních postup? pro spot?ebitele http://www.zdnet.com JP
06.03.2013 Konfliktní názory na odpov?dnost ve vztahu k bezpe?nosti cloudu http://www.net-security.org JP
06.03.2013 N?mecká vláda nakupuje BlackBerry 10 (s rozší?enou bezpe?ností) http://www.eweek.com JP
06.03.2013 K požadavk?m FBI na Google http://www.computerworld.com JP
06.03.2013 Nový Java malware podepsané ukradeným certifikátem p?ichází týž den jako poslední záplata http://www.theregister.co.uk JP
06.03.2013 Malware p?icházející od ?ínských hacker? sm??uje na japonskou vládu http://www.theregister.co.uk JP
06.03.2013 MiniDuke, kybernetický 007, fungoval v Evrop? nejmén? 21 m?síc? http://www.theregister.co.uk JP
05.03.2013 CSIRT: DDoS útok? v poslední dob? p?ibývá, obrana je složitá http://www.lupa.cz JP
05.03.2013 Další útok hacker?: Nefunguje server Seznam.cz http://aktualne.centrum.cz JP
05.03.2013 Objevil se nový kit exploit?, je postavený výlu?n? na exploitech Javy http://blog.webroot.com JP
05.03.2013 Bezpe?nostní ?lánky Symantecu najdete na jedné stránce https://www.symantec-wss.com JP
05.03.2013 CISPA: americká sn?movna reprezentant? a Obamova administrativa se blíží k dohod? http://www.infosecurity-magazine.com JP
05.03.2013 První dojmy z RSA konference 2013 http://www.networkworld.com JP
05.03.2013 Malware a související služby - ceny klesají (díky konkurenci) http://www.csoonline.com JP
05.03.2013 Zajímavý blog (Matthew Green) ke kryptografii http://blog.cryptographyengineering.com JP
05.03.2013 DDoS-Angriffe gegen tschechische Online-Medien http://www.gulli.com JP
05.03.2013 Java malware byl podepsán certifikátem bezpe?nostní firmy http://www.zdnet.com JP
05.03.2013 Desítka nejlepších bezpe?nostních postup? pro podnikání http://www.zdnet.com JP
05.03.2013 High-Tech bezpe?nostní produkty v domácnostech. V ?em skute?n? pomohou? http://www.techrepublic.com JP
05.03.2013 Byla oznámena klí?ová vystoupení (keynotes) akce Hack in the Box 2013 Amsterdam http://www.net-security.org JP
05.03.2013 Situace s bezpe?ností se m?ní, organizace nejsou p?ipraveny http://www.net-security.org JP
05.03.2013 Varování od ”Marka Zuckerberga“ vede k únosu ú?tu http://www.net-security.org JP
05.03.2013 Odborníci zjistili souvislost mezi hacknutím spole?nosti Bit9 a nedávnou zranitelností nulového dne Javy http://www.computerworld.com JP
05.03.2013 Spole?nost BitDefender vystopovala MiniDuke až k ?ervnu 2011 http://www.computerworld.com JP
05.03.2013 ?ínský gigantický vyhledáva? Baidu spustil bezplatný antivir http://www.theregister.co.uk JP
05.03.2013 Anonymous usmi?ují boj mezi hacktivisty http://www.theregister.co.uk JP
05.03.2013 Spole?nost Oracle vydal pohotovostní záplatu Javy http://www.theregister.co.uk JP
05.03.2013 Pot?ebujete armádu vraždících zombií? Je vaše, za pouhých 25 dolar? máte 1 000 PC http://www.theregister.co.uk JP
05.03.2013 K sou?asným podobám phishingu http://www.theregister.co.uk JP
04.03.2013 Zpravodajské weby ?elily nejv?tšímu útoku v historii. P?išel z Ruska http://technet.idnes.cz JP
04.03.2013 ?eské weby ?elí nejv?tšímu útoku v historii ?eského internetu http://technet.idnes.cz JP
04.03.2013 K nedávno objevené zranitelnosti TLS http://searchsecurity.techtarget.com JP
04.03.2013 Nejvíce spektakulární hacky roku 2012 http://www.computerwoche.de JP
04.03.2013 Studie ukázala na bezstarostnost p?i zacházení s mobilními za?ízeními http://www.itseccity.de JP
04.03.2013 Komentá? ke zpráv? F-Secure Labs: Threat Report http://www.itseccity.de JP
04.03.2013 Jak Microsoft zformoval obranu proti špionážnímu malwaru Flame http://www.wired.com JP
04.03.2013 Spole?nost Evernote zasažena hackery http://www.computerworld.com JP
04.03.2013 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 09/2013 http://www.root.cz JP
03.03.2013 ?esko zbrojí na hackery. Nástrahy webu mají znát i nejmenší d?ti http://zpravy.idnes.cz JP
02.03.2013 Top desítka nevy?ešených šifer http://nakedsecurity.sophos.com JP
02.03.2013 Výsledky dalšího výzkumu ukazují na ?ínu http://www.infosecurity-magazine.com JP
02.03.2013 Tatu Ylönen: špatná správa klí?? pro SSH a jak tento problém vy?ešit http://www.networkworld.com JP
02.03.2013 Webová stránka vám zaplní pevný disk http://www.h-online.com JP
02.03.2013 Program FBI pro interní hrozby http://www.darkreading.com JP
02.03.2013 K nové podob? phishingu http://www.bbc.co.uk JP
02.03.2013 Tipy k minimalizaci rizik a dopad? p?i podvodech s identitami http://www.net-security.org JP
02.03.2013 Podvodníci používají brýle od spole?nosti Google jako vnadidlo http://www.net-security.org JP
02.03.2013 IT bezpe?nostní manaže?i se p?íliš orientují na dosahování shody http://www.computerworld.com JP
02.03.2013 Bance Muscat (z Ománu) bylo p?es bankomaty uloupeno 39 milión? dolar? http://www.theregister.co.uk JP
01.03.2013 P?ehled d?ní na konferenci RSA 2013 http://www.crn.com JP
01.03.2013 RSA 2013 - zahrani?ní kyberšpiony zajímá americká solární energie http://www.scmagazine.com JP
01.03.2013 Bradley Manning p?ed soudem http://www.wired.com JP
01.03.2013 Další zjišt?ní posilují tvrzení spole?nosti Mandiant ohledn? APT1 http://www.net-security.org JP
01.03.2013 CTO McAfee varuje: Sou?asná krajina bezpe?nosti se blíží ke svému selhání http://www.zdnet.com JP
01.03.2013 Poláci našli další zranitelnosti nulového dne v Jav? http://www.zdnet.com JP
01.03.2013 HP navrhuje, abychom se u?ili od kybernetické kriminality, od jejich metod http://www.zdnet.com JP
01.03.2013 Dell Secureworks informovali na RSA 2013 o svém zajímavém postupu k analýze botnet? http://www.eweek.com JP
01.03.2013 Systém pro moskevské silni?ní kamery napaden tajemným malwarem http://www.theregister.co.uk JP
Design: Webdesign