Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.03.2010 Desatero, jehož dodržování pom?že zabránit úniku vašich dat http://blogs.techrepublic.com.com JP
31.03.2010 RFID - protokol proti pad?lk?m http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
31.03.2010 NIST: A Report on the Privilege (Access) Management Workshop http://csrc.ncsl.nist.gov JP
31.03.2010 Technická tajemství: 21 nebezpe?í, která p?ed vámi skrývají http://www.pcworld.com JP
31.03.2010 Passware Kit Forensic - umí rozbít šifrování pevného disku TrueCryptem http://www.net-security.org JP
31.03.2010 Google: je tu malware, které je cílené na vietnamské aktivisty http://www.computerworld.com JP
31.03.2010 Aurora, útok na Google není dílem amatér?, tvrdí nyní spole?nost McAfee http://www.computerworld.com JP
31.03.2010 Koalice Microsoftu a Google ve jménu ochrany soukromí http://www.theregister.co.uk JP
31.03.2010 Slabá hesla uložená v prohlíže?ích - lah?dka pro hackery http://www.theregister.co.uk JP
31.03.2010 Kryptografie s ve?ejným klí?em a pseudonymy http://www.freedom-to-tinker.com JP
31.03.2010 Jak jedna firma uhájila bezpe?í svých dvou sítí http://news.cnet.com JP
31.03.2010 Ross Anderson: jak dostat od banky zpátky své peníze http://www.lightbluetouchpaper.org JP
31.03.2010 Warner Bros UK náboruje studenty, mají sledovat piráty http://torrentfreak.com JP
31.03.2010 Chyba v PHP umož?uje uhodnout ID na spojení (session ID) http://www.h-online.com JP
30.03.2010 Ameri?tí vládní ú?edníci mají zakázáno používat aplikace pro sdílení http://www.h-online.com JP
30.03.2010 Spame?i v sociálních sítích http://www.technologyreview.com JP
30.03.2010 Mají antiviry šanci ? http://blogs.techrepublic.com.com JP
30.03.2010 OpenSSL vychází ve verzi 1.0.0 http://www.net-security.org JP
30.03.2010 Google Hlášky (Buzz) jsou p?edm?tem stížnosti na možné porušení soukromí http://www.computerworld.com JP
30.03.2010 Identifikace lidí prost?ednictvím jejich baktérií http://www.schneier.com JP
30.03.2010 Government Communications Headquarters (GCHQ) - britské NSA http://entertainment.timesonline.co.uk JP
30.03.2010 Google Chrome a Android, jejich hack se ve Vancouveru nekonal http://blogs.zdnet.com JP
30.03.2010 Varování, které se týká let?, kde je umožn?no bezdrátové p?ipojení http://catless.ncl.ac.uk JP
30.03.2010 Voln? dostupný kurz forenzní analýzy prohlíže?? http://www.browserforensics.org JP
30.03.2010 Microsoft k výsledk?m hackovací akce Pwn2Own http://www.computerworld.com JP
30.03.2010 Z únorové konference Shmoocon jsou k dispozici videa http://www.shmoocon.org JP
29.03.2010 Léka?ské tajemství si nemocnice nest?eží http://brno.idnes.cz JP
29.03.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 12/2010 http://www.root.cz JP
29.03.2010 USB disk se sám zni?í... http://www.zdnet.co.uk JP
29.03.2010 Keykeriki ve verzi 2 (sniffer bezdrátového provozu) prezentován na konferenci CanSecWest http://www.remote-exploit.org JP
29.03.2010 P?ehled Symantecu - 63 procent uživatel? m?ní svá hesla z?ídkakdy http://www.symantec.com JP
29.03.2010 Programovatelné HID USB za?ízení jako penetra?ní nástroj http://www.irongeek.com JP
29.03.2010 M?žete d?v??ovat své sí?ové kart? ? http://www.ssi.gouv.fr JP
29.03.2010 Ko?enový DNS server pro ?ínu vypnut http://www.computerworld.com JP
27.03.2010 P?t „velkých“ open source bezpe?nostních aplikací pro desktop http://www.csoonline.com JP
27.03.2010 US armáda : ?ínské kybernetické útoky v roce 2010 zna?n? narostly v rozm?ru a d?ležitosti http://www.computerworld.com JP
27.03.2010 Velká Británie: policie požaduje, aby internetové kavárny sledovaly své uživatele http://www.networkworld.com JP
27.03.2010 Ukradena byla ID 3,3 milión? student? (USA) http://www.startribune.com JP
26.03.2010 První den výzvy Pwn2Own, výsledky http://www.computing.co.uk JP
26.03.2010 Malware p?episuje aktualiza?ní funkce aplikací http://www.computerworld.com JP
26.03.2010 Odkud p?ichází útoky (spam)? http://www.theregister.co.uk JP
26.03.2010 Kanada je snadnou ob?tí pro kybernetické úto?níky. 17letý kluk m?že zmrza?it ekonomiku zem? http://www.ottawacitizen.com JP
26.03.2010 Zeus za vás spo?te dan? http://isc.sans.org JP
26.03.2010 Kritika p?ístupu MS týkájící se adresového ?ádku v IE8 http://secniche.org JP
26.03.2010 Joanna Rutkowska: lze d?v??ovat hardware? http://theinvisiblethings.blogspot.com JP
26.03.2010 Brian Krebs : ješt? k bankomatovým podvod?m http://www.krebsonsecurity.com JP
26.03.2010 Ukradená data pacient? použita v hromadné krádeži ID http://www.suntimes.com JP
26.03.2010 Deset stisknutí klávesy a hackera lze identifikovat http://www.nebusiness.co.uk JP
26.03.2010 TJX hacker dostal 20 let http://www.wired.com JP
25.03.2010 Kybernetický koordinátor Bílého domu Howard Schmidt vysv?tluje http://www.csoonline.com JP
25.03.2010 Útoky na chytré mobily nejsou již jen záležitostí teorie http://www.csoonline.com JP
25.03.2010 Organizace, konflikty zájm? a dopady na bezpe?nost http://blogs.techrepublic.com.com JP
25.03.2010 G-mail varuje uživatele: dejte si pozor na podez?elé aktivity na svém ú?tu http://www.computerworld.com JP
25.03.2010 Ve Francii byl zat?en hacker, který pronikl do Obamova ú?tu na Twitteru http://www.computerworld.com JP
25.03.2010 Výzva Pwn2Own - iPhone již hacknut http://www.computerworld.com JP
25.03.2010 Pracovník FBI: kybernetické útoky mohou zasáhnout samotné základy existence Spojených stát? http://www.theregister.co.uk JP
25.03.2010 Co je to homomorfní šifrování a pro? by nás m?lo zajímat http://blogs.teamb.com JP
25.03.2010 I šifrovanou komunikaci lze ochytit http://www.theregister.co.uk JP
24.03.2010 Antiviry a velmi jemný parní válec Microsoftu http://www.lupa.cz JP
24.03.2010 Stopy kybernetického útoku na Google a další americké firmy vedou k ?ínským vládním orgán?m http://www.washingtontimes.com JP
24.03.2010 Zjednodušení systému je tou nejlepší bezpe?ností http://blogs.techrepublic.com.com JP
24.03.2010 Voln? dostupné AVG Rescue CD možná zachrání váš infikovaný po?íta? http://www.avg.com JP
24.03.2010 ?ínská vláda reaguje rozhn?van? na rozhodnutí Google odejít z ?íny http://www.computing.co.uk JP
24.03.2010 Bezpe?nostní firmy varují p?ed dalším útokem, který zneužívá díru v IE http://www.computerworld.com JP
24.03.2010 Zem?, které nev?nují dostate?nou pozornost kyberkriminalit?, budou Spojenými státy „penalizovány“ http://www.theregister.co.uk JP
24.03.2010 R?st po?íta?ové kriminality nastává i díky nedostatk?m místních policejních oddíl? http://gcn.com JP
24.03.2010 Bruce Schneier vydal novou knihu : Cryptography Engineering http://www.schneier.com JP
24.03.2010 U.S. Cyber Command - p?ipravena ke startu své ?innosti http://news.cnet.com JP
24.03.2010 Kam sm??uje NSA? http://www.wired.com JP
24.03.2010 FBI vydala seznam Top 10 pozicí v kyberkriminálních organizacích http://www.computerworld.com JP
23.03.2010 Použijte správný firewall pro ochranu své sít? http://www.lupa.cz JP
23.03.2010 10 d?vod?, pro? odejít z Facebooku (a jeden pro? tam z?stat) http://www.csoonline.com JP
23.03.2010 Právnické firmy - po bankách další cíl hacker? http://www.net-security.org JP
23.03.2010 Digitalizace zdravotních dat - nar?stají rizika http://www.computerworld.com JP
23.03.2010 Mechanické a elektronické zámky v praxi http://www.computerworld.com JP
23.03.2010 Komentá?: jak je to vlastn? s tou kybernetickou válkou? http://gcn.com JP
23.03.2010 Zranitelnosti Adobe diskutovány na Schneierov? blogu http://www.schneier.com JP
23.03.2010 TrueCrypt - pr?vodce práce s tímto SW (video) http://blogs.techrepublic.com.com JP
23.03.2010 Rusko zatklo hackera obvin?ného z krádeže 9,5 milon? dolar? http://www.wired.com JP
23.03.2010 Po?íta?ová kriminalita - agenti FBI za?ínají nov? fungovat na Ukrajin?, v Estonsku a Nizozemí http://www.computerworld.com JP
23.03.2010 ?ína a Google - aktuální vývoj http://news.bbc.co.uk JP
23.03.2010 N?mecko varuje uživatele Firefoxu http://news.bbc.co.uk JP
23.03.2010 Windows 7 - nové bezpe?ností vlastnosti http://www.computerworld.com JP
22.03.2010 Slabé státy vystavují EU útok?m http://www.networkworld.com JP
22.03.2010 Top 5 internetových podvod? v roce 2009 podle FBI http://www.pcworld.com JP
22.03.2010 Co vše dokázal jeden šikula na Facebooku http://www.sophos.com JP
22.03.2010 DEP (Data Execution Prevention), tuto ochrannou technologii lze obejít http://www.h-online.com JP
22.03.2010 Moderní kopírovací za?ízení - zlatý d?l pro zlod?je http://www.thestar.com JP
22.03.2010 Akademická studie v ?ín? a poplach v USA http://www.nytimes.com JP
22.03.2010 skipfish - voln? dostupný bezpe?nosti nástroj od spole?nosti Google http://code.google.com JP
22.03.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 11/2010 http://www.root.cz JP
20.03.2010 Pozor na n?které voln? dostupné programy http://www.net-security.org JP
20.03.2010 Rusové zp?ís?uji požadavly na p?id?lování domén http://www.computerworld.com JP
20.03.2010 Špan?lský Vodafone p?ipustil: vypustili jsme do sv?ta 3 000 mobil? s malware (Mariposa) http://www.theregister.co.uk JP
19.03.2010 NIST vydal Draft Special Publication 800-128, Guide for Security Configuration Management of Information Systems http://csrc.ncsl.nist.gov JP
19.03.2010 i-Hop - homomorfní šifrovací schémata http://eprint.iacr.org JP
19.03.2010 Nejv?tším problémem internetu jsou stále slabá hesla uživatel? http://www.scmagazineuk.com JP
19.03.2010 Google kritizován - chová se neodpov?dn? ve vztahu k ochran? soukromí http://www.pcworld.com JP
19.03.2010 Bu?te p?ipraveni na rok s malware v mobilních za?ízeních http://www.zdnet.co.uk JP
19.03.2010 Rozsáhlý spamový útok na uživatele Facebooku http://www.computerworld.com JP
19.03.2010 Antiviry a antimalware programy nejsou užite?né? http://www.prevx.com JP
19.03.2010 UK : jsme p?ipraveni i na kybernetický útok velkého rozsahu http://news.bbc.co.uk JP
19.03.2010 Každý ?tvrtý školák ve Velké Británii p?ipouští, že se pokoušel o hacking http://www.theregister.co.uk JP
19.03.2010 DRM (digital right management) a po?íta?ové hry, jaký je sou?asný vývoj? http://news.cnet.com JP
19.03.2010 Pentagon trénuje své vlastní hackery http://www.time.com JP
18.03.2010 Které bezpe?nostní technologie jsou nejvíce podce?ované? http://www.csoonline.com JP
18.03.2010 11 procent lidí ve Velké Británii je ob?tí podvod? souvisejících s krádeží ID http://www.scmagazineuk.com JP
18.03.2010 SANS vydává varování okolo podvodných mail? vztahujících se k chystanému vydání IE9 http://www.computing.co.uk JP
18.03.2010 Italská policie s úsp?chem využila Facebook k vystopování jednoho z šéf? mafie http://www.theregister.co.uk JP
18.03.2010 Energizer - nabíje?ka stále ší?í trojana http://www.theregister.co.uk JP
18.03.2010 Vodafone - malware nalezen na dalším mobilu http://www.networkworld.com JP
18.03.2010 Hacker znehybnil (dálkov?) více než stovku aut http://www.wired.com JP
18.03.2010 SEC (Securities and Exchange Commission - USA) : hacke?i manipulují s cenami akcií http://www.wired.com JP
18.03.2010 Microsoft prohlašuje, že zdecimoval botnet Waledac http://www.zdnet.co.uk JP
18.03.2010 Zkušený hacker najde bezpe?nostní díry v SW snadno http://blogs.forbes.com JP
18.03.2010 Podrobná zpráva o bankovním trojanu Zeus http://www.secureworks.com JP
17.03.2010 Deset cest, kterými s vaším po?íta?em m?žete porušit zákon http://blogs.techrepublic.com.com JP
17.03.2010 Sociální sít? jako hackerský nástroj http://www.lupa.cz JP
17.03.2010 Bill Brenner na csoonline.com k sociálním sítím http://www.csoonline.com JP
17.03.2010 Wikileaks je hrozbou pro opera?ní a informa?ní bezpe?nost americké armády http://news.cnet.com JP
17.03.2010 Falešné ?te?ky (PIN pad) v obchodech amerického ?et?zce http://www.net-security.org JP
17.03.2010 Pro? jsou výpo?ty v oblacích (cloud computing) obtížn? ?ešitelným problémem? http://www.computerworld.com JP
17.03.2010 Antiviry stále ješt? nedokáží blokovat útoky typu Aurora http://www.theregister.co.uk JP
17.03.2010 Dvacítka nejvíce vyza?ujících mobil? http://reviews.cnet.com JP
17.03.2010 Google z ?íny brzy odejde http://www.computerworlduk.com JP
17.03.2010 Federálové skrytí v sociálních sítích http://www.wired.com JP
16.03.2010 Vyšlo rfc 5705 - Keying Material Exporters for Transport Layer Security (TLS) http://www.rfc-editor.org JP
16.03.2010 Podvody s prodejem podhodnocených aut na Internetu http://www.hoax.cz JP
16.03.2010 Sedm aktuálních hrozeb pro b?žné uživatele http://www.pcworld.com JP
16.03.2010 Pro? uživatelé zamítají bezpe?nostní doporu?ení http://research.microsoft.com JP
16.03.2010 Elcomsoft - rychlejší rozkrývání hesel s pomocí nových video karet ATI http://www.net-security.org JP
16.03.2010 Spole?nost Trusteer vyvíjí nástroj pro banky. který umožní zjistit typ malware na PC zákazník? http://www.computerworld.com JP
16.03.2010 Nejnov?jší varianta kitu obsahujícího nástroje pro botnet Zeus má antipirátskou ochranu http://www.computerworld.com JP
16.03.2010 Autorun - jak ho využít pro vy?išt?ní infikovaného PC http://www.howtogeek.com JP
16.03.2010 Zákazníci skotské banky byli okradeni b?hem 12 hodin o 6 milión? liber http://www.dailyrecord.co.uk JP
16.03.2010 Nar?stá po?et botnet?, které ?ídí amaté?i http://www.net-security.org JP
16.03.2010 Nástroje k analýze malware http://www.h-online.com JP
15.03.2010 Jak hacke?i (když už se dostali k vám dovnit?) vyt?žují data? http://www.csoonline.com JP
15.03.2010 Sedm pluginu pro Firefox, které zlepší online soukromí http://www.csoonline.com JP
15.03.2010 Scareware v roce 2010 - podvod, který stojí uživatele nejvíce pen?z http://www.pcworld.com JP
15.03.2010 Uncle Buck Security - soubor bezpe?nostních prov?rek pro Linux http://buck-security.sourceforge.net JP
15.03.2010 Skrytá temná strana internetu http://www.pcpro.co.uk JP
15.03.2010 Soukromí v é?e sociálních sítí není mrtvé, jen pot?ebuje pe?liv? ošet?it http://news.cnet.com JP
15.03.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 10/2010 http://www.root.cz JP
15.03.2010 FBI - v roce 2009 nastal dramatický r?st online podvod? http://www.krebsonsecurity.com JP
14.03.2010 Vyšel e-zin Crypto-World 3/2010 http://crypto-world.info PV
12.03.2010 E-zin Crypto-World 2/2010 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
12.03.2010 Využití biometrie : Co, kde a pro? http://www.networkworld.com JP
12.03.2010 Odpov?di na otázky k tématu Google hacking http://www.net-security.org JP
12.03.2010 Zeus - jeho nová varianta dokáže p?evzít kompletní kontrolu nad napadeným po?íta?em http://www.computerworld.com JP
12.03.2010 Bezpe?nostní pr?mysl ?elí útok?m, které neumí zastavit http://www.computerworld.com JP
12.03.2010 Pokus o napsání u?ebnice kryptografie na Wikibooks http://en.wikibooks.org JP
12.03.2010 Logy v Unixu z hlediska jejich využitelnosti pro forenzní analýzu http://blogs.sans.org JP
12.03.2010 Jak notebook p?ivedl milioná?e k bankrotu http://it.toolbox.com JP
12.03.2010 Jak kompletn? smazat data na svých pevných discích, SSD a flashkách http://gizmodo.com JP
12.03.2010 Nejv?tší evropská banka HSBC - rozsáhlá krádež dat http://www.computerworld.com JP
11.03.2010 Sta?í evropské zpravodajské služby ?elit kyberterorismu? http://www.lupa.cz JP
11.03.2010 NIST vydal: Draft NIST IR 7669, Open Vulnerability Assessment Language (OVAL) Validation Program Derived Test Requirements http://csrc.ncsl.nist.gov JP
11.03.2010 Které bezpe?nostní technologie jsou nejvíce p?ece?ované ? http://www.csoonline.com JP
11.03.2010 Základní bezpe?nostní opat?ení d?lají divy http://www.infoworld.com JP
11.03.2010 Nejv?tší množství infikovaných web? hostuje v USA http://www.net-security.org JP
11.03.2010 St?et Cryptome a PayPal http://www.theregister.co.uk JP
11.03.2010 Zeus - pon?kud mu ust?ihli rozlet ? http://www.theregister.co.uk JP
11.03.2010 Deset d?vod?, pro? se Microsoft stále potýká s bezpe?nostními problémy http://www.eweek.com JP
11.03.2010 Adobe Reader a cílené útoky http://blogs.zdnet.com JP
11.03.2010 Meze využití identifika?ních karet http://www.stephenmason.eu JP
11.03.2010 Crackování hesel je 100krát rychlejší s využitím SSD http://www.h-online.com JP
10.03.2010 Vnucené chyby jako prost?edek útoku proti AES a RSA http://eprint.iacr.org JP
10.03.2010 OpenSSH vychází ve verzi 5.4 http://www.h-online.com JP
10.03.2010 Bezpe?nost e-mailu - jaké jsou trendy? http://www.net-security.org JP
10.03.2010 Deset ?astých chyb, které mohou snížit vaši reputaci http://blogs.techrepublic.com.com JP
10.03.2010 Adobe Reader je nej?ast?ji používanou aplikaci pro ší?ení malware http://www.theregister.co.uk JP
10.03.2010 Botnetový experiment pro iPhone a Android byl úsp?šný http://www.theregister.co.uk JP
10.03.2010 Forenzní disk pro odpov?? na incidenty v prost?edí Unix/Linux http://blogs.sans.org JP
10.03.2010 Funk?ní botnet Zeus, sta?í malinko znalostí a 2753 dolar? a je váš http://www.itnews.com.au JP
10.03.2010 P?tice nejlepších VPN nástroj? http://lifehacker.com JP
10.03.2010 Další (nezáplatovaná) zranitelnost nulového dne IE je p?edm?tem útoku http://blogs.zdnet.com JP
09.03.2010 ?eský registrátor zablokoval škodlivé domény http://digitalne.centrum.cz JP
09.03.2010 Reálné hypereliptické k?ivky v kryptografii http://eprint.iacr.org JP
09.03.2010 Na co by se nem?lo zapomenout p?i stavb? bezpe?ných mobilních aplikací http://www.csoonline.com JP
09.03.2010 Al Qaeda 2.0 a p?íchod robot? http://www.scmagazineuk.com JP
09.03.2010 Energizer DUO Trojan http://www.pcworld.com JP
09.03.2010 Prodejci falešných lék? se vkrádají na akademické weby http://www.net-security.org JP
09.03.2010 Q4, 2009 Phishing Activity Trends Report (Anti-Phishing Working Group (APWG http://www.antiphishing.org JP
09.03.2010 Ubisoft p?edm?tem útoku DDoS, odveta za nové kontroly (DRM - digital right management) http://www.theregister.co.uk JP
09.03.2010 Jak minimalizovat rizika spojená s ukládáním dat z platebních karet http://www.eweek.com JP
09.03.2010 Samurai WTF (Web Testing Framework) vydán ve verzi 0.8 http://isc.sans.org JP
09.03.2010 ?ínské kybernetické útoky na citlivé cíle v USA a Evrop? http://technology.timesonline.co.uk JP
09.03.2010 Vodafone je distributorem botnetu Mariposa http://research.pandasecurity.com JP
09.03.2010 Praktický útok deanonymizující uživatele sociálních sítí http://www.iseclab.org JP
08.03.2010 Zakladatel Facebooku je obvi?ován z hacknutí e-mail? konkurent? a žurnalist? http://www.dailymail.co.uk JP
08.03.2010 Jak se chránit p?ed podvody v online bankovnictví http://www.csoonline.com JP
08.03.2010 Únorová vlna vyd?ra?ského SW http://www.pcworld.com JP
08.03.2010 Botnet Black Energy 2 http://www.eweek.com JP
08.03.2010 Comodo Dragon hlásí, že více než polovina stránek s SSL není zajišt?na dostate?nou ochranou http://news.netcraft.com JP
08.03.2010 RSA konference - p?ehled informací v mediích http://www.v3.co.uk JP
08.03.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 09/2010 http://www.root.cz JP
06.03.2010 Šéf kybernetické bezpe?nosti Bílého domu : Není žádná kybernetická válka http://www.wired.com JP
05.03.2010 Monitoring využívání bezdrátu na konferenci RSA http://www.net-security.org JP
05.03.2010 Nalezena chyba v OpenSSL http://www.theregister.co.uk JP
05.03.2010 Bývalý technický šéf NSA na konferenci RSA - nev??ím výpo?t?m v oblacích http://www.itworldcanada.com JP
05.03.2010 Agenti FBI spolupracují s orgány na Ukrajin? a Estonsku http://www.computerworld.com JP
05.03.2010 ?editel FBI na konferenci RSA varuje p?ed rostoucími kybernetickými hrozbami http://www.reuters.com JP
05.03.2010 Ncrack - crackovací nástroj (autentizace v síti) http://www.darknet.org.uk JP
05.03.2010 K hacknutí Citibank http://blog.fireeye.com JP
05.03.2010 BlackBerry - studie rozebírající škodící aplikace pro tento systém http://threatcenter.smobilesystems.com JP
05.03.2010 Spole?nost McAfee na konferenci RSA k útoku Aurora http://www.wired.com JP
05.03.2010 Uživatelé Windows záplatují v pr?m?ru každý pátý den http://secunia.com JP
04.03.2010 Krádeže zdravotních dat se týkají tém?? šesti procent Ameri?an? http://www.networkworld.com JP
04.03.2010 Odborník (Google) ukázal, jak obejít DEP ve Windows http://www.computerworld.com JP
04.03.2010 Michael Chertoff na konferenci RSA o obtížnosti úlohy vyhledání zdroje kybernetického útoku http://www.computerworld.com JP
04.03.2010 Ministerstvo obrany USA bude vyžadovat certifikát etického hackera http://www.informationweek.com JP
04.03.2010 Svoboda na internetu a bezpe?nost http://www.networkworld.com JP
04.03.2010 Používáte velké množství hesel? http://www.viruslist.com JP
04.03.2010 Phishing používá stále dokonalejší metody http://infoworld.com JP
04.03.2010 Rozbor botnetu Aurora http://www.damballa.com JP
04.03.2010 Ho?ká situace správce m?stské sít? v San Franciscu http://infoworld.com JP
04.03.2010 Jak FBI likvidovala velký botnet http://www.theregister.co.uk JP
03.03.2010 TopTen ?eských hoax? a ?et?zových zpráv za únor 2010 http://www.hoax.cz JP
03.03.2010 Miliónové ztráty vznikají díky odposlechnutým hovor?m z mobil? http://www.net-security.org JP
03.03.2010 Obamova administrativa uvolnila n?které d?íve utajované dokumenty k projekt?m z kybernetické bezpe?nosti http://www.computerworld.com JP
03.03.2010 P?jdou infikované po?íta?e do izolace? http://www.theregister.co.uk JP
03.03.2010 Zlikvidován jeden z nejv?tších botnet? http://www.theregister.co.uk JP
03.03.2010 Kryptografický panel na konferenci RSA http://searchsecurity.techtarget.com JP
03.03.2010 K zavražd?ní palestinského ?initele http://online.wsj.com JP
03.03.2010 Kritický pohled: kybernetickou válku si vymýšlí http://www.wired.com JP
03.03.2010 N?mecký nejvyšší soud zamítl požadavky zákona na uchovávání dat z volání mobily a e-mail? http://www.spiegel.de JP
03.03.2010 Která data o svých uživatelích poskytne PayPal v p?ípad? vyšet?ování podle zákonných požadavk? http://cryptome.org JP
03.03.2010 Krev novorozenc? se používá k vytvo?ení utajované databáze DNA http://www.newscientist.com JP
03.03.2010 Open source forenzní aplikace pro Android http://blogs.sans.org JP
02.03.2010 Odborníci nazývají úto?níky, kte?í hackli Google, amatéry http://www.forbes.com JP
02.03.2010 Zákazník?m britských bank je nabízen ultra-bezpe?ný Firefox http://www.networkworld.com JP
02.03.2010 RSA konference 2010 http://www.rsaconference.com JP
02.03.2010 Po?et infikovaných web? vzrostl v únoru 2010 oproti lednu 2010 o 184 procent http://www.net-security.org JP
02.03.2010 Bezplatná služba detekuje malware na webech http://www.net-security.org JP
02.03.2010 P?t vlastností kvalitního správce hesel http://blogs.techrepublic.com.com JP
02.03.2010 Hlavních sedm hrozeb pro výpo?ty v oblacích (cloud computing) http://www.net-security.org JP
02.03.2010 ?et?zec hotel? Wyndham - ukradeny informace o platebních kartách zákazník? http://news.zdnet.co.uk JP
02.03.2010 Uživatelé Windows XP, nema?kejte F1 http://www.computerworld.com JP
02.03.2010 Hacke?i kradli ve velkém lístky na sportovní události a koncerty http://www.theregister.co.uk JP
02.03.2010 Bezpe?nost uzam?ení hotelových dve?í http://blackbag.nl JP
02.03.2010 Konference RSA - open source SW se vyrovná s chybami dvakrát rychleji http://www.theregister.co.uk JP
02.03.2010 Britské univerzity a knihovny protestují proti plánu, díky kterému mají být odpov?dny za bezdrát http://news.bbc.co.uk JP
01.03.2010 Japonci v boji s kyberkriminalitou http://www.krebsonsecurity.com JP
01.03.2010 Útok Aurora zasáhl více než 100 spole?ností http://www.computerworld.com JP
01.03.2010 Útok proti protokolu TKIP (bezdrát) http://download.aircrack-ng.org JP
01.03.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 08/2010 http://www.root.cz JP
Design: Webdesign