Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.03.2009 Podle FBI za poslední rok vzrostla po?íta?ová kriminalita o 33 procent http://www.crn.com JP
31.03.2009 Bezpe?nostní ?editelé - znáte svou roli? http://www.csoonline.com JP
31.03.2009 Špionážní sí? GhostNet - komentá?e na Schneierov? blogu http://www.schneier.com JP
31.03.2009 Spojené státy odsoudili prvního cizince za phishing http://www.computerworld.com JP
31.03.2009 Diskuz na Schneierov? blogu k útok?m na ?te?ky karet pro online bankovnictví http://www.schneier.com JP
31.03.2009 Pozor na falešné odkazy zneužívající situaci okolo ?erva Conficker http://www.f-secure.com JP
31.03.2009 Británie - kritické služby mohou být ohroženy ?ínskými hackery http://www.telegraph.co.uk JP
31.03.2009 Prevence ztráty dat - sedm podmínek http://go.techtarget.com JP
31.03.2009 Skener pom?že detekovat ?erva Conficker http://www.doxpara.com JP
30.03.2009 Conficker - je ?i není to aprílový žertík? http://blogs.techrepublic.com.com JP
30.03.2009 Bezpe?nostní hodnocení protokolu TCP http://www.cpni.gov.uk JP
30.03.2009 Kana?ané objevili špionážní sí? po?íta?? http://www.reuters.com JP
30.03.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 13/2009 http://www.root.cz JP
29.03.2009 Pro? je t?eba se zabývat ?ervem Downadup/Conficker? http://resources.zdnet.co.uk JP
29.03.2009 Stránky s EV SSL certifikáty jsou stejn? málo chrán?né jako stránky s obvyklými SSL certifikáty http://www.theregister.co.uk JP
27.03.2009 Hrozí masivní výpadek internetu a vybrakovaná konta http://www.dsl.cz JP
27.03.2009 Faktorizace velkých ?ísel - nové cesty http://eprint.iacr.org JP
27.03.2009 Zisky z po?íta?ové kriminality jsou nyní vyšší než zisky obchodník? s drogami http://www.net-security.org JP
27.03.2009 Likvidujete po?íta?? Deset doporu?ení, jak to provést bezpe?n? http://blogs.techrepublic.com.com JP
27.03.2009 Projekt Surveillance Self-Defense (SSD) https://ssd.eff.org JP
27.03.2009 EU parlament - volání po bezpe?ném internetu http://www.socialistgroup.org JP
27.03.2009 Melissa - desáté výro?í tohoto e-mailového malware http://www.theregister.co.uk JP
27.03.2009 Útok typu studený boot po roce http://www.networkworld.com JP
27.03.2009 Pokud vyhledáváte informace k ?ervu Conficker, m?žete se dostat na stránky s falešnými antiviry http://www.scmagazineuk.com JP
27.03.2009 F-Secure: ?erv Conficker a 1.duben, otázky a odpov?di http://www.f-secure.com JP
27.03.2009 Dan Kaminsky - útoky na infrastrukturu jsou rostoucím nebezpe?ím http://www.doxpara.com JP
27.03.2009 Vyšel draft IETF pkix - Clearance Attribute and Authority Clearance Constraints Certificate Extension http://www.ietf.org JP
26.03.2009 Kyberúto?níci zvyšují své aktivity, varují experti Trend Micro http://computerworld.cz JP
26.03.2009 Nový ransomware na scén?, vyd?ra? požaduje 50 dolar?, rukojmím jsou zašifrované soubory http://www.computerworld.com JP
26.03.2009 ?ty?i chyby p?i používání komunika?ních technologií http://www.csoonline.com JP
26.03.2009 Slune?ní bou?e je reálným nebezpe?ím http://www.newscientist.com JP
26.03.2009 V??íte svému hardware? http://theinvisiblethings.blogspot.com JP
26.03.2009 Ješt? k ?ervu Conficker http://www.eweek.com JP
25.03.2009 Osm kvalitních a voln? dostupných bezpe?nostních nástroj? http://www.networkworld.com JP
25.03.2009 Psyb0t - hrozba domácím sítím. Používejte dostate?n? silná hesla http://blogs.techrepublic.com.com JP
25.03.2009 Podvody s falešnými antiviry http://news.zdnet.co.uk JP
25.03.2009 První linuxový botnet http://www.eweek.com JP
25.03.2009 Hacke?i k prohlíže??m http://blogs.zdnet.com JP
25.03.2009 Jak zranitelná je infrastruktura USA ve vztahu k velkému kybernetickému útoku? http://www.origin.popularmechanics.com JP
25.03.2009 Internet Explorer nejlépe ochrání p?ed sociálním inženýrstvím http://digitalne.stahuj.centrum.cz JP
25.03.2009 Zabezpe?te online p?enos svých data pomocí SSL (p?íru?ka - Thawte) http://www.accelacomm.com JP
24.03.2009 Kritika: PayPal není bezpe?ný http://www.scmagazineuk.com JP
24.03.2009 Jak na uživatelské ú?ty a oprávn?ní http://jnp.zive.cz JP
24.03.2009 Deset nastavení pro IE k bezpe?nému brouzdání http://www.csoonline.com JP
24.03.2009 ?erv psyb0t se ší?í prost?ednictvím domácích router? a modem? http://www.theregister.co.uk JP
24.03.2009 Služby, které prodávají ukradená osobní data http://voices.washingtonpost.com JP
24.03.2009 P?íru?ka: Data Protection Privacy http://searchsecurity.bitpipe.com JP
23.03.2009 Dinur a Shamir - Side Channel Cube Attacks on Block Ciphers http://eprint.iacr.org JP
23.03.2009 ?ev Conficker - dohady o tom, co se stane 1.dubna, pokra?ují http://tech.slashdot.org JP
23.03.2009 USA - rozvodné sít? pro elekt?inu jsou zranitelné v??i hacker?m http://www.itworld.com JP
23.03.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 12/2009 http://www.root.cz JP
21.03.2009 Hledá se první ob?? ?erva Conficker http://www.computerworld.com JP
21.03.2009 Jak se p?ipojit na bezdrátový internet na letištích a v hotelech a neplatit http://blog.makezine.com JP
21.03.2009 Dev?t cest k zastavení ztrát dat a k redukci rizik interního typu http://searchnetworking.bitpipe.com JP
21.03.2009 NIST vydal draft SP 800-16 Rev. 1, Information Security Training Requirements: A Role- and Performance-Based Model http://csrc.ncsl.nist.gov JP
20.03.2009 ?lánek Rutkowské a Wojtczuka k jejich útoku na SMM http://invisiblethingslab.com JP
20.03.2009 Nej?ast?jší typy zranitelností webových aplikací http://www.net-security.org JP
20.03.2009 Patent NSA o dohod? na klí?i pomocí eliptické kryptografie http://patft.uspto.gov JP
20.03.2009 Cílem útoku kriminálních hacker? se stává malé a st?ední podnikání http://www.darkreading.com JP
20.03.2009 Další nové cesty k zachycení stisk? klávesnice http://www.theregister.co.uk JP
20.03.2009 USA - hacke?i pronikají do pr?myslových kontrolních systém? http://www.computerworld.com JP
20.03.2009 VISA stojí v ?ele nových iniciativ týkajících se bezpe?nosti platebních karet http://www.computerworld.com JP
20.03.2009 Nový útok na BIOS http://www.securityfocus.com JP
20.03.2009 Ve m?st? New York byla hacknuta dopravní signalizace http://www.networkworld.com JP
20.03.2009 Petice proti Google - spole?nost nezajiš?uje dostate?n? bezpe?nost dat http://www.theregister.co.uk JP
19.03.2009 Základní p?íru?ka ke kontrole spamu http://www.itsecurity.com JP
19.03.2009 Dokonalý rootkit na sv?t? ? http://blogs.techrepublic.com.com JP
19.03.2009 NSA nechce mít na starost kybernetickou bezpe?nost http://blogs.csoonline.com JP
19.03.2009 Bezpe?nostní profesionálové - p?ehled typ? certifkací http://www.csoonline.com JP
19.03.2009 Pr?vodce nedostate?n? bezpe?nými kryptografickými algoritmy http://staging-dev.fortify.com JP
19.03.2009 Velká Británie: Bude veškerý provoz na sociálních sítích monitorován a archivován? http://news.cnet.com JP
19.03.2009 K útoku na bankomaty v Rusku http://www.goodgearguide.com.au JP
19.03.2009 Cloud computing a bezpe?nost aplikací http://go.techtarget.com JP
19.03.2009 Jak zabezpe?it svá data http://digitalne.stahuj.centrum.cz JP
18.03.2009 Ond?ej Filip: podpisu ko?enové zóny brání mezinárodní politika http://www.lupa.cz JP
18.03.2009 Kyberzlo?in: Když p?estane fungovat Google AdWords http://www.zive.cz JP
18.03.2009 Zpráva k hrozbám: po?íta?oví kriminálníci pracují stále rychleji http://www.net-security.org JP
18.03.2009 Recese: šance využít open source ?ešení http://blogs.techrepublic.com.com JP
18.03.2009 Jak jsou infekce viry používány ke krádežím vašich dat http://www.vanguardngr.com JP
18.03.2009 Pentagon oficiáln? varoval p?ed riziky kybenetických útok? http://www.washingtonpost.com JP
18.03.2009 Má policie hackovat? http://www.zdnet.com.au JP
18.03.2009 P?t v?cí, které ve své síti nevidíte http://www.csoonline.com JP
18.03.2009 BBC p?ipustilo, že zaplatilo tisíce dolar? za botnet po?íta?ovému podvodníkovi http://www.theregister.co.uk JP
18.03.2009 Kdo chrání internet? http://www.popsci.com JP
17.03.2009 Cloud computing: Nová p?íležitost pro firemní IT http://computerworld.cz JP
17.03.2009 Nej?ast?jší chyby v zabezpe?ení web? http://www.dsl.cz JP
17.03.2009 Soukromí na internetu: Tim Berners-Lee varoval p?ed špehováním http://www.lupa.cz JP
17.03.2009 Ross Anderson a další - studie k možným útok?m na ?te?ky karet pro online bankovnictví http://www.cl.cam.ac.uk JP
17.03.2009 Hacke?i se snaží využít vyhledáva?e pro phishingové útoky http://redmondmag.com JP
17.03.2009 Podvodný mail láká na video o teroristickém útoku ve vašem m?st? http://www.infomaticsonline.co.uk JP
17.03.2009 K novým biometrickým technologiím http://www.networkworld.com JP
17.03.2009 Bezpe?nostní pr?mysl - jak p?ežít špatné ?asy http://www.csoonline.com JP
16.03.2009 Pozor na phishingový útok na uživatele serveru volny.cz http:// VK
16.03.2009 Nástroje k odstran?ní ?erva Conficker http://www.h-online.com JP
16.03.2009 Rizika sociálních sítí pro bezpe?nost podnikání http://www.pcworld.com JP
16.03.2009 Desítka nejhorších problematických záležitostí internetu http://www.infomaticsonline.co.uk JP
16.03.2009 Útoky proti bankám neustanou http://www.zive.cz JP
16.03.2009 Hackerský útok jako placená služba http://www.itnews.com.au JP
16.03.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 11/2009 http://www.root.cz JP
15.03.2009 Na klienty Citibank op?t zaúto?ili internetoví podvodníci http://www.emag.cz JP
15.03.2009 Jak sestavit kvalitní bezdrátovou sí? http://www.computerworld.com JP
15.03.2009 Pot?ebujeme lepší metriky pro m??ení bezpe?nosti http://www.securityfocus.com JP
14.03.2009 Vyšel e-zin Crypto-World 3/2009 http://crypto-world.info PV
13.03.2009 E-zin Crypto-World 2/2009 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
13.03.2009 Poradíme, ?ím ochránit d?ti p?ed škodlivým internetem http://technet.idnes.cz JP
13.03.2009 Sv?tová policejní sí? pro po?íta?ovou kriminalitu se rozši?uje http://www.networkworld.com JP
13.03.2009 Top ten malware a spyware hrozby v únoru 2009 http://www.scmagazineuk.com JP
13.03.2009 Jak odpov?d?t na ne?ekaný bezpe?nostní incident http://www.csoonline.com JP
13.03.2009 Nová cesta, jak odposlechnout stisky na vaší klávesnici http://www.computerworld.com JP
13.03.2009 BBC rozkrývá metody po?íta?ové kriminality http://news.bbc.co.uk JP
13.03.2009 Hacke?i oznámili, že umí využít zranitelnosti webu BT.com http://www.itpro.co.uk JP
13.03.2009 APWG chce navrhnout systém pro ohlašování po?íta?ové kriminality http://www.techworld.com JP
12.03.2009 9. st?edoevropská kryptografická konference (CECC09) http://conf.fme.vutbr.cz JP
12.03.2009 Firefox 3 a šifrování http://www.h-online.com JP
12.03.2009 Internet - dnešní situaci charakterizuje velký nár?st objemu malware a po?tu napadených web? http://www.scmagazineuk.com JP
12.03.2009 Formulace nové kybernetické doktriny - Amerika na rozcestí http://www.securityfocus.com JP
12.03.2009 Skenování zrantelností sít? http://www.csoonline.com JP
12.03.2009 Techniky používané pro distribuci d?tského porna http://wikileaks.org JP
12.03.2009 Zavádíte biometrii ? T?i doporu?ení na základ? praktických zkušeností http://www.computerworld.com JP
12.03.2009 Draft IETF - Suite B Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile http://www.ietf.org JP
11.03.2009 Bezpe?nostní software - pohled na dnešní situaci http://www.pcretailmag.com JP
11.03.2009 Bezpe?ný SW - pomoci má nový model http://www.csoonline.com JP
11.03.2009 Sophos - t?etina lidí používá totéž heslo na více stránkách http://www.net-security.org JP
11.03.2009 PandaLabs - výsledky studie ke krádežím ID v roce 2008 http://www.net-security.org JP
11.03.2009 Švédsko - zajišt?n server se 65 TB pirátských dat http://news.zdnet.co.uk JP
11.03.2009 Sociální vyhledáva?e o vás zjistí ledasco a poví to komukoliv http://www.pcworld.com JP
11.03.2009 Vydány aktualizace pro Adobe Reader a Acrobat odstra?ující bezpe?nostní problém http://www.computerworld.com JP
11.03.2009 Dopady phishingu (z výsledk? nedávné studie) http://blogs.zdnet.com JP
11.03.2009 K vytvá?ení vhodných bezpe?nostních politik pro mobilní za?ízení http://go.techtarget.com JP
11.03.2009 Draft IETF pkix - Update for RSAES-OAEP Algorithm Parameters http://www.ietf.org JP
11.03.2009 Vyšlo rfc.5480 - Elliptic Curve Cryptography Subject Public Key Information http://www.rfc-editor.org JP
10.03.2009 ?eské firmy nepovažují VoIP za bezpe?nou http://www.lupa.cz JP
10.03.2009 Slabé heslo vedlo k prozrazení dokument? NATO k Afganistánu https://secure.wikileaks.org JP
10.03.2009 Nebezpe?í zkrácených url http://blogs.techrepublic.com.com JP
10.03.2009 Odborníci umí rozeznat, který konkrétní skener byl použit http://www.computerworld.com JP
10.03.2009 Daily Telegraph hacknut (SQL injection) http://www.theregister.co.uk JP
10.03.2009 Ješt? k nové verzi ?erva Conficker http://www.securityfocus.com JP
10.03.2009 Draft IETF pkix - Update for RSAES-OAEP Algorithm Parameters http://www.ietf.org JP
10.03.2009 Draft IETF pkix - New ASN.1 Modules for PKIX http://www.ietf.org JP
10.03.2009 Draft IETF S/MIME - New ASN.1 Modules for CMS and S/MIME http://www.ietf.org JP
09.03.2009 Studie: Silná hesla - jsou dostate?nou ochranou ? http://www.usenix.org JP
09.03.2009 Sociální prvky bezpe?nostních politik http://www.csoonline.com JP
09.03.2009 Computerworld k poslední aktualizaci ?erva Conficker http://www.computerworld.com JP
09.03.2009 National Cybersecurity Center (USA) - rezignoval ?editel http://www.securityfocus.com JP
09.03.2009 Dvoufaktorová autentizace - p?ehled http://www.informit.com JP
09.03.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 10/2009 http://www.root.cz JP
07.03.2009 Pozvánka na SmartCard Forum 2009, 21. kv?tna 2009, Praha http://www.oksystem.cz VK
07.03.2009 Americký NIST vydal dv? nové publikace http://csrc.ncsl.nist.gov JP
07.03.2009 ?erv Conficker - další aktualizace http://www.theregister.co.uk JP
07.03.2009 Nezáplatovaná pdf zranitelnost je velmi nebezpe?ná http://www.computerworld.com JP
06.03.2009 Sniffing: Odposlech datové komunikace http://www.itbiz.cz JP
06.03.2009 Vyzkoušejte agenta, který vás bude varovat p?ed nebezpe?nými weby http://technet.idnes.cz JP
06.03.2009 ?erv Downadup/Conficker - co p?ijde po n?m? http://www.networkworld.com JP
06.03.2009 Kryptoanalýza blokových šifer - samostudium http://www.schneier.com JP
06.03.2009 Sociální sít? - m?ní se pohled na p?ístupy k nim z po?íta?? organizací http://www.csoonline.com JP
06.03.2009 P?ehled spole?nosti F-Secure ?íká, že lidé nejsou online stále dostate?n? chrán?ni http://www.net-security.org JP
05.03.2009 V pr?m?ru p?t procent firemních PC je infikováno botem http://www.h-online.com JP
05.03.2009 K identifika?ním kartám http://papers.ssrn.com JP
05.03.2009 Nové fórum pro širokou ve?ejnost (ochrana dat - USA) https://ssd.eff.org JP
05.03.2009 Kaspersky blog: Phishing for dummies http://www.viruslist.com JP
05.03.2009 Bezpe?nost prohlíže?? v 2008, zpráva spole?nosti Secunia http://secunia.com JP
05.03.2009 Nelegální obchod na YouTube http://www.f-secure.com JP
05.03.2009 N?mecká policie uzav?ela hackerské fórum http://www.h-online.com JP
05.03.2009 Pracovní skupina IETF pkix vydala ?ty?i drafty http://www.ietf.org JP
04.03.2009 Recenze: Computer Security Handbook Fifth Edition http://www.networkworld.com JP
04.03.2009 Ochrana organizace a správa rizik http://www.theregister.co.uk JP
04.03.2009 Jak integrovat bezpe?nost fyzických a virtuálních po?íta?? http://searchsecurity.techtarget.com JP
04.03.2009 Z Ruska, s láskou http://voices.washingtonpost.com JP
03.03.2009 Chra?te svoji organizaci p?ed nespokojenými zam?stnanci http://blogs.techrepublic.com.com JP
03.03.2009 Studie - odkud p?ichází phisherské útoky? http://www.cl.cam.ac.uk JP
03.03.2009 Podez?elému z d?tské pornografie bylo na?ízeno dešifrovat sv?j pevný disk http://www.theregister.co.uk JP
03.03.2009 NSA povede kybernetickou obranu USA http://www.securityfocus.com JP
03.03.2009 K n?kterým o?ekávaným aktivitám ?erva Conficker v b?eznu http://www.h-online.com JP
03.03.2009 Webové aplikace - spravujte svá rizika http://downloads.techrepublic.com.com JP
03.03.2009 Deset doproru?ení k zabezpe?ení databáze Microsoft Access http://downloads.techrepublic.com.com JP
02.03.2009 Pro? a zda Supronet shodil Internet http://www.lupa.cz JP
02.03.2009 NIST, nová verze dokumentu Secure Domain Name System (DNS) Deployment Guide (SP 800-81) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
02.03.2009 Možná hroba pro Obamovu bezpe?nost http://www.wpxi.com JP
02.03.2009 Jak ze zákazník? ud?lat piráty http://torrentfreak.com JP
02.03.2009 Soukromí v naléhavých obdobích http://www.schneier.com JP
02.03.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 09/2009 http://www.root.cz JP
Design: Webdesign