Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.03.2007 Osm podob hackera http://www.darkreading.com JP
30.03.2007 Devadesát procent e-mail? v internetu je spam, co s tím? http://blogs.csoonline.com JP
30.03.2007 Patent IBM - obrana proti DPA (kryptoanalytický útok m??ením spot?eby proudu) http://patft.uspto.gov JP
30.03.2007 P?echod na IPv6 a otázky bezpe?nosti http://www.networkworld.com JP
30.03.2007 GrokEVT - soubor skript? pro ?tení log? ve Windows http://projects.sentinelchicken.org JP
30.03.2007 Jak se chránit p?ed vašimi zam?stnanci http://itmanagement.earthweb.com JP
30.03.2007 P?t doporu?ení jako prevence p?ed phishingem http://www.whitedust.net JP
30.03.2007 Komentá? k úniku 45 milión? ?ísel karet, nejv?tšímu úniku historie http://www.computerworld.com JP
29.03.2007 Nový plugin pro Nessus umí nalézt citlivá data uložená v po?íta?i http://blog.tenablesecurity.com JP
29.03.2007 P?ehled HW keylogger?, ?ást 1 - USB keyloggery http://www.irongeek.com JP
29.03.2007 Vyšlo rfc.4810 - Long-Term Archive Service Requirements http://www.rfc-archive.org JP
29.03.2007 Poznáte, zda váš po?íta? ?i po?íta? ve vaší sítí je sou?ástí botnetu? http://www.computerworld.com JP
29.03.2007 O 200 procent vzrostl po?et hrozeb krádeží ID (od ledna 2007) http://www.computerworld.com JP
29.03.2007 Windows Server 2003 SP2 - opatrn? s instalací http://searchsecurity.techtarget.com JP
29.03.2007 Zpráva (p?ehled): RAE Dilemnas of Privacy and Surveillance: Challenges of Technological Change http://www.raeng.org.uk JP
29.03.2007 Nebezpe?í n?kterých formát? dokument? a sociální inženýrství http://isc.sans.org JP
29.03.2007 RFID - mohou být možným cílem terorist? http://www.eweek.com JP
28.03.2007 Vaše bezpe?nostní prezentace - jak by nem?la a jak by m?la vypadat http://blogs.ittoolbox.com JP
28.03.2007 Webovské útoky se perzonalizují http://www.infoworld.com JP
28.03.2007 Vym??te si role, špehujte pro zm?nu chvíli vy vaše Windows! http://gigamania.zive.cz JP
28.03.2007 USA - co ud?lat, jestliže vám bylo ukradeno vaše ID http://www.yourcreditadvisor.com JP
28.03.2007 Metasploit 3.0 a Windows http://www.computerworld.com JP
28.03.2007 Boj se spyware na sí?ové úrovni http://searchsecurity.techtarget.com JP
27.03.2007 Draft IETF S/MIME - Using AES-CCM and AES-GCM Authenticated Encryption in the CMS http://www.ietf.org JP
27.03.2007 Šestiletá dívenka v roli hackera nainstalovala keylogger do po?íta?e britského parlamentu http://www.pcpro.co.uk JP
27.03.2007 Jak se bezpe?n? zbavit starých mobilních za?ízení http://www.it-observer.com JP
27.03.2007 Aktivní správa zranitelností a analýza pozice vaší organizace http://www.it-observer.com JP
27.03.2007 Kryptografický systém s ve?ejným klí?em založený na problému rance http://eprint.iacr.org JP
27.03.2007 Metasploit - vydána verze 3 http://framework.metasploit.com JP
27.03.2007 RFIDIOt (RFID IO tools) http://www.hackaday.com JP
26.03.2007 Laurie na Shmooconu ukázal, jak cracknout další RFID ?ipy http://weblog.infoworld.com JP
26.03.2007 Elektronický podpis v Adobe Readeru a Acrobatu 8 (2): Nastavení digitálního identifikátoru a podepisování dokument? http://www.grafika.cz JP
26.03.2007 Shmocoon - politické, legislativní a technické aspekty prolomení bezpe?nostních systém? http://avirubin.com JP
26.03.2007 A co d?ti? Je internet jen bezpe?ným místem jejich her? http://edition.cnn.com JP
26.03.2007 Co d?lat, jestliže zjistíte, že byla narušena vaše bezpe?nost? http://www.darkreading.com JP
26.03.2007 Správa bezpe?nostních událostí http://www.infosecwriters.com JP
26.03.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 12/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
26.03.2007 Sony vyvíji nový šifrovací algoritmus CLEFIA kv?li DRM (a Blue-Ray) http://portableaudio.engadget.com JP
26.03.2007 Bezstarostnost uživatel? internetu. http://news.bbc.co.uk JP
26.03.2007 Hacke?i a Google http://searchsecurity.techtarget.com JP
24.03.2007 Windows Vista - zranitelnosti prvních 90 dní (p?ehled) http://www.csoonline.com JP
24.03.2007 Co je SSL? (?ást 1 t?ídílné série ?lánk?) http://www-128.ibm.com JP
24.03.2007 Spole?nost SONY oznámila vývoj nového kryptografického algoritmu CLEFIA http://www.tmcnet.com JP
23.03.2007 Pharming je zp?t a siln?jší http://www.lupa.cz JP
23.03.2007 VoIP - ?erný trh s kradenými minutami http://www.theregister.co.uk JP
23.03.2007 Bezpe?nostní tipy pro Windows Vista http://itmanagement.earthweb.com JP
23.03.2007 Jak automaticky zálohovat váš po?íta? http://www.engadget.com JP
23.03.2007 Protokol APOP - rozkrytí hesla http://eprint.iacr.org JP
23.03.2007 Používáme kryptografické postupy - úvod http://www.bit-tech.net JP
23.03.2007 Webová aplikace - rychlý audit http://www.sans.edu JP
23.03.2007 Mark Russinovich - Inside the Windows Vista Kernel: Part 3 http://www.microsoft.com JP
23.03.2007 Draft IETF pkix - ESS Update: Adding CertID Algorithm Agility http://www.ietf.org JP
22.03.2007 Vizualizace a ?ešení bezpe?nostních problém? http://www.csoonline.com JP
22.03.2007 Nejv?tší hrozby dneška z pohledu profesinál? http://www.networkworld.com JP
22.03.2007 Deset cest k ochran? vaší domácí sít? http://www.dailycupoftech.com JP
22.03.2007 Rizika spojená s moderními kopírovacím za?ízeními s interní pam?tí (diskem) http://edition.cnn.com JP
22.03.2007 Biometrie ch?ze by mohla být používána na letištích http://www.computing.co.uk JP
22.03.2007 TrueCrypt - vyšla nová verze 4.3 http://it.slashdot.org JP
22.03.2007 Srovnání šifrování - Vista a BitLocker versus Mac a FileVault http://lifehacker.com JP
21.03.2007 Trojan Gozi - ukradená data (login, hesla) kon?í v Rusku http://www.computerworld.com JP
21.03.2007 Internetoví piráti stup?ují útoky na ú?ty v bankách http://www.novinky.cz JP
21.03.2007 MAC OS X - top 12 možných bezpe?nostních problém? http://www.itsecurity.com JP
21.03.2007 Používání hesel s neobvyklými znaky http://www.irongeek.com JP
21.03.2007 Jaké nástroje jsou používány pro obranu p?ed forenzní analýzou http://www.darkreading.com JP
20.03.2007 Ptejte se Vlastimila Klímy na nové blokové šifry a hašovací funkce... http://www.soom.cz PV
20.03.2007 Symantec - Internet Security Threat Report Volume XI http://eval.symantec.com JP
20.03.2007 Šest cest, jak zabránit únik?m dat http://www.computerworld.com JP
20.03.2007 FBI - doporu?ení, jak se vyhnout internetovým podvod?m http://www.fbi.gov JP
20.03.2007 Fuzzing - technika pro hledání zranitelností http://www.ddj.com JP
20.03.2007 Zlod?ji ID pracují ruku v ruce s t?mi co kontrolují sít? bot? http://www.networkworld.com JP
20.03.2007 Aktivaci Windows Vista lze obejít http://www.windowssecrets.com JP
20.03.2007 NSA - pr?vodce opera?ními systémy a jejich zabezpe?ením http://www.nsa.gov JP
20.03.2007 Jak psát bezpe?né aplikace pro Web 2.0 http://www.computerworld.com JP
20.03.2007 NIST - ?ty?i speciální publikace - vydána jejich revize http://csrc.nist.gov JP
19.03.2007 Využijte slevu na Security and Protection of Information http://www.unob.cz PV
19.03.2007 Zpravodaj SPI - Information Assurance (zdarma) http://www.unob.cz PV
19.03.2007 Elektronický podpis v Adobe Readeru a Acrobatu 8 (1): Principy a možnosti http://www.grafika.cz JP
19.03.2007 Bezpe?nostní nástroje open source - pr?vodce http://www.networkworld.com JP
19.03.2007 Vycvi?ení psi úsp?šn? zasahují v boji proti pirát?m http://news.bbc.co.uk JP
19.03.2007 Rootkity v Linuxu http://www.linuxsecurity.com JP
19.03.2007 Jak by se m?l chovat bezp.profesionál p?i nezávislém hodnocení http://blogs.ittoolbox.com JP
19.03.2007 Normy PKCS a prost?edí .NET 1.1 http://www.codeproject.com JP
19.03.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 11/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
19.03.2007 Symantec - Vista - protokol Teredo nemusí být bezpe?ný http://www.eweek.com JP
18.03.2007 Jak hacknout bezdrát a získat tak p?ístup k internetu http://www.linuxexposed.com JP
18.03.2007 Joanna Rutkowska - interview http://www.darkreading.com JP
18.03.2007 Jak zašifrovat sv?j pevný disk pomocí BitLockeru ve Windows Vista http://articles.techrepublic.com.com JP
17.03.2007 Mohou být bezkontaktní karty hacknuty? http://prepaid-press.com JP
17.03.2007 Biometrie - co a jak m??íme http://www.infosecwriters.com JP
17.03.2007 Kaspersky kritizuje Windows Vista http://news.zdnet.co.uk JP
17.03.2007 Nová verze ?ipu pro Bluetooth má zlepšit bezpe?nost http://www.infoworld.com JP
16.03.2007 Nový útok na zákazníky ?eské spo?itelny http://technet.idnes.cz JP
16.03.2007 Rootkity a Windows Vista http://www.eweek.com JP
16.03.2007 Bruce Schneier živ? - k bezpe?nosti na internetu http://www.networked.bt.com JP
16.03.2007 Bezpe?nost webovských aplikací. Jak interpretovat výsledky hodnocení zranitelností http://www.infosecwriters.com JP
16.03.2007 K porovnání bezpe?nosti Windows a Linuxu http://www.esecurityplanet.com JP
16.03.2007 Firmy vkládají náklady do IT bezpe?nosti nejvíce z d?vodu dosažení shody http://www.computerworld.com JP
16.03.2007 Popis útok? na anonymizující systémy (nap?. TOR) http://www.cs.colorado.edu JP
16.03.2007 Advanced PDF Password Recovery Enterprise (Elcomsoft) - umí i Adobe Acrobat 8.0 http://www.net-security.org JP
15.03.2007 Vyšel Crypto-World 3/2007 http://crypto-world.info PV
15.03.2007 Tipy a triky pro omezení spamu v elektronické pošt? http://technet.idnes.cz JP
15.03.2007 EV SSL certifikáty - vyplatí se za tu cenu? http://www.networkcomputing.com JP
15.03.2007 Virtualizace a bezpe?nost http://www.cio.in JP
15.03.2007 Naplánujte si sv?j bezpe?nostní pr?nik http://searchwindowssecurity.techtarget.com JP
15.03.2007 Monitorování sít? - nástroj Zabbix http://enterprise.linux.com JP
15.03.2007 Nejvlivn?ší osobnosti IT bezpe?nosti (seznam - 59 odborník?) http://www.itsecurity.com JP
15.03.2007 Množství online podvod? v bankovnictví rychle nar?stá (UK) http://www.infomaticsonline.co.uk JP
15.03.2007 Ob?ti zlod?j? hesel http://blog.washingtonpost.com JP
15.03.2007 Kryptolog Matt Blaze vy?ešil náro?nou hádanku http://blog.wired.com JP
15.03.2007 Blutooth, reklamy a viry http://www.heise-security.co.uk JP
14.03.2007 E-zin Crypto-World 2/2007 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
14.03.2007 Web 2.0 - tipy - jak p?ežít http://www.networkworld.com JP
14.03.2007 Forenzní analýza - sb?r d?kaz? z b?žícího po?íta?e http://www.search.org JP
14.03.2007 MS vydal Service Pack 2 of Windows Server 2003 http://www.betanews.com JP
14.03.2007 Dokument - Digital Security and Privacy for Human Rights Defenders http://www.frontlinedefenders.org JP
14.03.2007 MS - z dlouhodobého hlediska m?že být pirátství užite?né http://www.theregister.co.uk JP
14.03.2007 Jak brouzdat po netu - anonymn? a beze stop (pokra?ování ?lánku k ochran? historie brouzdání) http://www.computerworld.com JP
13.03.2007 DATAKON 2007, oznámeni, výzva k podáni nabídek p?ísp?vk? www.dat JP
13.03.2007 Windows Vista IE7 - Protected Mode http://netsecurity.about.com JP
13.03.2007 P2P aplikace mohou vaše citlivá data vystavit na pospas http://www.uspto.gov JP
13.03.2007 Bezdrátové sít? - bezpe?n? s notebookem http://reviews.cnet.com JP
13.03.2007 Potíže s ko?mi (trojskými) http://www.rsa.com JP
12.03.2007 Vlastimil Klíma publikoval popis nové hašovací funkce HDN a blokové šifry DN, p?vodn? ur?ené pro Národní bezpe?nostní ú?ad http://cryptography.hyperlink.cz TR
12.03.2007 Vyšla experimentální rfc.4765, 4766, 4767 v?novaná detekci pr?nik? (protokol?m pro vým?nu dat) http://www.rfc-archive.org JP
12.03.2007 IRC boti na postupu (Symantec) http://www.symantec.com JP
12.03.2007 Bezpe?nost RSS a finan?ní služby http://www.net-security.org JP
12.03.2007 Pevné disky se šifrováním již i pro notebooky http://www.computerworld.com JP
12.03.2007 Rychlý bezpe?nostní audit nového SW produktu http://www.securityfocus.com JP
12.03.2007 Antiviry na rozcestí http://news.bbc.co.uk JP
12.03.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 10/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
10.03.2007 Vyšlo rfc.4819 - Secure Shell Public Key Subsystem http://www.rfc-archive.org JP
10.03.2007 MS Office 2007 - i zde již prolomena ochrana dokument? heslem (Elcom) http://www.net-security.org JP
10.03.2007 Vista - n?kolik poznámek k forenzní analýze http://www.securityfocus.com JP
10.03.2007 TOR - seznamte se (video) http://www.irongeek.com JP
10.03.2007 Domácí po?íta?e bezpe?nostních profesionál? aneb ková?ova kobyla chodí bosa http://www.informationweek.com JP
09.03.2007 Eliptické k?ivky vhodné pro párování - p?ehled http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
09.03.2007 Vyšlo rfc.4807 - IPsec Security Policy Database Configuration MIB http://www.rfc-archive.org JP
09.03.2007 Bezpe?nost prohlíže?? - analýza http://www.networkcomputing.com JP
09.03.2007 Co je d?ležité p?i testování bezpe?nosti webovských aplikací http://www.it-observer.com JP
09.03.2007 BackTrack - instalace na HD ?i USB https://www.offensive-security.com JP
09.03.2007 DNS - základy bezpe?nosti http://redmondmag.com JP
09.03.2007 Jak odposlechnete cizí textovky na vašem mobilním telefonu http://www.slate.com JP
09.03.2007 Detekce pr?nik? - k obsahu pojmu a seznam použitelných nástroj? http://www.itsecurity.com JP
09.03.2007 Esej Bruce Schneiera - The Problem With Copycat Cops http://www.wired.com JP
09.03.2007 Pozor na wordovské dokumenty - nalezená chyba shodí PC http://www.computerworld.com JP
08.03.2007 Máte problémy s pevným diskem? Str?te ho do mrazáku! http://geeksaresexy.blogspot.com JP
08.03.2007 Mobily nejsou bezpe?né! Hacker vás m?že odposlouchávat http://palmare.idnes.cz JP
08.03.2007 Víte, kdo vidí vaše soubory? Hacker testoval bezpe?nost Wi-Fi sítí (Praha) http://technet.idnes.cz JP
08.03.2007 Další zneužití banky p?es internet (?R) http://www.finexpert.cz JP
08.03.2007 Jak chránit svoji historii brouzdání internetem http://www.computerworld.com JP
08.03.2007 Skype - jak chránit svoji sí? proti jeho nebezpe?ím http://www.computerworld.com JP
08.03.2007 eBay bojuje s hackerem, který si ?íká Vladuz http://www.theregister.co.uk JP
08.03.2007 Gartner - po?et krádeží ID vzrostl od roku 2003 o 50 procent http://www.gartner.com JP
08.03.2007 Po?íta?e jako d?kazní prost?edek http://www.whatpc.co.uk JP
08.03.2007 EnGarde Secure Linux 3.0.13 (Community Edition) http://freshmeat.net JP
07.03.2007 Dnešné šifry budú bezpe?né tridsa? až pä?desiat rokov (W.Diffie - p?eklad rozhovoru) http://pocitace.sme.sk JP
07.03.2007 Online publikace - Army Biometric Applications http://www.rand.org JP
07.03.2007 Superuživatel - obavy, mýty a realita http://papers.ssrn.com JP
07.03.2007 Microsoft k zombie po?íta??m a botnet?m http://www.microsoft.com JP
07.03.2007 Cracknutí aktivace Windows Vista byl žert, p?iznává hacker http://www.networkworld.com JP
07.03.2007 Jak naklonovat biometrický pas, zatímco tento stále z?stává v majitelov? batohu http://www.theregister.co.uk JP
07.03.2007 Jak je Skype nebezpe?ný? http://www.computerworld.com JP
07.03.2007 Draft S/MIME - Identity-based Encryption Architecture http://www.ietf.org JP
06.03.2007 Tipy pro zabezpe?ení Windows XP - 4dílný seriál http://www.informit.com JP
06.03.2007 Bezpe?nost v ?íslech - zranitelnosti Windows, Linux,... http://blogs.csoonline.com JP
06.03.2007 Blog Symantecu k bezpe?nosti Windows Vista - zranitelnost firewallu http://www.symantec.com JP
06.03.2007 Bezpe?nost notebook? je stále vážn?jším problémem http://www.examiner.com JP
06.03.2007 Forenzní analýza (knihy, publikace, ?asopisy) - The Electronic Evidence Information Center http://www.e-evidence.info JP
06.03.2007 Chra?te svá p?íslušenství p?ed útoky http://manufacturing.net JP
06.03.2007 FingerPIN vyžaduje otisk více prst? v správném po?adí http://www.infomaticsonline.co.uk JP
06.03.2007 Draft S/MIME - Using the Boneh-Franklin and Boneh-Boyen identity-based encryption algorithms with CMS http://www.ietf.org JP
06.03.2007 SpyBye - zjistí, zda váš web neobsahuje malware ?i je jinak kompromitován http://www.spybye.org JP
05.03.2007 Vlastimil Klíma publikoval popis nové hašovací funkce DN a blokové šifry HDN, p?vodn? ur?ené pro Národní bezpe?nostní ú?ad http://cryptography.hyperlink.cz TR
05.03.2007 Elektronický podpis - ETSI vydalo dva nové dokumenty (XAdES, CAdES) http://portal.etsi.org JP
05.03.2007 Firewall – další krok k ochran? po?íta?e http://technet.idnes.cz JP
05.03.2007 Jak lze použít mobilní telefon k útoku na bezdrátové p?ipojení http://reviews.cnet.com JP
05.03.2007 K neve?ejné historii systém? s ve?ejným klí?em http://cryptome.org JP
05.03.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 9/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
03.03.2007 Windows Vista - aktivace produktu cracknuta? http://www.theregister.co.uk JP
03.03.2007 P?ehled biometrických postup? http://ctl.ncsc.dni.us JP
02.03.2007 Kaspersky - Security Bulletin 2006: Malware Evolution http://www.viruslist.com JP
02.03.2007 Rfc.4809 - Requirements for an IPsec Certificate Management Profile http://www.rfc-archive.org JP
02.03.2007 Eliptické k?ivky - dohoda na klí?i, opravená varianta protokolu ECKE-1 http://eprint.iacr.org JP
02.03.2007 NIST vydal Memorandum For Record: Security Controls Assessment Form http://csrc.ncsl.nist.gov JP
02.03.2007 NSA zve?ejnila n?které d?íve utajované kryptografické publikace http://cryptome.org JP
02.03.2007 SecurityDistros - portál s mnoha odkazy na bezpe?nostní LiveCD http://www.securitydistro.com JP
02.03.2007 USA - vydána pravidla pro zavád?né ID karty http://www.wired.com JP
02.03.2007 MS OneCare se umístil na posledním míst? v testu antivir? http://www.computerworld.com JP
02.03.2007 BlackHat - Joanna Rutkowska - HW p?ístup k pam?tí http://www.darkreading.com JP
02.03.2007 BlackHat - k projektu CWE (Common Weakness Enumeration) http://www.computerworld.com JP
02.03.2007 BlackHat - výhrady k bezpe?nosti Windows Vista http://www.gcn.com JP
01.03.2007 NAP vs NAC (Microsoft vs. Cisco) - dv? koncepce p?ístup? v síti http://www.itsecurity.com JP
01.03.2007 Bezpe?nost e-mailu - 25 nej?ast?jších chyb http://www.itsecurity.com JP
01.03.2007 Ješt? k situaci okolo kritiky RFID na konferenci Black Hat http://www.aclunc.org JP
01.03.2007 Skype - pozor na ?erva Warezov http://www.theregister.co.uk JP
01.03.2007 Pluginy pro antispam - Top ten http://www.net-security.org JP
01.03.2007 BlackHat - ROM mohou ukrývat rootkity http://www.securityfocus.com JP
01.03.2007 Bezpe?nost Windows Vista podle Symantecu http://www.symantec.com JP
Design: Webdesign