Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
27.03.2007 Kryptografický systém s ve?ejným klí?em založený na problému rance http://eprint.iacr.org JP
24.03.2007 Spole?nost SONY oznámila vývoj nového kryptografického algoritmu CLEFIA http://www.tmcnet.com JP
23.03.2007 Protokol APOP - rozkrytí hesla http://eprint.iacr.org JP
23.03.2007 Používáme kryptografické postupy - úvod http://www.bit-tech.net JP
20.03.2007 Ptejte se Vlastimila Klímy na nové blokové šifry a hašovací funkce... http://www.soom.cz PV
15.03.2007 Kryptolog Matt Blaze vy?ešil náro?nou hádanku http://blog.wired.com JP
14.03.2007 E-zin Crypto-World 2/2007 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
12.03.2007 Vlastimil Klíma publikoval popis nové hašovací funkce HDN a blokové šifry DN, p?vodn? ur?ené pro Národní bezpe?nostní ú?ad http://cryptography.hyperlink.cz TR
09.03.2007 Eliptické k?ivky vhodné pro párování - p?ehled http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
07.03.2007 Dnešné šifry budú bezpe?né tridsa? až pä?desiat rokov (W.Diffie - p?eklad rozhovoru) http://pocitace.sme.sk JP
05.03.2007 K neve?ejné historii systém? s ve?ejným klí?em http://cryptome.org JP
02.03.2007 Eliptické k?ivky - dohoda na klí?i, opravená varianta protokolu ECKE-1 http://eprint.iacr.org JP
Design: Webdesign