Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.03.2006 Vyla? si, optimizuj a zabezpe? svá Windows XP - kapitola z knihy http://techrepublic.com.com JP
31.03.2006 Vyšel - (IN)SECURE Magazine - ISSUE 1.6 (March 2006) http://insecuremag.com JP
31.03.2006 N?mecká banka bojuje s rhyba?ením pomocí elektronického podpisu http://www.computerworld.com JP
31.03.2006 Nejnov?jší verze ?erva Bagle již obsahují rootkit http://www.eweek.com JP
31.03.2006 Recenze knihy - Defeating the Hacker: A Non-Technical Guide to IT Security http://reviews.zdnet.co.uk JP
31.03.2006 Google je obvi?ován z biopirátstv í http://news.zdnet.com JP
30.03.2006 Malware - používaný žargon http://www.it-observer.com JP
30.03.2006 Lightweight OCSP Profile for High Volume Environments http://www.ietf.org JP
30.03.2006 LOGiOS - n?kolik tip? pro bezpe?nost instalace Red Hat Enterprise Linux. http://www.logios.cz JP
30.03.2006 První trojan pro mobily se Symbian http://www.f-secure.com JP
30.03.2006 Forenzní WIKI http://www.forensicswiki.org JP
30.03.2006 Bezpe?nost Bluetooth - seznam odkaz? http://student.vub.ac.be JP
30.03.2006 Nový typ rhyba?ení - bez e-mailové intervence http://www.crn.com JP
30.03.2006 Originál Enigmy v aukci na Ebay http://www.interestingdrug.com JP
30.03.2006 Open source security testing methodology http://www.securityfocus.com JP
30.03.2006 Steganografie - FAQ http://www.infosecwriters.com JP
29.03.2006 Výsledky porovnání rychlosti zve?ejn?ných metod hledání kolizí MD5 http://crypto-world.info PV
29.03.2006 Joanna Rutkowska - interview http://www.it-observer.com JP
29.03.2006 DTI Information Security Breaches Survey 2006 http://www.pwc.com JP
29.03.2006 Napiš si sv?j vlastní firewall http://www.nuxified.org JP
29.03.2006 První technologie proti rootkit?m (antirootkit technology) ? http://www.infomaticsonline.co.uk JP
29.03.2006 Byl dopaden hacker Al-Kajdy http://www.washingtonpost.com JP
29.03.2006 Další útok na DNS servery http://www.computerworld.com JP
29.03.2006 Vydáno - Ophcrack 2.2 Password Cracker http://www.darknet.org.uk JP
28.03.2006 Kolize MD5 nyní urychleny do 30 sekund na pomalém notebooku http://cryptography.hyperlink.cz VK
28.03.2006 Elektronický podpis - dokumenty ETSI - dopln?no http://portal.etsi.org JP
28.03.2006 Krádeže notebook? - jedno z nejzraniteln?jších míst bezpe?nosti IT http://www.redorbit.com JP
28.03.2006 Spyware a adware - sou?asnost http://www.securitypipeline.com JP
28.03.2006 Test - jak jste na tom se znalostmi ohledn? bezpe?nosti bezdrátu? http://www.unixreview.com JP
28.03.2006 Aprílové žertíky a po?íta?e http://netsecurity.about.com JP
28.03.2006 Vyjde kniha - Hacker s Challenge 3 http://netsecurity.about.com JP
28.03.2006 Šifrátor z hv?zd http://www.theinquirer.net JP
28.03.2006 Doménový registrátor Joker zasažen útokem DDoS http://news.netcraft.com JP
27.03.2006 Sv?toznámá kniha o virech v ?eštin? - Peter Szor - Po?íta?ové viry, analýza útoku a obrana http://www.zonerpress.cz JP
27.03.2006 Stalo se: Philip Zimmermann v Praze http://www.lupa.cz JP
27.03.2006 Jsou ?ipové karty bezpe?né? http://www.lupa.cz JP
27.03.2006 Vydána ISO/IEC 18028-2 - IT network security -- Part 2: Network security architecture http://www.fcw.com JP
27.03.2006 Spyware kit na prodej http://www.scmagazine.com JP
27.03.2006 Víde? - 2006 European IST Prize Awards http://www.ist-prize.org JP
27.03.2006 Trojan Meccano ovládne váš prohlíže? https://www.financialcryptography.com JP
27.03.2006 Enigma - n?které odkazy http://www.topix.net JP
27.03.2006 Nová verze MS šifrovacího nástroje cipher.exe ve Windows http://www.microsoft.com JP
25.03.2006 Na ruském webu se prodávaly informace o ú?tech eBay po p?ti dolarech http://www.computerworld.com JP
25.03.2006 AIM Global - k možnosti existence vir? pro RFID http://www.logisticsit.com JP
25.03.2006 NIST Special Publication 800-73-1, Interfaces for Personal Identity Verification, 2006 Edition. http://csrc.ncsl.nist.gov JP
25.03.2006 Draft - ESS Update: Adding CertID Algorithm Agility http://www.ietf.org JP
24.03.2006 Z knihy - Anti-Hacker Tool Kit, Third Edition http://techrepublic.com.com JP
24.03.2006 Schneier?v PasswordSafe 3.0 - ElcomSoft rozbil i tuto novou verzi http://www.mail-archive.com JP
24.03.2006 Zeppoo - i386 nástroj pro detekci rootkit? pro Linux http://prdownloads.sourceforge.net JP
24.03.2006 K bezpe?nosti RFID http://www.eweek.com JP
24.03.2006 Detekce botnet? prost?ednictvím honeypot? s malou interakcí http://www.infosecwriters.com JP
24.03.2006 Draft - Use of the RSA-KEM Key Transport Algorithm in CMS http://www.ietf.org JP
23.03.2006 RSA 1024 - faktorizace za p?ijatelnou cenu? http://eprint.iacr.org JP
23.03.2006 Geotrust - nejlepší postupy pro zabezpe?ení vašeho podniku http://www.it-observer.com JP
23.03.2006 Inicicativa StopBadware.org nazvala první programy typu badware http://www.networkworld.com JP
23.03.2006 Gurong.a - nový trojan na bázi rootkitu http://www.f-secure.com JP
23.03.2006 Skype + reverzní inženýrství http://www.secdev.org JP
23.03.2006 Bluetooth - je stále bezpe?né? http://www.zdnetindia.com JP
23.03.2006 MetaFisher - sofistikovaný trojan, který ohrožuje zákazníky bank http://www.computerworld.com JP
23.03.2006 Recenze knihy - High-Tech Crimes Revealed http://attrition.org JP
23.03.2006 Interpol chce ú?inn?jší legislativu pro boj s po?íta?ovou kriminalitou http://news.zdnet.co.uk JP
23.03.2006 Ztráta notebooku - ohroženy jsou osobní údaje 200 000 pracovník? HP http://www.theregister.co.uk JP
22.03.2006 Bezpe?nost sítí - p?íru?ka http://net-security.bitpipe.com JP
22.03.2006 InfoCard - první pohled aneb co Microsoft chystá pro Windows Vista http://msdn.microsoft.com JP
22.03.2006 Velká Británie - polovina obchodních web? je zranitelná (implementovaná pom?cka pro zapomenuté heslo) http://www.scmagazine.com JP
22.03.2006 Rootkit.hearse (hearse = poh?ební v?z, horse = k??) http://www.nthworld.org JP
22.03.2006 K útokúm DDoS (Distributed Denial of Service) - rozsáhlá sbírka odkaz? http://staff.washington.edu JP
22.03.2006 Identifikovány spole?nosti používající adware http://www.theregister.co.uk JP
21.03.2006 Rozhovor s autorem knihy Software Security : Building Security In http://www.networkworld.com JP
21.03.2006 Jsme bombardováni bezpe?nostními p?ehledy - k jakému užitku? http://www.networkworld.com JP
21.03.2006 Microsoft proti rhybá??m http://www.infoworld.com JP
21.03.2006 VISA varuje finan?ní instituce - n?který software m?že uchovávat PINy http://www.crn.com JP
21.03.2006 University College London - studium informa?ní bezpe?nosti http://www.itsecurity.com JP
21.03.2006 DNS Amplification Attacks http://www.isotf.org JP
21.03.2006 EU a elektronický podpis http://news.zdnet.co.uk JP
20.03.2006 Vyšlo IEEE Cipher - Electronic Issue (EI) 71, March 15, 2006 http://www.ieee-security.org JP
20.03.2006 Rozší?ení Firefoxu a bezpe?nost http://www.cerias.purdue.edu JP
20.03.2006 Detekce virtuálního po?íta?e http://www.offensivecomputing.net JP
20.03.2006 Bezpe?nost Wi-Fi - analýza - Kaspersky Lab. http://www.viruslist.com JP
20.03.2006 Trojané nastoupí místo rhyba?ení? https://www.financialcryptography.com JP
20.03.2006 P?ehled RSA - online podvody http://www.rsasecurity.com JP
20.03.2006 RFID - Shamir + Oren - analýza spot?eby proudu (power analysis) http://www.wisdom.weizmann.ac.il JP
20.03.2006 Váš pas je zavirován ! http://reviews.cnet.com JP
19.03.2006 Stru?né statistické srovnání metod hledání kolizí V.Klímy a M.Stevense http://crypto-world.info PV
19.03.2006 Vlastimil Klíma: Tunely v hašovacích funkcích: kolize MD5 do minuty http://cryptography.hyperlink.cz VK
17.03.2006 Podívej se na svou sí? o?ima hackera http://techrepublic.com.com JP
17.03.2006 Publikována nová norma - BS7799-3 - Information Security Management Systems - Guidelines for Information Security Risk Management http://www.linuxsecurity.com JP
17.03.2006 Spot?ebitelé a bezpe?nost obchodování na internetu http://www.intersections.com JP
17.03.2006 Nový nebezpe?ný typ útoku na internetu http://www.iht.com JP
17.03.2006 Trojan, který hlídá krom? klávesnice i myš (její klikání) http://www.theregister.co.uk JP
17.03.2006 Druhá zpráva z ponorky rozlušt?na (Enigma, druhá sv?tová válka) http://internetweek.cmp.com JP
17.03.2006 Hacke?i a hlasové poštovní schránky http://www.canada.com JP
17.03.2006 Kybernetická kriminalita stojí spole?nosti více než obvyklá fyzická krimianlita http://www-03.ibm.com JP
16.03.2006 Stanovisko NIST k dalšímu používání hashovacích funkcí http://csrc.nist.gov JP
16.03.2006 E-mail a hacke?i http://www.it-observer.com JP
16.03.2006 Analýza firem Counterpane+Messagelabs - kdo je nej?ast?jším cílem útok?? http://www.counterpane.com JP
16.03.2006 Ochrana proti používání nepovolených USB za?ízení http://www.infomaticsonline.co.uk JP
16.03.2006 Ud?lej si sám - Enigma (!) http://gizmodo.com JP
16.03.2006 RFID malware za dve?mi - aneb m?že být vaše ko?ka infikována po?íta?ovým virem? http://www.computerworld.com JP
16.03.2006 10 Best Security Live CD Distros (Pen-Test, Forensics & Recovery) http://www.darknet.org.uk JP
16.03.2006 NIST - Computer Security Division - výro?ní zpráva za rok 2005 http://csrc.nist.gov JP
15.03.2006 Planovaná odstávka serveru Crypto-World (16.3.2006, cca od 5.00 do 7.00 hod) http://crypto-world.info PV
15.03.2006 Jak se nechytit na phishingovou návnadu http://www.lupa.cz JP
15.03.2006 NIST - FIPS 201 - Personal Identity Verification (PIV) of Federal Employees and Contractors http://csrc.ncsl.nist.gov JP
15.03.2006 NIST - FIPS 200 - Minimum Security Requirements for Federal Information and Information Systems http://csrc.ncsl.nist.gov JP
15.03.2006 Sedm mýt? okolo bezpe?nosti webovských aplikací http://www.net-security.org JP
15.03.2006 Zimmerman?v Zfone (bezpe?né VoIP) je v beta verzi http://www.net-security.org JP
15.03.2006 Nejlepší anti-malware, antivirus http://www.scmagazine.com JP
15.03.2006 IPCop firewall - Part II http://www.howtoforge.com JP
15.03.2006 N?kolik tip? pro zabezpe?ení pracovní stanice (Linux) http://aymanh.com JP
15.03.2006 Jak bezpe?n? brouzdat stránkami s XXX obsahem http://www.tinynibbles.com JP
15.03.2006 Gartner se kriticky vyjad?uje ke Google Enterprise Search http://news.zdnet.co.uk JP
15.03.2006 Sociální inženýrství - typy útok? - protiopat?ení http://www.securityfocus.com JP
15.03.2006 Vyšel Crypto-World 3/2006 http://crypto-world.info PV
14.03.2006 Výsledky srovnávacího testu antivirových program? - AV-comparatives (Andreas Clementi) http://www.av-comparatives.org JP
14.03.2006 Ukládání dat - doporu?ení (best practices) http://net-security.bitpipe.com JP
14.03.2006 CEBIT a bezpe?nost http://us.cnn.com JP
14.03.2006 Bezplatný nástroj proti spamu http://www.computerworld.com JP
14.03.2006 ?erné díry a kvantové po?íta?e http://www.newscientistspace.com JP
14.03.2006 Server ?ínské banky použit pro rhyba?ení (u amerických bank) http://news.netcraft.com JP
14.03.2006 Draft NIST SP 800-89: Recommendation for Obtaining Assurances for Digital Signature Applications http://csrc.nist.gov JP
14.03.2006 Ješt? komentá? k Citibank (krádež PIN? ?) http://www.theregister.co.uk JP
14.03.2006 Mobilní za?ízení a otisk prstu - p?ehled a implementace http://csrc.nist.gov VK
14.03.2006 Dokument NIST pro ustavení klí?e pomocí schémat diskrétního logaritmu http://csrc.nist.gov VK
14.03.2006 Aktualizace norem pro digitální podpis FIPS 186-3: DSA, RSA, ECDSA http://csrc.nist.gov VK
13.03.2006 E-zin Crypto-World 2/2006 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
13.03.2006 10 krok? pro zabezpe?ení webovského serveru IIS (Internet Information Services) http://techrepublic.com.com JP
13.03.2006 Kryptografický pr?vodce normami pro IPSec http://eprint.iacr.org JP
13.03.2006 RFC 4419 Diffie-Hellman Group Exchange for the Secure Shell (SSH) Transport Layer Protocol http://www.rfc-archive.org JP
13.03.2006 Draft - Use of the RSA-KEM Key Transport Algorithm in CMS http://www.imc.org JP
13.03.2006 Mobilní telefony a bezpe?nost RFID (rozší?ení Shamirova útoku) http://www.rfidjournal.com JP
13.03.2006 Cryzip - nový trojan, který vám zašifruje soubory http://www.lurhq.com JP
12.03.2006 VM rootkity - p?íští velká hrozba? http://www.eweek.com JP
12.03.2006 Skype - p?íru?ka sí?ového administrátora http://www.skype.com JP
11.03.2006 Vývoj nové technologie pro DRM (Digital Right Management) http://www.computerworld.com JP
11.03.2006 Nalezena bezpe?nostní chyba v GPG http://it.slashdot.org JP
10.03.2006 Chcete zapadnout do hackerské komunity? http://techrepublic.com.com JP
10.03.2006 Dva nové ?lánky ke kryptoanalýze RSA - Abderrahmane Nitaj http://eprint.iacr.org JP
10.03.2006 RFC 4432 RSA Key Exchange for the Secure Shell (SSH) Transport Layer Protocol http://www.rfc-archive.org JP
10.03.2006 Microsoft OneCare - dopln?na beta verze - p?idán antispyware, atd. http://news.com.com JP
10.03.2006 Zdravotnické záznamy v elektronické podob? a bezpe?nostní rizika http://www.technewsworld.com JP
10.03.2006 Unifikace názvu vir? - dobrý úmysl - praxe je však jiná http://www.securityfocus.com JP
10.03.2006 Ruští hacke?i a jejich nabídka http://www.scmagazine.com JP
10.03.2006 Krádež osobních a finan?ních dat 17 milión? zákazník? systému iBill (platby za návšt?vy porno stránek) http://www.wired.com JP
10.03.2006 Draft - Update to DirectoryString Processing in the Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile http://www.ietf.org JP
09.03.2006 Identity Theft for dummies http://www.zone-h.org JP
09.03.2006 Firefox dostane ochranu proti rhyba?ení http://news.com.com JP
09.03.2006 10 nejlepších rad (pro bezpe?nost IT)) http://www.cio.com.au JP
09.03.2006 Fotografie jako nástroj k autentizaci http://dsc.discovery.com JP
09.03.2006 Nástroje k testování bezpe?nosti webovských aplikací http://caffeinatedsecurity.com JP
08.03.2006 Rafinovan?jší techniky rhybá?? http://www.theregister.co.uk JP
08.03.2006 FastFlex - návrh nového kryptografického primitivu http://www.infosecwriters.com JP
08.03.2006 Konzultace v oblasti ochrany dat (výsledky malého pr?zkumu v USA) http://www.computerworld.com JP
08.03.2006 BSA vyráží do útoku http://www.zive.cz JP
08.03.2006 Windows a analýza fyzické pam?ti http://windowsir.blogspot.com JP
08.03.2006 Soud Symantec versus Hotbar http://www.informationweek.com JP
08.03.2006 Microsoft - jejich ?te?ka otisku prstu (Fingerprint Reader) hacknuta http://www.arnnet.com.au JP
08.03.2006 Zranitelnosti - jak to vlastn? je s jejich zve?ej?ováním, významem... http://www.securityfocus.com JP
08.03.2006 Symantec - Internet Security Threat Report - 2.pololetí 2005 http://enterprisesecurity.symantec.com JP
07.03.2006 Chcete se nechat sledovat (za odm?nu...)? http://www.buslab.org PV
07.03.2006 Linux - analýza generátoru náhodných ?ísel http://eprint.iacr.org JP
07.03.2006 Draft IETF PKIX - CMC Complience Document http://www.ietf.org JP
07.03.2006 rfc.4418 - UMAC: Message Authentication Code using Universal Hashing http://www.rfc-archive.org JP
07.03.2006 Hlavní problémy bezpe?nosti sou?asného webu http://eprint.iacr.org JP
07.03.2006 Linux - bezpe?né odstran?ní soubor? pomocí p?íkazu -shred http://enterprise.linux.com JP
07.03.2006 cDc (Cult of the Dead Cow) vyhlásil válku Googlu http://www.emailbattles.com JP
07.03.2006 Útoky proti Citibank nebyly jen v ?esku http://www.schneier.com JP
07.03.2006 Microsoft popírá existenci zadních vrátek u Windows Vista http://www.theregister.co.uk JP
07.03.2006 Bruce Schneier - The Future of Privacy http://www.startribune.com JP
07.03.2006 IP spoofing - sou?asný stav http://ddanchev.blogspot.com JP
06.03.2006 Analýza phishing podvodu zam??eného na klienty Citibank http://www.logios.cz JP
06.03.2006 Nejv?tší obavy okolo IP telefonie - bezpe?nost http://www.itp.net JP
06.03.2006 Šest tip? pro bezpe?né nakupování on-line http://moneycentral.msn.com JP
06.03.2006 Budeme jednou mít absolutn? bezpe?né po?íta?e? http://www.oreillynet.com JP
06.03.2006 Steganografie (tajnopis)- pro zájemce - n?kolik ?lánk? http://www-static.cc.gatech.edu JP
06.03.2006 Biometrie otisku prst? - nová bezpe?n?jší technologie http://www.infomaticsonline.co.uk JP
06.03.2006 Starý ?lov?k ob?tí internetového podvodu http://news.zdnet.co.uk JP
06.03.2006 Ješt? diskuse k ztrát? notebook? ve firm? Ernst&Young http://www.theregister.co.uk JP
06.03.2006 Konference Black Hat Europe - 28.2- 1.3 2006 http://www.blackhat.com JP
06.03.2006 Hacker Defender - autor již nebude nabízet svoji tzv. antidetek?ní službu http://www.computerworld.com JP
06.03.2006 Skype - cracknuta hranice volání (5-Way) http://slashdot.org JP
06.03.2006 K problémúm technologických plán? NSA http://www.baltimoresun.com JP
03.03.2006 Websence - Security Trends Report - druhé pololetí 2005 http://www.websensesecuritylabs.com JP
03.03.2006 Za bezpe?n?jší brouzdání webem http://netsecurity.about.com JP
03.03.2006 CNET - test antivirových program? http://reviews.cnet.com JP
03.03.2006 Test top deseti antispywareových aplikací http://reviews.cnet.com JP
03.03.2006 Problém platebních karet - Kinko ExpressPay http://www.eweek.com JP
03.03.2006 Práce s hesly - shrnutí výsledk? analýzy praktických postup? online uživatel? http://psychology.wichita.edu JP
02.03.2006 RFC 4434 The AES-XCBC-PRF-128 Algorithm for the Internet Key Exchange Protocol (IKE) http://www.rfc-archive.org JP
02.03.2006 Symantec - nová služba ve?ejnosti - bezpe?nostní barometr http://www.symantec.com JP
02.03.2006 Digital Rights Managements (DRM) - kde je chyba? http://www.securityfocus.com JP
02.03.2006 Top twenty - viry v únoru 2006 (Kaspersky Lab) http://www.viruslist.com JP
02.03.2006 Profesor univerzity kritzován za testy online útok? http://www.securityfocus.com JP
02.03.2006 OpenSSH - útok DOS http://lists.freebsd.org JP
02.03.2006 Vodafone - ?ecko - skandál - neznámý hacker odposlouchával i politiky http://www.schneier.com JP
02.03.2006 AOL žaluje neznámé rhybá?e o 18 milión? dolar? http://www.theregister.co.uk JP
02.03.2006 Joanna Rutkowska - osobní stránka a prezentace http://invisiblethings.org JP
01.03.2006 NIST - Draft Special Publication 800-53, Revision 1: Recommended Security Controls for Federal Information Systems http://csrc.ncsl.nist.gov JP
01.03.2006 P?t tip? p?i používání ve?ejn? dostupného po?íta?e (Microsoft) http://www.microsoft.com JP
01.03.2006 IPSEC VPN mezi dv?ma instalacemi OpenBSD za ?ty?i minuty http://www.securityfocus.com JP
01.03.2006 Unix - pro systémového administrátora - triky pro správu proces? http://www-128.ibm.com JP
01.03.2006 IBM a Novell - open source správa ID http://www.crn.com JP
01.03.2006 BSA zvyšuje odm?ny za informace o SW pirátech http://www.scmagazine.com JP
01.03.2006 Nový vir - pro všechny mobily s Javou (J2ME) http://www.infomaticsonline.co.uk JP
01.03.2006 Nejv?tší škody zp?sobují stále viry http://news.zdnet.co.uk JP
01.03.2006 Cory Doctorow - DRM a obsah internetu http://www.bit-tech.net JP
Design: Webdesign