Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.03.2005 Forenzní analýza a webovské prohlíže?e, ?ást 1: http://www.securityfocus.com JP
31.03.2005 Bruce Schneier - kryptografický guru http://www.siliconvalley.com JP
31.03.2005 S/MIME - nový draft - X.509 Certificate Extension for S/MIME Capabilities http://www.ietf.org JP
30.03.2005 Porovnání bezpe?nosti opera?ních systém? v roli webovského serveru - Windows versus Linux http://www.securityinnovation.com JP
30.03.2005 ETSI - mezinárodní harmonizace el.podpisu - nové verze http://portal.etsi.org JP
29.03.2005 DNA - Distributed Networking Attack - aneb U.S. Secret Service a šifrovaná data http://www.washingtonpost.com JP
29.03.2005 NIST - vydána Special Publication 800-78, Cryptographic Algorithms and Key Sizes for Personal Identity Verification, http://csrc.ncsl.nist.gov JP
29.03.2005 Webovské služby a bezpe?nost - WSDL (Web Services Definition Language) http://www.infosecwriters.com JP
29.03.2005 Kryptografie s ve?ejným klí?em - pracovní skupina P1363 - nový draft - Password-based Public Key Cryptographic Techniques http://grouper.ieee.org JP
27.03.2005 NIST vydal Special Publication 800-66 http://csrc.ncsl.nist.gov JP
27.03.2005 Phishing a Yahoo http://www.searchenginejournal.com JP
27.03.2005 Worst Practices in Developing Secure Software http://www.infosecwriters.com JP
27.03.2005 Digitální podpisy - bezpe?nostní chyba v Outlooku http://www.logsat.com JP
25.03.2005 Mobilní telefony a hacknutý Bluetooth http://www.securityfocus.com JP
23.03.2005 Routing Worm http://tennis.ecs.umass.edu JP
23.03.2005 Cipher - vyšlo nové ?íslo http://www.ieee-security.org JP
23.03.2005 K hodnocení dopadu zjišt?né slabiny algoritmu SHA-1 http://www.computerworld.com JP
22.03.2005 nový draft IPSEC - IP Authentication Header http://www.ietf.org JP
22.03.2005 Internet Security Threat Report - Symantec http://www.securitynewswire.com JP
22.03.2005 ID karty - Velká Británie - pochybnosti http://www.theregister.co.uk JP
21.03.2005 Konference o hashovacích funkcích - Kraków 23.-24 ?ervna 2005 http://www.impan.gov.pl JP
21.03.2005 ECRYPT Yearly Report on Algorithms and Key Lengths http://www.ecrypt.eu.org JP
21.03.2005 Nebezpe?í internetové telefonie http://money.cnn.com JP
18.03.2005 Pozvánka na seminá? ?ízení informa?ní bezpe?nosti v bankách a dalších finan?ních institucích http://www.legendor.cz PV
18.03.2005 USA - jak budou vypadat elektronické pasy ? http://a257.g.akamaitech.net JP
18.03.2005 RFID - slabá šifra http://www.computerworld.com JP
18.03.2005 VoIP m?že vést k electronickému Pearl Harbour http://news.zdnet.co.uk JP
18.03.2005 P?evážná ?ást sít? bot? pracuje na opera?ních systémech Windows 2000 a XP http://news.zdnet.com JP
18.03.2005 Auto?i vir? spolupracují http://www.kaspersky.com JP
17.03.2005 Nový draft skupiny pkix - Certificate Request Message Format (CRMF) http://www.ietf.org JP
17.03.2005 Trojský k?? v praxi http://news.bbc.co.uk JP
17.03.2005 P?ežije Internet rok 2006? http://www.cio.com JP
17.03.2005 Schneier považuje dvoufaktorovou autentizaci za nedostate?nou http://www.theregister.co.uk JP
17.03.2005 B?hem p?l hodiny získali p?ístup ke všem zdroj?m firmy http://www.southcoasttoday.com JP
17.03.2005 TEMPEST - neoficiální stránka http://www.eskimo.com JP
16.03.2005 CryptoFest 2005 již 19.3.2005 ! http://www.cryptofest.cz PV
15.03.2005 Vyšel Crypto-World 3/2005 http://crypto-world.info PV
15.03.2005 P?íští Windows budou mít dvoufaktorovou autentizaci http://www.vnunet.com JP
14.03.2005 Cryptographers have a Responsibility to Explain Results http://www.financialcryptography.com JP
14.03.2005 Online Windows Security Log Encyclopedia Free http://www.securitypronews.com JP
12.03.2005 E-zin Crypto-World 2/2005 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
12.03.2005 RFC 4025 - A Method for Storing IPsec Keying Material in DNS ftp://ftp.rfc-editor.org PV
11.03.2005 Draft Special Publication 800-38B Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: the CMAC Mode for Authentication http://csrc.ncsl.nist.gov JP
11.03.2005 2nd Draft Special Publication 800-73, Interfaces for Personal Identity Verification http://csrc.ncsl.nist.gov JP
11.03.2005 Schneier?v blog k posledním ?lánk?m o hashovacích funkcích http://www.schneier.com JP
11.03.2005 První MMS virus http://www.computerworld.com JP
11.03.2005 Eliptická kryptografie a Linux http://www.linuxdevices.com JP
10.03.2005 Soud za publikování zranitelnosti antivirového programu ! http://constitutionalcode.blogspot.com PV
10.03.2005 Kolize SHA-1 a Upozorn?ní pro certifika?ní autority ! http://www.root.cz PV
10.03.2005 Ukázky z knihy Petera Szora (Ma?arsko, Symantec) - The Art of Computer Virus Research and Defense http://www.securityfocus.com JP
10.03.2005 Ší?í se nové druhy ?erv? prost?ednictvím Instant Messengeru http://www.computerworld.com JP
10.03.2005 Cracking Cached Domain/Active Directory Passwords on Windows XP/2000/2003 http://www.irongeek.com JP
10.03.2005 Výzva - p?ísp?vky na konferenci RSA Europe http://2005.rsaconference.com JP
09.03.2005 Vyšlo RFC 3957 - Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) Registration Keys for Mobile IPv4 ftp://ftp.rfc-editor.org PV
08.03.2005 Nalézání kolizí MD5 - p?vodní ?ínská metoda zve?ejn?na http://www.infosec.sdu.edu.cn PV
06.03.2005 Finding MD5 Collisions – a Toy For a Notebook http://cryptography.hyperlink.cz PV
06.03.2005 Nalézání kolizí MD5 - hra?ka pro notebook http://cryptography.hyperlink.cz VK
04.03.2005 Analýza RFID firmy Texas Instrument http://rfidanalysis.org JP
04.03.2005 Význam bezpe?nostních audit? http://techrepublic.com.com JP
04.03.2005 Dálkové využití biometrie otisk? prst? http://www.caida.org JP
04.03.2005 Bezpe?nost dokumentu ve webovských aplikacích http://www.infosecwriters.com JP
04.03.2005 NSA a eliptická kryptografie http://www.eetimes.com JP
02.03.2005 Byl m?j po?íta? hacknut ?? http://www.bleepingcomputer.com JP
02.03.2005 Rozhovor s jedním z ?ínských autor? nových výsledkú v problematice hashovacích funkcí http://news.com.com JP
02.03.2005 MoraviaCrypt 05 (Call for Papers - 1st Announcement) http://moraviacrypt.fit.vutbr.cz PV
02.03.2005 Wormblog http://www.wormblog.com JP
02.03.2005 BagleDl-L - nový typ trojana ší?ený spamery http://news.zdnet.co.uk JP
01.03.2005 Jak oklamat certifika?ní autoritu, používající MD5, aby vydala stejný certifikát na dva r?zné podpisové klí?e http://eprint.iacr.org VK
01.03.2005 Dokon?eno - Special Publication 800-53, Recommended Security Controls for Federal Information Systems. http://csrc.ncsl.nist.gov JP
01.03.2005 Paris Hilton - Sidekick - pravd?podobné vysv?tlení incidentu http://marc.theaimsgroup.com JP
01.03.2005 Jak rozpoznám po?íta? infikovaný virem? http://www.pcadvisor.co.uk JP
Design: Webdesign