Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.03.2005 Bruce Schneier - kryptografický guru http://www.siliconvalley.com JP
29.03.2005 DNA - Distributed Networking Attack - aneb U.S. Secret Service a šifrovaná data http://www.washingtonpost.com JP
29.03.2005 NIST - vydána Special Publication 800-78, Cryptographic Algorithms and Key Sizes for Personal Identity Verification, http://csrc.ncsl.nist.gov JP
29.03.2005 Kryptografie s ve?ejným klí?em - pracovní skupina P1363 - nový draft - Password-based Public Key Cryptographic Techniques http://grouper.ieee.org JP
23.03.2005 Cipher - vyšlo nové ?íslo http://www.ieee-security.org JP
23.03.2005 K hodnocení dopadu zjišt?né slabiny algoritmu SHA-1 http://www.computerworld.com JP
21.03.2005 Konference o hashovacích funkcích - Kraków 23.-24 ?ervna 2005 http://www.impan.gov.pl JP
21.03.2005 ECRYPT Yearly Report on Algorithms and Key Lengths http://www.ecrypt.eu.org JP
18.03.2005 RFID - slabá šifra http://www.computerworld.com JP
16.03.2005 CryptoFest 2005 již 19.3.2005 ! http://www.cryptofest.cz PV
15.03.2005 Vyšel Crypto-World 3/2005 http://crypto-world.info PV
14.03.2005 Cryptographers have a Responsibility to Explain Results http://www.financialcryptography.com JP
12.03.2005 E-zin Crypto-World 2/2005 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
11.03.2005 Draft Special Publication 800-38B Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: the CMAC Mode for Authentication http://csrc.ncsl.nist.gov JP
11.03.2005 Schneier?v blog k posledním ?lánk?m o hashovacích funkcích http://www.schneier.com JP
11.03.2005 Eliptická kryptografie a Linux http://www.linuxdevices.com JP
10.03.2005 Kolize SHA-1 a Upozorn?ní pro certifika?ní autority ! http://www.root.cz PV
10.03.2005 Výzva - p?ísp?vky na konferenci RSA Europe http://2005.rsaconference.com JP
08.03.2005 Nalézání kolizí MD5 - p?vodní ?ínská metoda zve?ejn?na http://www.infosec.sdu.edu.cn PV
06.03.2005 Finding MD5 Collisions – a Toy For a Notebook http://cryptography.hyperlink.cz PV
06.03.2005 Nalézání kolizí MD5 - hra?ka pro notebook http://cryptography.hyperlink.cz VK
04.03.2005 NSA a eliptická kryptografie http://www.eetimes.com JP
02.03.2005 Rozhovor s jedním z ?ínských autor? nových výsledkú v problematice hashovacích funkcí http://news.com.com JP
02.03.2005 MoraviaCrypt 05 (Call for Papers - 1st Announcement) http://moraviacrypt.fit.vutbr.cz PV
01.03.2005 Jak oklamat certifika?ní autoritu, používající MD5, aby vydala stejný certifikát na dva r?zné podpisové klí?e http://eprint.iacr.org VK
Design: Webdesign