Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
29.02.2012 NIST vydal: Draft of Special Publication (SP) 800-53, Revision 4, Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and Organizations http://csrc.nist.gov JP
29.02.2012 Kdy je kybernetický útok záležitostí obrany? http://www.washingtonpost.com JP
29.02.2012 Kryptografický panel na konferenci RSA 2012 http://threatpost.com JP
29.02.2012 Polsko: ukradena osobní data 236 351 uživatel? fóra Gram24 http://www.cyberwarnews.info JP
29.02.2012 Desítka nejv?tších online pov?r - a jak se jim vyhnout http://www.securitynewsdaily.com JP
29.02.2012 K uv?zn?ní 25 Anonymous http://www.wired.com JP
29.02.2012 Nejvíce se útok? DDoS obává maloobchod http://www.net-security.org JP
29.02.2012 Jen 34 procent podnikání (USA a Kanada) vyžaduje šifrování na vyjímatelných za?ízeních http://www.net-security.org JP
29.02.2012 NATO pot?ebuje více kybernetické kapacity http://www.nextgov.com JP
29.02.2012 Šéf RSA Arthur Coviello p?i zahájení konference http://www.eweek.com JP
29.02.2012 CSO vydalo p?íru?ku: Ultimate Guide to Social Engineering http://www.computerworld.com JP
29.02.2012 ?editel FBI Robert Mueller na konferenci RSA 2012 http://www.computerworld.com JP
29.02.2012 USA, Federal Trade Commission: v roce 2011 si Ameri?ané nejvíce st?žovali na krádeže ID http://www.computerworld.com JP
29.02.2012 K útok?m Shylock malware http://www.trusteer.com JP
29.02.2012 Z uniklých dat Stratforu: USA mají tajné obvin?ní proti Julianu Assange http://www.theregister.co.uk JP
29.02.2012 Pr?nik hacker? do agentury OSN, ukradena byla interní citlivá data http://www.theregister.co.uk JP
29.02.2012 Windows Phone bude umož?ovat zasílání šifrovaných e-mail? http://www.theregister.co.uk JP
29.02.2012 Uk a biometrické povolení k pobytu http://www.theregister.co.uk JP
29.02.2012 Esej: Cyberwar Is the New Yellowcake http://m.wired.com JP
29.02.2012 Vystoupení Bruce Schneiera na konferenci RSA 2012 http://www.readwriteweb.com JP
28.02.2012 Boj s botnety, co je k tomu t?eba? http://www.securityweek.com JP
28.02.2012 Anonymous cht?jí zasáhnout do voleb http://www.securitynewsdaily.com JP
28.02.2012 K zve?ejn?ným e-mail?m spole?nosti Stratfor - WikiLeaks http://www.h-online.com JP
28.02.2012 Za nejv?tším množstvím prozrazených dat jsou nyní hacke?i http://www.scmagazine.com JP
28.02.2012 P?íru?ka: Privacy Design Guidelines for Mobile Application Development http://www.gsma.com JP
28.02.2012 Zpráva: State of Cloud Security Report (Alert Logic) http://www.alertlogic.com JP
28.02.2012 Interview s Bruce Schneirem k n?kterým nedávno vydaným knihám http://thebrowser.com JP
28.02.2012 Témata na konferenci RSA http://www.eweek.com JP
28.02.2012 K zve?ejn?ným e-mail?m Stratforu http://www.eweek.com JP
28.02.2012 Jak chránit své soukromí v??i Google http://www.networkworld.com JP
28.02.2012 Zpráva: Imperva’s Hacker Intelligence Summary Report. The Anatomy of an Anonymous Attack http://www.imperva.com JP
28.02.2012 Bývalý ?editel NSA na konferenci RSA: Bezpe?ný cloud nep?ichází dostate?n? rychle http://www.computerworld.com JP
28.02.2012 K nové variant? trojana Zeus http://www.theregister.co.uk JP
28.02.2012 Po t?i m?síce byly ší?eny aplikace obsahující zadní vrátka pro maligní SW http://arstechnica.com JP
28.02.2012 K nástroji, který ohlídá zápaty - Personal Software Inspector (PSI) http://krebsonsecurity.com JP
28.02.2012 Stratfor: vyjád?ení k dat?m zve?ejn?ným na WikiLeaks http://www.stratfor.com JP
27.02.2012 K demonstraci phishingového útoku end-to-end na mobily Google Android (na konferenci RSA) http://threatpost.com JP
27.02.2012 WikiLeaks zve?ejnilo 5 milión? e-mail? ze Stratforu http://www.cyberwarnews.info JP
27.02.2012 Íránská Cyber Army úto?í na stránky v Azerbajdžánu http://thehackernews.com JP
27.02.2012 Co znamená technologie “Do Not Track” (Google)? http://www.computerworld.com JP
27.02.2012 Sociální sí?? se stávají vzhledem k soukromí uživatel? mén? p?ív?tivými http://www.computerworld.com JP
27.02.2012 Na stop? podvod?. Testovali jsme e-shop. Náhle skon?il http://aktualne.centrum.cz JP
27.02.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 08/2012 http://www.root.cz JP
25.02.2012 ?R: Osobní data uchaze?? vidí tisíce lidí z ú?ad? práce, dochází k omyl?m http://ekonomika.idnes.cz JP
25.02.2012 Bezpe?nostní odborník nalezl novou vážnou chybu v chytrých mobilech http://www.physorg.com JP
25.02.2012 Anonymous hackli partnera FBI http://thehackernews.com JP
25.02.2012 P?tice strategických bezpe?nostních metrik http://www.darkreading.com JP
25.02.2012 Obama vydává Bill of Rights - pro online uživatele http://www.scmagazine.com JP
25.02.2012 USA, odvolací soud: p?íkaz dešifrovat disk je neústavní http://www.wired.com JP
25.02.2012 Tém?? 11 milión? za?ízení s Androidem je infikováno malwarem http://www.net-security.org JP
25.02.2012 Infografika: soukromí v sociálních médiích http://www.techrepublic.com JP
24.02.2012 Kvantová kryptografie - i zde je možnost útok? trojan? http://www.securityweek.com JP
24.02.2012 Co se chystá na konferenci RSA 2012 http://www.securityweek.com JP
24.02.2012 Pro? spoléhání se na antivirové signatury je dnes již neposta?ujícím prost?edkem http://blog.webroot.com JP
24.02.2012 ?ád nebo chaos. Budoucnost chytrých mobil? http://www.securitynewsdaily.com JP
24.02.2012 Smažte historii svého vyhledávání prost?ednictvím Google - d?íve než bude pozd? http://www.securitynewsdaily.com JP
24.02.2012 Symantec: 2012 State of Mobility Survey http://www.symantec.com JP
24.02.2012 Malé podnikání - jak vytvo?it vícevrstevnou ochranu http://www.networkworld.com JP
24.02.2012 Pokus - ukrást notebook není nic obtížného http://www.utwente.nl JP
24.02.2012 Soud rozhodl - žalovaná musí dešifrovat sv?j notebook http://www.wired.com JP
24.02.2012 Francouzští milovníci cukroví a kolá?? napadeni vyd?ra?ským SW http://www.net-security.org JP
24.02.2012 Rozsáhlá prezentace ?elního odborníka na Stuxnet http://www.digitalbond.com JP
24.02.2012 Nej?ast?jšími ob?tmi podvod? s ID jsou uživatelé chytrých mobil? a sociálních médií http://www.eweek.com JP
24.02.2012 Britové si hlídají heslo do Facebooku více než p?ihlášení v zam?stnání http://www.theregister.co.uk JP
24.02.2012 8. b?ezen a DNS Changer http://www.theregister.co.uk JP
23.02.2012 ?R: Bezpe?n?jší platba kartou? Pozor na nový pokus o podvod http://aktualne.centrum.cz JP
23.02.2012 Antiviry online: Hodn? muziky za málo pen?z? http://www.lupa.cz JP
23.02.2012 D?ti a hacke?i: co byste m?li v?d?t http://www.zdnet.com JP
23.02.2012 WikiLeaks ší?í zašifrovaná data, která mají pojistit existenci tohoto webu http://www.gulli.com JP
23.02.2012 Ochrana proti botnet?m Zeus/SpyEye http://thehackernews.com JP
23.02.2012 Anonymous - deset klí?ových fakt? http://www.informationweek.com JP
23.02.2012 Databáze uživatel? pornoportálu byla pln? dostupná na internetu http://www.h-online.com JP
23.02.2012 Jak moc se zm?nila kybernetická špionáž od roku 1989? http://www.techrepublic.com JP
23.02.2012 K sou?asnému vývoji malware Zeus/SpyEye http://www.net-security.org JP
23.02.2012 Uživatelé se nesnaží zm?nit defaultní hesla http://www.net-security.org JP
23.02.2012 Chyba v iOS 5 umož?uje neautorizovaný p?ístup ke kontakt?m uživatele http://threatpost.com JP
23.02.2012 200 000 PC obsahuje zneužitelnou zranitelnost pcAnywhere http://www.computerworld.com JP
23.02.2012 Anonymous se distancují od operace, která má 31.b?ezna shodit internet http://www.theregister.co.uk JP
23.02.2012 Zpráva: McAfee Threats Report: Fourth Quarter 2011 http://www.mcafee.com JP
23.02.2012 Recenze knihy: Bruce Schneier: Liars and Outliers http://books.slashdot.org JP
22.02.2012 Autentizace a autorizace http://www.infoworld.com JP
22.02.2012 ?R: Jaký bude zákon o kybernetické bezpe?nosti? http://www.lupa.cz JP
22.02.2012 NIST vydal: Special Publication (SP) 800-153, Guidelines for Securing Wireless Local Area Networks (WLANs) http://csrc.nist.gov JP
22.02.2012 Kdy se kyberkriminalita stává aktem kybernetické války? http://features.techworld.com JP
22.02.2012 Anonymous a americké rozvodné sít? http://www.scmagazine.com JP
22.02.2012 Falešné oznámení o narušení copyrightu p?ináší malware http://www.net-security.org JP
22.02.2012 Studie k nej?ast?ji používaným ?ty?místným PIN?m http://www.cl.cam.ac.uk JP
22.02.2012 Írán: další velké narušení internetových služeb http://www.zdnet.co.uk JP
22.02.2012 ?ecko: teenage?i obvin?ní z hacku ?eckého ministerstva spravedlnosti jsou ve v?zení http://www.zdnet.co.uk JP
22.02.2012 Anonymous, hacktivisté se pokouší zlomit internet, rekapitulace http://www.eweek.com JP
22.02.2012 Speciální p?ehled: The ultimate tips box http://www.networkworld.com JP
22.02.2012 Odborníci - problém s klí?i RSA se týká pouze sí?ových za?ízení http://www.theregister.co.uk JP
22.02.2012 P?t nápad?, jak vrátit d?v?ru v SSL http://www.darkreading.com JP
21.02.2012 Akademie CZ.NIC / Problematika infrastruktury ve?ejných klí?? (PKI) http://www.nic.cz PV
21.02.2012 8. b?ezen, den kdy FBI vypne Internet (pro n?koho) http://www.lupa.cz JP
21.02.2012 Imperva: Web Application Attack Report, January 2012 http://www.imperva.com JP
21.02.2012 Zákaz antivir? pro Írán - kontroverzní embargo http://www.infosecisland.com JP
21.02.2012 Ke správ? mobilních za?ízení v organizaci http://www.computerweekly.com JP
21.02.2012 Mozilla požaduje odvolání korporátních CA certifikát? (pro SSL), které CA vydaly http://news.techworld.com JP
21.02.2012 Hacke?i úto?í na webové kamery v Rusku (jejichž sí? byla instalována pro nadcházející volby) http://news.techworld.com JP
21.02.2012 Cutwail botnet znovu ožil http://www.h-online.com JP
21.02.2012 Další podvod na Facebooku: Gold Membership Status http://www.net-security.org JP
21.02.2012 Video CAPTCHA - odborníci ukázali cestu, jak lze její sou?asnou podobu obejít http://www.net-security.org JP
21.02.2012 Velká Británie a odposlechy v sociálních sítích http://www.zdnet.co.uk JP
21.02.2012 K hrozbám Anonymous ohledn? DDoS útok? proti ko?enovým server?m DNS http://www.computerworld.com JP
21.02.2012 Heslo Apple: “Více kontrol pro vás” ?t?te “více kontrol nad vámi” http://www.theregister.co.uk JP
21.02.2012 GNU Transport Layer Security Library 3.0.13 http://freecode.com JP
21.02.2012 Budoucí verze Chrome vám m?že zvolit heslo a zm?nit ho, pokud budete hacknuti http://www.webmonkey.com JP
20.02.2012 Osm pou?ení z 10 let trvajícího pr?niku (Nortel) http://www.informationweek.com JP
20.02.2012 Jak ochránit data, která jsou na vašem notebooku http://www.usatoday.com JP
20.02.2012 Nástroj HijackThis (Trend Micro) je nyní open source http://www.net-security.org JP
20.02.2012 Syrský spyware cílí na opozi?ní aktivisty http://edition.cnn.com JP
20.02.2012 Anonymous vyvinuli pro mobily s Androidem nástroj WebLOIC DDOS Tool http://thehackernews.com JP
20.02.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 07/2012 http://www.root.cz JP
18.02.2012 Anonymous úto?í na americké spole?nosti dodávající prost?edky pro kontrolu davu http://threatpost.com JP
18.02.2012 Anonymous a Fuck FBI Friday http://www.gulli.com JP
18.02.2012 NSA ke cloud computingu http://cryptome.org JP
18.02.2012 Open source nástroj detekuje zranitelnosti za?ízení pro videokonference http://www.net-security.org JP
18.02.2012 I hacke?i mohou najít, kde momentáln? jste - vysledováním vašeho mobilu http://www.net-security.org JP
18.02.2012 Problémy s používáním za?ízení pro biometrii duhovky na britských letištích http://www.theregister.co.uk JP
18.02.2012 Po stopách autora trojana Zeus http://krebsonsecurity.com JP
17.02.2012 Blížící se konference RSA 2012 zhodnotí sou?asné IT bezpe?nostní trendy http://www.securityinfowatch.com JP
17.02.2012 Osm doporu?ení k obran? p?ed online finan?ními podvody http://www.pcworld.com JP
17.02.2012 Jak se stát etickým hackerem http://www.itworldcanada.com JP
17.02.2012 Anonymous cht?jí shodit internet - je to apríl? http://www.securitynewsdaily.com JP
17.02.2012 E-book: Network Monitoring and Troubleshooting for Dummies http://resources.itworld.com JP
17.02.2012 Studie: Jak se bránit proti setrvávajícím pokro?ilým hrozbám (APT) http://online.networkworld.com JP
17.02.2012 P?íru?ka: CISO\'s Guide to Application Security http://www.findwhitepapers.com JP
17.02.2012 Reakce spole?nosti RSA na nalezené problémy implementací algoritmu RSA http://www.networkworld.com JP
17.02.2012 Shylock - polymorfní finan?ní malware - je op?t na scén? http://www.csoonline.com JP
17.02.2012 Ke kryptoanalýze algoritm? pro šifrování v satelitních telefonech http://gmr.crypto.rub.de JP
17.02.2012 Ješt? k problému spole?nosti Nortel http://www.eweek.com JP
17.02.2012 Malware pro Android - v roce 2011 vzrostlo o 3000 procent http://www.eweek.com JP
17.02.2012 Chyba implementací DNS server? i nadále umož?uje úto?ník?m manipulace s DNS https://www.isc.org JP
16.02.2012 Jak odstranit malware z vašeho po?íta?e http://microsoftfeed.com JP
16.02.2012 Stuxnet: Írán se již pln? zbavil následk? této infekce http://www.gulli.com JP
16.02.2012 Hacknuta databáze uživatel? jednoho z nejznám?jších pornoweb? na internetu http://www.gulli.com JP
16.02.2012 Anonymous ukradli 400 MB dokument? u amerických armádních zpravodajc? http://thehackernews.com JP
16.02.2012 Zpráva: Malware Deep Dive report (Infoworld) http://www.infoworld.com JP
16.02.2012 Co vám mohou poskytnout (jakou ochranu) self-signed SSL certifikáty? http://www.networkworld.com JP
16.02.2012 Patnáctka nejhorších datových pr?nik? XXI. století http://www.csoonline.com JP
16.02.2012 Jak zjistíte, že odkaz je bezpe?ný - bez toho, abyste na n?j klikli http://www.pcworld.com JP
16.02.2012 D?v?rná data - rizika existují i tam, kde jsou zavedeny odpovídající bezpe?nostní politiky http://news.xerox.com JP
16.02.2012 Nessus je vydán ve verzi 5.0 http://www.net-security.org JP
16.02.2012 Britové mají problémy s evropskou legislativou k ochran? dat http://www.theregister.co.uk JP
16.02.2012 Waledac - jeho nová verze se stala zlod?jem http://www.darkreading.com JP
16.02.2012 Statistiky cíleného phishingu nevysv?tliteln? nar?stají o svátcích http://www.networkworld.com JP
15.02.2012 Pot?ebují ochranu p?ed viry také dnešní auta? http://www.investorplace.com JP
15.02.2012 Aplikace pro vzdálený p?ístup jsou stále oblíbeným ter?em úto?ník? http://threatpost.com JP
15.02.2012 Útoky DoS na americké akciové trhy http://www.huffingtonpost.com JP
15.02.2012 Evropská komise chce vytvo?it podmínky pro transparentní debatu ohledn? ACTA http://www.gulli.com JP
15.02.2012 Zpráva NSS Labs: jak chrání prohlíže?e p?ed sociáln? inženýrským malware http://www.nsslabs.com JP
15.02.2012 Projekt Citadel pomáhá provozovatel?m botnet? http://www.darkreading.com JP
15.02.2012 Bývalý komunika?ní gigant Nortel Networks Ltd byl dev?t let pod dohledem ?ínských hacker? http://www.crn.com JP
15.02.2012 Na ukradené adresy zákazník? Stratfor je posíláno malware http://www.scmagazine.com JP
15.02.2012 Recenze knihy: Practical Malware Analysis http://www.net-security.org JP
15.02.2012 P?ehled: Secunia 2011 Yearly Report http://secunia.com JP
15.02.2012 Recenze knihy: Cyber Warfare: Techniques, Tactics and Tools for Security Practitioners http://www.zdnet.co.uk JP
15.02.2012 FBI hledá nástroj pro monitoring sociálních sítí http://www.computerworld.com JP
15.02.2012 USA: navrhovaný zákon chystá úkoly pro provozovatelé kritické infrastruktury http://www.computerworld.com JP
15.02.2012 Trustwave uniká rozsudku smrti za svoje pochybení z certifikátem man-in-the-middle http://www.theregister.co.uk JP
15.02.2012 RSA a certifikáty X.509, duplikáty klí?? ukazují na problém http://www.networkworld.com JP
15.02.2012 ?R: Policie z?ídila tým na boj s hackery, povolává i BIS http://www.novinky.cz JP
15.02.2012 Jak na bezpe?nostní nastavení pro Android http://searchsecurity.techtarget.com JP
14.02.2012 Digitální špionáž a bezpe?nost elektroniky http://timesofindia.indiatimes.com JP
14.02.2012 Hacknutý Philips Electronic, ukradena databáze zákazník? http://thehackernews.com JP
14.02.2012 Vyd?ra?ské malware se maskuje jako zpráva od policie http://www.h-online.com JP
14.02.2012 Pokud peníze nejsou motivem útok? DdoS, pak tímto motivem je co? http://www.crn.com JP
14.02.2012 Do Not Track Plus, nástroj, který pom?že ochránit vaše online soukromí http://www.techrepublic.com JP
14.02.2012 Software Defined Radio (SDR) a hackování mobilních komunikací http://www.net-security.org JP
14.02.2012 Nejlepší postupy pro bezpe?né online bankovnictví http://www.net-security.org JP
14.02.2012 Video o smrti Whitney Houston vede k podvod?m http://www.net-security.org JP
14.02.2012 Zpráva: 2011 State of the Threat Landscape (spole?nosti Blue Coat) http://www.bluecoat.com JP
14.02.2012 Blackhole Exploit Kit infikoval 2900 návšt?vník? Cryptome http://www.eweek.com JP
14.02.2012 Sophos: Security Threat Report 2012 http://www.sophos.com JP
14.02.2012 Hacke?i pravd?podobn? ukradli transak?ní data Steamu http://www.computerworld.com JP
14.02.2012 Anonymous nyní tvrdí, že to nebyli oni, kdo zp?sobil pád webu CIA.gov http://www.theregister.co.uk JP
14.02.2012 Indický web Microsoftu hacknut ?ínskými hackery http://www.theregister.co.uk JP
13.02.2012 Vyšel e-zin Crypto-World 2/2012 http://crypto-world.info PV
13.02.2012 Detekován byl první DDoS útok proti IPv6 http://www.itnews.com.au JP
13.02.2012 Všimnete si v?bec, že jste hacknuti? http://www.cso.com.au JP
13.02.2012 Hovory o kybernetické bezpe?nosti. ?ást 3. Pro? nejste chrán?n? http://www.forbes.com JP
13.02.2012 ?ecko: Anonymous - útok DDoS na protest proti úsporným opat?ením http://www.gulli.com JP
13.02.2012 Sí? Al-Jazeera hacknuta syrskými hackery http://thehackernews.com JP
13.02.2012 Recenze knihy: Inside Cyber Warfare (aktualizované druhé vydání) http://www.net-security.org JP
13.02.2012 First NASA Quantum Future Technologies Conference http://quantum.nasa.gov JP
13.02.2012 P?tice taktických bezpe?nostních metrik, které stojí za to, aby se jim v?novala pozornost http://www.darkreading.com JP
13.02.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 06/2012 http://www.root.cz JP
11.02.2012 USA, Alabama - hacknuty vládní stránky tohoto státu http://www.therepublic.com JP
11.02.2012 Írán zablokoval weby, které používají protokol https (Google, Yahoo a mnoho dalších) http://thehackernews.com JP
11.02.2012 6 cest k obran? p?ed tzv. Drive-by-downloads http://www.networkworld.com JP
11.02.2012 Anonymous tvrdí, že zaúto?ily na web CIA http://www.crn.com JP
11.02.2012 Jeden z nejlukrativn?jších botnet? dneška je na Androidech http://www.scmagazine.com JP
11.02.2012 Infografika: bezpe?nost plateb online http://www.techrepublic.com JP
11.02.2012 N?mecko je další zemí, která pozastavila projednávání ACTA http://www.zive.cz JP
10.02.2012 E-zin Crypto-World 1/2011 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
10.02.2012 Slovensko získalo najvyššie skóre indexu po?íta?ovej bezpe?nosti http://www.microsoft.com JP
10.02.2012 Japonsko: vyd?ra?ský pornovirus infikoval p?es milión po?íta?? http://mdn.mainichi.jp JP
10.02.2012 Kdy Anonymous zajdou p?íliš daleko? http://blogs.voanews.com JP
10.02.2012 Infografika: Poznejte své online nep?átele http://blog.trendmicro.com JP
10.02.2012 K chystanému novému centru pro boj s kyberkriminalitou Interpolu v Singapuru http://paper.li JP
10.02.2012 Legitimní ofenzivní bezpe?nostní výzkum pomáhá snížit náklady útok? http://threatpost.com JP
10.02.2012 Hacke?i se dostali k citlivým dat?m spole?nosti Intel http://thehackernews.com JP
10.02.2012 Na intermetu je množství r?zných nástroj? použitelných pro útoky DDoS http://www.informationweek.com JP
10.02.2012 Hacknut byl ?ínský mamutí výrobce elektroniky Foxconn http://www.h-online.com JP
10.02.2012 Které zem? mají nejv?tší podíl ve vztahu k hostingu škodlivých web?? http://www.net-security.org JP
10.02.2012 Britská policie vytvá?í speciální regionální centra pro e-kriminalitu http://www.theregister.co.uk JP
10.02.2012 Ochranu PIN pen?ženky Google Wallet lze cracknout b?hem vte?in http://www.theregister.co.uk JP
10.02.2012 Spole?nost Trustwave p?iznala, že vytvo?ila sledovací SSL certifikát http://www.theregister.co.uk JP
10.02.2012 Citadel, “open source” varianta trojana Zeus http://krebsonsecurity.com JP
09.02.2012 Pozor na otrávené Valentýnky http://www.darkreading.com JP
09.02.2012 M?žou hacke?i zni?it internet? http://www.forbes.com JP
09.02.2012 The Hacker News Magazine, leden 2012 http://news.thehackernews.com JP
09.02.2012 K n?kterým domácím bezpe?nostním kamerám lze bez problém? získat p?ístup z internetu http://www.securitynewsdaily.com JP
09.02.2012 Ukradená p?ístupová data pro Facebook, Twitter jsou prodávána za diskontní ceny http://www.darkreading.com JP
09.02.2012 Vybudování EU CERT schváleno evropským parlamentem http://www.networkworld.com JP
09.02.2012 Mozilla zvažuje odstran?ní Trustwave CA ze seznamu d?v?ryhodných CA http://www.h-online.com JP
09.02.2012 Obavy z kybernetických “bomb” a dnešní USA http://harvardnsj.org JP
09.02.2012 Vydán byl Netsparker 2.1 (bezppe?nostní skener webových aplikací) http://www.net-security.org JP
09.02.2012 Americká vláda k využívání soukromých mobilních za?ízení http://www.eweek.com JP
09.02.2012 Útoky DDoS se staly nástrojem protestujících http://www.theregister.co.uk JP
09.02.2012 Ke cracknutí satelitních telefon? http://arstechnica.com JP
09.02.2012 ?R: Policisté mají chytat internetové piráty, ale sami internet nemají http://zpravy.idnes.cz JP
09.02.2012 Malvertising a Crimevertising http://krebsonsecurity.com JP
08.02.2012 Zpráva (InformationWeek Reports´): How (and Why) Attackers Choose Their Targets http://www.darkreading.com JP
08.02.2012 Bundestag: oznámen datový pr?nik http://www.gulli.com JP
08.02.2012 Symantec vydal záplatu zohled?ující zve?ejn?ní kódu pcAnywhere http://thehackernews.com JP
08.02.2012 Šestice rušivých moment? na Facebooku a jak se snimi vypo?ádat http://www.securitynewsdaily.com JP
08.02.2012 P?ehled Trustwave SpiderLabs : dopadnout kyberkriminálníky se nyní da?í lépe http://www.darkreading.com JP
08.02.2012 Srovnání chystaného evropského a amerického p?ístupu k ochran? soukromí http://www.networkworld.com JP
08.02.2012 USA p?ipravují plán, na jehož základ? bude probíhat regulace kyberobrany kritické infrastruktury http://www.net-security.org JP
08.02.2012 P?ehledy konstatují: množství a objemy útok? DDoS nar?stá http://www.computerworld.com JP
08.02.2012 Vydán voln? dostupný SW - Avast! Mobile Security http://www.reghardware.com JP
08.02.2012 Hacke?i zve?ejnili zdrojový kód produktu Symantec - pcAnywhere http://www.theregister.co.uk JP
08.02.2012 Aplikace “Secrets for Android” je problematická http://www.spinellis.gr JP
08.02.2012 Právníci a IT experti se p?eli o ACTA. Kritizovali i noviná?e http://byznys.ihned.cz JP
08.02.2012 P?inucení Flashe, aby se spustil v Sandboxu http://krebsonsecurity.com JP
08.02.2012 Vydáno bylo rfc.6520, Transport Layer Security (TLS) and Datagram Transport Layer Security (DTLS) Heartbeat Extension http://www.rfc-editor.org JP
07.02.2012 Deset snadných krok? k bezpe?n?jšímu používání internetu http://tech.ihned.cz JP
07.02.2012 ?eši jsou na špi?ce bezpe?nostní gramotnosti, lepší jsou jen Slováci a Finové http://tech.ihned.cz JP
07.02.2012 Anonymní boj za svobodu http://dialog.ihned.cz JP
07.02.2012 Hacke?i cht?jí 50 000 dolar? za to, že nezve?ejní zdrojové kódy Symantecu http://news.cnet.com JP
07.02.2012 Americkou nemocnici zasáhlo malware kradoucí data http://news.techworld.com JP
07.02.2012 Jak si zapamatovat všechna ta hesla? http://www.securitynewsdaily.com JP
07.02.2012 Jak likvidovat data http://www.csoonline.com JP
07.02.2012 N?mecká vláda vydala doporu?ení pro zabezpe?ení PC s Windows http://www.h-online.com JP
07.02.2012 Obvin?ná, které soud p?ikázal dešifrovat data na notebooku, mohla zapomenout heslo http://www.wired.com JP
07.02.2012 P?íru?ka (Sophos): Securing Smartphones & Tablets for Dummies http://www.sophos.com JP
07.02.2012 T?i typy online úto?ník? http://www.techrepublic.com JP
07.02.2012 Zpráva spole?nosti Radware: 2011 Global Application and Network Security Report http://www.radware.com JP
07.02.2012 Rizika maligních QR kód? http://www.net-security.org JP
07.02.2012 Dvoufaktorová faktorizace má problém http://www.bbc.co.uk JP
07.02.2012 Je tu polymorfní malware pro Android - Android.Opfake http://www.zdnet.co.uk JP
07.02.2012 Kaspersky, Microsoft - botnet Kelihos je stále mrtvý, ale ... http://www.computerworld.com JP
07.02.2012 Soud (USA) ?eší situace okolo nezabezpe?ných bezdrátových router? http://www.computerworld.com JP
07.02.2012 AVAST - falešný alarm m?l dopad na hrá?e her (Steam) http://www.theregister.co.uk JP
07.02.2012 Vláda pozastaví ratifikaci smlouvy ACTA, hacke?i slaví úsp?ch http://www.novinky.cz JP
06.02.2012 Hacke?i z Anonymous pustili na web seznam všech ?len? ODS i s adresami http://zpravy.idnes.cz JP
06.02.2012 Noviná?i se nabourali do vašich dat uložených na ú?adech práce http://www.parlamentnilisty.cz JP
06.02.2012 Desítka hrozeb Zlatému v?ku internetu http://www.techrepublic.com JP
06.02.2012 Chra?te sv?j Android p?ed útoky z bezdrátu http://thehackernews.com JP
06.02.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 05/2012 http://www.root.cz JP
06.02.2012 DNSChanger Trojan a p?ipravovaná reakce FBI http://www.eweek.com JP
06.02.2012 Situace okolo zabezpe?ení systém? SCADA je alarmující http://www.eweek.com JP
06.02.2012 Falešná zpráva na Facebooku oznamuje útok USA na Írán a Saudskou Arábii http://www.computerworld.com JP
06.02.2012 Hacke?í mohou být schopni p?echytra?it zabezpe?ení za?ízení pro online bankovnictví http://www.theregister.co.uk JP
06.02.2012 Anonymous Brasil úto?ili na brazilské banky, Citigroup http://bits.blogs.nytimes.com JP
04.02.2012 Zni?í Windows 8 Security Suite antivirový pr?mysl? http://www.securitynewsdaily.com JP
04.02.2012 Interpol v roce 2014 otev?e globální centrum pro kyberkriminalitu http://www.darkreading.com JP
04.02.2012 Anonymous se dostali k 300 GB e-mail? a jiných komunikací americké právnické firmy http://www.scmagazine.com JP
04.02.2012 Anonymous zve?ejnili konverzaci mezi FBI a Scotland Yardem http://www.theregister.co.uk JP
03.02.2012 Základy sí?ové bezpe?nosti, krátká studie http://www.apcmedia.com JP
03.02.2012 Datové pr?niky z nezašifrovaných za?ízení - v roce 2011 vzrostl jejich po?et o 525 procent (USA, zdravotnictví) http://www.fiercehealthit.com JP
03.02.2012 Protipirátská unie: Mediální bou?e kolem dohody ACTA je jen bublina http://technet.idnes.cz JP
03.02.2012 NIST vydal draft: Special Publication (SP) 800-61 Revision 2, Computer Security Incident Handling Guide http://csrc.nist.gov JP
03.02.2012 Ruská firma: k obsahu disk? zašifrovaných prost?ednictvím TrueCrypt ?i Filevault se dostaneme do 40 minut http://www.gulli.com JP
03.02.2012 Ukrajinští hacktivisté vyhlásili své vlád? “kyberválku” http://www.gulli.com JP
03.02.2012 Firefox 10.0 a jeho nové vlastnosti (i bezpe?nostního charakteru) http://www.cio-today.com JP
03.02.2012 Odborníci Microsoftu: anonymizovaná data nejsou tak anonymní, jak by se zdálo http://www.csoonline.com JP
03.02.2012 Spamová kampa? cílí na podnikateské banky http://blog.soleranetworks.com JP
03.02.2012 Timeline na Facebooku - doporu?ení k ochran? soukromí http://www.pcworld.com JP
03.02.2012 Recenze knihy: Privacy and Big Data http://www.net-security.org JP
03.02.2012 Irsko: Anonymous zve?ejnili hesla k vládnímu webu http://www.net-security.org JP
03.02.2012 HTC Android mobily umož?ují aplikacím získat hesla k uživatelovu bezdrátu http://www.net-security.org JP
03.02.2012 Google: jak bojujeme s malware na Android market http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
03.02.2012 UK - policie musí být více proškolena ohledn? e-kriminality http://www.zdnet.co.uk JP
03.02.2012 500 amerických velkých firem a vládních agentur infikováno - malware DNS Changer http://www.computerworld.com JP
03.02.2012 Odborníci: nev??te satelitním telefon?m, jejich šifrování bylo rozbito http://www.techspot.com JP
03.02.2012 Verisign nyní p?iznal, jeho CA byla v roce 2010 hacknuta http://www.wired.com JP
02.02.2012 Kdo se skrývá za v sou?asnosti nejv?tším spamovým botnetem (Grum)? http://krebsonsecurity.com JP
02.02.2012 Nebezpe?nost kybernetických útok? na americké rozvodné sít? http://www.bloomberg.com JP
02.02.2012 Konference Security Session 2012 http://session.security-portal.cz JP
02.02.2012 Anonymous zaúto?ili na americké nacisty http://www.securitynewsdaily.com JP
02.02.2012 Obchody typu malware jako služba jen kvetou http://www.networkworld.com JP
02.02.2012 10 tip? pro zabezpe?ení pracovních jednání mimo pracovišt? http://www.csoonline.com JP
02.02.2012 Útoky na organizace obranných charakter? probíhají v celém sv?t? http://www.net-security.org JP
02.02.2012 Vyšel (IN)SECURE Magazine issue 33 http://www.net-security.org JP
02.02.2012 Útoky Anonymous v ?esku http://www.novinky.cz JP
02.02.2012 Americké hranice a vaše mobilní bezpe?nost http://www.eweek.com JP
02.02.2012 Symantec vycouval s tvrzením o Android malware http://www.computerworld.com JP
02.02.2012 Nový bankovní trojan cílí na zákazníky online bankovnictví v USA a Velké Británii http://www.trusteer.com JP
02.02.2012 USA: PINy bude krom? VISA používat i MasterCard http://www.theregister.co.uk JP
02.02.2012 FBI: kybernetické útoky se stávají top teroristickou hrozbou http://www.informationweek.com JP
02.02.2012 Rumunská policie zadržela hackera podez?elého z pr?niku na weby NASA a Pentagonu http://www.theregister.co.uk JP
02.02.2012 MSUpdater Trojan, toto malware se pokouší tvá?it se jako aktualizace Windows http://www.theregister.co.uk JP
01.02.2012 Proti hacker?m je zabezpe?ena jen desetina ?eských server? http://www.novinky.cz JP
01.02.2012 FBI pravd?podobn? použilo spyware v akci proti Kimu Dotcom a dalším manažer?m Megaupload http://www.infosecurity-us.com JP
01.02.2012 Botnet Kelihos oživl http://threatpost.com JP
01.02.2012 Hacke?i se dostali do e-mailového ú?tu syrského prezidenta Asáda http://www.gulli.com JP
01.02.2012 E-maily, které infikují uživatele již p?i pouhém jejich zobrazení (Drive-By Email Messages) http://www.securitynewsdaily.com JP
01.02.2012 Hrozby roku 2012 - organizované kyberarmády a skryt? škodící HW http://www.securitynewsdaily.com JP
01.02.2012 Je t?eba myslet jako hacke?i http://www.nextgov.com JP
01.02.2012 ?éf amerických zpravodajc?: Írán je nyní top hrozbou pro sít? USA http://www.wired.com JP
01.02.2012 IPv6 p?ichází, pozor na možná bezpe?nostní úskalí http://www.techrepublic.com JP
01.02.2012 Infografika: Kim Dotcom and the Megaupload story http://www.techrepublic.com JP
01.02.2012 Nejv?tší rizika databázové bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
01.02.2012 Recenze knihy: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications http://www.net-security.org JP
01.02.2012 Zastavte SOPA, PIPA. Cesty jak smyslupln? chránit copyright http://www.eweek.com JP
01.02.2012 Symantec - pcAnywhere ve verzi 12.5 (se všemi záplatami) lze bezpe?n? používat http://www.computerworld.com JP
01.02.2012 Studie McAfee: na kybernetickou válku jsou nejlépe p?ipraveny Izrael a Finsko http://www.theregister.co.uk JP
01.02.2012 Hacke?i kompromitují blogy Wordpress 3.2.1 - aby mohli ší?it rootkit TDSS http://www.networkworld.com JP
Design: Webdesign