Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
28.02.2006 Rozhovor s tv?rcem ?erv? pro Mac OS X http://www.securityfocus.com JP
28.02.2006 Objednejte si malware podle vašich pot?eb http://www.scmagazine.com JP
28.02.2006 RSA Laboratories - návrh nové technologie, tzv. aktivní cookies http://www.ravenwhite.com JP
28.02.2006 Správa identit (Identity Management) - kam sm??ují technologie? https://www.financialcryptography.com JP
28.02.2006 Po?íta?ová kriminalita - SW keyloggery na postupu http://www.nytimes.com JP
27.02.2006 P?ehled - Zone-h: Útoky na webovské servery v roce 2005 http://www.zone-h.org JP
27.02.2006 Další osv?lení diferen?ní cesty pro hledání kolizí MD5 http://eprint.iacr.org VK
27.02.2006 Šest pravidel pro šifrování dat ve vašem podniku http://net-security.bitpipe.com JP
27.02.2006 K bezpe?nosti open source http://computerworld.co.nz JP
27.02.2006 Oficiální CISSP Study Guide jako plagiát? http://www.securitydump.com JP
27.02.2006 Root.cz - vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 8. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
27.02.2006 Vizualice výsledku ?innosti honeypot? http://166.61.231.56:8080 JP
27.02.2006 SIMcom - SW, který p?e?te ze SIM karty i odstran?né zprávy a uložená tel.?ísla http://www.textually.org JP
26.02.2006 Fharma?ení s pomocí rootkitu http://www.f-secure.com JP
25.02.2006 Nevylušt?né zprávy zašifrované Enigmou z 2.sv?tové války - výzva k podílu na ?ešení http://www.schneier.com JP
25.02.2006 The Register píše o bezpe?nostních chybách známých velkých auditorských firem http://www.theregister.co.uk JP
25.02.2006 Pot?ebuje Váš mobil antivirus? http://news.zdnet.com JP
24.02.2006 Recenze knihy - Penetration Tester’s Open Source Toolkit http://caffeinatedsecurity.com JP
24.02.2006 Hashovací funkce - rozší?ení klasické Merkle-Damgardovy (MD) konstrukce http://eprint.iacr.org JP
24.02.2006 Eurocrypt 2006 - seznam p?ijatých ?lánk? http://www.iacr.org JP
24.02.2006 Bezpe?nost ukládaných dat http://www.it-observer.com JP
24.02.2006 Jak zanalyzovat používání po?íta?e zam?stnancem bez jeho v?domí http://www.networkworld.com JP
24.02.2006 Kvantová kryptografie - úsp?chy americké firmy http://www.itsecurity.com JP
24.02.2006 Chcete zam?stnat hackera (resp. osobu p?íbuzného zam??ení)? http://www.itmanagersjournal.com JP
23.02.2006 Red Hat Enterprise Linux 4 byl vyhodnocen podle CC na EAL 4+ (profil CAPP) ! http://www.redhat.com PV
23.02.2006 Pravda o rootkitech http://www.itarchitect.com JP
23.02.2006 Znáte sv?j profil ve Firefoxu ? http://nwm.securitypipeline.com JP
23.02.2006 Zombie po?íta?e - aktuální situace http://news.bbc.co.uk JP
23.02.2006 Zranitelnosti Maca (nyní se objevující v tisku) nejsou žádnou vážnou hrozbou http://www.wired.com JP
23.02.2006 Apple chce postihnout hackera Mac OS X http://www.crn.com JP
23.02.2006 Interview s autorem programu John the Ripper http://www.securityfocus.com JP
23.02.2006 Využití DNS pro detekci a monitoring badware http://staff.science.uva.nl JP
23.02.2006 Bit Torrent - sledování, kudy putují data http://www.infosecwriters.com JP
22.02.2006 FBI - nov? vytvo?ená kybernetická divize v boji proti po?íta?ové kriminalit? http://www.fbi.gov JP
22.02.2006 Online bankovnictví http://www.sci-tech-today.com JP
22.02.2006 Informa?ní bezpe?nost - akademický výzkum a pot?eby praxe http://www.net-security.org JP
22.02.2006 Kapitola z knihy - Software Security: Building Security In http://www.net-security.org JP
22.02.2006 Statistiky k rhyba?ení http://www.scmagazine.com JP
22.02.2006 Hacke?i a SQL server - deset trik? http://searchsecurity.techtarget.com JP
22.02.2006 E-maily ve firmách - problém archivace http://www.computerworld.com JP
22.02.2006 Další zranitelnosti pro Mac OS X http://www.computerworld.com JP
22.02.2006 RSA konference - prioritami sou?asnosti jsou ochrana dat zákazník? a postupy pro jejich autentizaci http://www.securityfocus.com JP
22.02.2006 Vyšel draft PKIX - Subject Identification Method (SIM) http://www.ietf.org JP
21.02.2006 Boj s malware - lé?ba infekce http://www.securitypipeline.com JP
21.02.2006 Legislativa a odpov?dnost institucí za úniky citlivých osobních dat http://www.securityfocus.com JP
21.02.2006 Záplatování v praxi (výsledky p?ehledu - Velká Británie) http://www.scmagazine.com JP
21.02.2006 Recenze knihy - TCP/IP Guide. A Comprehensive, Illustrated Internet Protocols Reference http://netsecurity.about.com JP
21.02.2006 Hacke?i jménem jihádu http://news.tbo.com JP
21.02.2006 Linuxový ?erv využívá zranitelnost v PHP http://www.theregister.co.uk JP
21.02.2006 Co s bezpe?ností RFID? http://www.securitypipeline.com JP
21.02.2006 RSA konference - p?ehled aktualit http://news.com.com JP
20.02.2006 Ud?lej si sám - keylogger http://www.keelog.com JP
20.02.2006 Kapitola z knihy How to Break Web Software: Functional and Security Testing of Web Applications and Web Services http://www.net-security.org JP
20.02.2006 Útoky DDOS pomocí rekurze DNS http://www.us-cert.gov JP
20.02.2006 Mobilní viry - rozhovor z RSA Konference http://reviews.cnet.com JP
20.02.2006 Washington Post - interview s hackerem, který vytvá?í botnety http://www.washingtonpost.com JP
18.02.2006 Ross Anderson - vlastnosti šifrování ve Windows Vista mohou vést k problém?m http://www.computerworld.com JP
18.02.2006 Rootkity - Sony CD DRM - široká analýza http://itpolicy.princeton.edu JP
18.02.2006 PKIX - nový draft - Update to DirectoryString Processing http://www.ietf.org JP
17.02.2006 Na poli bezpe?nosti stále rušno http://www.lupa.cz JP
17.02.2006 Zm?ny v TCP/IP ve Windows Vista a Longhorn http://seclists.org JP
17.02.2006 Audit databáze - nejlepší postupy http://www.appsecinc.com JP
17.02.2006 Efektivnost bezpe?nostních opat?ení v podniku a nezbytnost existence p?íslušných metrik http://www.computerworld.com JP
17.02.2006 ?editel FBI Robert Mueller na konferenci RSA http://www.computerworld.com JP
17.02.2006 Kritika Google Desktop 3 pokra?uje http://news.zdnet.co.uk JP
17.02.2006 Trojan pro OS X (Mac) - d?kaz existence http://www.securityfocus.com JP
17.02.2006 Grisoft AVG Anti-Virus Free Edition - recenze http://www.enterprise-security-today.com JP
16.02.2006 5. ro?ník seminá?e Quality & Security http://www.tapmag.cz PV
16.02.2006 Antivirová kontrola p?ímo ve vašem prohlíže?i http://technet.idnes.cz JP
16.02.2006 Kryptografické párování z pohledu praktické bezpe?nosti http://eprint.iacr.org JP
16.02.2006 Firefox - problémy s pam?tí (zajímavá diskuse v blogu) http://weblogs.mozillazine.org JP
16.02.2006 VoIP na konferenci RSA http://www.computerworld.com JP
16.02.2006 Velká Británie a ID karty - pochyby o bezpe?nosti http://news.zdnet.co.uk JP
16.02.2006 Ochrana dat a anonymita http://www.securityfocus.com JP
16.02.2006 SSL a pharma?ení http://www.securescience.net JP
16.02.2006 Bruce Schneier - bezpe?nost v mracích - to není to co pot?ebujeme http://www.networkworld.com JP
16.02.2006 WS-Security v1.1 je normou - OASIS http://www.oasis-open.org JP
15.02.2006 Vyšel Crypto-World 2/2006 http://crypto-world.info PV
15.02.2006 E-zin Crypto-World 1/2006 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
15.02.2006 Spybot - najít a zni?it (recenze freeware aplikace) http://magazin.stahuj.cz JP
15.02.2006 Sun bude podporovat eliptickou kryptografii http://www.vnunet.com JP
15.02.2006 Bill Gates k bezpe?nosti na konferenci RSA http://www.crn.com JP
15.02.2006 Auto?i ?erv? používají vyhledáva? Google k nacházení ob?tí http://www.infomaticsonline.co.uk JP
15.02.2006 Pár poznámek reportéra na konferenci RSA http://www.computerworld.com JP
15.02.2006 Falešný poplach v nové verzi Microsoft Antispyware http://www.theregister.co.uk JP
15.02.2006 Známý kryptolog (Adi Shamir) rozbil hesla v RFID http://www.eet.com JP
15.02.2006 Výb?r nejlepších nástroj? pro boj proti hrozbám na internetu http://news.com.com JP
15.02.2006 O nejlepším (v uvozovkách) dosud rhyba?ení http://blog.washingtonpost.com JP
15.02.2006 F-Secure - film na DVD obsahuje rootkit http://www.f-secure.com JP
15.02.2006 Windows Defender - Beta 2 http://www.microsoft.com JP
14.02.2006 Normy pro elektronické podpisy a infrastrukturu (?SN ETSI TS ..) http://domino.cni.cz PV
14.02.2006 Zem?el prof. Dr. Hans Dobbertin, 1952-2006 http://www.iacr.org JP
14.02.2006 Dalibor Lukeš: Bezpe?nost je pro Microsoft prioritou http://www.zive.cz JP
14.02.2006 Zni?te bezpe?n? obsah pevného disku http://technet.idnes.cz JP
14.02.2006 Konference RSA - co tam bude zajímavého? http://www.crn.com JP
14.02.2006 Byla zve?ejn?na specifikace pro tzv. trusted computing http://www.securityfocus.com JP
14.02.2006 Po?íta?ová kriminalita v den svátku sv. Valentýna http://www.scmagazine.com JP
14.02.2006 Tony Bradley - zabezpe?te svá Windows XP http://netsecurity.about.com JP
14.02.2006 Election Markup Language (EML) - schválen jako norma (OASIS) http://www.itsecurity.com JP
14.02.2006 Unix - ?ty?i nej?ast?jší bezpe?nostní chyby http://blogs.zdnet.com JP
14.02.2006 Sbližování fyzické a informa?ní bezpe?nosti http://www.computerworld.com JP
13.02.2006 Efektivní pseudonáhodný generátor http://eprint.iacr.org JP
13.02.2006 Tento týden se koná tradi?ní RSA konference (15. v po?adí) http://2006.rsaconference.com JP
13.02.2006 Varování p?ed nástrojem Google Desktop http://www.theregister.co.uk JP
13.02.2006 Boj se spyware - p?ehled sou?asných iniciativ http://news.com.com JP
13.02.2006 Automatický nástroj pro vyhledávání chyb v softwaru http://www.securityfocus.com JP
12.02.2006 Útoky DDOS - jak se bránit? http://ddanchev.blogspot.com JP
10.02.2006 Jiné hodnocení - v roce 2005 se objem spyware ztrojnásobil http://www.crn.com JP
10.02.2006 WiFi for dummies http://www.securityfocus.com JP
10.02.2006 John the Ripper - objevila se sedmá verze http://www.openwall.com JP
10.02.2006 Zranitelnosti mobilních telefon? Sony Ericsson http://news.com.com JP
10.02.2006 Bruce Schneier k novému Internet Exploreru (IE7) http://www.schneier.com JP
10.02.2006 Monitoring provozu v síti http://www.sflow.org JP
10.02.2006 Ochrana vaší sít? proti nežádoucím paket?m http://www.computerworld.com JP
09.02.2006 P?ehled sest?elených server? ... http://www.zone-h.org PV
09.02.2006 Útoky proti dánským web?m - p?íklady hrozeb http://www.f-secure.com JP
09.02.2006 Spyware a seznamovací weby http://www.cw.cz JP
09.02.2006 NIST Special Publication 800-73-1 - Interfaces to Personal Identity Verification, http://csrc.ncsl.nist.gov JP
09.02.2006 Software jako služba - vztah k bezpe?nosti http://www.it-observer.com JP
09.02.2006 Nirsoft - užite?né utility - freeware http://www.nirsoft.net JP
09.02.2006 Windows Vista - 6 politik ke kontrole ú?tu uživatele http://blogs.msdn.com JP
08.02.2006 RFC 4387 - Internet X.509 Public Key Infrastructure Operational Protocols: Certificate Store Access via HTTP http://www.rfc-editor.org PV
08.02.2006 KeePass Password Safe: hesla p?kn? pod šifru http://www.zive.cz JP
08.02.2006 Nová verze draftu IETF PKIX - Attribute Certificate Policies extension http://www.ietf.org JP
08.02.2006 NIST - SP 800-18 - Guide for Developing Security Plans for Federal Information Systems http://csrc.ncsl.nist.gov JP
08.02.2006 Dánské weby jsou kv?li karikaturám p?edm?tem útok? http://www.scmagazine.com JP
08.02.2006 Netcat - pr?vodce užite?ným nástrojem (Unix) http://www.securitydocs.com JP
08.02.2006 Independent verification and validation - nástroj pro analýzu stavu v oblasti IT bezpe?nosti http://www.computerworld.com JP
08.02.2006 Microsoft - OneCare - k dispozice bude v ?ervnu http://www.computerworld.com JP
08.02.2006 Keylogger použit p?i krádeži více než jednoho milionu euro z ú?tu francouzské banky http://news.zdnet.co.uk JP
08.02.2006 Spyware a internet - studie http://www.cs.washington.edu JP
07.02.2006 Statistika vydaných kvalifikovaných certifikát? za rok 2005 http://www.micr.cz PV
07.02.2006 Velká Británie - mobilní telefony - jak lze alokovat tém?? kohokoli (bez jeho svolení) http://www.rootsecure.net JP
07.02.2006 Mark Russinovich - Obejití DRM v po?íta?ových hrách a rootkity http://www.sysinternals.com JP
07.02.2006 Open source PKI - kniha http://ospkibook.sourceforge.net JP
07.02.2006 Outsourcing ve finan?nictví - norma pro bezpe?nostní postupy http://www.computerworld.com JP
07.02.2006 Skype a PKI http://blogs.zdnet.com JP
07.02.2006 USB Hardware Keylogger http://www.keyphantom.com JP
06.02.2006 Deset v?cí, které byste m?li znát p?i boji se spyware ve Windows XP http://techrepublic.com.com JP
06.02.2006 Slovník pojm?, které se váží k problematice bezdrátu a VoIP http://www.mpirical.com JP
06.02.2006 Nové služby v oblasti IT bezpe?nosti - Microsoft a Symantec - komu budeme více d?v??ovat? http://reviews.cnet.com JP
06.02.2006 K p?íprav? konference Black Hat Europe 2006 http://www.blackhat.com JP
06.02.2006 Kaspersky k d?ní okolo wmf zranitelnosti http://www.vnunet.com JP
06.02.2006 VoIP + Wi-Fi a bezpe?nost http://www.blueboxpodcast.com JP
06.02.2006 Profesor Martin Hellman uve?ejnil seznam svých prací http://www-ee.stanford.edu VK
05.02.2006 GPG - open source verze PGP (Linux) http://www.informit.com JP
05.02.2006 Neznámý vir eliminoval práci ruského obchodního systému http://www.theregister.co.uk JP
05.02.2006 Modelování a simulace v informa?ní bezpe?nosti http://www.infosecwriters.com JP
03.02.2006 EuroPKI 06 - Call for Papers http://security.polito.it JP
03.02.2006 RFC 4334 - Network Working Group - Certificate Extensions and Attributes (PPP + WLAN) http://www.rfc-archive.org JP
03.02.2006 RFC 4367 - Network Working Group - What\'s in a Name: False Assumptions about DNS Names http://www.rfc-archive.org JP
03.02.2006 RFC 4387 - IETF PKIX - Operational Protocols: Certificate Store Access via HTTP http://www.rfc-archive.org JP
03.02.2006 RFC 4686 - IETF PKIX - Repository Locator Service http://www.rfc-archive.org JP
03.02.2006 Je Váš server bezpe?ný? http://bobcares.com JP
03.02.2006 Biometrie cév - další firma pracuje na vývoji v této oblasti http://news.com.com JP
03.02.2006 Odposlechy a NSA http://www.aclu.org JP
03.02.2006 Ofenzivní boj s malware - ?ást 2 http://www.securityfocus.com JP
03.02.2006 S/MIME a phishing http://www.csoonline.com JP
03.02.2006 K p?íprav? konference Infosecurity Europe 2006 http://www.net-security.org JP
03.02.2006 O IT bezpe?nosti ve formátu avi (Bit Torrent) http://bittorrent.ccc.de:2342 JP
02.02.2006 Konference IT Underground 2006 se koná tento m?síc v Praze ! http://www.itunderground.org PV
02.02.2006 NIST vydal - Special Publication 800-76, Biometric Data Specification for Personal Identity http://csrc.ncsl.nist.gov JP
02.02.2006 3.únor se blíží - FAQ - ?erv Kama Sutra (Nyxem) http://www.crn.com JP
02.02.2006 Bezpe?nostní šéf Microsoftu - je nedostatek kanál?, jejíchž prost?ednictvím by byla oznamována po?íta?ová kriminalita http://news.zdnet.co.uk JP
02.02.2006 Ofenzivní boj s malware http://www.securityfocus.com JP
02.02.2006 Ke kontrole p?ístup? ve Windows http://www.cs.princeton.edu JP
02.02.2006 Deset mýt? informa?ní bezpe?nosti http://www.securitypipeline.com JP
01.02.2006 Tom Sanders - upozorn?ní na chybu v Microsoft OneCare http://www.infomaticsonline.co.uk JP
01.02.2006 Nmap - vydána verze 4.0 http://www.insecure.org JP
01.02.2006 Možnost zneužití cookies http://www.computerworld.com JP
01.02.2006 Milioná? mezi skupinou obvin?ných hacker? http://www.timesonline.co.uk JP
01.02.2006 Byla WMF zranitelnost prodána za 4000 dolar?? http://ddanchev.blogspot.com JP
01.02.2006 Konference Shmoocon - n?které další podrobnosti k vystoupením na konferenci http://www.shmoocon.org JP
01.02.2006 DATAKON 2006 1.oznámeni o konáni konference http://www.datakon.cz JP
Design: Webdesign