Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
27.02.2006 Další osv?lení diferen?ní cesty pro hledání kolizí MD5 http://eprint.iacr.org VK
27.02.2006 Šest pravidel pro šifrování dat ve vašem podniku http://net-security.bitpipe.com JP
25.02.2006 Nevylušt?né zprávy zašifrované Enigmou z 2.sv?tové války - výzva k podílu na ?ešení http://www.schneier.com JP
24.02.2006 Hashovací funkce - rozší?ení klasické Merkle-Damgardovy (MD) konstrukce http://eprint.iacr.org JP
24.02.2006 Eurocrypt 2006 - seznam p?ijatých ?lánk? http://www.iacr.org JP
24.02.2006 Kvantová kryptografie - úsp?chy americké firmy http://www.itsecurity.com JP
22.02.2006 RSA konference - prioritami sou?asnosti jsou ochrana dat zákazník? a postupy pro jejich autentizaci http://www.securityfocus.com JP
21.02.2006 RSA konference - p?ehled aktualit http://news.com.com JP
18.02.2006 Ross Anderson - vlastnosti šifrování ve Windows Vista mohou vést k problém?m http://www.computerworld.com JP
17.02.2006 ?editel FBI Robert Mueller na konferenci RSA http://www.computerworld.com JP
16.02.2006 Kryptografické párování z pohledu praktické bezpe?nosti http://eprint.iacr.org JP
15.02.2006 Vyšel Crypto-World 2/2006 http://crypto-world.info PV
15.02.2006 E-zin Crypto-World 1/2006 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
15.02.2006 Sun bude podporovat eliptickou kryptografii http://www.vnunet.com JP
15.02.2006 Bill Gates k bezpe?nosti na konferenci RSA http://www.crn.com JP
15.02.2006 Pár poznámek reportéra na konferenci RSA http://www.computerworld.com JP
15.02.2006 Známý kryptolog (Adi Shamir) rozbil hesla v RFID http://www.eet.com JP
14.02.2006 Normy pro elektronické podpisy a infrastrukturu (?SN ETSI TS ..) http://domino.cni.cz PV
14.02.2006 Zem?el prof. Dr. Hans Dobbertin, 1952-2006 http://www.iacr.org JP
14.02.2006 Konference RSA - co tam bude zajímavého? http://www.crn.com JP
13.02.2006 Efektivní pseudonáhodný generátor http://eprint.iacr.org JP
13.02.2006 Tento týden se koná tradi?ní RSA konference (15. v po?adí) http://2006.rsaconference.com JP
08.02.2006 KeePass Password Safe: hesla p?kn? pod šifru http://www.zive.cz JP
07.02.2006 Skype a PKI http://blogs.zdnet.com JP
06.02.2006 Profesor Martin Hellman uve?ejnil seznam svých prací http://www-ee.stanford.edu VK
Design: Webdesign