Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
28.02.2005 Autentizace digitálních d?kazních materiál? http://www.fbi.gov JP
27.02.2005 Nový standard pro identifikaci osob v USA, požadavky na systém i ?ipovou kartu, norma FIPS http://www.itsecurity.com VK
26.02.2005 T?i chyby v protokolu IKE (Internet Key Exchange) http://eprint.iacr.org VK
25.02.2005 Nová verze Firefoxu - security fixes http://www.mozilla.org JP
24.02.2005 Útok na japonské vládní webovské stránky http://www.securityfocus.com JP
24.02.2005 NIST uve?ejnil poznámky k útok?m na SHA-1 http://csrc.ncsl.nist.gov JP
24.02.2005 Paris Hilton podruhé - mail slibující odvážné obrázky obsahuje ?erva http://news.zdnet.co.uk JP
23.02.2005 P?ihlášky do projektu eTEN http://www.micr.cz PV
23.02.2005 Zajímavý protokol pro bezdrátové nebo jakékoli ad hoc sít? http://www.theregister.co.uk VK
23.02.2005 V nových mobilech v obchod? nalezeny viry http://informationweek.com VK
22.02.2005 SEMINÁ? QUALITY & SECURITY 2005 http://www.tapmag.cz PV
21.02.2005 Paris Hilton-s Sidekick gets hacked http://kellyanncollins.com PV
20.02.2005 Objeveno (pravd?podobn?) 42 Mersennovo prvo?íslo http://mathworld.wolfram.com JP
20.02.2005 PGP p?echází na bezpe?n?jší verze hashovacích funkcí SHA http://www.tmcnet.com JP
18.02.2005 Materiál k SHA-1 zaslaný ?ínskými výzkumníky na MIT http://theory.csail.mit.edu JP
18.02.2005 N?jak tak si p?edstavuji biometriku ve službách ?lov?ka - password je ve?ejný, ale zp?sob jeho psaní je unikátní a tajný http://www.620ktar.com VK
17.02.2005 Šifrování databází - problémy a ?ešení http://www.net-security.org VK
17.02.2005 Anti-spyware od Microsoftu bude bezplatné http://news.zdnet.co.uk JP
17.02.2005 První komentá?e k prolomení SHA-1 (dopln?no) http://www.techworld.com JP
16.02.2005 SHA-1 byla (kryptograficky) prolomena http://www.schneier.com VK
16.02.2005 Microsoft chybn? implementoval šifrový algoritmus RC4 ! http://www.schneier.com PV
16.02.2005 RFC 4009 - The SEED Encryption Algorithm ftp://ftp.rfc-editor.org PV
16.02.2005 FBI požaduje kontrolu kryptografie http://www.theregister.co.uk JP
16.02.2005 Nový draft - Simple Certificate Validation Protocol (SCVP) http://www.ietf.org JP
16.02.2005 Nové RFC 4010 - Use of the SEED Encryption Algorithm in Cryptographic Message Syntax (CMS) ftp://ftp.rfc-editor.org JP
16.02.2005 Vyšel nový Cryptogram http://www.schneier.com VK
16.02.2005 Passwordy a PINy se nem?ní tak ?asto http://www.theregister.co.uk VK
16.02.2005 O šifrování v PHP http://www.php-mag.net VK
16.02.2005 Základy bezpe?nosti Bluetooth http://www.winnetmag.com VK
15.02.2005 RFC 3990 - Configuration and Provisioning for Wireless Access Points (CAPWAP) Problem Statement ftp://ftp.rfc-editor.org PV
15.02.2005 RFC 3961 - Encryption and Checksum Specifications for Kerberos 5 ftp://ftp.rfc-editor.org PV
15.02.2005 RFC 3962 - Advanced Encryption Standard (AES) Encryption for Kerberos 5 ftp://ftp.rfc-editor.org PV
15.02.2005 Instant Messenger - rok 2005 ve znamení vir? http://news.com.com JP
15.02.2005 XML digitální podpis http://www.linuxexposed.com JP
14.02.2005 Vyšel Crypto-World 2/2005 http://crypto-world.info PV
13.02.2005 Mailman - objevena chyba, která umož?uje prozrazení hesel http://news.zdnet.co.uk JP
13.02.2005 Bruce Schneier - Ciphire e-mail encryption system - analýza http://cryptome.org JP
12.02.2005 E-zin Crypto-World 1/2005 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
12.02.2005 Gilles Brassard a vývoj kvantové kryptografie http://www.canada.com JP
11.02.2005 SECG - Standards for Efficient Cryptography Group - nová iniciativa http://www.wirelessdevnet.com JP
11.02.2005 ARJ - lze vytvo?it speciální soubory, které zp?sobí p?ete?ení bufferu. http://www.f-secure.com JP
11.02.2005 Internetové firewally - FAQ http://www.interhack.net JP
11.02.2005 Expirace autentizace http://www.schneier.com JP
10.02.2005 Trojan úto?í proti programu Antispyware firmy Microsoft http://news.zdnet.co.uk JP
10.02.2005 Penetra?ní tetsy VPN s IPSEC http://www.securityfocus.com JP
10.02.2005 Nová verze draftu skupiny S/MIME definující rozší?ení certifikát?, která se vztahují k použité kryptografii http://www.ietf.org JP
09.02.2005 Plánovaná odstávka serveru Crypto-World (11.2.2005) http://crypto-world.info PV
09.02.2005 Nástroj na odhalení ?muchal? ve Windows http://blogs.msdn.com VK
09.02.2005 Únorová meganadílka záplat Microsoftu http://www.zive.cz JP
09.02.2005 Homografické útoky - nové nebezpe?í p?i brouzdání na Internetu http://marc.theaimsgroup.com JP
09.02.2005 Odborníci p?edpovídají, že v tomto roce se objeví spyware zam??ené na Firefox http://internet.newsforge.com JP
09.02.2005 NIST chystá posun od SHA-1 k siln?jším hashovacím funkcím http://www.fcw.com JP
08.02.2005 Vyšlo nové ?íslo Code and Cipher Vol.2 No.1 - Certicom http://www.certicom.com JP
08.02.2005 Nové nápady v oblasti generování (pseudo)náhodných dat, nejen pro *nix (/dev/random) a smart karty http://eprint.iacr.org VK
06.02.2005 Jak zjistit, zda jsou dv? booleovské funkce lieárn? (afinn?) ekvivalentní http://eprint.iacr.org VK
06.02.2005 Nová technika maskování booleovských kryptografických funkcí http://eprint.iacr.org VK
04.02.2005 Dnes od 14.00 hod chat s Kevinem D. Mitnickem .. http://s.lide.cz PV
04.02.2005 ?erv používající Instant Messenger http://news.zdnet.co.uk JP
04.02.2005 EU na cest? k biometrii http://www.theregister.co.uk JP
04.02.2005 Bezpe?nostní normy pro webovské služby http://www.computerworld.com JP
04.02.2005 Zpráva za poslední ?tvrtletí 2004 - podíl nebezpe?ných typ? spyware nar?stá http://www.itsecurity.com JP
03.02.2005 Zdrojové kódy Microsoftu pro NBÚ http://zive.cz PV
03.02.2005 Microsoft, ?ESKÝ TELECOM a Eurotel uzav?eli strategickou alianci http://www.telecom.cz PV
03.02.2005 Neexistující kopie nového dílu Harry Pottera je lákadlem v nové variant? phishingu http://news.zdnet.co.uk JP
03.02.2005 Microsoft chce v oblasti bezpe?nosti spolupracovat s vládami http://news.zdnet.com JP
03.02.2005 Nový draft - Additional Algorithms and Identifiers for use of Elliptic Curve Cryptography with PKIX http://www.ietf.org JP
02.02.2005 Americká vojenská p?íru?ka - Základní metody kryptoanalýzy http://www.umich.edu VK
02.02.2005 Jednoduchá p?íru?ka pro zabezpe?ení USB Flash pam?tí a freeware program pro šifrování http://www.net-security.org VK
02.02.2005 Postranní kanály - diferenciální analýza spot?eby proudu - návrh protiopat?ení proti nov?jšímu typu útoku http://eprint.iacr.org JP
02.02.2005 Nové drafty NIST : SP 800- 73 (PIV - druhá verze) a SP 800-77, Guide to IPsec VPNs http://csrc.ncsl.nist.gov JP
02.02.2005 Komentá? k publikaci NIST SP 800-53, Recommended Security Controls for Federal Information Systems. http://marc.theaimsgroup.com JP
02.02.2005 Recenze knihy Wenbo Mao: Modern Cryptography: Theory and Practice http://marc.theaimsgroup.com JP
02.02.2005 Top Ten Viruses And Hoaxes Reported To Sophos In January 2005 http://www.itsecurity.com JP
02.02.2005 Phishing a pharming http://www.theregister.co.uk JP
02.02.2005 Dev?t z deseti VPN nejsou bezpe?né http://www.vnunet.com JP
02.02.2005 Nový draft skupiny pkix: CMC Extensions: Server Side Key Generation and Key Escrow http://www.ietf.org JP
01.02.2005 PKI: Looking at the Risks http://www.devshed.com PV
Design: Webdesign