Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.01.2013 Nový Android malware infikoval 620 000 mobil? http://www.infosecurity-magazine.com JP
31.01.2013 Banky ohledn? p?erušení útok? DDoS jsou skeptické http://www.bankinfosecurity.com JP
31.01.2013 Ransomware šifrující soubory http://www.csoonline.com JP
31.01.2013 Aktuální verze VLC má nebezpe?nou díru http://www.h-online.com JP
31.01.2013 N?mecko: ministerstvo vnitra bude zbrojit proti hackerským útok?m http://www.heise.de JP
31.01.2013 Kybernetická kriminalita: rok 2013 bude horší než byl rok 2012 http://www.itseccity.de JP
31.01.2013 Julian Assange chce kandidovat do australského senátu http://www.gulli.com JP
31.01.2013 Rakousko: noviná? zkoušel hacknout konkuren?ní noviny http://www.gulli.com JP
31.01.2013 Bruce Schneier k otázce odposlouchávání Skype http://www.schneier.com JP
31.01.2013 Jak opravit bezpe?nostní díry UPnP http://www.zdnet.com JP
31.01.2013 ?ínští hacke?i poslední ?ty?i m?síce úto?í na The New York Times http://www.nytimes.com JP
31.01.2013 Vzneseno obvin?ní proti bankomatovým podvodník?m. Škody u 200 zákazník? dosáhly výše 3.3 milión? dolar? http://www.wiscnews.com JP
31.01.2013 Nachystán web, který zve?ejní informace o cest? k odblokování iOS 6 http://www.computerworld.com JP
31.01.2013 Sledování akcelerometru na chytrých mobilech m?že vést ke zjišt?ní PINu http://www.theregister.co.uk JP
31.01.2013 USA: muž hackoval po?íta?e a ú?ty 350 žen za ú?elem získání nahých fotek http://www.theregister.co.uk JP
31.01.2013 K názor?m Oracle na zranitelnosti Javy http://www.theregister.co.uk JP
30.01.2013 Apple vydal iOS v nové verzi 6.1 http://threatpost.com JP
30.01.2013 Jsou vaše databáze p?ipraveny na audit? http://www.darkreading.com JP
30.01.2013 N?mecko: BSI a BKA varují p?ed novým GVU-trojanem (ransomware) http://www.gulli.com JP
30.01.2013 ESET: trojan ukradl 16 000 p?ihlašovacích dat k Facebooku http://www.net-security.org JP
30.01.2013 Pro? by nás m?l zajímat osud Aarona Swartze http://www.techrepublic.com JP
30.01.2013 Praktické kroky minimalizující hrozby soukromí http://www.net-security.org JP
30.01.2013 Zpráva spole?nosti Arbor Networks: 8th Annual Worldwide Infrastructure Security Report (WISR) http://www.arbornetworks.com JP
30.01.2013 Spole?nost Firehost k útok?m Superfecta v druhé polovin? roku 2012 http://www.net-security.org JP
30.01.2013 Efektivita program? pro odchytávání chyb http://www.net-security.org JP
30.01.2013 Apple a Google vypadly ze žeb?í?ku d?v?ryhodných firem http://www.theregister.co.uk JP
30.01.2013 Chybné použití protokolu Universal Plug and Play (UPnP) otevírá paketovému útoku 50 milión? za?ízení http://www.theregister.co.uk JP
30.01.2013 K hacknutelným CCTV videokamerám http://www.theregister.co.uk JP
30.01.2013 Hacktivisté p?erušili útoky DDoS proti americkým bankám http://www.bankinfosecurity.com JP
29.01.2013 Mobily môžu vyzradi? vaše heslá http://tech.sme.sk JP
29.01.2013 Válka na internetu je skute?ností http://news.idg.no JP
29.01.2013 Zpráva spole?nosti Imperva: Lessons Learned from the Yahoo! Hack http://www.imperva.com JP
29.01.2013 Facebook a Graph Search - rozsáhlejší kritika http://threatpost.com JP
29.01.2013 Hackerský tým GhostShell exponoval 600 000 ú?t? z afrických univerzit a podnikání http://thehackernews.com JP
29.01.2013 Nový Trojan.Spachanel napadá prohlíže?e http://news.techworld.com JP
29.01.2013 Osm stádií životního cyklu malwaru http://www.infosecurity-magazine.com JP
29.01.2013 Kyberbezpe?nostní architektura v termínech vále?ných zón http://www.securityweek.com JP
29.01.2013 Jak se v roce 2013 vypo?ádat s APT? http://www.bankinfosecurity.com JP
29.01.2013 Dominique Karg (AlienVault) p?edpovídá d?sivé v?ci ohledn? bezpe?nostních p?edpov?dí pro rok 2013 http://www.csoonline.com JP
29.01.2013 IT bezpe?nostní trendy roku 2013 http://www.tecchannel.de JP
29.01.2013 PC-Welt.de sloužil k ší?ení vir? http://www.heise.de JP
29.01.2013 Ve srovnání s malými firmami investují velké podniky ?ty?ikrát více do informa?ní bezpe?nosti http://www.itseccity.de JP
29.01.2013 ?ína v roce 2012 p?išla díky kybernetické kriminalit? o 46 miliard amerických dolar? http://www.zdnet.com JP
29.01.2013 Prozkoumejte, které mobilní aplikace kradou vaši identitu http://www.techrepublic.com JP
29.01.2013 Tipy ohledn? soukromí ve vztahu k sociálním sítím, aplikacím a geolokaci http://www.net-security.org JP
29.01.2013 Události, které definovaly krajinu evropské informa?ní bezpe?nosti v roce 2012 http://www.net-security.org JP
29.01.2013 48 procent IT pracovník? se obává neoprávn?ných p?ístup? k virtuálním server?m http://www.net-security.org JP
29.01.2013 Oracle chce v praxi p?idávání crapware (foistware) pokra?ovat http://www.computerworld.com JP
29.01.2013 Java: nov? nalezená chyba ?iní spornou poslední opravu http://www.computerworld.com JP
29.01.2013 Twitter splní požadavky vlády na data v 69 procentech p?ípad? http://www.computerworld.com JP
28.01.2013 Velké banky fungují jako bílí kon? (mezci, mules) p?i vykrádaní malých bank http://krebsonsecurity.com JP
28.01.2013 Test bezpe?ných flash disk?: Slib ochrany dat naplní jen málokterá USB klí?enka http://tech.ihned.cz JP
28.01.2013 Podvržené oznámení ”Your Paypal Transaction Confirmation“ vede na Blackhole Exploit Kit http://blog.webroot.com JP
28.01.2013 USA, FBI vyšet?uje okolnosti okolo prozrazení utajovaných informací spojených se Stuxnetem http://www.washingtonpost.com JP
28.01.2013 Brusel objas?uje, pro? je zapot?ebí ”mohutná“ reforma ochrany dat http://www.heise.de JP
28.01.2013 Anonymous a Operation Last Resort http://www.gulli.com JP
28.01.2013 Web U.S. Sentencing Commission byl hacknut podruhé http://www.zdnet.com JP
28.01.2013 USA: odblokování mobilního telefonu již není dále legální http://www.wired.com JP
28.01.2013 Pentagon navyšuje sv?j kyberbezpe?nostní potenciál http://www.washingtonpost.com JP
28.01.2013 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 04/2013 http://www.root.cz JP
28.01.2013 Graph Search Facebooku budí obavy odborník? http://www.csoonline.com JP
26.01.2013 Red October - jeho lov http://www.spiegel.de JP
26.01.2013 Íránští hacke?i zaúto?ili na turkmenské weby velkých firem (Gmail, Microsoft, YouTube) http://thehackernews.com JP
26.01.2013 John Kerry: kybernetické hrozby jsou nukleární zbran? moderní epochy http://www.infosecurity-magazine.com JP
26.01.2013 Implementace SSH se zadními vrátky - vazba na linuxový rootkit http://www.securityweek.com JP
26.01.2013 Dokument: Operation ”Red October“: Indicators of Compromise and Mitigation Data http://labs.alienvault.com JP
26.01.2013 Deset doporu?ení pro bezpe?né používání mobilních za?ízení http://www.itseccity.de JP
26.01.2013 Trendy e-mailové bezpe?nosti v roce 2013 http://www.itseccity.de JP
26.01.2013 Wordpress je ve verzi 3.5.1. opraveny byly t?i bezpe?nostní chyby http://www.zdnet.com JP
26.01.2013 Oracle slibuje - opravíme Javu, budeme lépe komunikovat http://www.computerworld.com JP
26.01.2013 Co m?žete najít pokud do vyhledáva?e zadáte: BEGIN RSA PRIVATE KEY http://www.theregister.co.uk JP
25.01.2013 Trend Micro: malwaru pro Android v roce 2013 bude více než jeden milión http://news.techworld.com JP
25.01.2013 70 procent kit? s exploity byly vydáno ?i vyvinuto v Rusku http://www.csoonline.com JP
25.01.2013 SCADA Security 2.0 http://www.darkreading.com JP
25.01.2013 Nikdo není bezpe?ný p?ed hackery http://www.computerwoche.de JP
25.01.2013 Nejd?ležit?jší pravidla pro ochranu PC, notebooku ?i chytrého mobilu http://www.itseccity.de JP
25.01.2013 K otev?ení evropského centra pro boj s kyberkriminalitou http://www.itseccity.de JP
25.01.2013 Kybernetické 11. zá?í bezprost?edn? hrozí, ?íká šéfka amerického ministerstva národní bezpe?nosti (DHS) http://www.zdnet.com JP
25.01.2013 Osolte hesla http://weblogs.java.net JP
25.01.2013 Aktivisté se obrací na Skype, ?ekn?te nám, kdo nás sleduje http://www.theregister.co.uk JP
25.01.2013 Britský ?len Anonymous potrestán kv?li útok?m na PayPal, VISA a Mastercard http://www.theregister.co.uk JP
25.01.2013 Na v?tšinu amerických bank byly provedeny v roce 2012 útoky DDoS http://www.corero.com JP
25.01.2013 Barracuda - její sí?ová za?ízení obsahují zadní vrátka http://krebsonsecurity.com JP
24.01.2013 Požadavky na data spole?nosti Google od vlády USA a vlád dalších zemí v roce 2012 http://threatpost.com JP
24.01.2013 Nástroj SCADA password-cracker cílí na produkty Siemensu http://www.infosecurity-magazine.com JP
24.01.2013 Sytémy SCADA - bezpe?nostní firma p?ipravuje produkt, který by m?l zmírnit celou t?ídu zranitelností http://www.networkworld.com JP
24.01.2013 Jaký dopad mají nedostatky antivir? na malé a st?ední podnikání? http://www.darkreading.com JP
24.01.2013 Java - kritika Oracle nar?stá http://www.pcwelt.de JP
24.01.2013 Státního trojana budou N?mci schopni využít na konci roku 2014 http://www.itseccity.de JP
24.01.2013 Hackerské trendy v roce 2013 http://www.itseccity.de JP
24.01.2013 Dnešní Asie a Internet http://www.zdnet.com JP
24.01.2013 Nato cyber-defence centre - v roce 2013 se k n?mu p?ipojí Velká Británie http://www.zdnet.com JP
24.01.2013 Ztracený USB disk zdrojem úniku osobních zdravotních dat tisíc? pacient? v Utahu http://www.clinical-innovation.com JP
24.01.2013 Bezpe?nostní chyba mající dopad na sí?ové tiskárny http://www.informationweek.com JP
24.01.2013 Komentá? ke zpráv? spole?nosti Trend Micro - 2012 Annual Roundup and Mobile Security reports http://www.net-security.org JP
24.01.2013 Podrobnosti k zásahu proti botnetu Virut http://www.eweek.com JP
24.01.2013 Web Reporters Without Borders zasažen malwarem http://www.computerworld.com JP
24.01.2013 Gozi Trojan - tv?rci a distributo?i obvin?ni https://krebsonsecurity.com JP
23.01.2013 Java je nový král foistware (podsouvaného SW) http://www.zdnet.com JP
23.01.2013 Další DDoS útoky na americké banky? http://www.bankinfosecurity.com JP
23.01.2013 USA: federální organizace bojují s tím, zda svým zam?stnanc?m povolit personální za?ízení http://www.networkworld.com JP
23.01.2013 Prov??ovali jste v poslední dob? svoji politiku pro sociální média? http://blogs.csoonline.com JP
23.01.2013 Pomalé záplatování databází http://www.darkreading.com JP
23.01.2013 Sergey Gordeychik (Positive Technologies) zve?ejnil nástroj pro crackování hesel programovatelných logických kontrolér? Siemensu S7 http://www.darkreading.com JP
23.01.2013 Zkuste hacknout sami sebe http://www.darkreading.com JP
23.01.2013 Red October - další zve?ejn?né podrobnosti http://www.scmagazine.com JP
23.01.2013 N?mecko: Secunia PSI Country Report - Q4 2012 http://secunia.com JP
23.01.2013 eToolz - voln? dostupný nástroj k analýze problém? sít? http://www.tecchannel.de JP
23.01.2013 K vlastnostem a vývoji technik chytrých podvod? http://www.net-security.org JP
23.01.2013 Skype se stává malwarovým minovým polem http://www.net-security.org JP
23.01.2013 Útoky DNS vzrostly v roce 2012 o 170 procent http://www.net-security.org JP
23.01.2013 Jak si všimnout útok? APT http://www.net-security.org JP
23.01.2013 P?ijm?te BYOD nebo zem?ete http://www.net-security.org JP
23.01.2013 Útoky DDoS, analýza 4. ?tvrtletí 2012 http://www.eweek.com JP
23.01.2013 Odborníci tla?í na Oracle, aby opravil bezpe?nost Javy http://www.computerworld.com JP
23.01.2013 Chyba v Twitteru umož?uje t?etím stranám neautorizovaný p?ístup k soukromým zprávám https://www.networkworld.com JP
23.01.2013 70 procent kit? pro exploity p?ichází z Ruska http://www.darkreading.com JP
22.01.2013 Putin?v p?íkaz: po špionážních útocích - ruské po?íta?e musí být chrán?ny http://news.yahoo.com JP
22.01.2013 P?t cest, jak se pokusit vyhnout exploit?m Javy (a s tím související problémy) http://www.darkreading.com JP
22.01.2013 Kybernetická válka - její problematický sou?asný stav http://www.informationweek.com JP
22.01.2013 Jsou hodnocení efektivnosti antivir? férová? http://www.techrepublic.com JP
22.01.2013 Velká Británie - ostrý nár?st e-kriminality http://www.net-security.org JP
22.01.2013 K chystanému evropskému zákonu ke kybernetické bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
22.01.2013 Kvalitní bezpe?nostní profesionál - které vlastnosti ho tvo?í? http://www.net-security.org JP
22.01.2013 K rozbití botnetu Virut http://www.computerworld.com JP
22.01.2013 Odborníci varují: Mega - nov? zašifrovaný cloud nespl?uje své Megabezpe?nostní sliby http://www.forbes.com JP
22.01.2013 K snahám spole?nosti Google o nové cesty autentizace http://www.theregister.co.uk JP
22.01.2013 Indi?tí podvodníci obešli dvoufaktorovou autentizaci banky http://www.theregister.co.uk JP
22.01.2013 Kanadský student byl vylou?en, protože si hrál na bílého hackera (white hat) http://arstechnica.com JP
22.01.2013 Úto?níci operace Red October využívali cílený phishing http://www.informationweek.com JP
21.01.2013 Hackování e-mail?, chcete znát ceny? http://blog.webroot.com JP
21.01.2013 Red October byl prozrazen díky chybám liského faktoru http://www.h-online.com JP
21.01.2013 Nejlepší sí?ové nástroje http://www.tecchannel.de JP
21.01.2013 P?ehled aktuálních autentiza?ních technologií http://www.tecchannel.de JP
21.01.2013 Trendy malwaru v roce 2013 http://www.itseccity.de JP
21.01.2013 Kybernetická bezpe?nost je záležitostí na úrovni p?edstavenstva http://www.net-security.org JP
21.01.2013 Ješt? k poslední aktualizaci Javy od Oracle, která obsahuje bezpe?nostní díry http://www.eweek.com JP
21.01.2013 Anonymous hackli e-mailové servery University of Western Sydney http://www.theregister.co.uk JP
21.01.2013 Konec hesel - takovéto p?edpov?di jsou p?ed?asné http://www.theregister.co.uk JP
21.01.2013 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 03/2013 http://www.root.cz JP
19.01.2013 Red October - úto?níci uzavírají infrastrukturu C&C http://threatpost.com JP
19.01.2013 Jak zašifrovat (skoro) vše http://www.pcworld.com JP
19.01.2013 Aktuální zranitelnosti Javy vedou k otázce - jak je to s odvozenými platformami? http://www.informationweek.com JP
19.01.2013 Pro? Graph Search Facebooku pom?že kybernetické kriminalit? http://www.net-security.org JP
19.01.2013 Google chce p?ijít s novým systémem nahrazujícím používání hesel http://www.computerworld.com JP
19.01.2013 Poláci našli kritické zranitelnosti v Java 7 Update 11 http://www.computerworld.com JP
19.01.2013 Vyhrávají banky DDoS válku? http://www.bankinfosecurity.com JP
19.01.2013 Bezpe?nostní web Packet Storm nabízí odkup zranitelností http://www.theregister.co.uk JP
19.01.2013 Poláci ”sundali“ ?ídící a kontrolní centrum botnetu Virut https://krebsonsecurity.com JP
18.01.2013 Red October -podrobný popis malwaru (druhá ?ást zprávy Kaspersky Lab) https://www.securelist.com JP
18.01.2013 Trojan Gozi-Prinimalka má být použit p?i útoku na 30 amerických bank na ja?e 2013 http://www.bankinfosecurity.com JP
18.01.2013 T?ináct princip? k zajišt?ní bezpe?nosti podnikového systému http://searchsecurity.techtarget.com JP
18.01.2013 Osm cest, kterými se senio?i mohou bránit krádežím identity http://www.technewsdaily.com JP
18.01.2013 Jaké chyby d?láme na svém pracovním stole http://www.csoonline.com JP
18.01.2013 Anonymous p?ipravují druhou kampa? v?novanou Aaronovi Schwartzovi http://www.theinquirer.net JP
18.01.2013 Video: Chyba v Enigm?, která umožnila spojenc?m dešifrovat n?mecké zprávy http://www.youtube.com JP
18.01.2013 Desítka nejoblíben?jších bezpe?nostních nástroj? (Bernhard Haluschak) http://www.tecchannel.de JP
18.01.2013 Rok 2012 a útoky cestou prohlíže??. Každý t?etí po?íta? byl infikován p?i brouzdání internetem http://www.itseccity.de JP
18.01.2013 ”Státní trojan“: n?mecký ú?ad pro kriminalitu (BKA) koupil SW FinFisher http://www.gulli.com JP
18.01.2013 Evropská komisa?ka Neelie Kroes chce zavést ohlašovací povinnost ve vztahu k útok?m hacker? http://www.gulli.com JP
18.01.2013 Botnet Pobelka rozkryt holandskými bezpe?nostními odborníky http://www.zdnet.com JP
18.01.2013 Rozsáhlé DDoS útoky se stávají ješt? v?tšími a diversifikovan?jšími http://www.net-security.org JP
18.01.2013 Podvody na Facebooku a pro? jim ob?ti uv??í http://www.net-security.org JP
18.01.2013 Malware se maskuje jako záplata pro Javu http://www.computerworld.com JP
18.01.2013 AV-Test a Microsoft - opa?né názory na MS antivirové produkty http://www.theregister.co.uk JP
18.01.2013 Nový bankovní trojan (Shylock) se ší?í Skypem http://www.theregister.co.uk JP
18.01.2013 Diskuze okolo uniklých dokument? (jsou na Cryptome) armádního giganta Thales http://www.theregister.co.uk JP
17.01.2013 V r?zných pr?nicích byla kompromitována zdravotní data více než 5 milión? Kana?an? http://www.securityweek.com JP
17.01.2013 Podvody p?icházející zevnit? - co je t?eba monitorovat? http://www.bankinfosecurity.com JP
17.01.2013 Red October, existuje množství neodpov?zených otázek http://www.networkworld.com JP
17.01.2013 Nástroj Facebooku ”Graph Search“ je hr?zu nahán?jící nástroj pro phishing http://www.networkworld.com JP
17.01.2013 EU - seznam schválených kryptografických produkt? http://www.consilium.europa.eu JP
17.01.2013 Kybernetické útoky prost?ednictvím elektromagnetických vln http://www.heise.de JP
17.01.2013 Bezpe?ná Java pro ú?ely podnikání - 10 fakt? http://www.informationweek.com JP
17.01.2013 Roste množství sm?r? útok? - vyžaduje to vytvo?it nový bezpe?nostní model http://www.techrepublic.com JP
16.01.2013 Za nový exploit pro Javu zaplatí zájemce 5 000 dolar? http://krebsonsecurity.com JP
16.01.2013 Dcera Timošenkové p?edm?tem útoku hacker? http://www.independent.co.uk JP
16.01.2013 T?i bezpe?nostní nevyhnutelnosti pro rok 2013 http://www.securityweek.com JP
16.01.2013 Spole?nost RSA odhalila vysoce cílené phisherské útoky - ”Bouncer List“ http://www.securityweek.com JP
16.01.2013 Deloitte: 90 procent vašich hesel je zranitelných v??i hacker?m http://finance.yahoo.com JP
16.01.2013 UK: šest z deseti uživatel? ?elí každý den phishingovým útok?m http://www.v3.co.uk JP
16.01.2013 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti chce pomoci bankám ohledn? útok? DDoS http://www.bankinfosecurity.com JP
16.01.2013 Graph Search Facebooku umožní snadn?ji vysledovat informace o vašich tajemstvích http://www.technewsdaily.com JP
16.01.2013 Australské tajné služby dostaly licenci k hackování http://www.h-online.com JP
16.01.2013 Problémy se záplatováním systém? SCADA http://www.darkreading.com JP
16.01.2013 Symentec se obává nové vlny spamu - díky znovu oživlému botnetu Waledac (=Kelihos) http://www.itespresso.de JP
16.01.2013 Drive-by-Downloads - cesta, jakou vaši brouzdající spolupracovníci p?ichází k infekcím http://www.itseccity.de JP
16.01.2013 Online soukromí je vážná v?c, tak pro? se o to stará tak málo lidí http://www.eweek.com JP
16.01.2013 Red October využíval exploit Javy http://www.computerworld.com JP
16.01.2013 Americká vláda varuje, poslední záplata Javy není dostate?ná http://www.theregister.co.uk JP
16.01.2013 AV-Test.org (N?mecko): efektivita antivir? klesá http://www.theregister.co.uk JP
15.01.2013 Koexistence malwaru Waledac a malwaru Virut http://www.symantec.com JP
15.01.2013 Anonymous hackli MIT - na po?est Aarona Schwartze http://www.nbcnews.com JP
15.01.2013 DDoS útoky na americké banky, pou?ení z druhé fáze útoku http://www.bankinfosecurity.com JP
15.01.2013 P?t míst, kde si nevšimnete, že jsou tam vaše data skryta http://www.csoonline.com JP
15.01.2013 US CERT k virovým infekcím v po?íta?ových systémech rozvodných sítí http://www.h-online.com JP
15.01.2013 Názor: FBI pot?ebuje hackery nikoliv zadní vrátka http://www.wired.com JP
15.01.2013 Zranitelná medicínská za?ízení http://www.techrepublic.com JP
15.01.2013 ?ínští uživatelé Androidu jsou varováni p?ed gigantickým botnetem http://www.theregister.co.uk JP
15.01.2013 John McAfee má nyní v plánu Hollywood http://www.theregister.co.uk JP
15.01.2013 D?ležité SCADA systémy jsou chrán?ny slabými p?ihlašovacími daty http://news.techworld.com JP
15.01.2013 Šedý trh kybernetické války http://www.slate.com JP
15.01.2013 Microsoft vydal záplatu pro zranitelnost nulového dne IE http://krebsonsecurity.com JP
15.01.2013 Red October (Rudý ?íjen) - tento malware sledoval sv?tové leadery posledních p?t let http://www.theregister.co.uk JP
14.01.2013 Tropická kryptografie http://eprint.iacr.org JP
14.01.2013 Vyvarujte se vir?, spywaru na vašich mobilních za?ízeních http://www.airforcetimes.com JP
14.01.2013 Kybernetická bezpe?nost a selský rozum http://www.infosecisland.com JP
14.01.2013 Nejlepší bezpe?nostní nástroje (11 tip?) http://www.tecchannel.de JP
14.01.2013 Rakouští Anonymous zve?ejnili (domn?lá?) data k platebním kartám politik? http://www.gulli.com JP
14.01.2013 Nar?stá cílený spam a phishing prost?ednictvím e-mail? http://www.net-security.org JP
14.01.2013 P?ednáška (Adam Langley) - ImperialViolet (Know your enemy) http://www.imperialviolet.org JP
14.01.2013 Indický nový plán pro bezpe?nost - brožura ke každému za?ízení http://www.theregister.co.uk JP
14.01.2013 Oracle záplatoval zranitelnost nulového dne Javy http://www.theregister.co.uk JP
14.01.2013 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 02/2013 http://www.root.cz JP
12.01.2013 Mobilní útoky tvo?í rostoucí hrozbu http://www.bankinfosecurity.com JP
12.01.2013 Pro? a jak odpojit Javu na vašem po?íta?i - práv? nyní http://www.technewsdaily.com JP
12.01.2013 Nejlepší bezpe?nostní nástroje pro notebooky a netbooky http://www.tecchannel.de JP
12.01.2013 Trendy malwaru pro rok 2013 podle F-Secure http://www.itseccity.de JP
12.01.2013 P?ípad Bradley Manning, americká vláda bude p?edkládat nové d?kazy http://www.gulli.com JP
12.01.2013 Google, Facebook budou v Evrop? nejspíše ?elit p?ísn?jším omezením ohledn? práce s osobními daty uživatel? http://www.eweek.com JP
11.01.2013 P?tice ov??ení, které musíte provád?t, abyste se ujistili o bezpe?nosti vaší sít? http://thehackernews.com JP
11.01.2013 99 procent mobilního malwaru cílí na Android http://www.infosecurity-magazine.com JP
11.01.2013 Global Payments: datový pr?nik zjišt?ný v dubnu 2012 nás stál 94 milión? dolar? http://www.bankinfosecurity.com JP
11.01.2013 M?že být americko-íránská kybernetická válka férovým bojem? http://www.bankinfosecurity.com JP
11.01.2013 Nejlepší antiviry roku 2012 podle AV-Comparative http://www.av-comparatives.org JP
11.01.2013 K probíhajícím masivním DDoS útok?m na americké banky http://www.gulli.com JP
11.01.2013 Esej na téma politika a filosofie národní bezpe?nosti http://jacobinmag.com JP
11.01.2013 Role bezpe?nostního opera?ního centra v organizaci http://www.techrepublic.com JP
11.01.2013 Rizika spole?ností - nejvíce ožehavé body http://www.net-security.org JP
11.01.2013 Hacke?i zaúto?ili na stránku indonéského prezidenta http://www.theregister.co.uk JP
11.01.2013 Nová zranitelnost nulového dne pro Javu http://www.theregister.co.uk JP
10.01.2013 Knihu o XSS zranitelnostech (v ?eštin?) lze bezplatn? stáhnout http://www.soom.cz JP
10.01.2013 Zpráva Security Threat Report 2013 (Sophos) http://www.sophos.com JP
10.01.2013 Hacknuty stránky Panasonic Czech Republic and Slovakia http://www.cyberwarnews.info JP
10.01.2013 Mobilní útoky jsou na ?ele seznamu hrozeb pro rok 2013 http://www.networkworld.com JP
10.01.2013 P?tice dot?rn?jších bezpe?nostních otázek (a doporu?ení, jak na n? odpovídat) http://www.csoonline.com JP
10.01.2013 Web Cryptography Working Group zve?ejnila t?i dokumenty http://www.w3.org JP
10.01.2013 Mýty okolo SSO (Single-Sign-On) http://www.darkreading.com JP
10.01.2013 Cílené útoky v roce 2013, budou mén? cílené? http://www.darkreading.com JP
10.01.2013 Hacktivisté p?edpovídají pokra?ování DDoS útok? proti americkým bankám http://www.scmagazine.com JP
10.01.2013 K bezpe?nosti SmartTV od Samsungu http://grayhash.com JP
10.01.2013 P?i stahování SW je vám ?asto vnucován ”toolbar“. Na co si je t?eba dát pozor? http://www.computerwoche.de JP
10.01.2013 Chystá se spušt?ní evropského centra pro kybernetickou kriminalitu http://www.gulli.com JP
10.01.2013 Globální bezpe?nostní pr?niky mají nyní epidemický charakter http://www.zdnet.com JP
10.01.2013 Doporu?ení ohledn? bezpe?nosti dat ur?ená zdravotnickým organizacím http://www.net-security.org JP
10.01.2013 Byznys p?íliš spoléhá na to, že jeho prost?edky kybernetické obrany jsou posta?ující http://www.net-security.org JP
10.01.2013 Anonymous cht?jí, aby DDoS útoky byly Obamovou vládou rozpoznávány jako legální forma protestu http://www.theregister.co.uk JP
10.01.2013 Americká vláda obvi?uje Írán z kybernetického útoku na americké banky http://www.theregister.co.uk JP
10.01.2013 Britské ozbrojené síly mohou být fatáln? kompromitovány kybernetickým útokem, ?íká oficiální zpráva http://www.theregister.co.uk JP
10.01.2013 K významnému hackerovi, který byl tento týden uv?zn?n v Thajsku http://krebsonsecurity.com JP
09.01.2013 Zápisky z cvi?ení: Co budou d?lat média, až skute?n? dojde ke kybernetickému útoku? http://www.lupa.cz JP
09.01.2013 Co m?žeme o?ekávat od úto?ných soubor? nástroj? (Toolkits + Exploit Kits) v roce 2013 http://blog.trendmicro.com JP
09.01.2013 Jak objas?ovat útoky DDoS zákazník?m bank http://www.bankinfosecurity.com JP
09.01.2013 Jaké postupy použil John McAfee p?i svých špionážních aktivitách? http://www.networkworld.com JP
09.01.2013 Budou prioritami CISO v roce 2013 BYOD a sociální sít?? http://blogs.csoonline.com JP
09.01.2013 Bezpe?nostní šéf (CISO) rezignoval ze svého zam?stnání - pro výkon funkce nem?l dostate?nou podporu http://www.darkreading.com JP
09.01.2013 Hlavním problémem aplikací pro chytré mobily je zneužívání osobních dat uživatele http://www.itseccity.de JP
09.01.2013 Pomoc proti trojanu BKA (ransomware) http://www.itseccity.de JP
09.01.2013 Útoky hacker? v N?mecku (k studii spole?nosti McAfee) http://www.itseccity.de JP
09.01.2013 USA - v rámci opat?ení proti terorizmu je chystána ob?í databáze http://online.wsj.com JP
09.01.2013 M-2-M (Machine-to-machine) technologie a internet v?cí http://www.zdnet.com JP
09.01.2013 P?tice klí?ových hrozeb v roce 2013 http://www.zdnet.com JP
09.01.2013 Infografika. CES - jak bezpe?né by zde bylo vaše za?ízení? http://www.net-security.org JP
09.01.2013 Velikost platebních podvod? v Eu dosahuje 1,5 miliardy euro (za posledních 12 m?síc?) http://www.net-security.org JP
09.01.2013 Skrytý p?šák cílící na banky ukazuje tvá? útok? DDoS http://arstechnica.com JP
09.01.2013 Zpráva Internet Crime Complaint Center\'s (IC3) Scam Alerts, January 2013 http://www.ic3.gov JP
09.01.2013 Desítka rozdílností bezpe?nostních postup? pro servery vs. notebooky http://www.eweek.com JP
09.01.2013 Muž p?iznal svou vinu za pirátské škody (SW v rozsahu nejmén? 100 milión? dolar?) http://www.computerworld.com JP
09.01.2013 Japonská honi?ka za anonymním hackerem http://www.theregister.co.uk JP
08.01.2013 SQL injections - úvod do problematiky http://resources.infosecinstitute.com JP
08.01.2013 Dv? p?tice trend? pro rok 2013 - ve vztahu k hrozbám a ve ve vztahu k cestám obrany http://www.securityweek.com JP
08.01.2013 XSS zranitelnost na Yahoo Mail m?že ovlivnit milióny uživatel? http://threatpost.com JP
08.01.2013 Nový malware pro Android krade osobní data http://www.securityweek.com JP
08.01.2013 John McAfee vytvo?il sv?j vlastní botnet, který m?l špehovat vládní ?inovníky Belize http://www.securityweek.com JP
08.01.2013 Množství útok? na chytré telefony tento rok poroste http://money.cnn.com JP
08.01.2013 Dvanáct bezpe?nostních p?edsevzetí pro rok 2013 http://www.networkworld.com JP
08.01.2013 Nedávný problém s digitálními certifikáty znovu ukazuje na možná úskalí http://www.networkworld.com JP
08.01.2013 Dvacet jedna nejlepších voln? dostupných bezpe?nostních nástroj? http://www.csoonline.com JP
08.01.2013 Bezpe?nostní barometr pro rok 2013 (G Data SecurityLabs) http://www.itseccity.de JP
08.01.2013 K podvodu na Amazon Marketplace http://blog.rjssmartsecurity.com JP
08.01.2013 K bezpe?nosti zdravotních záznam? v USA http://www.techrepublic.com JP
08.01.2013 ENISA vydala dokument: ENISA Threat Landscape https://www.enisa.europa.eu JP
08.01.2013 Bezpe?nost ve?ejného bezdrátu - 10 v?cí, na které byste m?li pamatovat http://www.eweek.com JP
08.01.2013 Hacker našel cestu, jak spoušt?t desktopové aplikace na Windows RT http://www.computerworld.com JP
08.01.2013 John Brennan nominovaný Obamou na šéfa CIA je zastáncem regula?ních opat?ení v kybernetické bezpe?nosti http://www.computerworld.com JP
08.01.2013 Ameri?ané (Los Alamos National Laboratory) nahrazují ?ínský HW http://www.theregister.co.uk JP
08.01.2013 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti a elementární chyba webu http://www.theregister.co.uk JP
08.01.2013 Co vše se m?že dít s vaším hacknutým po?íta?em http://krebsonsecurity.com JP
07.01.2013 Írán stup?uje kybernetické útoky na americké finan?ní instituce http://freebeacon.com JP
07.01.2013 Hacker?m se poda?ilo ukrást velké sumy z ú?t? saudských bank http://www.saudigazette.com.sa JP
07.01.2013 P?ehled moderních autentiza?ních postup? http://www.computerwoche.de JP
07.01.2013 Crimeware autor (souboru exploit? Blackhole) sbírá exploity pro sv?j další ”ješt? lepší“ produkt http://krebsonsecurity.com JP
07.01.2013 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 01/2013 http://www.root.cz JP
05.01.2013 Indi?tí hacke?i jsou za únikem utajovaných e-mail? bangladéšských zpravodajc? http://thehackernews.com JP
05.01.2013 Co d?lat, když antivir ozna?í váš program jako malware a vy jste si jistí, že tomu tak není? http://features.techworld.com JP
05.01.2013 Pr?myslový kontrolní SW v USA je stále stejn? zranitelný. Shamoon a Stuxnet, pou?ení z nich je ignorováno http://www.infosecurity-magazine.com JP
05.01.2013 P?ehled top hrozeb pro rok 2013 na BankInfoSecurity http://www.bankinfosecurity.com JP
05.01.2013 V?ci, které nenastaly: nesprávné bezpe?nostní p?edpov?di pro rok 2012 http://www.technewsdaily.com JP
05.01.2013 Velký ?ínský firewall byl aktualizován http://www.networkworld.com JP
05.01.2013 Hacke?i prolomili kopírovací ochranu u Nintendo 3DS http://www.pcwelt.de JP
05.01.2013 P?ednáška na 29C3: RSA factorization in the real world http://www.youtube.com JP
05.01.2013 Boj s virem Google Redirect http://www.techrepublic.com JP
05.01.2013 Nedostate?nost záplaty Microsoftu pro zranitelnost nulového dne IE http://www.computerworld.com JP
05.01.2013 Kdo dal do ob?hu nejnov?jší zranitelnost IE? http://www.computerworld.com JP
05.01.2013 Krádeže herních ú?t? na platform? Ubisoftu - Uplay http://www.theregister.co.uk JP
04.01.2013 Osobní data 50 000 ob?an? Ohia unikly díky hakerské skupin? AnonAcid http://news.softpedia.com JP
04.01.2013 94 procent zdravotnických organizací ohlásilo v posledních dvou letech datový pr?nik http://threatpost.com JP
04.01.2013 Anonymous: v roce 2013 se vrátíme http://www.infosecurity-magazine.com JP
04.01.2013 McAfee varuje p?ed útoky ransomwaru v roce 2013 http://www.e-channelnews.com JP
04.01.2013 DDoS hacktivisté - žádná americká banka není chrán?ná http://www.bankinfosecurity.com JP
04.01.2013 10 tip? k zabezpe?ení vaší domácnosti http://www.technewsdaily.com JP
04.01.2013 Jak hovo?it o bezpe?nosti s lidmi tak, aby tomu naslouchali http://www.networkworld.com JP
04.01.2013 P?emýšlíte o protiútoku? Triky k oklamání jsou lepší http://www.csoonline.com JP
04.01.2013 Mobilní za?ízení se stanou budoucím nástrojem pro DDoS útoky http://www.csoonline.com JP
04.01.2013 Jak se bránit proti kompromitoványým certifikát?m http://www.nsa.gov JP
04.01.2013 Nebezpe?í hackerských útok? na auta http://www.spiegel.de JP
04.01.2013 BSI vydala varování ohledn? bezpe?nostní díry ve VLC http://www.heise.de JP
04.01.2013 Informace japonského ministerstva byly ukradeny http://www.zdnet.com JP
04.01.2013 Nejv?tšími narušiteli cloudové bezpe?nosti jsou top manaže?i http://www.zdnet.com JP
04.01.2013 14 globálních IT bezpe?nostních výzev pro rok 2013 http://www.zdnet.com JP
04.01.2013 Conficker úto?í na milovníky fotografie http://www.net-security.org JP
04.01.2013 SW Ruby on Rails - všechny verze ovlivn?ny chybou SQL injection http://www.net-security.org JP
04.01.2013 USA, útoky na pr?myslové kontrolní systémy v roce 2012 http://www.eweek.com JP
04.01.2013 Útok na amerického výrobce plynových mikroturbin http://www.computerworld.com JP
04.01.2013 Bezpe?nostní ponau?ení z roku 2012 http://www.computerworld.com JP
04.01.2013 Objevily se podvržené certifikáty pro google.com http://www.theregister.co.uk JP
04.01.2013 Abyste mohli nakupovat online musíte se registrovat. Potom ale jste p?edm?tem spamu http://www.theregister.co.uk JP
04.01.2013 Na telefony ?ech? úto?í trojský k??. Posílá placené SMS http://datarama.aktualne.centrum.cz JP
02.01.2013 Reálný život a aplikace sociálního inženýrství http://www.social-engineer.org JP
02.01.2013 Luštitelé šifer a bitva u Stalingradu http://chris-intel-corner.blogspot.gr JP
02.01.2013 Bylo zp?ístupn?no FreeBSD 9.1 http://www.heise.de JP
02.01.2013 Kyberkriminalita v Meklenbursku - je o?ekáván nár?st trestných ?in? http://heise.de JP
02.01.2013 Anonymous: O?ekávejte nás v roce 2013 http://news.cnet.com JP
02.01.2013 Podmínky služby mohou být bezpe?nostní hrozbou http://www.schneier.com JP
02.01.2013 Cílené útoky, slabá hesla jsou hlavní rizika roku 2013 http://www.eweek.com JP
01.01.2013 29C3: ukázka prolomení Opencard http://youtu.be JP
01.01.2013 Šifrování v špionážním malwaru Gauss blízko rozbití? http://threatpost.com JP
01.01.2013 DDoS útoky - p?edpov?? pro rok 2013 http://www.bankinfosecurity.com JP
01.01.2013 Odposlech prost?ednictvím VoIP telefón? spole?nosti Cisco http://www.h-online.com JP
01.01.2013 Budget mobil se m?že stát GSM základnovou stanicí http://www.h-online.com JP
01.01.2013 29C3 - p?ílišná d?v?ra v USB klí?enky nás m?že zklamat http://www.h-online.com JP
01.01.2013 29C3 - úsp?šný útok na HW šifrování pevných disk? http://www.h-online.com JP
01.01.2013 Konference 29C3 http://www.gulli.com JP
01.01.2013 Kybernetická kriminalita - ?ína v roce 2012 http://www.zdnet.com JP
01.01.2013 Aplikace pro Android a SSL http://www.techrepublic.com JP
01.01.2013 Co útoky DDoS odhalí o vaší bezpe?nostní infrastruktu?e http://www.net-security.org JP
01.01.2013 Spektrum hrozeb se rychle rozši?uje http://www.net-security.org JP
01.01.2013 Hackování databází. Co vše se událo http://www.net-security.org JP
01.01.2013 Microsoft vydal nástroj opravující zranitelnost nulového dne pro IE http://www.eweek.com JP
Design: Webdesign