Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.01.2012 Anonymous a války na internetu http://www.huffingtonpost.com JP
31.01.2012 Video: nový bankovní trojan obchází CAPTCHA http://threatpost.com JP
31.01.2012 Anonymous vyzývají k protest?m proti ACTA http://www.gulli.com JP
31.01.2012 Budoucnost autentizace na internetu http://www.darkreading.com JP
31.01.2012 Shmoocon - platební karty, jejich obsah lze p?e?íst na dálku i p?es šaty ?i pen?ženku http://www.forbes.com JP
31.01.2012 Software m?ní sv?j ú?el, aplikace se stávají lupi?skými http://www.techrepublic.com JP
31.01.2012 Rušivé a význa?né IT trendy http://www.net-security.org JP
31.01.2012 Recenze knihy: The Web Application Hacker´s Handbook, 2nd Edition http://www.net-security.org JP
31.01.2012 Android malware skryté v obrázku odesílá SMS na prémiová ?ísla http://www.zdnet.co.uk JP
31.01.2012 Shmoocon - prezentován špionážní po?íta? v cen? 50 dolar? http://www.forbes.com JP
31.01.2012 Jak by informa?ní bezpe?nostní profesionál m?l cílit ve snaze získat místo CSO (bezpe?nostního ?editele) http://www.cio.com JP
31.01.2012 V lo?ském roce bylo v USA hacknuto 80 velkých právnických firem http://www.bloomberg.com JP
31.01.2012 Zpráva: Cyber-security: The Vexed Question of Global Rules (McAfee + Security & Defence Agenda - SDA) http://www.businesswire.com JP
31.01.2012 Odborníci jsou rozd?leni v názorech na nedávno zjišt?né malware pro Android http://www.theregister.co.uk JP
31.01.2012 Sabelnikov odmítá jakýkoliv sv?j podíl na botnetu Kelihos http://www.theregister.co.uk JP
31.01.2012 Datové pr?niky se opakují, stejn? jako historie http://www.csoonline.com JP
30.01.2012 ?eská republika podepsala dohodu ACTA. Co s tím? http://www.lupa.cz JP
30.01.2012 Co je kyberkriminalita? 15 jejích sou?ástí http://luciusonsecurity.blogspot.com JP
30.01.2012 Pro? se stále potýkáme s útoky typu Stuxnet? http://threatpost.com JP
30.01.2012 Pot?ebuje vaše organizace bezpe?nostní opera?ní centrum? http://www.darkreading.com JP
30.01.2012 Vydán byl Trisul 2.3, nástroj pro bezpe?nostní analýzy http://www.net-security.org JP
30.01.2012 Nebezpe?í phishingových e-mail? a aktivita DMARC.org http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
30.01.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 04/2012 http://www.root.cz JP
28.01.2012 Hacknut web brn?nského letišt? http://www.cyberwarnews.info JP
28.01.2012 ACTA - DDoS útok na evropský parlament http://www.gulli.com JP
28.01.2012 Jak se bránit infekcím, které jsou p?enášeny USB klí?enkami http://www.networkworld.com JP
28.01.2012 Symantec zve?ejnil svá bezpe?nostní doporu?ení ohledn? pcAnywhere http://www.symantec.com JP
28.01.2012 K sou?asným problém?m kvantové kryptografie: trojanský útok (studie) http://cryptome.org JP
28.01.2012 Studie: Global Survey: Dispelling Six Myths of Consumerization of IT http://www.avanade.com JP
28.01.2012 Symantec: další d?kazy ukazují na prsty ?íny v útocích na velké západní firmy (v?etn? armádních dodavatel?) http://www.computerworld.com JP
28.01.2012 Masivní útok Android malware - zasáhl 5 milión? uživatel? http://www.computerworld.com JP
27.01.2012 ACTA je maškaráda, ?ekl zpravodaj europarlamentu a rezignoval http://technet.idnes.cz JP
27.01.2012 Patnáctka nejv?tších internetových skandál? (ohledn? ochrany soukromí) všech dob http://www.pcadvisor.co.uk JP
27.01.2012 Studie: The New Phishing Threat: Phishing Attacks http://www.bankinfosecurity.com JP
27.01.2012 Waledac a Kelihos, kdo funguje jako operátor t?chto botnet?? http://krebsonsecurity.com JP
27.01.2012 Jak obelstít SW pro rozpoznávání obli?ej? http://www.securitynewsdaily.com JP
27.01.2012 Šifrovací klí?e chytrých mobil? lze ukrást pomocí techniky, která využívá radiovlny http://www.networkworld.com JP
27.01.2012 Saudská Arábie a Abu Dhabi - hacke?i napadli akciové trhy http://www.csoonline.com JP
27.01.2012 O víkendu se koná akce Shmoocon 2012 http://www.shmoocon.org JP
27.01.2012 Demonstrace v Polsku proti podpisu smlouvy ACTA http://www.theepochtimes.com JP
27.01.2012 Chra?te sv?j online image pomocí tip? od Microsoftu http://www.net-security.org JP
27.01.2012 Chyby uživatel? jsou nejv?tší hrozbou internetu http://www.net-security.org JP
27.01.2012 Google sjednocuje politiky ochrany soukromí u svých aplikací http://www.eweek.com JP
27.01.2012 Kritika: nové pravidlo EU o informování zákazník? o datovém pr?niku do 24 hodin nem?že v praxi fungovat http://www.eweek.com JP
27.01.2012 Chyby p?i využívání videokonferen?ních prost?edk? usnad?ují špionáž http://www.computerworld.com JP
27.01.2012 Sophos, zpráva: Security Threat Report 2012 http://www.sophos.com JP
26.01.2012 ?esko v tichosti ude?ilo na po?íta?ové piráty. Podepsalo kontroverzní smlouvu ACTA http://zpravy.ihned.cz JP
26.01.2012 Hacke?i napadli web ?eské vlády http://www.novinky.cz JP
26.01.2012 Top 10 internetových hrozeb, kterým byste se m?li vyhnout http://betanews.com JP
26.01.2012 Kelihos: botnet je mrtvý, ale infikované po?íta?e jsou zde stále http://www.cio-today.com JP
26.01.2012 Zpráva spole?nosti RSA: Getting Ahead of Advanced Threats http://www.rsa.com JP
26.01.2012 Nebezpe?í hacknutých mobilních telefon? http://www.nytimes.com JP
26.01.2012 N?kolik doporu?ení k tomu, aby se SW bezpe?nost stala vaší prioritou http://www.itbusinessedge.com JP
26.01.2012 Anonymous úto?í na sv?tové vlády (Anti SOPA protesty) http://www.wired.com JP
26.01.2012 Recenze knihy: Computer Security Fundamenta?s (2. vydání) http://www.net-security.org JP
26.01.2012 USA, jaké dopady lze o?ekávat (od již podepsaného) zákonu ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) http://www.eweek.com JP
26.01.2012 Nová EU legislativa k ochran? dat, komentá?e http://www.computerworld.com JP
26.01.2012 Anonymous a OpIreland http://www.theregister.co.uk JP
26.01.2012 Symanec radí uživatel?m, aby vypnuli PCAnywhere (následek hacku) http://www.v3.co.uk JP
26.01.2012 Studie (Ponemon Institute): Aftermath of a Data Breach http://www.experian.com JP
26.01.2012 Americké ministerstvo obrany povolí Android v chrán?ných (klasifikovaných, pod stupn?m utajení) sítích http://fcw.com JP
26.01.2012 Kanadský námo?ní d?stojník obvin?n z e-špionáže http://www.theargus.ca JP
26.01.2012 Frankenmalware http://www.theregister.co.uk JP
26.01.2012 Jak fungují d?v?ryhodné SSL certifikáty a jak pad?lané SSL certifikáty http://searchsecurity.techtarget.com JP
26.01.2012 Ameri?tí politici a kybernetická válka s ?ínou a Ruskem http://www.wired.com JP
25.01.2012 New York State Public Service Commission - pr?nik se týká osobních dat dvou milión? zákazník? http://threatpost.com JP
25.01.2012 USA: soudce rozhodl, žena musí umožnit p?ístup k nezašifrované kopii svého pevného disku http://www.informationweek.com JP
25.01.2012 ?ty?i cesty, jak spravovat svou online reputaci http://www.networkworld.com JP
25.01.2012 P?ehled odkaz? k aktuálním výsledk?m ohledn? kryptoanalýzy blokových šifer (AES a další šifry) http://www.cryptosystem.net JP
25.01.2012 10 000 d?vod?, pro? mít obavy ohledn? kritické infrastruktury http://www.wired.com JP
25.01.2012 Zpráva Cybersource: 2012 Online Fraud Report http://forms.cybersource.com JP
25.01.2012 Odborníci našli sí? 7 000 “p?eklepových” domén http://www.net-security.org JP
25.01.2012 Recenze knihy: Google+: The Missing Manual http://www.net-security.org JP
25.01.2012 K zat?ení zakladatele Megaupload http://www.zdnet.co.uk JP
25.01.2012 K chystaným zm?nám evropského zákana na ochranu dat http://www.eweek.com JP
25.01.2012 Google záplatoval vážné bezpe?nostní chyby Chrome http://www.computerworld.com JP
25.01.2012 K vážné chyb?, která se objevila v kvantové kryptografii http://www.technologyreview.com JP
24.01.2012 K práci digitálních detektiv? aneb jak odpovídat na incidenty http://www.scribd.com JP
24.01.2012 Útok na polské vládní stránky byl proveden hackery, kte?í protestují proti antipirátské úmluv? http://www.individual.com JP
24.01.2012 Vir Ramnit na Facebook, n?kolik doporu?ení k ochran? p?ed ním a k cestám, jak se ho zbavit http://www.techrepublic.com JP
24.01.2012 Megaupload, Anonymous, SOPA a dopady na internet http://www.techrepublic.com JP
24.01.2012 N?které z nejv?tších problém? SSL/TLS nesouvisí s technologií, ale se špatnými praktikami http://www.darkreading.com JP
24.01.2012 Byla hacknuta stránka americké vlády pro online bezpe?nost http://www.pcworld.com JP
24.01.2012 Recenze knihy: Network Security First-Step (2. vydání) http://www.net-security.org JP
24.01.2012 Jak Anonymous (po uzav?ení Megaupload) používají nástroj LOIC http://www.net-security.org JP
24.01.2012 Tragický stav bezpe?nosti systém? SCADA http://www.net-security.org JP
24.01.2012 FilSonic zrušil možnost sdílení na svých serverech http://www.zdnet.co.uk JP
24.01.2012 Co je špatného na zákonech SOPA a PIPA? http://www.computerworld.com JP
24.01.2012 Schvalovací proces Apple pro aplikace iPhone má trhliny http://www.computerworld.com JP
24.01.2012 Malware Gameover je zkušební fází pro další verze trojana Zeus http://www.computerworld.com JP
24.01.2012 Hacke?i Androidu diskutují možnost speciálního obchodu pro aplikace http://www.theregister.co.uk JP
24.01.2012 Operátor botnetu Kelihos pracoval pro antivirovou firmu http://krebsonsecurity.com JP
24.01.2012 iPad 2, iPhone 4S - definitivní jailbreak http://www.theregister.co.uk JP
24.01.2012 P?ehled (ú?astníci UK SharePoint Saturday conference) http://regmedia.co.uk JP
24.01.2012 Válka hacker? na St?edním Východ? pokra?uje http://www.theregister.co.uk JP
24.01.2012 Tuto st?edu budou zve?ejn?ny návrhy na úpravu zákona EU k ochran? dat http://www.theregister.co.uk JP
23.01.2012 Anonymous vraj napadnú web ?eskej protipirátskej únie. Dnes ve?er http://www.zive.sk JP
23.01.2012 Recenze knihy: Low Tech Hacking http://www.net-security.org JP
23.01.2012 Citadel - odnož bankovního trojana Zeus http://krebsonsecurity.com JP
23.01.2012 K filmovému dokumentu o Anonymous: We Are Legion: The Story of the Hacktivists http://www.wired.com JP
23.01.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 03/2012 http://www.root.cz JP
21.01.2012 Organizovaná kriminalita a škodící interní zam?stnanci http://www.cert.org JP
21.01.2012 M?že v?bec být Internet zni?en? http://www.securitynewsdaily.com JP
21.01.2012 Izraelský hacker ukradl a zve?ejnil 85 000 arabských p?ístupových dat na Facebook http://www.securitynewsdaily.com JP
21.01.2012 Mozilla nabízí alternativu k OpenID http://www.net-security.org JP
21.01.2012 FBI uzav?ením Megaupload od?ízla n?které lidi od osobních záznam? a pracovních dat http://www.eweek.com JP
21.01.2012 Anonymou klamem zapojují uživatel do útoku Metaupload http://www.computerworld.com JP
21.01.2012 Pracovní skupina TLS vydala dva dokumenty http://datatracker.ietf.org JP
20.01.2012 Útoky hacker? na d?tské weby budí obavy http://www.sourcewire.com JP
20.01.2012 Co p?iláká hackery ke kybernetickému útoku na vaší firmu? http://www.baselinemag.com JP
20.01.2012 Zpráva (Gartner): X.509 Certificate Management: Avoiding Downtime and Brand Damage http://www.venafi.com JP
20.01.2012 K posledním výsledk?m analýzy Stuxnetu (annual S4 Conference) http://threatpost.com JP
20.01.2012 K fenoménu BYOD http://www.networkworld.com JP
20.01.2012 26 let od prvního po?íta?ového viru http://www.networkworld.com JP
20.01.2012 OpenSSL v nových verzích http://www.h-online.com JP
20.01.2012 Mobilní za?ízení v organizacích - k výsledk?m zprávy spole?nosti Checkpoint http://www.net-security.org JP
20.01.2012 Koobface - na zjišt?ní viník? oficiální ruská místa stále nereagují http://www.net-security.org JP
20.01.2012 V?tšina provozu podnikových aplikací obejde bezpe?nostní opat?ení pro port 80 http://www.eweek.com JP
20.01.2012 Nalezeny vážné bezpe?nostní díry v šesti systémech pro kritické infrastruktury http://www.wired.com JP
20.01.2012 Za 97 procenty zjišt?ných pr?nik? je SQL injection http://news.techworld.com JP
20.01.2012 Nalezena virová infekce stará více než deset let http://www.bankinfosecurity.com JP
20.01.2012 Anonymous se mstí za uzav?ení stránek Megaupload http://www.computerworld.com JP
20.01.2012 V produktu McAfee byla nalezena díra, která umož?ovala ší?ení spamu http://blogs.mcafee.com JP
20.01.2012 V Japonsku bylo zat?eno 6 ?len? vyd?ra?ského gangu (ransomware) http://www.theregister.co.uk JP
19.01.2012 Desítka doporu?ení k tomu, abyste zabránili, že vaše za?ízení bude zabaveno americkými celníky http://threatpost.com JP
19.01.2012 Anoynmous plánují odvetu spole?nosti Sony http://www.gulli.com JP
19.01.2012 Jak kyberkriminální gang ukradl 5 milión? dolar? za 72 hodin http://www.securitynewsdaily.com JP
19.01.2012 Pot?ebujete skute?n? antivir? http://www.securitynewsdaily.com JP
19.01.2012 Den, kdy internet (jeho ?ást) ztmavnul http://www.darkreading.com JP
19.01.2012 Bude rok 2012 rokem DNSSec? http://www.networkworld.com JP
19.01.2012 IT bezpe?nost - je ?as p?estat se jenom bránit http://www.csoonline.com JP
19.01.2012 Phishing - toolkit (soubor nástroj?) pomáhá odhalit lidské zranitelnosti http://www.h-online.com JP
19.01.2012 Sykipot a ID karty zam?stnanc? amerického ministerstva obrany http://www.scmagazine.com JP
19.01.2012 Infografika: Online bankovnictví a bezpe?nost http://www.techrepublic.com JP
19.01.2012 Western Union a phishing http://www.net-security.org JP
19.01.2012 USB disky a otázky bezpe?nosti http://www.eweek.com JP
19.01.2012 Koobface - p?tice podez?elých na stránkách New York Times http://www.nytimes.com JP
18.01.2012 P?t znak? toho, že vaše PC je infikováno http://blog.laptopmag.com JP
18.01.2012 iPad 3 - jasný nový ter? pro hackery? http://www.forbes.com JP
18.01.2012 Infekce, která neumírá: Conficker a Autorun http://threatpost.com JP
18.01.2012 Desítka po?íta?ových hrozeb, o kterých jste nev?d?li http://www.securitynewsdaily.com JP
18.01.2012 Sb?r informací klí?ových k odvrácení hrozeb APT http://www.scmagazine.com JP
18.01.2012 Trend Micro - ohlédnutí za lo?skými p?edpov?dmi http://blog.trendmicro.com JP
18.01.2012 Bezpe?nostní výzvy finan?nímu sektoru http://www.net-security.org JP
18.01.2012 Pro? se bezpe?nostní hrozby v letošním roce budou významn? orientovat na mobilní technologie? http://www.eweek.com JP
18.01.2012 Koobface gang, informace o n?m prozrazeny p?ed?asn?? http://www.computerworld.com JP
18.01.2012 Symantec p?ipouští, že byla hacknuta jeho vlastní sí? http://www.computerworld.com JP
18.01.2012 USA: protesty proti SOPA se ší?í http://www.computerworld.com JP
18.01.2012 Japonská kosmická agentura má problém s malware http://www.theregister.co.uk JP
18.01.2012 Vyhledáva?, který pomáhá karetním podvodník?m (“podzemní Google”) http://krebsonsecurity.com JP
17.01.2012 AVAST varuje p?ed malware na stránkách pro online hry http://www.gulli.com JP
17.01.2012 Kybernetická válka na St?edním Východ? eskaluje http://www.cio-today.com JP
17.01.2012 NSA vydala Security Enhanced (SE) Android http://thehackernews.com JP
17.01.2012 K malware na Android Market http://thehackernews.com JP
17.01.2012 Jak vytvo?it a pamatovat si superbezpe?ná hesla http://www.securitynewsdaily.com JP
17.01.2012 Dosahování PCI shody - desítka nej?ast?jších chyb http://www.darkreading.com JP
17.01.2012 K výsledk?m p?ehledu spole?nosti Gartner “Security deployments, training reduce cyberattack wipeouts, downtime” http://www.networkworld.com JP
17.01.2012 Šéf RSA Art Coviello odpovídá na otázky k lo?skému pr?niku do RSA http://www.networkworld.com JP
17.01.2012 Dokument VISA - k implentaci ?ip? v platebních kartách v USA http://blog.visa.com JP
17.01.2012 DNSSec, jak zjistíte, že funguje? http://www.techrepublic.com JP
17.01.2012 Jak prodávat informa?ní bezpe?nost managementu http://www.techrepublic.com JP
17.01.2012 Obnova po živelné pohrom?, ?ím je t?eba se zabývat p?i jejím plánování v první ?ad? http://www.net-security.org JP
17.01.2012 Hacke?i pronikli na oficiální server T-mobile http://www.net-security.org JP
17.01.2012 Google ke kampani “Good To Know” http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
17.01.2012 Google testuje nové postupy pro p?ístup ke svým službám http://www.zdnet.co.uk JP
17.01.2012 Bílý d?m je proti blokování DNS v SOPA http://www.eweek.com JP
17.01.2012 Pro-palestinští hacke?i zaúto?ili na akciový trh vTel Avivu http://www.telegraph.co.uk JP
17.01.2012 Podvržená hláška na Pastebin o hacknutí stránek GAME (dodavatel videoher) http://www.theregister.co.uk JP
16.01.2012 Zatímní výsledky kybernetické obrany amerických armádních dodavatel? mají smíšenou podobu http://www.washingtonpost.com JP
16.01.2012 Hacke?i získali p?ístup k ú?t?m 24 milión? zákazník? spole?nosti Zappos http://www.forbes.com JP
16.01.2012 0xOmar zve?ejnil na Pastebin data k dalším 200 platebním kartám http://www.cyberwarnews.info JP
16.01.2012 Anonymous a spol. “haraší” okolo šéfa Time Warner kv?li jejich podpo?e zákona SOPA http://www.securitynewsdaily.com JP
16.01.2012 Hacke?i cht?jí zve?ejnit kompletní zdrojový kód pro Norton antivirové ?ešení (Symantec) http://biztech2.in.com JP
16.01.2012 Medusa 2.0 - nástroj k rekonstrukci hesla http://www.linuxsecurity.com JP
16.01.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 02/2012 http://www.root.cz JP
15.01.2012 Vyšel e-zin Crypto-World 1/2012 http://crypto-world.info PV
15.01.2012 Pozvánka na SOOM.cz Hacking & Security Konferenci http://www.soom.cz PV
14.01.2012 Trendy v bezpe?nosti http://www.pcadvisor.co.uk JP
14.01.2012 Mýty o bezchybném Linuxu http://www.itworldcanada.com JP
14.01.2012 Bitdefender nabízí sv?j voln? dostupný online virový skener http://www.bitdefender.com JP
14.01.2012 Kdo je v pozadí botnetu Koobface? http://ddanchev.blogspot.com JP
14.01.2012 Saudský hacker Mossadu - neztrácejte ?as mým hledáním http://thehackernews.com JP
14.01.2012 Stránky pro d?tské hry ší?í malware http://www.securitynewsdaily.com JP
14.01.2012 P?t princip?, kterými by se m?l ?ídit váš bezpe?nostní monitoring http://www.darkreading.com JP
14.01.2012 Vaše identita - objekt, který je hodné ukrást http://www.networkworld.com JP
14.01.2012 Nový phishingový útok v chatu na Facebooku, úto?níci se tvá?í jako, že jsou z bezpe?nostního týmu Facebooku http://www.computerworld.com JP
13.01.2012 Když se dobré aplikace stávají špatnými http://www.darkreading.com JP
13.01.2012 Generá Keith Alexander: sou?asnou podobu vojenských sítí nelze bránit http://www.wired.com JP
13.01.2012 Vydáno bylo FreeBSD 9.0 http://www.net-security.org JP
13.01.2012 Nar?stají objemy a sofistikace útok? http://www.net-security.org JP
13.01.2012 DNSSec - k vystoupení k tomuto tématu na bezpe?nostní konference http://www.eweek.com JP
13.01.2012 Velká Britanie: vysoká pokuta za ukradená data pacient? nemocnic http://www.theregister.co.uk JP
12.01.2012 Malware Sykipot nyní krade údaje chytrých karet http://www.darkreading.com JP
12.01.2012 Jak se vypo?ádat s cílenými útoky http://www.net-security.org JP
12.01.2012 Microsoft nabídne své zdroje informací k botnet?m http://www.zdnet.co.uk JP
12.01.2012 T-Mobile odchytával zabezpe?ené e-maily svých klient?, díky chyb? http://www.zdnet.co.uk JP
12.01.2012 Globální rizika 2012, kybernetická mezi n? pat?í http://www3.weforum.org JP
12.01.2012 Mobilní bankovnictví a priority: funk?nost ?i bezpe?nost? http://www.bankinfosecurity.com JP
12.01.2012 Ke konferenci FBI, která je v?nována kybernetické kriminalit? http://threatpost.com JP
12.01.2012 N?mecké BSI varuje p?ed trojanem DNS-Changer http://www.gulli.com JP
12.01.2012 Anonymous hackli izraelský SCADA systém http://www.cyberwarnews.info JP
12.01.2012 Osmice trojan? pro Android, na které byste si m?li dávat pozor http://www.securitynewsdaily.com JP
12.01.2012 Na USA úto?í nejenom ?ína http://www.darkreading.com JP
12.01.2012 Snort (systém pro detekci pr?nik?) je v nové verzi http://www.h-online.com JP
12.01.2012 Analyzér sí?ových protokol? Wireshark v nových verzích http://www.h-online.com JP
12.01.2012 Klí?ový bezpe?nostní vývoj v roce 2012 http://www.net-security.org JP
12.01.2012 Jak chránit své soukromí a svá data http://www.net-security.org JP
12.01.2012 Existenci Carrier IQ zneužívá SMS trojan http://www.computerworld.com JP
12.01.2012 Stránky spole?nosti Stratfor znovu spušt?ny http://www.computerworld.com JP
12.01.2012 Spamme?i a QR kódy http://www.theregister.co.uk JP
11.01.2012 Kybernetické hrozby - malý slovník používaných pojm? http://features.techworld.com JP
11.01.2012 Nová (t?etí) verze nástroje p0f (Michael Zalewski) http://lcamtuf.coredump.cx JP
11.01.2012 Nové hra?ky s dálkovým ovládáním mohou špiónit za vašimi sousedy http://www.securitynewsdaily.com JP
11.01.2012 Organizacím: Jak se bránit p?ed kompromitacemi typu WikiLeaks http://www.darkreading.com JP
11.01.2012 Anonymous: co jim nabízí rok 2012? http://www.networkworld.com JP
11.01.2012 Pomohl zdrojový kód Symantecu odhalit indické odposlechy? http://www.h-online.com JP
11.01.2012 Sci-fi v realit?? Americký drone byl sundán iránským létajícím talí?em http://www.wired.com JP
11.01.2012 Úto?níci používají výsledky vyhledáva?? k tomu, aby identifikovali weby napadené prost?ednictvím SQL injection http://www.eweek.com JP
11.01.2012 Byl zve?ejn? exploit umož?ující útoky p?i existující zranitelnosti ASP.NET DoS http://www.computerworld.com JP
11.01.2012 Anonymous napadli stránky dvou antipirátských organizací http://www.computerworld.com JP
11.01.2012 Je vaše banka zranitelná v??i útok?m typu zaokrouhlování kurs? m?n? http://blog.acrossecurity.com JP
11.01.2012 N?me?tí policisté hacknuti - pomsta za to, že otec špiónil dceru http://www.theregister.co.uk JP
10.01.2012 Co d?lat, když vaše sí? padne na kolena? http://www.infoworld.com JP
10.01.2012 Operation 1M_vs_NATO - napadeno 101 web? (defacement) http://www.cyberwarnews.info JP
10.01.2012 T?i kroky pro lepší správu záplat http://www.sophos.com JP
10.01.2012 Gangy odposlouchávají policejní radia s pomocí aplikací pro chytré mobily http://www.securitynewsdaily.com JP
10.01.2012 Víte, které kybernetické hrozby se týkají práv? vás? http://www.networkworld.com JP
10.01.2012 Za?ízení “bring your own device” (BYOD) - politiky pro jejich používání v organizacích se stávají nutností http://www.csoonline.com JP
10.01.2012 Open source firewall IPFire aktualizován http://www.h-online.com JP
10.01.2012 Také spole?nost DuPont byla p?edm?tem útok? ?ínských hacker? http://www.bloomberg.com JP
10.01.2012 Studie: Acquisition and analysis of volatile memory from android devices http://digitalforensicssolutions.com JP
10.01.2012 Bude rok 2012 rokem kybernetické e-špionáže? http://www.techrepublic.com JP
10.01.2012 P?t d?vod?, pro? by m?l prosazován monitoring e-mail? http://www.net-security.org JP
10.01.2012 Jak se našly ukradené notebooky (neobvyklé historky) http://www.net-security.org JP
10.01.2012 Voln? dostupný bezpe?nostní SW pro Android http://www.net-security.org JP
10.01.2012 Izrael chystá kroky proti hacker?m (reakce na zve?ejn?né informace ohledn? platebních karet) http://www.computerworld.com JP
10.01.2012 Patent spole?nosti Apple má pomoci p?i práci s hesly http://www.theregister.co.uk JP
10.01.2012 Co všechno mohou prozradit inteligentní m??i?e proudu http://www.theregister.co.uk JP
09.01.2012 Google Chrome, nová verze (beta) obsahuje ochranu proti stahování malware http://news.techworld.com JP
09.01.2012 WoW.de hacknut (sou?ást další operace Anonymous - OpGoldenCoin http://www.cyberwarnews.info JP
09.01.2012 Vyhlášen druhý ro?ník Facebook 2012 Hacker Cup http://thehackernews.com JP
09.01.2012 K certifikovanému Androidu pro americké ministerstvo obrany http://gcn.com JP
09.01.2012 Podle indických hacker?, ?ada firem (mezi nimi RIM, Nokia, a Apple) vložila do svých za?ízení zadní vrátka http://blogs.computerworld.com JP
09.01.2012 Hacke?i prozrazují informace k britským a americkým zpravodajc?m http://www.guardian.co.uk JP
09.01.2012 IETF, vyšel draft TLS Out-of-Band Public Key Validation http://www.ietf.org JP
09.01.2012 CAPTCHA - její rozbíjení jako prost?edek výd?lku http://krebsonsecurity.com JP
09.01.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 01/2012 http://www.root.cz JP
07.01.2012 Bezpe?nost online bankovnictví, je situace lepší ?i horší? http://ffiec.bankinfosecurity.com JP
07.01.2012 Co váš antivir nevidí http://www.northcountrygazette.org JP
07.01.2012 Zpráva spole?nosti Veracode: State of Software Security Report Volume 4 http://www.clerkendweller.com JP
07.01.2012 K nástroji pro rozkrytí hesel Hashcat http://infosecisland.com JP
07.01.2012 Co d?lat v situaci, kdy váš obchodní partner se stal p?edm?tem datového pr?niku http://www.darkreading.com JP
07.01.2012 FBI varuje p?ed novou variantou malware Zeus objevující se v phishingových podvodech http://www.networkworld.com JP
07.01.2012 Dokument spole?nosti McAfee: 2012 Threats Predictions http://www.mobilemoneylive.org JP
07.01.2012 Abonenti Stratforu dostávají falešné e-maily http://www.scmagazine.com JP
07.01.2012 Šestice bezpe?nostních ponau?ení z roku 2011 http://www.techrepublic.com JP
06.01.2012 Duqu malware: mají si s ním d?lat podniky starosti? http://searchsecurity.techtarget.com JP
06.01.2012 Je tu nová verze OpenSSL (1.0.0f) http://threatpost.com JP
06.01.2012 Nový DoS útok mrza?í servery pomalým ?tením http://www.darkreading.com JP
06.01.2012 Soukromí v roce 2012: vím co jste d?lal o p?l ?tvrté odpoledne http://www.networkworld.com JP
06.01.2012 Americké ministerstvo obrany vydalo strategický dokument - vize budoucnosti armády http://www.defense.gov JP
06.01.2012 USA: federálové cht?jí, aby soudce p?ikázal podez?elé prozradit heslo k zašifrovaným dat?m na notebooku http://www.wired.com JP
06.01.2012 Hackerská skupina hrozí, že zve?ejní zdrojový kód antiviru od Symantecu http://www.computerworld.com JP
06.01.2012 Bankovní malware se ší?í na Facebooku http://www.theregister.co.uk JP
06.01.2012 Prohlíže? v Kindle Fire od Amazonu hacknut - pro radost uživatel?m Androidu http://www.theregister.co.uk JP
06.01.2012 Farmaceutické války: Srizbi vs. Cutwail http://krebsonsecurity.com JP
05.01.2012 Nový mechanizmus pro porovnání kandidát? na SHA-3 http://eprint.iacr.org JP
05.01.2012 Jak ochráním sv?j mobil p?ed podvody z bezdrátu http://www.independent.co.uk JP
05.01.2012 Top 10 podvod? a zlod?jen roku 2011 http://www.news10.net JP
05.01.2012 Sedm známek toho, že žijeme v é?e kon?ícího soukromí http://technolog.msnbc.msn.com JP
05.01.2012 Anonymous a OpSony http://www.itworldcanada.com JP
05.01.2012 Nová akce Anonymous, OpEurope cílí na evropské univerzity, školy a vládní instituce http://www.cyberwarnews.info JP
05.01.2012 Odborníci se obávají japonské zbran?, viru, který má zni?it kybernetický útok p?ímo u jeho zdroje http://www.securitynewsdaily.com JP
05.01.2012 K plán?m hacker? na satelitní sí? http://www.informationweek.com JP
05.01.2012 Bezpe?nostní specialista: n?kdo se pokouší ukrást mojí identitu http://blogs.csoonline.com JP
05.01.2012 SpyEye používá trik k maskování podvodu http://www.csoonline.com JP
05.01.2012 Vlády aktivn? pracují s plány na kybernetickou válku http://www.csoonline.com JP
05.01.2012 V roce 2012 se kybernetické hrozby budou týkat také chytrých mobi? a zdánliv? bezpe?ných web? http://www.post-gazette.com JP
05.01.2012 Recenze knihy: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing http://www.net-security.org JP
05.01.2012 Zpráva spole?nosti Pike Research k zabezpe?není automatizovaných systém? http://www.businesswire.com JP
05.01.2012 Poštovní známky a kódované zprávy http://riowang.blogspot.com JP
05.01.2012 SQL injection: nejnov?jší kampa? vedla k infikování jednoho miliónu web? http://www.darkreading.com JP
05.01.2012 GCHQ chce pomocí bonus? bránit úniku mozk? do bohatých firem http://www.zdnet.co.uk JP
05.01.2012 Recenze dvou knih z bezpe?nosti http://www.networkworld.com JP
05.01.2012 GNU Transport Layer Security Library http://freecode.com JP
04.01.2012 Zlo?inecká galerie: dev?t v?hlasných sociálních inženýr? http://www.csoonline.com JP
04.01.2012 Top 10 hrozeb rýsujících se pro rok 2012 http://www.dailyfinance.com JP
04.01.2012 Costin Raiu (KasperskyLab): Top 10 in 2011: An ´explosive´ year in security http://www.zdnet.com JP
04.01.2012 ?ína a hacke?i: zve?ejn?na osobní data více než sta milión? ?ínských uživatel? internetu http://threatpost.com JP
04.01.2012 Jaké se objevují typy škodlivých bot?? http://netsecurity.about.com JP
04.01.2012 Sedm cest, jak vstoupit do zabezpe?ené budovy http://www.csoonline.com JP
04.01.2012 Brian Krebs našel operátora velkého botnetu https://krebsonsecurity.com JP
04.01.2012 Co vyplývá ze zjišt?ného spojení Stuxnetu a Duqu? http://www.darkreading.com JP
04.01.2012 Pastebin zasažen útokem DDoS http://www.theinquirer.net JP
04.01.2012 Kontrolujte svoji sí? prost?ednictvím NAC (Network Access Control) http://www.techrepublic.com JP
04.01.2012 Ob?tí AntiSecu se stala CSLEA (California State Law Enforcement Association) http://www.net-security.org JP
04.01.2012 Jak se vryovnat s nejnov?jšími IT trendy (doporu?ení ISACA) http://www.net-security.org JP
04.01.2012 Nmap v nové verzi obsahuje 51 nových skript? http://www.net-security.org JP
04.01.2012 Na Facebooku se rychle ší?í nový klikací podvod http://www.net-security.org JP
04.01.2012 Apple má znovu problém (iOS jailbreak) http://www.eweek.com JP
04.01.2012 K výsledk?m šet?ení kybernetcké špionáže zam??ené na vládní orgány USA http://www.nextgov.com JP
04.01.2012 Stratfor se moc a moc omlouvá http://www.theregister.co.uk JP
03.01.2012 Bezpe?nos? oddelených sietí http://www.itnews.sk JP
03.01.2012 Jak ?ešit správu rizik tak, aby byly minimalizovány škody z možných kybernetických útok? http://seekingalpha.com JP
03.01.2012 Do 23 let budou hacke?i i na M?síci http://www.zdnet.com.au JP
03.01.2012 Saudští hacke?i úto?ili na izraelské servery http://www.cyberwarnews.info JP
03.01.2012 Hacker News Hacking Awards : Best of Year 2011 - vyhlášeni vít?zové http://thehackernews.com JP
03.01.2012 Britští policisté potrestáni za nevhodné chování na Facebooku http://www.securitynewsdaily.com JP
03.01.2012 Stuxnet a Duqu jsou sou?ástí v?tší kampan? kybermalware http://www.csoonline.com JP
03.01.2012 Kdo vlastn? hacknul Stratfor (a skrývá se za vyhlášením, že to byli Anonymous)? http://www.abc.net.au JP
03.01.2012 Android OS a škodlivé aplikace http://www.techrepublic.com JP
02.01.2012 Zabezpe?te sv?j iPad 2 http://www.informit.com JP
02.01.2012 Japonsko vyvíjí kybernetickou zbra? http://www.channelnewsasia.com JP
02.01.2012 Nazi-Leaks - portál proti pravici http://www.gulli.com JP
02.01.2012 WPA - cracknutí za 4 až 10 hodin http://thehackernews.com JP
02.01.2012 Trilion dolar? a jeden rok, to by m?lo sta?it k rozbití AES http://eprint.iacr.org JP
02.01.2012 Indie a boj s kyberterorizmem http://www.rediff.com JP
02.01.2012 Hacke?i se pravd?podobn? dostali k e-mail?m Gordona Browna http://www.belfasttelegraph.co.uk JP
02.01.2012 Register: rekapitulace význa?ného d?ní roku 2011 http://www.theregister.co.uk JP
02.01.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 52/2011 http://www.root.cz JP
Design: Webdesign