Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.01.2010 P?edm?tem bizarního SSL útoku jsou mimo jiné CIA a PayPal http://www.theregister.co.uk JP
29.01.2010 Po?íta?ová kriminalita - policie se k ní nestaví seriózn? http://www.scmagazineuk.com JP
29.01.2010 Top 5 doporu?ení k ochran? soukromí online http://www.net-security.org JP
29.01.2010 Konference Black Hat se koná p?íští týden http://www.computerworld.com JP
29.01.2010 Po Obamov? projevu byly napadeny stránky amerického Kongresu http://news.cnet.com JP
29.01.2010 Zranitelnosti IE a Windows umož?ují p?ístup k libovolnému souboru na vašem disku http://www.theregister.co.uk JP
29.01.2010 Rozhovor s nigerijským podvodníkem http://www.scam-detectives.co.uk JP
29.01.2010 Zpráva (McAfee): In the Crossfire: Critical Infrastructure in the Age of Cyber War http://newsroom.mcafee.com JP
28.01.2010 Jak si nainstalujete a nakonfigurujete Microsoft Security Essentials http://blogs.techrepublic.com.com JP
28.01.2010 UK Security Breach Investigations Report – An Analysis of Data Compromise Cases 2010 http://www.7safe.com JP
28.01.2010 N?mecký soud rozhodl: rodi?e odpovídají za chování dít?te online http://www.scmagazineuk.com JP
28.01.2010 Chad Perrin k používání Vernamovy šifry (jednorázové heslo) http://blogs.techrepublic.com.com JP
28.01.2010 Velká ?ást kybernetické kriminality z?stává neoznámena http://www.net-security.org JP
28.01.2010 Deset doporu?ení k ochran? podnikatelských dat http://www.net-security.org JP
28.01.2010 USA - nový bezpe?nostní koordinátor: prezident m? naslouchá http://gcn.com JP
28.01.2010 Nové bezpe?nostní vlastnosti Google Chrome 4 http://www.eweek.com JP
28.01.2010 Jak se šifruje v Evrop? http://www.net-security.org JP
28.01.2010 Šifrování hlasu lze u v?tšiny existujících produkt? obejít http://www.net-security.org JP
28.01.2010 Hack PS3 zve?ejn?n http://www.darknet.org.uk JP
27.01.2010 ?ábel se skrývá v pluginech prohlíže?? http://www.lupa.cz JP
27.01.2010 UK - online podvody tvo?í nejv?tší podíl ze ztrát obchodník? http://www.net-security.org JP
27.01.2010 Vydán Apache SpamAssassin 3.3.0 http://www.net-security.org JP
27.01.2010 Po?íta?ová krádež? Texaská banka p?išla o 800 000 dolar? http://www.computerworld.com JP
27.01.2010 Zpochybn?n d?kaz o ?ínském autorství Aurory http://www.theregister.co.uk JP
27.01.2010 Jak „pracovali“ úto?níci na Google http://news.cnet.com JP
27.01.2010 3-D Secure - autentiza?ní protokol pro online karetní transakce - jeho slabiny http://www.cl.cam.ac.uk JP
26.01.2010 NIST vydal Special Publication 800-38E - Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: The XTS-AES Mode for Confidentiality on Storage Devices http://csrc.ncsl.nist.gov JP
26.01.2010 Interní šet?ení: základy http://www.csoonline.com JP
26.01.2010 2009 Annual Study: Cost of a Data Breach (Ponemon Institute) http://www.encryptionreports.com JP
26.01.2010 Britské ministerstvo obrany objevilo 16 únik? informací v sociálních sítích http://www.scmagazineuk.com JP
26.01.2010 Zabra?te tomu, aby vás Google sledoval http://blogs.techrepublic.com.com JP
26.01.2010 2010 CyberSecurity Watch Survey http://www.net-security.org JP
26.01.2010 Jsou online profily nebezpe?ím pro soukromí? http://www.net-security.org JP
26.01.2010 Soubor penetra?ních nástroj? Complemento http://www.net-security.org JP
26.01.2010 Odborník osv?tlí další problémy Internet Exploreru http://www.computerworld.com JP
26.01.2010 Hacknutá PS3 http://www.theregister.co.uk JP
26.01.2010 Po?íta?ový útok na naftové spole?nosti http://www.theregister.co.uk JP
26.01.2010 Bezpe?nostní hrozby, které nezastaví váš antivir ani antimalware http://news.idg.no JP
26.01.2010 Stránky ?ínských aktivist? napadeny útokem DDOS http://www.computerworld.com JP
25.01.2010 Otázky okolo hacku Banán.cz z?stávají http://www.lupa.cz JP
25.01.2010 Zimuse úto?í, malwarová destrukce ožívá http://www.zive.cz JP
25.01.2010 Ve?ejný sektor - 10 doporu?ení pro bezpe?ný provoz IT http://www.net-security.org JP
25.01.2010 USA umožnily ?ínský hack Google http://www.schneier.com JP
25.01.2010 SSL certifikáty zdarma http://www.h-online.com JP
25.01.2010 Real Player - odstran?no 11 zranitelností http://www.h-online.com JP
25.01.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 03/2010 http://www.root.cz JP
23.01.2010 Deset nejvíce nebezpe?ných ?ínských útok? (o kterých víme) http://thecable.foreignpolicy.com JP
23.01.2010 Bezpe?nost - v ?em školit zam?stnance http://www.compliancehome.com JP
23.01.2010 Third ENISA Anti-Spam Measures Survey http://www.enisa.europa.eu JP
23.01.2010 Další útoky ve stopách útoku na Google http://www.computerworld.com JP
23.01.2010 N?mecká televize k nedostatk?m t?lesných skener? http://www.schneier.com JP
23.01.2010 Joanna Rutkowska k Bitlockeru (šifrování Microsoftu) http://theinvisiblethings.blogspot.com JP
23.01.2010 Botnety = demokratizace špionáže http://www.csoonline.com JP
23.01.2010 Také DNSSEC je zranitelná? http://www.esecurityplanet.com JP
22.01.2010 Google vs. ?ína - historie vzájemných vztah? http://www.pcworld.com JP
22.01.2010 Voln? dostupný SW pro zálohování a obnovu http://www.net-security.org JP
22.01.2010 Q3, 2009 Phishing Activity Trends Report http://www.antiphishing.org JP
22.01.2010 PKI (Public Key Infrastructure) - jak a pro? je d?ležitá? http://www.secureidnews.com JP
22.01.2010 Bezpe?nost web? - ?eho všeho se týká http://www.smashingmagazine.com JP
22.01.2010 Schneier k bankomatovým podvod?m http://www.schneier.com JP
22.01.2010 Forenzní analýza Google Chrome https://blogs.sans.org JP
22.01.2010 Virový útok položil sí? britské univerzity http://blogs.zdnet.com JP
22.01.2010 Nejzraniteln?jší v??i online podvod?m jsou mladí lidé http://news.bbc.co.uk JP
21.01.2010 Analýza 32 milión? hesel prozrazených na Rockyou.com http://www.net-security.org JP
21.01.2010 Diskuse na Schneierov? blogu k problému Google vs. ?ína http://www.schneier.com JP
21.01.2010 John Edwards: základy šifrování http://www.itsecurity.com JP
21.01.2010 Válka v kyberprostoru je realitou http://www.computing.co.uk JP
21.01.2010 Další útoky jsou nyní sm?rovány na dodavatele technologií pro americkou armádu http://www.computerworld.com JP
21.01.2010 Návrhá?i kryptografických FPGA - pozor na DPA (Differential Power Analysis)! http://www.pldesignline.com JP
21.01.2010 Nové d?kazy v p?ípadu útoku proti Google http://gcn.com JP
21.01.2010 Nová, stabilní verze (5.20) Nmap http://nmap.org JP
21.01.2010 Hromadný hack web? hostujících u Network Solutions http://www.krebsonsecurity.com JP
21.01.2010 Díra ve Windows - objevena až po 17 letech http://www.h-online.com JP
20.01.2010 Pro? používat ve?ejn? známé algoritmy http://www.csoonline.com JP
20.01.2010 Díra v IE: dobré zprávy a špatné zprávy http://www.h-online.com JP
20.01.2010 Jen 19 procent organizací dostate?n? monitoruje svoji sí? http://www.net-security.org JP
20.01.2010 Podvodníci agresivn? úto?í na podpory Hai?an?m http://www.net-security.org JP
20.01.2010 Boj proti terorizmu - IBM p?ihlásila nové biometricképatenty http://www.theregister.co.uk JP
20.01.2010 ?ínský vyhledáva? Baidu žaluje amerického doménového registrátora (po svém hacknutí) http://www.computerworld.com JP
20.01.2010 Odposlechy v bývalém Sov?tském Svazu http://www.schneier.com JP
20.01.2010 Útoky typu clickjacking - problémy p?ehlíže?? p?etrvávají http://www.h-online.com JP
20.01.2010 ?ínský útok na Google je kybernetickou krádeží http://www.npr.org JP
20.01.2010 OpenVAS - nový open source skener bezpe?nosti sít? http://searchenterpriselinux.techtarget.com JP
19.01.2010 Jak fungují antiviry? Vyplatí se v?bec? http://blogs.techrepublic.com.com JP
19.01.2010 Gartner varuje: hacke?i dokáží obejít i složité autentiza?ní postupy bank http://www.computerworld.com JP
19.01.2010 Otrávená pdf adresovaná dodavatel?m americké armády http://www.theregister.co.uk JP
19.01.2010 Jak pracují kvantové po?íta?e? http://arstechnica.com JP
19.01.2010 Zákazníci Google cht?jí bezpe?nost http://blogs.zdnet.com JP
19.01.2010 Google zkoumá, zda za nedávným hackem není také n?kdo z jeho interních zam?stnanc? http://www.dailytelegraph.com.au JP
19.01.2010 DarkMarket uzav?en, jeho zakladatel uv?zn?n http://www.guardian.co.uk JP
19.01.2010 Facebook považoval akci na pomoc Haiti za spam http://digitalne.centrum.cz JP
18.01.2010 Útok na AES (s klí?em 192 a 256 bit?) opírající se o diferenciální analýzu poruch http://eprint.iacr.org JP
18.01.2010 UK: IT Security Market Report for 2009 http://www.prosecurityzone.com JP
18.01.2010 Nastal ?as, kdy je t?eba p?estat používat IE 6 http://blogs.zdnet.com JP
18.01.2010 Ameri?ané p?ipravují velké investice k ochran? infrastruktury své energetiky http://www.networkworld.com JP
18.01.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 02/2010 http://www.root.cz JP
18.01.2010 Aurora - IE exploit http://blog.metasploit.com JP
17.01.2010 Vyšel e-zin Crypto-World 1/2010 http://crypto-world.info PV
16.01.2010 E-zin Crypto-World 12/2009 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
16.01.2010 Digitální forenzní analýza, soubor odkaz? http://netsec.blogspot.com JP
16.01.2010 Spole?nost Akamai: zpráva o stavu internetu http://blogs.zdnet.com JP
16.01.2010 Zem?t?esení a otrávené výsledky vyhledáva?? http://www.viruslist.com JP
16.01.2010 Bankomaty - post?ehnete podvod? http://www.krebsonsecurity.com JP
15.01.2010 Školák našiel USB k?ú? s armádnymi informáciami http://pocitace.sme.sk JP
15.01.2010 NIST vydal draft SP 800-131, Recommendation for the Transitioning of Cryptographic Algorithms and Key Sizes http://csrc.ncsl.nist.gov JP
15.01.2010 Jaký je vývoj internetových hrozeb? http://www.net-security.org JP
15.01.2010 Top 10 bezpe?nostních hrozeb pro rok 2010 podle Perimeter E-Security http://www.net-security.org JP
15.01.2010 SSH - pr?vodce nastavením http://www.pixel2life.com JP
15.01.2010 FBI varuje: Zem?t?esení na Haiti mohou zneužít internetoví podvodníci http://www.hoax.cz JP
15.01.2010 Memorandum amerického prezidenta k váno?nímu bombovému útoku na letadlo http://cryptome.org JP
15.01.2010 Jaká zranitelnost byla využita v útoku proti Google (a dalším spole?nostem)? http://blogs.zdnet.com JP
15.01.2010 Útok na Google, byly identifikovány servery, které ho kontrolovaly http://arstechnica.com JP
14.01.2010 30 milion? vadných n?meckých karet: fungují doma, v cizin? ne http://finweb.ihned.cz JP
14.01.2010 Hacknut web americké armády http://www.darkreading.com JP
14.01.2010 Top 10 hackerských technik roku 2009 http://jeremiahgrossman.blogspot.com JP
14.01.2010 Trojané vytá?ející drahá ?ísla jsou zpátky, tentokrát na mobilech http://www.theregister.co.uk JP
14.01.2010 Ameri?ané hovo?í o problémech souvisejících s ?ínskými kvbernetickými útoky http://news.bbc.co.uk JP
14.01.2010 ?ešení slabiny protokol? SSL/TLS se blíží http://www.h-online.com JP
14.01.2010 Mobilní internet - jak vysledovat p?ístupy? http://www.lightbluetouchpaper.org JP
14.01.2010 Google nyní šifruje sv?j Gmail provoz http://www.wired.com JP
13.01.2010 Kv?li podvodnému mailu p?išla ?eška o 617 tisíc korun http://www.novinky.cz JP
13.01.2010 Anonymní zam?stnanec Facebooku prozradil podrobnosti k uchovávání informací uživatel? http://www.scmagazineuk.com JP
13.01.2010 V po?tu infekcí vede exploit pro Adobe PDF http://www.net-security.org JP
13.01.2010 Kismet - vydána nová verze 2009-11-R1 http://www.net-security.org JP
13.01.2010 Hacknutý Google budí vážné obavy http://www.computerworld.com JP
13.01.2010 Jižní Korea z?ídila centrum pro kybernetickou válku http://www.theregister.co.uk JP
13.01.2010 Bruce Schneier ješt? k terorizmu http://www.schneier.com JP
13.01.2010 T?lesné skenery mohou získané obrazy ukládat i odesílat http://edition.cnn.com JP
13.01.2010 Google a ?ínský internet http://googleblog.blogspot.com JP
12.01.2010 Shamir a spol. k praktickému útoku na algoritmus A5/3 pro budoucí sít? GSM http://eprint.iacr.org JP
12.01.2010 Co je to ransomware a jak probíhá vydírání prost?ednictvím internetu? http://blogs.techrepublic.com.com JP
12.01.2010 2009 ITRC Breach Report http://www.net-security.org JP
12.01.2010 Na sv?t? je zlod?jská phishingová aplikace pro Android http://www.theregister.co.uk JP
12.01.2010 Chra?te svoji spole?nost p?ed sociálním inženýrstvím http://www.computerworld.com JP
12.01.2010 Schneierova další esej k bombovým útok?m na letadla http://edition.cnn.com JP
12.01.2010 P?ipravováno je zve?ejn?ní ?ady nových zranitelností databází (nulového dne) http://www.krebsonsecurity.com JP
12.01.2010 Podle p?ehledu Symantecu má polovina datových center nedostate?né množství personálu http://www.networkworld.com JP
12.01.2010 Zranitelnost fotoráme?ku od Kodaku http://hackaday.com JP
11.01.2010 Daší vyd?ra?ský trojan http://www.net-security.org JP
11.01.2010 Další certifikované USB flash disky mají bezpe?nostní problém http://www.computerworld.com JP
11.01.2010 ?ty?i weby, které vám rychle umožní ov??it si, zda daný odkaz je bezpe?ný http://www.makeuseof.com JP
11.01.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 01/2010 http://www.root.cz JP
08.01.2010 ?o odhalil „prípad igigi“ http://pocitace.sme.sk JP
08.01.2010 Organizovaná kyberkriminalita - kde se skrývá? http://www.networkworld.com JP
08.01.2010 NSA certifikovala telefon Sectera Viper pro utajené komunikace http://gcn.com JP
08.01.2010 Esej Bruce Schneiera k bombám pod šaty http://www.schneier.com JP
08.01.2010 K problém?m n?meckých karet p?ihlásila svoji odpov?dnost francouzská firma http://www.h-online.com JP
07.01.2010 Faktorizace ?ísla RSA-768 http://eprint.iacr.org JP
07.01.2010 Antiforenzní nástroje lze využít i pro ochranu vašich dat http://www.csoonline.com JP
07.01.2010 Recenze knihy: Hacking: The Next Generation http://www.net-security.org JP
07.01.2010 Online transakce - vyhn?te se sedmi h?ích?m http://www.net-security.org JP
07.01.2010 USA: odborník na kybernetickou bezpe?nost má zam?stnání zajišt?no http://www.net-security.org JP
07.01.2010 Evropa - je t?eba mít jednotný p?ístup pro boj s kyberkriminalitou http://community.zdnet.co.uk JP
07.01.2010 Zkušenosti z heartlandského pr?niku ukazují, že dosažení shody není dostate?ným opat?ením http://www.computerworld.com JP
07.01.2010 Jak chránit po?íta?, který jste dostali pod strome?ek, ?ásti 2, 3, 4 a 5 http://www.pcworld.com JP
07.01.2010 Obam?v plán obrany proti biologickému terorizmu http://cryptome.org JP
07.01.2010 K slovenskému „testu“ výbušnin pronášených do letadel http://government.zdnet.com JP
07.01.2010 Soukromá vyšet?ování v é?e IT http://www.networkworld.com JP
06.01.2010 Hacker hacknutému Azetu: Píšete hlúposti. Zverejnil heslá vedenia http://pocitace.sme.sk JP
06.01.2010 Zeus software je v každém desátém botnetu http://www.securityfocus.com JP
06.01.2010 PandaLabs - zpráva za rok 2009 (k vývoji malware) http://www.pandasecurity.com JP
06.01.2010 Prevence krádeže vašeho ID - sada doporu?ení http://www.net-security.org JP
06.01.2010 Mr. Bean šéfuje Evrop? http://www.theregister.co.uk JP
06.01.2010 Zem?pisné umíst?ní (GPS) bezdrátových router? lze vysledovat http://www.theregister.co.uk JP
06.01.2010 14 semifinalist? výzvy NISTu k nové hashovací norm? http://gcn.com JP
06.01.2010 Forenzní analýza - sledování p?ipojovaných za?ízení (USB disky, mobily, MP3 p?ehráva?e) podle sériových ?ísel http://www.irongeek.com JP
06.01.2010 FAQ: Používejte sv?j chytrý mobil bezpe?nou cestou http://news.cnet.com JP
06.01.2010 Problémy n?meckých bankomat? http://www.h-online.com JP
06.01.2010 Šéf komunist? Filip má na facebooku propracované pirátské stránky http://www.novinky.cz JP
05.01.2010 D?ravé databáze: v??ná láska hacker? http://www.lupa.cz JP
05.01.2010 Certifikované USB flash disky se šifrováním byly cracknuty http://www.h-online.com JP
05.01.2010 Top 10 bezpe?nostních trend? pro aplikace http://www.net-security.org JP
05.01.2010 Jak chránit po?íta?, který jste dostali pod strome?ek http://www.computerworld.com JP
05.01.2010 Nezvykle sofistikovaný útok zneužívající nedávno objevenou zranitelnost Adobe Readeru http://www.theregister.co.uk JP
05.01.2010 Schneier k váno?nímu pokusu o bombový útok na letadlo http://www.schneier.com JP
05.01.2010 Ú?et za loupež dat: ?ech?m zmizely z karet statisíce http://aktualne.centrum.cz JP
05.01.2010 Digitální pirátství a e-knihy http://edition.cnn.com JP
04.01.2010 Anatomie interního protivníka http://viewer.media.bitpipe.com JP
04.01.2010 ?eské a slovenské weby terorizuje neznámý hacker http://www.novinky.cz JP
04.01.2010 V ?em bychom m?li hledat pou?ení z nedávného (nezda?eného) bombového útoku na letadlo? http://www.csoonline.com JP
04.01.2010 Klasifikace slabin a zranitelností http://projects.webappsec.org JP
04.01.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 53/2009 http://www.root.cz JP
04.01.2010 Nov? nalezené zranitelnosti pro Twitter a Google Calendar http://www.eweek.com JP
02.01.2010 Science Café - Dobrodružství kryptologie http://sciencecafe.cz PV
02.01.2010 Akademie CZ.NIC / Problematika infrastruktury ve?ejných klí?? (PKI) http://www.nic.cz PV
02.01.2010 Hacker napadol Azet.sk, zverejnil štruktúru tabuliek a ukážky dát http://www.zive.sk JP
02.01.2010 Opatrn? s p?áními do nového roku - Happy New Year 2010 http://www.f-secure.com JP
01.01.2010 NIST vydal : Special Publication (SP) 800-57, RECOMMENDATION FOR KEY MANAGEMENT, Part 3: Application-Specific Key Management Guidance http://csrc.ncsl.nist.gov JP
01.01.2010 Pro? došlo k úniku jihokorejských vojenských plán?? http://www.worldtribune.com JP
01.01.2010 Souhrn bezpe?nostních p?edpov?dí pro rok 2010 z r?zných zdroj? http://blogs.techrepublic.com.com JP
01.01.2010 Kterých bezpe?nostních problém? roku 2010 je t?eba se obávat http://gcn.com JP
01.01.2010 FBI (a American Banking Association ) používejte pro online bankovnictví speciáln? vy?len?ný po?íta? http://www.wired.com JP
01.01.2010 Desítka nejpodlejších ?in? kybernetické kriminality http://www.wired.com JP
Design: Webdesign