Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.01.2007 Všechno co byste cht?li v?d?t o Windows Vista (bezpe?nost a další zdroje) http://www2.csoonline.com JP
31.01.2007 Ajax fingerprinting a Web 2.0 aplikace http://www.net-security.org JP
31.01.2007 Firefox 2.0 - lépe se brouzdá, je ale bezpe?n?jší? http://www.theregister.co.uk JP
31.01.2007 NAC a bezpe?nost http://www.itsecurity.com JP
31.01.2007 EV certifikáty - budou skute?n? užite?né? https://financialcryptography.com JP
31.01.2007 Phishing p?edbíhá viry a trojany http://news.zdnet.co.uk JP
31.01.2007 Stompy - nový nástroj pro analýzu relací http://www.it-observer.com JP
31.01.2007 Esej Bruce Schneiera - Real-ID - náklady a prosp?ch http://www.schneier.com JP
31.01.2007 Odborníci: Nekupujte Windows Vista kv?li bezpe?nosti http://news.com.com JP
31.01.2007 Draft IETF S/MIME - CMS Authenticated-Enveloped-Data Content Type http://www.ietf.org JP
30.01.2007 .NET a šifrování http://www.codeproject.com JP
30.01.2007 Wi-Fi sít? - lze jim d?v??ovat? http://www.computer.org JP
30.01.2007 Windows Vista a bezpe?nost http://www.securityfocus.com JP
30.01.2007 NIST - Draft Special Publication 800-104, A Scheme for PIV Visual Card Topography. NIST Draft Special Publication 800-104 http://csrc.ncsl.nist.gov JP
30.01.2007 Nessus - optimalizace sken? http://blog.tenablesecurity.com JP
30.01.2007 Výb?r systému pro správu práv v podniku (ERM systém) http://www.infosecwriters.com JP
30.01.2007 GPS systém ve vašem aut? a viry http://www.f-secure.com JP
30.01.2007 Správa log? - krev života informa?ní bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
29.01.2007 Windows Vista a Network Access Protection (NAP) http://articles.techrepublic.com.com JP
29.01.2007 Je Váš po?íta? sou?ástí botnetu? http://netsecurity.about.com JP
29.01.2007 Mark Russinovich - Co je nového v jád?e Windows Vista http://www.microsoft.com JP
29.01.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 4/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
27.01.2007 Penetra?ní testy a návratnost vložených investic http://go.techtarget.com JP
27.01.2007 Antivirový a bezpe?nostní SW pro OS Vista (volné a beta verze) http://netsecurity.about.com JP
27.01.2007 Financial Institution Consumer Online Fraud Survey (každoro?ní p?ehled zpracovaný spole?ností RSA Security) http://www.darkreading.com JP
27.01.2007 Vista a viry (Alisa Šev?enko - Kaspersky Lab.) http://www.viruslist.com JP
27.01.2007 Phishingové útoky - hodnocení obran http://www.usablesecurity.org JP
26.01.2007 Kniha Computer Forensics JumpStart - vý?atky http://www.sybex.com JP
26.01.2007 Windows Vista Defender - 10 v?cí které byste m?li v?d?t http://downloads.techrepublic.com.com JP
26.01.2007 Jak bezpe?ný je driver pro váš bezdrát? http://articles.techrepublic.com.com JP
26.01.2007 MS Windows - p?íru?ka pro vyšet?ování (kriminálních ?inností) http://www.microsoft.com JP
26.01.2007 PuTTY SSH klient - nová verze http://www.heise-security.co.uk JP
26.01.2007 NIST Special Publication 800-76-1, Biometric Data Specification for Personal Identity Verification http://csrc.ncsl.nist.gov JP
26.01.2007 Cracknuté šifrování na jedné aplikaci platformy Windows Mobile http://www.informit.com JP
26.01.2007 Útoky na virtuální emulátory http://www.symantec.com JP
25.01.2007 Windows XP NTFS - ochrana a sdílení http://articles.techrepublic.com.com JP
25.01.2007 Nové podoby spamu http://www.gcn.com JP
25.01.2007 NIST - elektronický podpis - k p?íprav? FIPS 186-3 http://csrc.nist.gov JP
25.01.2007 Virtualizace - p?íležitost pro analytiky ale také pro hackery http://www.csoonline.com JP
25.01.2007 Krok po kroku - naplánování bezpe?nosti sít? http://www.esj.com JP
25.01.2007 Blog RSA - k univerzálnímu kitu pro phishing http://www.rsasecurity.com JP
25.01.2007 Nebezpe?í špatn? napsaného php http://www.computerworld.com.au JP
25.01.2007 Ke knize - Rootkits For Dummies http://www.castlecops.com JP
24.01.2007 Web ministerstva podlehl Google hackingu http://www.lupa.cz JP
24.01.2007 Crypto Law Survey - aktualizovaná verze (leden 2007) http://rechten.uvt.nl JP
24.01.2007 Za 71 procenty útok? se skrývá jediný hackerský kit http://www.informationweek.com JP
24.01.2007 Je praxe plného zve?ejn?ní zranitelnosti užite?ná? http://www.schneier.com JP
24.01.2007 Storm Worm - co pot?ebujete o n?m v?d?t (FAQ) http://www.computerworld.com JP
24.01.2007 Testování lokálních aplikací prost?ednictvím um?lého vyvolání chyb http://www.securityfocus.com JP
24.01.2007 Také ochrana disk? Blue-ray prolomena http://www.theregister.co.uk JP
23.01.2007 NIST - k p?íprav? nového hashovacího algoritmu (algoritm?) http://www.csrc.nist.gov JP
23.01.2007 TLS a Exchange Server - vše co pot?ebujete v?d?t http://www.networkworld.com JP
23.01.2007 Po?íta?ová forenzní analýza - zdroje na internetu http://faculty.ncwc.edu JP
23.01.2007 VoIP - trendy v bezpe?nosti pro rok 2007 http://www.voipsecurityblog.com JP
23.01.2007 Cross-Site Request Forgery (CSRF/XSRF) FAQ http://www.cgisecurity.com JP
23.01.2007 10 krok? k bezpe?n?jšímu firewallu http://www.itsecurity.com JP
23.01.2007 Specialitka - rootkit Rustock http://reviews.cnet.com JP
23.01.2007 Ochrana DNS server? p?ed hackery http://www.networkworld.com JP
23.01.2007 Draft - Using AES-CCM and AES-GCM Authenticated Encryption in the Cryptographic Message Syntax (CMS) http://www.ietf.org JP
22.01.2007 K šifrování celých disk? - top10 mýt? http://www.guardianedge.com JP
22.01.2007 Bezpe?nost sít? - nejlepší postupy pro rok 2007 http://www.networkworld.com JP
22.01.2007 Dvacet otázek k ochran? obsahu ve Windows Vista http://windowsvistablog.com JP
22.01.2007 Obchodní ?et?zce a RFID http://www.net-security.org JP
22.01.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 3/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
22.01.2007 NetSieben SSH Library (free for non-commercial use ) http://freshmeat.net JP
21.01.2007 Kybernetická kriminalita - postupy vyšet?ování (DOJ) http://www.ncjrs.gov JP
19.01.2007 T?i generace hacker? http://www.syngress.com JP
19.01.2007 Šifrování pro skupinu - nový kryptografický primitiv http://eprint.iacr.org JP
19.01.2007 Web 2.0 - bezpe?nost jeho sv?ta http://www.innovations.ziffdavis.com JP
19.01.2007 Hlavní úlohy administrátor? ve vztahu k ochran? dat http://www.computerworld.com JP
19.01.2007 Jaká je po?íta?ová kriminalita dneška? http://www.itsecurity.com JP
19.01.2007 Co také za nesmysly si m?žete vyslechnout od bezpe?nostních konzultant? http://blog.ambersail.co.uk JP
19.01.2007 Esej Bruce Schneiera na téma bezpe?nost SW http://www.schneier.com JP
19.01.2007 Bezpe?nostní hrozbou je i vaše tiskárna http://www.computerworld.com JP
18.01.2007 Sou?asný malware a nové výzvy pro poskytovatele antivirových ?ešení http://www.it-observer.com JP
18.01.2007 NSA - p?íru?ky pro bezpe?né konfigurace r?zných SW (od Microsoftu až po open source) http://www.nsa.gov JP
18.01.2007 Bezpe?nost sítí malých firem - deset nejv?tších hrozeb http://www.itsecurity.com JP
18.01.2007 Spojení dvou organizací s r?znými bezpe?nostními politikami http://www.computerworld.com JP
18.01.2007 Zranitelnost, jejich rozkrývání - p?íb?hy z reality http://www.csoonline.com JP
18.01.2007 Draft IETF S/MIME - ESS Update: Adding CertID Algorithm Agility http://www.ietf.org JP
17.01.2007 rfc.4754 - IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) http://www.rfc-archive.org JP
17.01.2007 Analytická recenze šesti detektor? rootkit? http://www.crn.com JP
17.01.2007 Google Hacking - jak se bránit http://netsecurity.about.com JP
17.01.2007 Zp?tná analýza pr?niku http://www.computer-tutorials.org JP
17.01.2007 Co se to d?je na mém po?íta?i ? http://www.telecomworx.com JP
17.01.2007 Rootkity - základy http://dc214.unspecific.com JP
17.01.2007 Objevil se první pirátský HD DVD film (Bit Torrent) http://arstechnica.com JP
17.01.2007 Faktory, které rozhodují o úsp?chu správy ID a správy p?ístup? http://go.techtarget.com JP
17.01.2007 CSRTool v0.01 - voln? dostupný nástroj (PKI) http://www.strongauth.com JP
17.01.2007 K nadcházejícím rizik?m p?i používání VoIP http://www.computerworld.com JP
16.01.2007 N?kolik doporu?ení pro vaší bezpe?nost http://www2.csoonline.com JP
16.01.2007 PC Tools Firewall Plus 1.0.0.7 (freeware) http://majorgeeks.com JP
16.01.2007 Výzva hacker?m (odm?na 40 000 dolar?) http://www.technewsworld.com JP
16.01.2007 Mazání pevného disku z USB flashe http://www.infomaticsonline.co.uk JP
16.01.2007 Draft IETF pkix - Server-based Certificate Validation Protocol (SCVP) - 31 verze http://www.ietf.org JP
15.01.2007 Vyšel Crypto-World 1/2007 http://crypto-world.info PV
15.01.2007 Bezpe?nost podnikové bezdrátové sít? - p?íru?ka http://blogs.techrepublic.com.com JP
15.01.2007 Prov??te sv?j plán obnovy http://ct.techrepublic.com.com JP
15.01.2007 10 nejhorších trend? v malware http://www.itsecurity.com JP
15.01.2007 NIST - FISMA Implementation Project - prezentace ze seminá?e http://csrc.ncsl.nist.gov JP
15.01.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 2/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
14.01.2007 Cracknutí HD DVD dotaženo do konce, byly získány dešifrovací klí?e http://it.slashdot.org JP
12.01.2007 Digitální podpis a XML (kapitola z knihy) http://downloads.techrepublic.com.com JP
12.01.2007 Deset nej?ast?jších bezpe?nostních chyb webovských aplikací http://www.net-security.org JP
12.01.2007 Web 2.0 a kontrola p?ístupu http://www.site-reference.com JP
12.01.2007 Inteligentní mobilní telefony jsou lákadlem pro hackery http://www.businessweek.com JP
11.01.2007 Pro? pot?ebujeme hackery http://www.pcauthority.com.au JP
11.01.2007 Forenzní analýza po?íta?ové sít? http://people.emich.edu JP
11.01.2007 NIST: Glossary of Key Information Security Terms http://csrc.nist.gov JP
11.01.2007 Hesla a hashovací algoritmy http://www.computerworld.com.au JP
11.01.2007 Ješt? další predikce pro rok 2007 https://financialcryptography.com JP
11.01.2007 Schneier o Schneierovi http://www.ddj.com JP
11.01.2007 Ud?lej si sám - vlastní kit pro phishing http://www.scmagazine.com JP
11.01.2007 DATAKON 2007 1. oznámeni o konáni konference http:// JP
10.01.2007 Víte jak se jmenuje 10 nejpopulárn?jších utilit roku 2006? http://www.pcworldsecurity.cz JP
10.01.2007 Trendy bezpe?nosti v roce 2007 http://www.itsecurity.com JP
10.01.2007 Sniffer a jeho využití http://www.net-security.org JP
10.01.2007 Biometrie a pohled uživatel? - výsledku studie (Truste) http://www.truste.org JP
10.01.2007 HD DVD hacknuto - co dál ? http://www.computerworld.com JP
10.01.2007 Ke spolupráci NSA a Microsoftu na bezpe?nosti OS Windows Vista http://www.crn.com JP
09.01.2007 E-zin Crypto-World 12/2006 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
09.01.2007 Správa skupinových ú?t? ve Windows Server 2003 http://www.informit.com JP
09.01.2007 Open SSH nemusí být nejlepší dostupné ?ešení http://www.informit.com JP
09.01.2007 Bezpe?nost webovských aplikací - p?ehlížené zranitelnosti http://www.infosecwriters.com JP
09.01.2007 PHP a bezpe?nost http://www.securityfocus.com JP
09.01.2007 Forenzní analýza bezdrátu 2.?ást http://www.securityfocus.com JP
09.01.2007 Konference Financial Cryptography and Data Security 07 - k programu https://financialcryptography.com JP
08.01.2007 Doporu?ení k ochran? vašeho domácího po?íta?e http://www.nytimes.com JP
08.01.2007 K jednomu programu, který zni?í data na vašem disku http://www.thisblogblo.ws JP
08.01.2007 K šifrování celých disk? http://www.sans.edu JP
08.01.2007 Vyšel 1.díl nového seriálu Ze sv?ta bezpe?nosti IT 1/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
06.01.2007 Jak se chránit na p?ístupových bodech bezdrátu http://www.computerworld.com JP
06.01.2007 Kryptografická p?edsevzetí http://blogs.chron.com JP
06.01.2007 K hrozbám vznikajícím p?i používání technologií VoIP http://www.it-observer.com JP
06.01.2007 Nové SSL certifikáty p?ichází http://www.networkworld.com JP
06.01.2007 Jak implementovat eliptickou kryptografii http://www.infosecwriters.com JP
05.01.2007 10 krok? k tomu, aby jste si provedli sami bezpe?nostní audit http://www.itsecurity.com JP
05.01.2007 Hackování hardware - pot?ebné nástroje http://www.syngress.com JP
05.01.2007 Nejlepší bezpe?nostní nástroje pro Linux http://www.foogazi.com JP
05.01.2007 Manaže?i IT bezpe?nosti - Top 7 predikcí a p?edsevzetí http://www.net-security.org JP
05.01.2007 PCWorld - Bezpe?nost p?edevším - test devíti komplexních softwarových balí?k? http://www.pcworld.cz JP
05.01.2007 Jak bezpe?né je vaše bezdrátové p?ipojení? http://pogue.blogs.nytimes.com JP
05.01.2007 Triky a hacky s pomocí Google http://www.linuxexposed.com JP
05.01.2007 Bezpe?nostní profesionál je více než nutné zlo http://www.out-law.com JP
04.01.2007 Implantáty VeriChip – se šmejdem pod k?ží http://cq.cx TR
04.01.2007 NSA - 60-timinutová p?íru?ka sí?ové bezpe?nosti http://www.nsa.gov JP
04.01.2007 Amazon ter?em phishingu http://www.scmagazine.com JP
04.01.2007 Univerzitní servery jako producenti spamu http://www.nist.org JP
04.01.2007 Jak se vyhnout rizik?m p?i provozování již nepodporovaného OS Windows NT 4.0 http://www.net-security.org JP
04.01.2007 Top ten - malware + hoaxy (Sophos) - prosinec 2006 http://www.snpx.com JP
04.01.2007 Schneier k plán?m americké vlády na šifrování všech notebook? http://www.schneier.com JP
04.01.2007 Flash phishing - zatím takové weby neumí p?íslušné nástroje detekovat http://www.f-secure.com JP
03.01.2007 RECENZE: Neal Stephenson, Kryptonomikon http://neviditelnypes.zpravy.cz JP
03.01.2007 Bezplatný Comodo Personal Firewall - nová verze - 2.4.10.131 Beta http://majorgeeks.com JP
03.01.2007 Máte nový fo?ák a zbavujete se starých pam??ových medií (karet)? http://www.informit.com JP
03.01.2007 K bezpe?nosti sdružených sítí http://www.infosecwriters.com JP
03.01.2007 Forenzní analýza bezdrátu 1.?ást http://www.securityfocus.com JP
03.01.2007 Jak vytvá?et silná hesla http://blogs.ittoolbox.com JP
03.01.2007 Skype - jakým hrozbám ?elí? http://news.com.com JP
03.01.2007 P?tice hacker?, jejichž ?innost význa?n? ovlivnila rok 2006 http://www.eweek.com JP
03.01.2007 Draft IETF pkix - The CMS AuthEnvelopedData Content Type http://www.ietf.org JP
02.01.2007 P?t bezpe?nostních technologií pro rok 2007 http://www.computerworld.com JP
02.01.2007 13 jednoduchých cest k zajišt?ní vaší bezpe?nosti v roce 2007 http://www.icwt.us JP
02.01.2007 IT a IT bezpe?nost - pohled manažer? na rok 2007 (trochu statistik) http://www.computerworld.com JP
02.01.2007 CERIAS Security Seminar Archive http://www.cerias.purdue.edu JP
02.01.2007 Americká vláda plánuje používat pln? zašifrované disky http://it.slashdot.org JP
02.01.2007 Recenze skener? zranitelností http://www.askapache.com JP
Design: Webdesign