Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.01.2005 Recenze knihy - The Tao of Network Security Monitoring: Beyond Intrusion Detection http://www.linuxsecurity.com JP
30.01.2005 Microsoft Windows XP SP2 - jak obejít ochrany http://www.maxpatrol.com JP
30.01.2005 Výzkumný tým umí p?elstít imobilizéry u Forda, Toyoty a Nissan? http://www.snpx.com VK
30.01.2005 News na Crypto-Worldu v nové podob? ... http://crypto-world.info PV
28.01.2005 ?erv MySpool využívá MySQL servery ke svému ší?ení http://news.zdnet.co.uk JP
28.01.2005 Spyware v univerzitním prost?edí http://www.cs.washington.edu JP
28.01.2005 NSA a NIST vydaly dokument Extensible Configuration Checklist Description Format (XCCDF) http://csrc.nist.gov JP
28.01.2005 NIST - vyšla Special Publication 800-65, Integrating IT Security into the Capital Planning and Investment Control Process. http://csrc.ncsl.nist.gov JP
28.01.2005 Microsoft v boji proti pirát?m http://www.itsecurity.com JP
28.01.2005 Komentá? k dokumentu NIST SP 800-58 Security Considerations for Voice Over IP Systems http://www.computerworld.com JP
27.01.2005 Authority Information Access CRL Extension - nový draft skupiny pkix http://www.ietf.org JP
27.01.2005 P?íštím cílem virového útoku mohou být automobily http://news.zdnet.co.uk JP
27.01.2005 NIST vydal Special Publication 800-53. Recommended Security Controls for Federal Information Systems http://csrc.ncsl.nist.gov JP
27.01.2005 FIPS 140-2 - problémy v praxi http://www.gcn.com JP
27.01.2005 Biometrické pero http://ct.itbusinessedge.com JP
27.01.2005 P?íru?ka pro st?ední management, administrátory a správce sítí pro tvorbu bezpe?nostní politiky a zabezpe?ení systém? na internetu http://www.ietf.org VK
26.01.2005 S kvalifikovaným certifikátem rad?ji necestujte http://www.lupa.cz JP
26.01.2005 Vyšel draft NIST Special Publication 800-76, Biometric Data Specification for Personal Identity Verification http://csrc.ncsl.nist.gov JP
26.01.2005 Spyware - toto nebezpe?í je IT manažery stále podce?ováno http://news.zdnet.co.uk JP
26.01.2005 Phishing - p?ehled problematiky http://www.infosecwriters.com JP
25.01.2005 Analýza log? - p?ehlížená oblast po?íta?ové bezpe?nosti? http://www.computerworld.com JP
25.01.2005 Pentagon a po?íta?ová bezpe?nost http://www.fcw.com JP
25.01.2005 D?v?rné dokumenty USA online http://news.zdnet.co.uk JP
24.01.2005 Oracle zve?ejnil patch odstra?ující 23 chyb v jejich databázových produktech. http://www.oracle.com PV
24.01.2005 P?ehled postranních kanál? u kryptosystém? na bázi eliptických k?ivek http://eprint.iacr.org VK
24.01.2005 The Security Journal - Winter 2005 http://www.securityhorizon.com JP
23.01.2005 Na Crypto-Worldu otev?ena sekce v?novaná p?ehledu sout?ží z let 2000-2004 http://crypto-world.info PV
21.01.2005 CryptoFest 2005 - výzva pro p?ednášející ... http://www.cryptofest.cz PV
21.01.2005 Šifrování ve?ejným klí?em bez certifikát? http://eprint.iacr.org JP
21.01.2005 Výsledky experiment? vztahujících se k bezpe?nosti SHA-1 http://eprint.iacr.org JP
21.01.2005 ?erv Baba slibuje, že o?istí Váš po?íta? od XXX obsahu http://news.zdnet.co.uk JP
21.01.2005 Neo?ekávané d?sledky pokroku http://www.securityfocus.com JP
20.01.2005 ?ízení informa?ní bezpe?nosti v bankách a dalších finan?ních institucích http://www.legendor.cz PV
20.01.2005 Konfigurace SSL/TLS u Apache 2 krok za krokem pro dosažení maximální bezpe?nosti http://www.securityfocus.com VK
19.01.2005 Vyšlo nové ?íslo IEEE CIPHER http://www.ieee-security.org VK
19.01.2005 Al-Jazeera hacknuta http://www.securitynewswire.com JP
19.01.2005 Bezpe?nost Internet Exploreru - nový problém? http://www.snpx.com JP
19.01.2005 Forenzní analýza Windows http://www.shebeen.com JP
18.01.2005 Jaké jsou plány Microsoftu v souboji se softwarovými piráty? http://www.securityfocus.com JP
18.01.2005 Únos domény http://news.zdnet.co.uk JP
17.01.2005 Google hacking http://news.zdnet.co.uk JP
17.01.2005 Windows Instant Messenger - zranitelnosti http://castlecops.com JP
17.01.2005 Vyšlo nové ?íslo Schneierova Cryptogramu http://www.schneier.com JP
14.01.2005 Vyšel e-zin Crypto-World 1/2005 http://crypto-world.info PV
14.01.2005 K bezpe?nostní dokumentaci Microsoftu http://www.nwfusion.com JP
14.01.2005 K ?emu slouží firewall http://www.linuxexposed.com JP
13.01.2005 Další nástroj v boji proti spamu. http://www.securityfocus.com JP
13.01.2005 Další ?erv se skrývá ve verzi hry Tetris http://news.zdnet.co.uk JP
13.01.2005 Uživatelé po?íta?? ignorují bezpe?nostní rizika http://www.newsfactor.com JP
12.01.2005 Hacker pronikl do systému firmy T-Mobile (USA) http://www.securityfocus.com JP
12.01.2005 Novoro?ní p?ání s fotografií nahých lidí skrývá ?erva http://news.zdnet.co.uk JP
12.01.2005 Zajímavý šifrovací software http://www.techreview.com JP
12.01.2005 Analytik ?elí hrozb? v?zení za zve?ejn?ní informace o chyb? v antivirovém softwaru http://news.com.com JP
11.01.2005 Typická chyba: relativn? dobrou šifru degraduje implementace, tentokrát RC4 u MS Word a Excel http://eprint.iacr.org VK
11.01.2005 Podniková sí? a Internet - bezpe?n?ji pro zam?stnance http://www.windowsecurity.com JP
10.01.2005 Do archívu IACR p?ijat ?lánek ?eského kryptologa v?novaný útoku na šifru Hiji-bij-bij ... http://eprint.iacr.org PV
10.01.2005 První pohled: Boj se spyware podle Microsoftu http://www.zive.cz JP
10.01.2005 Bezpe?nost Internetu - seznam zajímavých odkaz? http://bengross.com JP
10.01.2005 Více zranitelností Internet Eploreru http://secunia.com JP
10.01.2005 Bou?livá diskuse k chyb? ve Firefoxu http://news.zdnet.co.uk JP
10.01.2005 Grant pro kvantové po?ítání http://www.itsecurity.com JP
07.01.2005 V p?ímém bankovnictví ING Bank je chyba! http://fincentrum.idnes.cz JP
07.01.2005 Kryptologické konference - p?ehled ?lánk? http://www.cryptography.com JP
07.01.2005 Trojské kon? v roce 2005 budou nebezpe?n?jší než phishing http://www.computerworld.com JP
06.01.2005 NIST - vyšla SP 800-58 Security Considerations for Voice Over IP Systems. http://csrc.nist.gov JP
06.01.2005 Microsoft p?ipravuje nástroj proti spyware http://news.zdnet.co.uk JP
06.01.2005 Nalezena zranitelnost Firefoxu umož?ující phishing http://news.zdnet.co.uk JP
06.01.2005 Ochrana p?ed útokem ze sít? - jak ji naplánovat http://www.windowsecurity.com JP
05.01.2005 P?edb?žné oznámení o konferenci DATAKON 2005 http://www.datakon.cz PV
05.01.2005 Nové verze vir? pro mobilní telefony http://www.techworld.com JP
05.01.2005 Maximillian Dornseif - ?lánky a prezentace http://md.hudora.de JP
05.01.2005 NSA a boj proti terorismu http://marc.theaimsgroup.com JP
05.01.2005 10 nejv?tších hrozeb za rok 2004 podle McAfee http://www.itsecurity.com VK
05.01.2005 Trojané a viry v roce 2004 http://www.computerweekly.com JP
04.01.2005 Konference Bezpe?nost a ochrana utajovaných skute?ností http://www.unob.cz PV
04.01.2005 Crypto-World - Speciál 2004 - p?ehled ?lánk? a prezentací ?len? redakce za rok 2004. http://crypto-world.info PV
04.01.2005 2004 - Na cest? k prevencím http://www.computerworld.com JP
04.01.2005 Povinnost orgán? ve?ejné moci oznámit MI?R elektronickou adresu elektronické podatelny http://www.micr.cz PV
03.01.2005 Zrušena platnost standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen http://www.micr.cz PV
03.01.2005 Jak se stát neviditelným p?i serfování na netu http://castlecops.com JP
03.01.2005 ECRYPT Position Paper: Recent Collision Attacks on Hash Functions http://www.ecrypt.eu.org JP
03.01.2005 Call for Stream Cipher Primitives http://www.ecrypt.eu.org JP
03.01.2005 Bezpe?nost trezor? a sejf? z pohledu IT http://www.crypto.com JP
02.01.2005 Kryptografický software http://zedz.net VK
02.01.2005 Crypto-World - zm?na sekce v?nované právním p?edpis?m a normám upravujících elektronický podpis http:// PV
02.01.2005 Ohlédnutí za rokem 2004 - rokem pandémie kybernetické kriminality http://www.snpx.com JP
02.01.2005 Phel - nový trojan http://www.theregister.co.uk JP
02.01.2005 Prevence pr?nik? - jeden z hlavních úkol? pro IT bezpe?nost v roce 2005 http://www.crn.com JP
01.01.2005 Konference LinuxPro 2005 http://www.linuxpro.pl PV
01.01.2005 PF 2005 http://crypto-world.info PV
Design: Webdesign