Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kroky organizací k ochran? citlivých dat

13.12.2007
James E. Powell shrnuje záv?ry zprávy „Core Competencies for Protecting Sensitive Data,“ kterou vydala IT Policy Compliance Group. Zpráva mimo jiné poukazuje na skute?nost, že není ani tak d?ležitá kvalita provád?ných kontrol, jako jejich cílené zam??ení na specifická rizika a ?etnost t?chto kontrol.
Zdroj: http://www.esj.com/Security/article.aspx?EditorialsID=2925
Autor: JPJak vést kybernetickou válku - starší ->>
Design: Webdesign