Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Wi-Fi - ve?ejné p?ístupové body jsou p?íliš nebezpe?né

01.12.2007
Pablo Bullian - v rozhovoru vysv?tluje své kritické názory na bezpe?nost bezdrátových p?ístupových bod?.
Zdroj: http://www.theinquirer.net/gb/inquirer/news/2007/11/29/ssh-hotspots-and-man-in-middle-attacks
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - K hackování online her
Video - jak vytvá?et bezpe?ná hesla - starší ->>
Design: Webdesign