Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

The Cipher Event (Bletchley Park) - rozbijte šifru!

11.10.2007
K oslav? zakon?ení prací na rekonstrukci za?ízení Colossus Mk 2 p?ichází výzva. Zú?astnit se mohou všichni - rozbijte šifru, která bude použita k zašifrování n?kolika zpráv prost?ednictvím Lorenzova šifrátoru SZ42 z 2. sv?tové války a to d?íve než se to poda?í za?ízení Colossus Mk 2!
Zdroj: http://www.codesandciphers.org.uk/cevent.htm
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign