Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

šifrování a hesla zdarma ze serveru www.zive.cz

02.04.2007
Josef Kraus vybral deset program? ze serveru GigaMania, které slouží k zabezpe?ení po?íta?e, šifrování d?ležitých dat a komunikace na internetu a k vytvá?ení ?i zapamatování hesel. Zkušenosti i další programy viz diskuse. V diskusi se n?jaký ?tená? roz?iluje, že tohle nemá žádnou p?idanou hodnotu. Já myslím, že to hodnotu má. Pochopiteln?, že hlubší srovnání by bylo super, ale to myslím nejlépe mohou ud?lat k jednotlivým program?m jen lidé, kte?í daný program skute?n? používají. Chtít to po redaktorovi není prost? možné. Proto je velmi cenná diskuse ?tená?? k ?lánku. Díky redakci jakéhokoliv serveru, že takový ?lánek ob?as za?adí.
Zdroj: http://www.zive.cz/h/Uzivatel/AR.asp?ARI=134174&CAI=2105
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign