Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

DRAFT Special Publication 800-67, Recommendation for the Triple Data Encryption Algorithm (TDEA) Block Cipher

08.03.2004
Algoritmus d?íve ozna?ený jako Triple DES bude po p?edpokládaném zrušení FIPS 46-3 jedinou cestou využití (historického) algoritmu DES, jiné implementace DES (než popsané v tomto dokumentu) nebudou povoleny pro použití ve státní správ? USA. Na druhou stranu - p?edpokládá se využívání algoritmu TDEA soub?žn? s AES minimáln? do roku 2030.Algoritmus TDEA využívá 112 bitový resp. 168 bitový klí?.
Zdroj: http://csrc.ncsl.nist.gov/publications/drafts.html#draft-sp80067
Autor: JP


Design: Webdesign