Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

“RSA Blocker Tag” má chránit soukromí zákazník?

27.02.2004
Jako reakci na sílící obavy ze zneužívání RFID ?ip? na obalech zboží k monitorování soukromých aktivit zákazník? vyvinula spole?nost RSA Laboratories inteligentní ruši?ku neautorizovaných monitor?. Základní myšlenka je taková, že nap?íklad pouze monitory uvnit? obchodu, kde zákazník nakupuje, budou oprávn?ny vyžádat si identifikaci jeho nákupu. Ostatní p?ijíma?e budou za?ízením od RSA promptn? „od?íznuty“ od komunika?ního kanálu. Podle aktuáln? dostupných informací pracuje za?ízení na technickém principu, který se dá popsat jako spamování neautorizovaných monitor?, ?ímž dojde ke zma?ení p?enosu identifika?ních dat z ?ipu na zboží. Nakolik bude tato technika, která trochu p?ipomíná metody z rodiny “security through obscurity”, v praxi úsp?šná a oblíbená se dá nyní jen st?ží odhadnout. Ost?ílení praktici mohou jist? namítnout, že k tomuto ú?elu lze docela dob?e využít i kvalitn? odstín?ný batoh…
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/content/55/35852.html
Autor: TR


Design: Webdesign