Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Asymetrická kryptografie - úvod do kryptografie na bázi eliptických k?ivek

25.07.2004
?lánek (Certicom) popisuje stav dnešní asymetrické kryptografie. V?nuje se p?edevším metodám na bázi eliptických k?ivek, mj. doporu?ovaným délkám klí?? (srovnání s RSA), obsahuje ?tivý popis používaného matematického aparátu.
Zdroj: http://www.deviceforge.com/articles/AT4234154468.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Cipher IEEE - vyšlo nové ?íslo
P.Vondruška: Záhadná páska z Prahy , 3. díl - Za?ízení - starší ->>
Design: Webdesign