Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Tajemství Voynichova rukopisu

14.07.2004
?lánek v ?ervnovém ?ísle známého ?asopisu Scientific American popisuje historii a sou?asnost Voynichova rukopisu. N?které rysy rukopisu ukazují na dobu jeho vzniku mezi roky 1470 až 1500, rukopis byl v roce 1586 zakoupen císa?em Rudolfem II. Znovunalezen by v roce 1912 Wilfridem Voynichem, americkým antikvá?em. Pokusy rozluštit rukopis troskotaly jeden po druhým. Vysv?tlení, že je to jeden veliký hoax bylo oponováno poukazem na velikou složitost (rukopis má 230 stran). Autor daného ?lánku Gordon Rugg ukazuje na možnost vytvo?ení rukopisu pomocí Cardanovy m?ížky. Sám však ?íká, že neumí prokázat, zda je to skute?n? hoax ?i zda kniha v sob? obsahuje skrytou informaci. V sou?asné dob? pokra?uje v práci nad rukopisem, jsou p?ipravovány n?které statistické analýzy, které by mohly potvrdit jeho hypotézy.
Zdroj: http://www.sciam.com/article.cfm?chanID=sa006&colID=1&articleID=0000E3AA-70E1-10CF-AD1983414B7F0000
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign