Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Novela zákona ?. 365/2000 Sb., o informa?ních systémech ve?ejné správy

14.02.2004
13.2.2004, Ministerstvo informatiky p?ipravilo návrh novely zákona ?. 365/2000 Sb., o informa?ních systémech ve?ejné správy. Návrh bude zaslán v p?íštím týdnu do meziresortního p?ipomínkového ?ízení. Text návrhu novely zákona v?etn? text? novelizovaných zákon? v platném zn?ní s vyzna?ením navrhovaných zm?n a dopln?ní je vystaven na webu MI k ve?ejné diskusi.
Zdroj: http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1108
Autor: PV


<<- novější - Deset nejzávážn?jších bezpe?nostních problém? webovských aplikací
Shawna McAlearney: Microsoft ASN flaw may be biggest defect ever found - starší ->>
Design: Webdesign