Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?ednáška na 29C3: RSA factorization in the real world

05.01.2013
Zajímavý p?ehled týkající se jednoho z nej?ast?ji používaných kryptosystém?. Nap?íklad ve svém vystoupení jeho auto?i (Daniel J. Bernstein, Tanja Lange, Nadia Heninger) ?íkají, že NSA by již dnes m?la um?t faktorizovat RSA 1024.
Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=IuSnY_O8DqQ
Autor: JP


Design: Webdesign