Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Tip na váno?ní dárek - Enigma - bitva o kód

13.12.2012
Dovoluji si upozornit na ?eský p?eklad jedné z nejvíce oce?ovaných knih o Enigm?.
Pokud se o problematiku šifrování nebo d?jin druhé sv?tové války zajímáte, pak by Vám ur?it? nem?la ve Vaší knihovni?ce chyb?t. Kniha vyjde t?sn? p?ed vánocemi, a tak m?že být sou?asn? i vhodným dárkem...

Název knihy: Enigma - bitva o kód
Podnázev: Nejlepší a nejkomplexn?jší kniha o prolomení kódu šifrovacího stroje Enigma
Autor: Hugh Sebag-Montefiore
P?eklad: Jan Krej?í
Odborný korektor: Pavel Vondruška
Datum plánovaného vydání: 17.12.2012
Vydavatel: B4U PUBLISHING
Druh sortimentu Kniha
ISBN: 978-80-87222-09-6
Po?et stran: 344

Jedna z nejzajímav?jších kapitol druhé sv?tové války – špionážní bitva o kód n?meckého šifrovacího stroje Enigma – p?ichází v doposud nejlepší a nejkomplexn?jší knize, která na toto téma byla napsána. Kniha ?tená?e provede kompletním sledem všech historických událostí, jež se kolem šifrovacího stroje rozpoutaly. Kniha podává velmi podrobný a souvislý popis historických událostí, které se vztahují k prolomení šifrátoru Enigma, a dopl?uje ho o vypráv?ní životních p?íb?h? protagonist? tohoto fascinujícího p?íb?hu, který pat?il mezi rozhodující okamžiky druhé sv?tové války. Velmi podrobn? a plasticky popisuje p?íb?hy námo?ník?, kte?í s nasazením vlastních život? získali d?ležitý šifrový materiál z n?meckých ponorek. Publikaci ocení i odborník, protože v dodatcích ke knize jsou detailn? shrnuty postupy, jichž bylo využíváno pro zisk nastavení šifrátoru, a to v?etn? n?kterých mén? známých (jako nap?íklad metoda charakteristik, ?ádkování, puntíkování, banburismus).
Pavel Vondruška, kryptolog
Zdroj: http://www.b4upublishing.com/M02/fBook_Detail.aspx?BokID=96&Lang=CZ&CatID=4
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign