Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

RFC 3675 on .sex Considered Dangerous

05.02.2004
Diskutována je velice zajímavá myšlenka vytvo?it novou doménu .sex. V p?ípad? pot?eby by bylo jednoduché ji zablokovat. Konstatuje se, že z technického hlediska není probémem ji vytvo?it (blokovat). Ú?innost opat?ení by byla dána pouze p?i zm?n? legislativy tak, aby byl "obscéní" obsah v národních doménách zakázán.
Zdroj: ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc3675.txt
Autor: PV


Design: Webdesign