Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

2004 Australian Computer Crime and Security Survey

27.05.2004
?ty?icetistránkový dokument, který p?ehledn? a názorn? (?etná grafická znázorn?ní) informuje o nej?etn?jších útocích v po?íta?ových sítích a zneužití po?íta?ové techniky v Australii za posledních dvanáct m?síc?. Na adrese http://www.auscert.org.au/render.html?it=2001 lze stáhnout obdobné p?ehledy za roky 2003 a 2002. Dokument je obdobou známého p?ehledu CSI/FBI Computer Crime and Security Survey ze San Francisca.
Zdroj: http://www.auscert.org.au/download.html?f=114
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

RFC 3770 - Certificate Extensions and Attributes Supporting Authentication in Point-to-Point Protocol (PPP) - starší ->>
Design: Webdesign