Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nový voln? dostupný nástroj pom?že v boji proti malware

25.08.2010
Chicagská firma Team Cymru p?ichází s ?ešením (dostupné bude p?íští m?síc) jehož úst?edním ?lánkem je tzv. Malware Hash Registry. Tato databáze signatur soubor?, ve kterých bylo zjišt?no malware, bude stále obnovována, nebude t?eba stahovat aktualizace signatur. P?es internet nebudou zasílány soubory, pouze jejich signazury.

Viz také ?lánek (Joan Goodchild) - Free tool from Team Cymru aims to help fight malware.
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2010/082410-free-tool-from-team-cymru.html?source=nww_rss
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - VISA vydává bezpe?nostní doporu?ení pro prodejce platebních aplikací
Zve?ejn?n byl nástroj, který obsahuje exploit týkající se dll ve Windows - starší ->>
Design: Webdesign