Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?t krok? p?i hodnocení rizik kybernetické bezpe?nosti

28.06.2010
?lánek p?ipravila spole?nost CDW. Doporu?uje v n?m organizacím vytvo?it solidní základ pro formování bezpe?nostní strategie pomocí následujících p?ti krok?:
  • Identifikace informa?ních aktiv
  • Umíst?ní informa?ních aktiv
  • KLasifikace informa?ních aktiv (jako pom?cka je zde p?iložena p?tibodová škála)
  • Cvi?né provedení s modelem hrozeb
  • Finalizace dat a zahájení plánování
Zdroj: http://www.net-security.org/article.php?id=1457
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Kalifornské firm? bylo ukradeno 465 000 dolar? e-bankovními bandity
Jak dlouho žijí po?íta?oví ?ervi? - starší ->>
Design: Webdesign