Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 22/2010

07.06.2010
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek práv? uplynulého týdne vás upozorníme p?edevším na nový ?lánek týkající se velkých botnet?, dále také na otev?ení poslední verze iPhone a na zajímavé a aktuální d?ní okolo populárních sociálních sítí.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-google-v-centru-pozornosti/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Temná stránka mobilních aplikací
Brian Krebs k bankomatovým podvodník?m - starší ->>
Design: Webdesign