Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Audit a pot?eba jeho integrace do technické architektury

01.06.2010
Tom Olzak ukazuje, že management, audit a bezpe?nost musí jít v organizaci ruka v ruce tak, aby takto zajistily b?h podnikání. V ?lánku k tomu uvádí p?íslušnou argumentaci.
Zdroj: http://blogs.techrepublic.com.com/security/?p=3726&tag=leftCol;post-3726
Autor: JP


<<- novější - Google nebude ve své spole?nosti používat Windows - z bezpe?nostních d?vod?
P?tice obvin?ných z pokusu ukrást z elektronického bankovnictví 450 000 dolar? prost?ednictvím malware - starší ->>
Design: Webdesign