Jak psát pro Crypto-World

Tyto informace jsou určeny především příležitostným přispěvatelům. K dispozici jsou zde informace o typu a obsahu publikovatelných materiálů, o termínu dodání a požadovaném formátu....
Pokud budete mít nějaké otázky nebo budete chtít konzultovat vhodnost určitého tématu, obraťte se prosím na adresu pavel.vondruska@crypto-world.info.

E-zin Crypto-World

Korespondence

Než se pustíte do psaní článku, je lépe nás kontaktovat pomocí krátkého e-mailu - vyhnete se tak zpracovávání duplicitního nebo neakceptovatelného tématu. Nejlepší je poslat nám téma společně s krátkým odstavcem, který by obsah budoucího článku shrnul a zároveň by nám umožnil učinit si představu o jeho délce. Žádný nápad rozhodně nezůstane bez odpovědi.

Co se týče odevzdávání konečné verze článku je uzávěrka vždy do 10-tého v daném měsíci. Následuje jeho zalomení do šablony připravovaného čísla e-zinu a jazyková korektura (pouze u česky psaných článků).

Šablona se zalomeným a opraveným článkem je zaslána zpět k autorovi k odsouhlasení konečného tvaru určeného ke zveřejnění. Pokud autor nezašle připomínky, má se za to, že s tímto tvarem souhlasí.

Co chceme?

Crypto-World autorům náměty na články nedává. Preferujeme vlastní iniciativu a zájem autora, ovšem pokrytí určitých témat je pro nás prioritní. Zde je jejich stručný seznam:

Styl a obsah

Autorské informace

Pro uveřejnění článku je třeba zaslat následující informace: